Žaloby na stát - a znamenaná Denemarková

Výsměch obětem zvůle - to jsou současné žaloby na stát, kde k původní zvůli přidávají soudy další a další a obětem se drze smějí do očí, při vědomí, že se jim nic nestane. Dokud se jim něco nestane. 

Jen za posledních 6 měsíců - 3 názorné příklady, k čemu v praxi slouží žaloby na stát a jak efektivní "prostředek vnitrostátní nápravy" skutečně představují. 

 

Příklad 1 : Nedávno jsme referovali o výsledku jiné žaloby na stát, kde mne policie přepadla při práci v aleji (v říjnu 2012 !!, tedy před deseti lety... ) na základě nezákonného zatykače, který navíc ani neměla k dispozici (viz Pokus zvednout se je (prý) aktivním odporem (k213.cz)) a jako prý projev zvláštní vstřícnosti mě bezdůvodně chodila přepadat ještě i na lázeňský pokoj po operaci srdce, kde obtěžovala i jiné pacienty a personál lázní. Výsledek ?  : 10 let (!!!) se nic neprojednávalo, až svědci na všechno zapomněli, pak teprve byli předvoláváni a následně soudy konstatovaly, že nikdo nepochybil (přesto, že třeba jeden z policajtů - jistý Zajíček -  byl přímo usvědčen z křivé svědecké výpovědi - proč asi nevypovídal pravdu, že - a co tedy kryl... ?! ) a přepadat pacienty po operaci srdce v lázních je naprosto normální a žádný problém v tom nespatřují, naopak, jednalo se prý o zvláštní vstřícnost policie, která se kvůli - zjevně bezdůvodnému - výslechu dostavovala až na nemocniční pokoj. 

Jedině naprosté prase může něco takového hlasitě vyslovit a myslet vážně, na Městském soudě ovšem samozřejmý standard - a ani jim nepřijde, že by se měli za něco stydět... 

Příklad 2 : Exekutor Fendrych rozkradl zabavené věci a nemá je. To potvrdil jeho pomocník na videozáznam. Podaná žaloba proti státu za "nesprávný úřední postup" (v podstatě loupež a následnou krádež soukromostátním orgánem) skončila tak, že zástupkyni MSp zajímalo jediné - jestli máme souhlas s natáčením toho pomocníka, co sdělil, že věci nemá. "Nesprávný úřední postup" nade vší pochybnost, v právním státě by aktéři museli nejen z úřadu, ale také rovnou do basy - soud moudře rozhodl, že se nic nestalo - a že já mám zaplatit náklady řízení. K tomu obvykle ještě přidají pár pokut v řádu desítek tisíc, prý za "drzost". Dostat EXE šmejda před soud, byť zmanipulovaný, je vždycky zážitek (k213.cz)). 

 

Příklad 3 : Současný - a zatím poslední : Doručování pošty policií..

Obvyklý zlozvyk soudů a vůbec státní moci. Asi aby mělo trestní řízení hned zkraje dostatečný říz - a aby Vám udělali maximální ostudu v místě bydliště, hlavně pro případ, že by nakonec řízení skončilo zprošťujícím rozsudkem (o kterém už se - krom soudců - nikdo nemusí dozvědět, že ??). Povinná presumpce neviny tedy samozřejmě nulová - pokud jste takový lump, že na Vás státní zástupce sepsal a podal obžalobu - tak je potřeba, aby se to patřičně taky vědělo. A, pokud možno, v co nejširším okruhu veřejnosti. 

Tady to bylo o to paradoxnější, že mě dotyčná soudkyně - kupodivu - chtěla zprostit, a taky zprostila. Přesto mi potřebovala doručovat předvolání k hlavnímu líčení policií - a ne poštou, jak je to normální, u soudů pak povinně normální, protože to tak předvídá trestní řád... Z toho je vidět jedině to, jak hluboko pod kůží má tyto zlozvyky vžity - že jí už ani nedochází, co vlastně dělá... A že se to má správně dělat úplně jinak. 

Vsuvka : Tady trochu odbočím - a zmíním případ kolegy Hlásenského - protože tam šla dotyčná soudkyně - Kalová, ve Vyškově - ještě dál. Tam se ani nepokoušela doručovat předvolání policií, ale obžalovaného rovnou strčila do vazby, tam si pobyl 14 dnů - aby ho následně nejen z vazby propustila, ale současně i konstatovala, že se trestní stíhání zastavuje... 

