2 x - a DOST.

Dalších demonstrací netřeba.

Sešlost asociálů v Děčíně skončila jejich vítězstvím. 

 

 

28. června přepadlo justiční komando nic netušícího žáka ve škole ve Velkém Meziříčí, aby ho proti jeho vůli a za použití brutálního zastrašování odvleklo k jeho asociální matce, ze které má hrůzu. 

_____________

Teror "v zájmu dítěte", (k213.cz)

_____________

Přesně o měsíc později, 28. července, sešlost asociálů na soudě v Děčíně skončila rozhodnutím, podle kterého se všechny 3 děti (!!!) - tedy ne už jen jedno - svěřují do péče rovněž asociální matky, kde byly pravidelně pohlavně zneužívány a kde jim hrozí přímé nebezpečí, z minulosti opakovaně potvrzené.

To všechno na základě jediného křivého rozsudku, ve kterém byl děd zneužívané vnučky zproštěn obžaloby (jenž neprošel odvolacím řízením a kde bylo na první pohled tolik chyb, že kromě asociálního soudce ho nikdo nemůže brát vážně, snadno jeho závěry vyvrátí i prostý, věci znalý, laik), zcela bez ohledu na to, že souběžně probíhají další dvě trestní řízení proti témuž obžalovanému (děd předmětné vnučky), která ještě ani neproběhla, natož aby v nich byl někdo zproštěn - a hlavně : Zcela bez ohledu na závěry důkazního řízení, kde zneužívání jedné z děvčat jednoznačně potvrdily všechny tři učitelky ze školy (v trestním řízení se zprošťujícím rozsudkem vůbec nevyslechnuté - viz kvalita tohoto rozsudku), kde se prokázala agresivita a asociálnost matky (mimo jiné dosud nepravomocným rozsudkem o tom, že matka, spolu se svým bratrem, přepadli otce s jeho družkou, když ti si přijeli vyzvednout děti - odsouzen byl, díky obžalobě, která účast matky na agresi zcela pominula, pouze její bratr, ač na napadení se podíleli oba dva).

Oba případy mají dále společné to, že názor nezletilých nikoho nezajímal, v prvním případě šly soudy ostře proti němu, údajně proto, že je zmanipulovaný a vytvořený otcem.

Vzhledem k tomu, že ho nezletilý, kterému je 14 let, nezměnil ani po měsíci pobytu u matky, lze předpokládat, že byl sotva vytvořený otcem, spíše matkou samotnou, tedy v reakci na její chování a jednání.

Ve druhém případě se děti - tedy hlavně starší dvě dcery, protože nejmladšímu je 5 let a těžko jeho názor za názor považovat, přesto byl tahán k soudu a podrobován krajně stresovým situacím s výslechem - vyjádřily tak, že se s matkou chtějí stýkat, ale ne u ni žít - což je dle mého názoru nejlepším důkazem toho, že děti nikdo nezpracovával, ani nepoštval, a to přesto, že žily 11 měsíců v relativní izolaci od matky, v důsledku jejího chování a hlavně trestních stíhání probíhajících proti její rodině. Ani tady tedy soud názor dětí vůbec nerespektoval a neřídil se jím, stačilo mu, že děti k matce necítí odpor, což nepřičetl zásluhám objektivní výchovy otce, ale prý síle mateřského pouta, vytvořeného před rozchodem rodičů. 

To tedy k tomu, jak soudy zjišťují názory nezletilých a jak je zohledňují. Psal jsem o tom několikrát - je to, jak když dáte slepému do ruky břitvu - nikdy nevíte, koho zasáhne, včetně sebe. Zjistit ho většinou ani neumí, nemluvě o tom, že názory dětí bývají rychle proměnlivé - a každý názor můžete vyložit, jak chcete : Když jsou děti u otce a nechtějí se stýkat s matkou, tak je to poštváním otcem, když jsou u matky a nechtějí se stýkat s otcem, tak je to svobodný názor dítěte. 

Mluvil-li jsem o sešlosti asociálů, třeba ji přiblížit : 

