Názor 14-ti letého dítěte - a exces Ústavního soudu...

Žádost o svolání ústavního pléna, adresovaná předsedovi ÚS Rychetskému. 

 

 

 

Vážený pan

JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu

PLÉNUM  ÚS - ŽÁDOST O SVOLÁNÍ

Vážený pane předsedo Ústavního soudu,

            Reaguji tímto na zprávu z médií ohledně rozhodnutí Vašeho soudu ve věci 14-ti letého chlapce, jenž se rozhodl odejít k otci (patrně na Prahu 9 - viz příslušný soud) - a Ústavní soud mu dal údajně ve všem zapravdu, včetně změny školy, a ještě se přitom odkázal na svá údajně starší rozhodnutí v podobných kauzách.

Viz  - citace :

"Odhlédl od specifických okolností nyní projednávaného případu, který se spíše než 'dítěte' týká mladého člověka, který nemá výchovný problém. Je schopen samostatně a uvážlivě formulovat své postoje, přičemž schopnosti jeho rodičů pečovat o něj jsou v zásadě rovnocenné," uvedli mimo jiné ústavní soudci.

Chlapec navzdory rozhodnutí městského soudu zůstal u otce a obrátil se prostřednictvím své advokátky právě na Ústavní soud. Ten se kromě uvedeného odvolával také na svá starší rozhodnutí v podobných případech.

 

Zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/470275-chlapec-chtel-zmenit-skolu-a-prestehovat-se-k-otci-ustavni-soud-se-za-nej-postavil?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&campaignsrc=tn_clipboard#dop_ab_variant=789031&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

 

 Dovoluji si Vás upozornit na ústavní nález č.j. II. ÚS 237/2022, z 22.2. 2022, který řeší v podstatě naprosto identický případ - a to přesně obráceně než je popisováno v citované zprávě. 

Přitom je to rozhodnutí relativně čerstvé, z letošního roku, zhruba půl roku staré.

Okolnosti případu - identické : 14-letý hoch, jenž nechtěl být u matky (soud jí ho ostatně již před 8-mi lety sebral, neboť nebyla schopna zajistit ani jeho základní potřeby, především pak bydlení), nechtěl ji ani navštěvovat. Nelze se mu příliš divit, matka je podle našeho přesvědčení asociální osoba s podivnými sexuálními praktikami a návyky, jež zkoušela i na dítěti, zcela neschopná se postarat o jakoukoliv domácnost, a tedy ani vychovávat žádné dítě. To ostatně v minulosti mnohačetně předvedla, proto jí také bylo - v r. 2014 - dítě z péče odebráno.

Soud v tomto případě řešil to, že si matka - po 8-mi letech - podala návrh na změnu péče, že chce syna do péče znovu, aniž se cokoliv na jejích asociálních podmínkách a zvyklostech změnilo ( i nadále není schopna nikde dlouhodoběji pracovat, s nikým udržovat trvalejší vztahy, ani s vlastní rodinou ne, ta se s ní ostatně dávno nestýká a stydí se za ni).

Názor dítěte - takto téměř zletilého - NIKOHO NEZAJÍMAL, tedy přesněji, nezajímal ani znalkyni, a především pak ne odvolací soud a Váš, Ústavní, soud.

Stačila k tomu jediná věta ze „znaleckého posudku“ PhDr. Blanky Zapletalové - že prý „otec dítě zmanipuloval“.

Důkazy pro takovou manipulaci jakékoliv chyběly, ostatně „znalkyně“ nebyla s to si svoje závěry před soudem nijak obhájit. Z protokolu je to zcela patrné. Přesto - jak kdyby neúspěšné obhajoby nebylo - pro odvolací soud (KS v Jihlavě) i nadále zůstala nejvyšší autoritou - a odvolací soud - nejen že vůbec nezajímal názor dítěte (je přece zmanipulován, že ?!!) - ale dokonce tento senát vyvinul maximální úsilí k tomu, aby nezletilého v jeho názoru zviklal a zlomil (má k tomu přeci znalecký posudek, že ?!!)

Přitom - stačí pár dotazů na právníky, kteří se v tomto prostoru (jižní Moravy a opatrovnictví) pohybují, abyste snadno zjistil, co za vykřičenou firmu tato „znalkyně“ je. Resp. byla.  

Na objednávky soudů vystavuje ryze účelové (= křivé) znalecké posudky, podle přání soudů, obvykle, resp. skoro vždy, ve prospěch matek. Jimi pak pokrývá celou jihomoravskou justici, od Břeclavi po Žďár, skoro stoprocentně.

Když jsem si to mohl zjistit během krátké chvíle já, byť až ex post, mohl si totéž zjistit jak odvolací senát, tak především Váš Ústavní soud.

Stížnost vedení KS v Brně pro nepravdivý znalecký posudek (a jeho nepravdivost snadno dokázal i naprostý laik) místopředseda KS smetl s tím, že dotyčná odešla do důchodu, a tím se vyhnula kárné odpovědnosti (asi jakoby se zloděj vyhnul kárné odpovědnosti za vyloupení obchodu tím, že odejde do důchodu…).

Způsob, jakým jednal odvolací KS v Jihlavě - a také Váš ÚS - nelze označit jinak než za zvrhlý a odsouzeníhodný.

Když se jim nepodařilo „přesvědčit“ nezletilého k tomu, aby šel k matce „dobrovolně“, prostě ho tam na konci školního roku odvlekli násilím.

