ÚS 10.5. - ke střídavé péči

Veřejné vyhlášení nálezu ÚS ke střídavé péči : 

 

 

Aktuálně | Ústavní soud (usoud.cz)

 

10.5. ve 13.30 má být na Ústavním soudě veřejně vyhlášen nález stran nařízení střídavé péče

 

___________

Spisová značka: I. ÚS 3065/21

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2021 č. j. 13 Co 68/2021-266 a rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 14. 12. 2020 č. j. 0 P 209/2019-210;

Stručná charakteristika:  Právo na výchovu dětí, právo na spravedlivý proces, rozhodování o péči o nezletilé dítě – kritéria, soulad zjištěného skutkového stavu s provedenými důkazy

Označení navrhovatelů:  M. V., zast. advokátem Mgr. Ing. Petrem Konečným

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Nezletilý syn (nar. 2016) stěžovatele (otce) a vedlejší účastnice (matky) byl po rozchodu rodičů rozsudkem Okresního soudu v Bruntále ze září 2019 svěřen do výlučné péče matky a stěžovateli byl stanoven styk se synem v rozsahu v každém sudém kalendářním týdnu od pátku 7:30 hod. do neděle 17:00 hod a v každém lichém kalendářním týdnu od středy 17:00 hod do pátku 7:30 hod. Dále byl stěžovateli upraven styk se synem v období Vánoc, Velikonoc a hlavních letních školních prázdnin a stanovena povinnost přispívat na výživu nezletilého částkou 11 000 Kč měsíčně. V květnu 2020 stěžovatel u Okresního soudu v Bruntálu podal návrh, kterým se mj. domáhal svěření nezletilého Marka do střídavé péče rodičů s rovnocenným intervalem střídání (po týdnu). Argumentoval, že styk vymezený prvotním rozhodnutím považoval od počátku za nedostatečný. Matka s návrhem zásadně nesouhlasila, zpochybnila v mnoha ohledech kvalitu stěžovatelovy péče, s ohledem na její negativní důsledky by měl být styk syna s otcem spíše omezen. Opatrovník doporučil návrh zamítnout, střídavé péči podle něj brání hlavně problematická komunikace rodičů, nezletilý si také zvykl na dosavadní režim. Ústavní stížností napadeným rozsudkem Okresní soud v Bruntále návrh stěžovatele zamítl. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že od vydání prvotního rozsudku nedošlo k takové kvalifikované změně poměrů, která by odůvodňovala změnu péče o syna. Největší překážku pro svěření nezletilého do střídavé péče pro okresní soud představovala velmi špatná komunikace mezi rodiči, na které podle názoru soudu nese větší podíl otec. Okresní soud považoval za bláhový názor otce, že s realizací střídavé péče se komunikace zlepší, naopak by bylo nutné řešit záležitosti syna v mnohem větším rozsahu než dosud. Závěrem nalézací soud konstatoval, že stěžovatel podal návrh na změnu péče pouze s ohledem na vlastní zájmy, nikoli zájmy syna. Krajský soud v Ostravě potvrdil rozsudek nalézacího soudu v rozsahu, jímž byl zamítnut návrh stěžovatele na svěření nezletilého do střídavé péče obou rodičů. Za nejdůležitější překážku střídavé péče však i odvolací soud považoval nedostatečnou vzájemnou komunikaci rodičů, jejich vztahy se od poslední úpravy péče zhoršily a nenaplňují proto předpoklady, které střídavá péče vyžaduje. Nad rámec uvedeného odvolací soud rozvedl i další okolnosti svědčící proti střídavé péči u nezletilého (např. názor psychologů nebo vzdálenost mezi bydlišti rodičů).

Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudků krajského soudu a okresního soudu, neboť má za to, že postupem těchto soudů, které nevyhověly návrhu na svěření jeho nezletilého syna do střídavé péče rodičů, bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, právo na ochranu soukromého a rodinného života zaručené čl. 10 odst. 2 Listiny a právo na péči o děti a jejich výchovu zaručené čl. 32 odst. 4 Listiny. Stěžovatel namítá též porušení čl. 3 a 18 Úmluvy o právech dítěte.

 

____________

 

Faktem je, že v současnosti v tom má zmatek především Ústavní soud a rozhoduje pokaždé jinak. Jednou je "názor dítěte" svatým vodítkem, jindy je to jen "zmanipulovaný názor dítěte", ke kterému nemají soudy přihlížet. 

Co je skutečným názorem dítěte a co výrazem jeho manipulace, o tom zřejmě rozhoduje panna nebo orel, neb žádnou logiku v tom nehledejte, neboť v tom také žádná není. 

Bude proto zajímavé vyslechnout si, jak se k tomu NOVĚ postaví ÚS, neboť podobné případy, kdy si otec podá návrh na střídavou péči a ten je vcelku bezdůvodně zamítnut (např. se zdůvodněním, že dítěti se nic zlého neděje a není tudíž důvod ke změně výchovy, který by jinak musel být pádný a jasný a zřejmý), se množí jako houby po dešti, stejně jako dotazy postižených otců na naše sdružení s tím, zda bychom je mohli zastupovat před ESLP, kde už ovšem mají jen pranepatrnou šanci. 

Kdo budete v Brně a budete mít čas a opatrovnictví vás zajímá, myslím, že je účelné si to vyslechnout. 

_______________________

_______________________

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-10 17:31
ÚS ve prospěch střídavé péče :

ÚS: Pokud nejde o kojence, nelze vyloučit střídavou péči kvůli nižšímu věku dítěte

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-10 17:35
To se máme čím chlubit :

Česko zvolili do Rady OSN pro lidská práva. Nahradí vyloučené Rusko

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-05-11 12:02
Monacký princ musí Charlene platit! 300 milionů ročně

blesk.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.