1) Právník matky - Mgr. Kamil Štěpánek : U soudu několikrát otevřeně lhal, což je pro právníka nepřípustné a v rozporu s morálním profilem advokáta. Nejlepší byla samozřejmě otevřená lež, jež je jeho dlouhodobým zbožným přáním, totiž že prý děti vypověděly, že byly k výpovědi proti otci matky navedeny otcem a jeho družkou. Nejprve tvrdil, že to zaznělo u soudu, kde byl děd zproštěn - nezaznělo, měl smůlu, byl jsem tam - pak, po sdělení, že na něj podám stížnost k ČAKu pro lhaní před soudem, se opravil tak, že prý to řekly při kontaktu s matkou ve Spirále (měl smůlu, neřekly to ani tam, rozdíl je akorát v tom, že ze Spirály nejsou nahrávky, ze soudu ano, takže to lze prokázat). Jindy u soudu zapíral dokonce obsah soudního jednání ohledně povinností, uložených soudcem matce - neboť prý o tom není důkaz v protokolu. Tedy - právník, který byl u soudu a dobře věděl, co se tam řeklo a co matka musela slíbit, jinak by nedostala vůbec děti ke styku, klidně začal popírat obsah jednání, ač to bylo podstatou tehdy probírané věci. K jeho "odborným kvalitám" - a v tom vůbec není sám - patří samozřejmě nulová kvalifikace v oboru opatrovnictví, ač právě v opatrovnických kauzách má vystupovat nejčastěji - kdy např. současně soudu dokládá zprávy o úspěšně proběhnuvších kontaktech dětí s matkou ve Spirále - a jedním dechem dodává, že otec v nich vytvořil syndrom zavrženého rodiče. Že si ty dva výroky zcela odporují, mu dojde až poté, co ho na to upozorním a nazvu opatrovnickou nulou. Podobné opatrovnické nuly ovšem právnická fakulta produkuje každoročně po stovkách - a stát jimi následně zamořuje jak advokacii, tak především soudy a státní zastupitelství. 

O jeho asociálnosti pak nemůže být pochyb už proto, že musí velmi dobře vědět, co je matka zač, co je zač i její rodina - a snaží se to zatajit, překroutit a zakamuflovat, jak se dá. 

Jeho otázky, pokud je má u soudu pokládat u soudu, směřují výhradně k penězům, prakticky nikdy k dětem. V tom ovšem, jak již zmíněno, není vůbec sám, to je pro advokáty naprosto typické. Ostatně, ani jim nic jiného nezbývá : O opatrovnictví neví nic, jsou zde naprostými laiky, proto se mu raději vyhýbají - a stáčejí vždy směr vývoje tam, kde jsou jako doma - na peníze. 

2) Opatrovník - Miroslav Valčík, OSPOD Varnsdorf : Pokud jde o znalosti opatrovnictví, platí pro něj totéž, co pro Štěpánka - neví o něm nic. Ač ho živí a je náplní jeho práce. Předtím ho ani nedělal, dělá ho asi rok, za ten rok, kdy dobrého nepředvedl vůbec nic, je najednou, záhadnými cestami, vedoucí OSPODu ve Varnsdorfu. Záhadnější je to o to víc, že před ním to dělala vcelku kvalifikovaná a zkušená pracovnice, která měla smysl pro děti, i pro realitu - a která, když přišel - mu záhadně uvolnila místo i cestu. Pokud jsem slyšel, je to bývalý policajt. To asi bude ta nejlepší cesta ke kariéře na Městském úřadě, alespoň ve Varnsdorfu. 

Opatrovník, jenž má hájit zájmy dětí, nijak neprotestoval, když by soudce nechal čekat děti na chodbě soudu celých 6 hodin (!!) zcela bez povšimnutí (včetně dítěte 5-ti letého) nenavrhnul soudci, ať si děti zajede vyslechnout na OSPOD a netahá je k soudu, zejména když je den předtím vyslýchal dosti dlouho sám. Nikdy nic ve prospěch dětí neudělal, pokud něco dělal, tak vždycky tak buranským a necitlivým způsobem, že jediné, čeho dosáhnul, je odpor dětí k němu a to, že se s ním nadále odmítají bavit. 

Vrcholem jeho "kvalifikace" pak bezesporu jsou dva zcela protikladné posudky na matku, kdy v listopadu loňského roku jí ještě zakazuje styk s dětmi - a v tomto směru i podává návrh k soudu - a o půl roku později, kdy matka mezitím děti vůbec neměla, ji najednou prohlašuje za kompetentnějšího rodiče nežli je otec a navrhuje svěření dětí do její péče. 

Diletant par excellance, zcela bez vzdělání pro daný obor, a nejen bez vzdělání, ale také bez citu. Osoba pro daný post naprosto nevhodná, přesto tam je - a podle názoru kohosi záhadného v pozadí - natolik úspěšná, že to během jediného roku dotáhne na vedoucího odboru. 

To jen pro představu, jaká úžasná kvalita a výsledky za těmito "vedoucími" běžně stojí. 

3) NO, a samozřejmě nejlepší na závěr, a to je sám pan soudce - tedy Mgr. Jiří Gloc

O opatrovnictví opět NEVÍ NAPROSTO NIC . U něj to ovšem vypadá, že nejen o opatrovnictví, které ho v tomto případě živí, ale ani o běžném občanském soudním řízení. Je pak docela záhadou, jak v jeho věku může soudit. 