Patrně jediný případ v celé Evropě, kdy obžalovaný byl tak vykutálený a tak vytrvale a drze prchal před zprošťujícím rozsudkem, až ho musela soudkyně strčit do vazby... 

Pro justice neznalé asi k neuvěření - přesto, u nás holá skutečnost. 

Ale zpátky k žalobě pro bezdůvodné obtěžování policií. 

Policie jistě nemá v popisu práce doručování pošty. Ta má vyhledávat pachatele trestné činnosti, chránit veřejnost, vést vyšetřování - ale zcela jistě ne doručovat poštu. Zejména pokud adresát má trvalé bydliště, v něm se bez problémů zdržuje, poštu si bez omezení přebírá - a je tedy snadno možné ho předvolat a obeslat. 

Přesto - stalo se. Policajti vytrvale jezdili a vytrvale houkali pod okny, a to i v 10 večer. Kdo bydlí na vesnici (ale, konečně, i ve městě), dokáže si jistě představit, co to je za randál, když policajti v 10 večer začnou houkat pod okny houkačkou. (Opět vsuvka : pozdější konstatování soudů, že policajti jsou v podstatě nesvéprávní, a proto nenesou za své jednání žádnou odpovědnost, asi bylo v tomto případě i zcela na místě...). 

Nedoručili stejně nic, protože já na tyhle móresy znám jedinou reakci : Totální ignorace. 

Hlavní líčení museli stejně odročovat, protože včas nedoručili obsílku, kdyby ji byl soud poslal rovnou poštou, tak by už doručena bývala byla. Typická soudní blbost - která se tentokrát nevyplatila. 

A protože mě tyhle způsoby nemálo popudily, podal jsem na MV, kam policajti spadají, žalobu. Pro bezdůvodné obtěžování v místě bydliště, rušení nočního klidu a narušování domovní svobody. S patřičnou nemajetkovou újmou. 

Obvodní soud pro Prahu 7 se tvářil, jako že je - se žalobou - všechno v pořádku, že ji projedná. Taky projednával. 

Seděla tam totální kráva, která sice neznala základní procesní postupy, zato věděla, že stát - a jeho orgány - mají vždycky pravdu, s kterýmžto "vzděláním" si - jako soudkyně - vystačila celých 40 let. A bezpečně jí to uchránilo místo soudkyně až dodneška (mimochodem, soud pro Prahu 7 - to je ten soud, kde se ztrácejí maily i jednotlivá podání - tak tam teď dělá místopředsedkyni... Nějaká ... Kaňáková... 

 Žalobu zamítla, že prý si soudy mohou vybrat kterýkoliv způsob doručování, jaký je v trestním řádu uveden. 

Proč je tedy v trestním řádu uvedena posloupnost, od nejmírnějšího po nejpřísnější, to už vysvětlit nedokázala, ani ji to nezajímalo. No, prostě - typická - soudkyně... 

Žalobu zamítla. Odvolal jsem se, dostal se na Městský soud - soudce Mottl. 

Konstatoval to nejdůležitější, co jsem chtěl slyšet - a proč jsem taky žalobu podával. 

Totiž že soud je - samozřejmě - vázán trestním řádem, a že je povinen při postupu doručování respektovat posloupnost tak, jak je v trestním řádu uvedeno. Tedy - že k přísnějším prostředkům může sáhnout až tehdy, až vyčerpal ty mírnější. A ne že začne rovnou od konce. Tedy - od toho nejpřísnějšího. 

Bohužel, zůstalo jen u ústního konstatování, do rozsudku už to tak jasně nenapsal. I když to z něj nepřímo plyne. 

Vysvětlit to měl zjevně hlavně své kolegyni Denemarkové, které to jasné dodnes není. 

Ale zpět k rozhodování odvolacího soudu. Klasický rozsudek při žalobách proti státu : Máte pravdu, ale  - žaloba se zamítá. 

Zamítá se prý proto, že policie nepochybila, když vykonávala pokyn soudu, neboť policie je prý povinna vykonat každý pokyn soudu (a nezkoumat jeho oprávněnost či zákonnost). (Nevím, jestli tohle je pravda, protože pro případ, že na soudě sedí naprostý magor - jako se už několikrát stalo - se policie dopouští zjevné zvůle, za kterou by měla nést odpovědnost, protože i na vojně platilo, že zjevně nezákonný rozkaz se nemusí vykonat. Pro policii, to, tuším, platí rovněž.)