Čirý akt státního terorismu - vůči nevinnému dítěti, které nic nespáchalo, nemělo žádné zásadní problémy a žilo spořádaně v rodině svého otce (a jeho širších příbuzných).

Žádný křivý posudek nemůže mít na realitu sebemenší vliv, neměl ho tedy ani tento.

Když bylo dítě násilím na konci června odvlečeno k matce (a u 14-ti letého dítěte jsem něco podobného nikdy ani neslyšel, ani nezažil - jednoznačně soudní exces prvního řádu), ta opět nebyla schopná se o něj postarat, ostatně, dítě u ní ani být nechtělo. Sice přímo neuteklo, ale to jen proto, že bylo brutálně zastrašováno jak matkou, tak soudcem, že pokud uteče, jeho otce okamžitě zavřou.

Jakmile zůstalo mimo matčin dozor, odjelo k příbuzným otce, jeho rodičům - a o těch také prohlásilo, že u nich chce nadále žít.

K otci ostatně neodešlo jenom proto, že mělo hrůzu z toho, že pokud otce jenom spatří, půjde do dětského domova - a otec do vězení. TOHLE  mu - s požehnáním soudu - vykládala jeho matka - a dítě, neschopné si informace ověřit, tomu věřilo. Ostatně, výhrůžkám soudu by asi věřil i mnohý dospělý…

Výše zmíněný akt státního terorismu nejen že rozvrátil 14-ti letému dospívajícímu domov, připravil ho o jeho nejbližší, ale bezesporu v něj vštípil hrůzu a nenávist ke státnímu aparátu jako takovému, jako vůči trýzniteli, který ho cíleně mučí - a dítě vlastně neví, proč. Nic nespáchalo, jen nechtělo žít u matky - a kdo to kdy zkusil, dobře ví, proč a že je to postoj naprosto pochopitelný a logický.

Tedy : V jednom případě - popisovaném citovanými médii - je 14-ti leté dítě „schopno samostatně a uvážlivě formulovat své postoje“ - a v druhém, dítě téhož věku - je pro soud beztvarým hadrem, jehož názor nikoho nezajímá (soudy si přeci nechaly vystavit křivý znalecký posudek na to, že se takovým názorem nemusí „babrat“), se kterým je možno smýkat - i za použití násilí - jak se soudům (a matce) zlíbí.

Ptám se : Kde je v takových přístupech jaká logika a hlavně - kde je právní stát - a s ním spojená „předvídatelnost práva“ ??!

Pokud je mi známo, vyskytnou-li se v Ústavním soudě zásadní odlišnosti v názorech na zásadní otázky, je svoláno plénum Ústavního soudu, aby většinově tento problém vyřešilo.

I vzhledem k tomu, co jsem se dočetl z citované zprávy - tedy že se ÚS odvolává na svá starší rozhodnutí - mám za to, že to, co předvedl soudce Uhlíř v citovaném ústavním nálezu není ničím jiným než fantaskním soudním excesem. U tohoto soudce rozhodně nikoliv prvním a nikoliv jediným.

Žádám Vás proto, pane předsedo Ústavního soudu, a mám za to, že pro takový postup jsou splněny všechny požadované podmínky - abyste za tímto účelem svolal plénum Ústavního soudu - a to aby svou většinou rozhodlo, zda 14-ti leté dítě je či není schopno samostatně a uvážlivě formulovat a vyjadřovat svoje názory, případně zda k těmto názorům není nutno přihlížet, pokud si necháme vystavit nepravdivý „znalecký posudek“, jenž takový postup posvětí a legitimizuje.

Pokud se plénum rozhodne pro názor, jenž byl publikován v médiích jako poslední, mám za to, že je také zapotřebí vyřešit soudce Uhlíře, protože jeho rozhodnutí nejsou ničím jiným nežli neuvěřitelným a fantaskním, kontinuálním, soudním excesem, jsoucím zcela v rozporu s dřívější, ale i současnou činností a názory Ústavního soudu jako takového.

Pokud pak byla důvodem pro Uhlířovo rozhodnutí skutečnost, že námi zmíněný případ zastupovalo právě naše sdružení, je zapotřebí to rovněž veřejně sdělit.

Jistě sám uznáte, že z hlediska právního státu, právní stability a jistoty je zhola vyloučeno, aby ve zcela analogických případech, navíc ve stejné době, rozhodoval Váš Ústavní soud jednou tak, a podruhé zcela opačně - bez jediného logického důvodu a vysvětlení.

            S pozdravem

                                                                                         ………………..

                                                                                   Zmocněnec odborů SPRAVEDLNOST

                                                                                        Ing. Jiří Fiala                                                                                               

Příl. :  - II. ÚS 237/2022 z 22.2. 2022

 

V Košíku, dne 5. září 2022

_____________________

_____________________

 

Schizofrenie, kterou trpí Ústavní soud, odneslo 14-ti leté dítě (k213.cz)

2 x - a DOST. (k213.cz)

Teror "v zájmu dítěte", (k213.cz)

Ústavní soudce : Co si stát kupuje za 200 tisíc měsíčně (k213.cz)

________________________

________________________

 

 

_________________________

_________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-05 18:10
Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo Vlastě Parkanové, vyplatilo jí 1,6 milionu

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-05 18:11
Spravedlnost má mít na výdaje o 2 a půl miliardy více, soudy zasáhne zdražení energií

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-05 18:11
Soudce ztratil pistoli :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-05 18:50
Panel soudců rozhodne, zda české případy exekuce holčičky a zničeného zboží v trestním řízení posoudí Velký senát ESLP

ceska-justice.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.