Stačí se podívat na organizaci jeho soudních dní a organizaci soudu vůbec : 

Poslední jednání, onoho 26.7., začalo v 9 ráno - a končilo o čtvrt na sedm večer. Většinu času pan soudce akorát předčítal spis, což se běžně vůbec nedělá, a zvláště ne, pokud by řádně doručil ostatním stranám návrhy a podání jednotlivých stran předem, takže by se k nim mohly vyjádřit, nejlépe písemně. Takhle jsme to slyšeli u jednání poprvé, pan soudce se ještě divil, proč by to měl rozesílat, když máme přístup do spisu (ergo já budu jezdit každý týden do Děčína se podívat do spisu, zatímco panu soudci a jeho kanceláři je zatěžko dvakrát kliknout na datovou schránku a odeslat podání také všem ostatním). 

Pan soudce klidně prováděl důkazy i po našem odchodu při předposledním jednání, ač byl dlouho dopředu upozorněn, že odcházíme v tu a v tu hodinu a že do té doby to buďto skončí, nebo odročí. Ne, pan soudce to klidně vzal na vědomí, s tím, že to stihne - stihnul sotva polovinu - a pak s klidem pokračoval i bez nás, jakoby se nechumelilo.

No - jednak je to (od něj) podvod, když to věděl dlouho dopředu a řekl, že to stihne, jednak má neplatnou druhou půlku jednání a všechny důkazy, co tam prováděl. 

Tohle se ani na našich - špatných - soudech běžně neděje, takže je to exces jeho a děčínského soudu, stejně jako to nerozesílání stranám. 

Jak už jsem se zmínil, pan soudce trval na výslechu dětí (včetně pětiletého - to se rozbrečelo, sotva vstoupilo do jednací síně) - ale ani ho nenapadlo zajet si na OSPOD, kde výslech probíhal den předtím, s týmiž dětmi, na téže téma. O přítomnost dětí se začal zajímat po 6-ti hodinách jednání (!!!), což znamená, že kdyby tam byly, tak by 6 hodin čekaly na soudní chodbě, aniž by to pana soudce, jenž má konat hlavně v jejich zájmu, zajímalo. 

Soudce s tváří pokerového hráče zjevně usoudil, že nejlepší náhražka inteligence a profesní erudice je - mlčení - a tak vcelku po celou dobu mlčí, pokud zrovna nečte spis, a to i k těm nejtrapnějším nejapnostem, zejména pokud jsou ze strany matky. 

Malý příklad za všechny : Matka má byt v osobním vlastnictví, ve kterém nebydlí. Na dotaz, kdo tam teda bydlí, odpoví, že "paní", když se zeptáme, kolik za to platí - tak neplatí nic, je tam zadarmo. 

Vzdor vypočítavosti této rodiny je tak matka asi jedinou, která pronajímá byty zdarma - a pokud zrovna potřebujete ubytovat v Novém Boru nebo poblíž, můžete se na ni s důvěrou obrátit, ani matka, ani pan soudce na tom nic divného nespatřují. 

________

 

Takže sešlost těchto tří - asociálů - vyprodukovala závěr, že nejlépe bude, když se děti dají matce (odkud byly předtím soudem odňaty, protože matka nebyla s to zajistit jejich bezpečnost a protože tam docházelo k nepravidelně pravidelnému pohlavnímu zneužívání, zejména té mladší z dcer) - a odeberou z prostředí otce, kde nejen že jim žádné nebezpečí nehrozí, ale kde začaly dobře prospívat, všechny tři, což neuniklo zejména učitelkám, které jednoznačně byly na straně otce (zejména po zkušenostech s matkou) - což se zase nevidí tak často. Děti jsou na školu zvyklé, prostředí jim vyhovuje, je zdravé a prostorné (aby ne - u matky je čeká pouze válení se v panelákovém bytě na sídlišti, zatímco u otce jsou na malé farmě, skoro o samotě, s lesy a přírodou kolem). 

 

Všechna dřívější zaklínadla justice - o tom, že pro změnu výchovy musí být zcela zásadní důvody (dítě neprospívá, nezvládá se jeho výchova), jinak ji nelze nařídit - tak padla, nemusí pro to být důvody skoro žádné (otci mohlo být kladeno za vinu akorát to, že v termínech nepředával děti matce, přičemž matka si většinou pro děti ani nejezdila - a hlavně - kdo by předával děti do prostředí, kde je skoro jisté, že budou znovu pohlavně zneužity...) - a klidně se lze nabourat do nejniternějšího soukromí všech tří dětí, narušit jejich školu (kde vzorně prospívají) - a v podstatě jim na dlouhý čas zlikvidovat klidné dětství. 