Takže - žalobu mi zamítli, protože jsem prý žaloval nesprávný subjekt, tedy policii - ergo ministerstvo vnitra. A že mám správně žalovat ministerstvo spravedlnosti. 

No - tak jsem ho obratem zažaloval. S tím, že jsem se o tom dozvěděl až z rozhodnutí odvolacího soudu (což vylučuje promlčení jakýchkoliv lhůt) - a, krom toho, já jsem žaloval stát - a státní orgány jsou povinny navzájem informace sdílet, vzájemně si je předávat - a pokud měl někdo za to, že žaluji nesprávný subjekt, měl mě na to jednak upozornit, jednak věc postoupit správnému (správně odpovědnému) subjektu. 

MSp reagovalo - jak se i dalo čekat - že prý je nárok promlčen, protože byl uplatněn pozdě. Původní nárok byl ovšem uplatněn včas - tohle je prý jiná žaloba, a u té je to promlčeno. 

Tomu se říká překrucování práva - a za to se v Německu chodí rovnou do basy. Říct někomu, že žaluje špatný subjekt, až zažaluje ten údajně správný, tak mu sdělit, že jeho nárok je promlčen - ač po celou předchozí dobu probíhalo ve stejné věci soudní řízení, které běh všech lhůt staví. 

Také by se to mohlo nazývat "chytráctvím". Tedy uvést oprávněného v omyl, v tom ho dlouhou dobu udržovat - a pak mu sdělit, že už není o čem jednat, protože je na všechno pozdě... 

Ostatně, soudě podle předchozího zmíněného případu, kde dokazování začalo probíhat až po 10-ti letech, zas až tak pozdě - na naši justici - rozhodně nebylo. 

V 1. stupni zamítnuto - prý promlčeno - ve druhém stupni, na Městském soudě, to dostala Denemarková. V senátě s ní sedí ještě Mgr. Patricie Adamičková a Mgr. Andrea Grycová. 

Tuhle ženskou (Denemarkovou) už jsem si - podle jména - pamatoval delší dobu. Jednak má jméno, které se dobře pamatuje - a odlišuje od většiny ostatních - ale hlavně : Předváděla právní veletoče, že nad nimi zůstával rozum stát. 

Tak třeba : Ve dvou mých kauzách, kde se jednalo o stejnou věc - osvobození od soudních poplatků - rozhodovala jednou tak, a během dvou měsíců, aniž se jinak cokoliv změnilo, přesně obráceně. Ta samá soudkyně. 

To už na první pohled poznáte naprosto gumové, všeho schopné lidi, kteří by snědli i vlastní hovno, jen aby se udrželi u moci -  a kterým je jinak všechno jedno. Včetně toho, co se o nich kde píše a co si o nich veřejnost myslí (viz dále). 

Tentokrát mě ale madam Denemarková zaujala ještě dlouho před jednáním : Stalo se totiž, že jednání kolidovalo s jiným jednáním - a proto jsem požádal o odročení (viz dole). Banální záležitost, které se na soudech běžně a automaticky vyhoví. Ne tak Denemarková. Ta mi napsala, že nic neodročí, ať si trhnu nohou. 

To už je zjevný pokus o upření základního procesního práva - totiž práva účasti na projednávání věci. To už opravdu - ani u našich soudů - standardní není. 

Dal jsem jí námitku podjatosti, kolidující jednání jsem písemně doložil - jako bych to hodil do koše. Dál si jela po svém. Drze, sebevědomě, ignorantsky. Z toho mi bylo už jasné, že pohrdání právy účastníků řízení, ale i platnými zákony, je pro ni běžnou samozřejmostí, kterou dělá běžně, denně, veřejně - a s drzým (sebe)vědomím, že jí za to nic nehrozí. 

Madam si zjevně myslela, že si to v klidu "projedná" beze mě. 

Zasáhla náhoda. Ten kolidující soud - na popud protistrany - kupodivu odročili. Přestal kolidovat. A já mohl se jít podívat na Denemarkovou. 

Opravdu tak suverénně drzé pohrdání zákonem, právy účastníků i veřejností se hned tak zase nevidí. 

Nejhorší je, - že tomu senátu předsedá, tedy vlastně učí ty dvě mladší, ještě nezaběhnuté - jak pohrdat právy, zákony a vším, co by měl mít především soudce ve cti. A snažit se hledat spravedlnost. Ne o ní dobře vědět, co spravedlivé je - a snažit se ji potlačit, jak se dá. 