 

ZÁVĚREM konstatování : Během jediného měsíce justiční diletanti zhola bezdůvodně nebo z uměle vytvořených důvodů napadli 4 děti, jednoho blízkého zletilosti, aby je umístili ke zjevně asociálním matkám, z jejichž péče - v obou dvou případech - byly tyto děti dříve odňaty. V prvním případě dokonce na 8 let, dodejme - prospěšných let, během nichž syn spokojeně vyrostl a stal se samostatným, ve druhém zatím pouze na rok, protože soudní diletanti zabránili tomu, aby na dýl. Opět - na velice prospěšný a úspěšný rok, během nichž děti ukázaly, co by z nich mohlo být, pokud by se jejich výchově někdo řádně věnoval, neválel se jenom na kavalci, nesledoval televizi s pornokanály či sociální sítě - a věnoval se výchově vlastních dětí. 

V obou případech šli proti přání dětí - přičemž v prvním případě dítě striktně odmítalo být u matky, a dokázalo také vysvětlit, proč (což odmazává obvinění ze syndromu zavrženého rodiče) - ve druhém případě sice chtěly děti s matkou udržovat kontakt, ale nikoliv se k ní přestěhovat, natož pak změnit školu a celé prostředí, ve kterém dosud vyrůstaly. Justiční diletant to vzal jako hotovou věc- že chtějí k matce, včetně asi toho 5-ti letého, o jehož schopnosti formulovat vlastní názory, natož na rodiče, můžeme mít všichni oprávněné pochybnosti. Zato mimo pochybnosti zůstává, že u táty začal krásně mluvit a zcela se zklidnil, u matky se nedokázal ani vyjadřovat (protože jí byl v podstatě na obtíž a nijak se mu nevěnovala). 

Zatímco ve Žďáru to byla nebetyčná zbabělost soudce, který se vstřícně předposral před odvolacím soudem, ač musel dobře vědět, že nemají pravdu a že - na rozdíl od něj - nebyli přítomni dokazování, jež viděl on, v Děčíně to byla hloupost, nevzdělanost, programová zabedněnost, předpojatost  a pohodlnost dotyčných. A možná i touha škodit, když se něco zvláště daří. 

Ve všech případech dotyčné zajímal daleko více jejich vlastní prospěch a pohodlný další život, nežli zdravý vývoj dětí, ač právě za něj jsou placeni. 

 

A ještě - politický - dovětek : 

Prý jsme volili "Změnu" - Fialu a spol., resp. SPOLU.

Nekladu jim za vinu totální, výše popsaný bordel, který jinde v Evropě nemá obdoby - kladu jim za vinu, že s ním dodneška nic neudělali, zjevně ani nehodlají, ani to neumí - a dál nechají tyto soudní nedouky terorizovat naše děti. 

Přitom reforma justice, zvláště pak personální, není nijak drahá, spíše naopak - a rozhodně JE  v moci každé vlády. Pokud by ovšem nebyla líná a zbabělá, což zatím všechny byly. 

OSPOD má své MPSV, soudy své MSp - ty údajně mají své "pravicové" ministry - tak jak ti dbali a dbají na zachování tradiční rodiny a tradičních hodnot, včetně, především morálky a slušnosti, často skloňované ve všech pádech, přičemž na soudě na ni můžete zapomenout, jakmile za vámi zapadnou dveře. 

 Za tohle všechno se těm arogantním nedoukům skládáme na statisícové platy a královské důchody, jež by jinde nedostali ani za špičkové výkony, natož za takovouto ludařinu. 

 Inu - není nad (na zákonech) nezávislou justici - a vysoce erudované soudce - kteří dodneška, vzdor všem průšvihům (mezinárodním), které už z toho měli, neví o opatrovnictví nic, a ti lepší z nich alespoň používají prostou logiku, přičemž obyčejná selská moudrost a životní zkušenost jsou těmi nejvyššími kvalifikacemi, jež tito arogantní nedouci mohou získat. 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

____________________________

____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-07-29 13:11
Asociálky mají i jinde, akorát jim nesvěřují děti :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-07-31 17:50
V ČR prý chybí soudní znalci... Dodejme, že chYbí VŠICHNI. Protože ti, co údajně jsou, jsou naprosto bezcenní a pro objektivní řízení nepoužitelní.


tn.nova.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-08-02 21:57
Prý stále více dětí žije u otců... Rodiče se na tom dohodli... Soudy se na tom zjevně nedohodly...

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-08-02 21:58
Posloucháme si, koho chceme...

advokatnidenik.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-08-02 21:59
Životní vzor a příklad :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-08-02 22:01
Smažená pi..a -
nový hit :

Muž na Českokrumlovsku podpálil ženě šaty. Ta má vážné popáleniny - Novinky.cz

F
______________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-08-04 18:24
Nikým neřízená a nikým nekontrolovaná policie pak vypadá asi takto :

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.