Její postup a její "zdůvodnění" jsou na přiložených nahrávkách - dalo by se stručně říci, že se přiklonila k tomu, co ÚS označuje za "přepjatý formalismus" - jedna žaloba už proběhla, tohle je jiná (mimochodem, skutkový děj, i předmět řízení jsou zcela totožné, liší se jenom v tom, že v tom prvním případě rozšíření žaloby o omluvu nebylo povoleno, zatímco v tom druhém případě už byla omluva do žaloby rovnou vtělena - jinak je všechno stejné, včetně výše požadované kompenzace). 

V průběhu jednání mě akorát zarazily některé její projevy - jako třeba že obtěžování policií údajně poškodilo mou pověst před soudy - to jsem tam určitě nepsal a hned mě to udivilo - pak jsem pochopil, když to četla podruhé, už správně, že jen neumí číst - protože správně tam má být "před sousedy", ne před soudy, ostatně moje pověst před soudy je mi zvesela ukradená, mě zajímá ta, co mám u slušných lidí, ne u soudů. 

No, a druhá žaloba - prý byla uplatněna pozdě, nárok prý je promlčen... 

Mimochodem, sama zavdala důvod k dovolání, protože - spolu s Kaňákovou - konstatovala, že prý soudy nejsou vázány posloupností, jak je uvedena v zákoně - k čemu potom ten zákon tedy je ?? - a že si tedy může soud vybírat, který prostředek použije jako první. Což je v přímém rozporu s tím, co konstatoval odvolací senát v té první kauze. 

Takže : Nechť se vyjádří - bohužel až nejvyšší soud - jak je to s dodržováním pořadí jednotlivých prostředků, uváděných v trestním řádu. 

Znamená to, že všichni ti pod ním NEUMÍ VYKLÁDAT ZÁKON,  nejsou schopni POROZUMĚT ANI NAPROSTO JEDNODUCHÉMU USTANOVENÍ, ergo jsou programově slepí, hluší - a hlavně natvrdlí - a teď tedy otázka, zda tohle je posláním a smyslem práce - a vůbec existence - soudce. 

Mimochodem, stačí se podívat trochu na internet - a hned se dozvíte, co je Denemarková za dáreček. Vykřičená, jak falešný pětník. A  to i z recenzí jinak vcelku známách advokátů. Přesto - si klidně soudí dál, a pokud ji někdo nevynese v zubech, bude soudit do smrti smrťoucí. 

"Varuj se znamenaných", mi říkávali rodiče. Pán Bůh ví, proč si je poznamenal. 

Denemarková - s křivou hubou a orlím nosem - čítankový příklad. Křivá huba výmluvně signalizuje zcela pokřivený charakter, i osobnost jako takovou. 

Justice se jí ale nevaruje. Naopak. Plně vyhovuje... Čím to asi je ?? 

 

Mimochodem, když jsme nedávno byli u požadavků na nové soudce : ZDRAVĚ SEBEVĚDOMÁ OSOBNOST  - bych zdůraznil. Zdravě vyrostlá, ve zdravém rodinném prostředí... 

Zamindrákovaných, zakomplexovaných ubožáků, kteří mají za to, že soudci se stali proto, aby se mohli ostatním - zdravě rostlým - mstít, jsme už zažili tolik, že by to mělo být prvořadou podmínkou. Před vzděláním - a před vším ostatním. 

O čem pak jsou ty tzv. "psychotesty", když neodhalí ani to, co je ostatním zjevné na první pohled ?? 

_________________

 

 Dovolme si tedy shrnout poznatky - teď už ze tří - projednávaných případů, kdy pochybení (rozuměj - zvůle) státních orgánů byly mimo jakoukoliv pochybnost a krom soudů je viděl každý, kdo se s případy kdy, byť jen i letmo, seznámil. 

- Soudy udělaly všechno pro to, aby pravdu potlačily, rozmlžily a zapřely - a hlavně - nepřiznaly zcela zřejmou odpovědnost státu. 

Plyne z toho jednoznačný závěr : Žádní totalitní - tedy nevolení - soudci žaloby na stát soudit nadále nemohou, mají-li mít tyto žaloby sebemenší smysl a efekt. 

Jestli je někde akutně potřeba občanských soudních porot, pak je to právě tady. Urgentně a neodkladně. Protože každý z členů poroty by si snadno představil podobné násilí či bezpráví na sobě - a - na rozdíl od totalitních soudců - by se necítil povinen krýt své zvrhlé kolegy, ať už ze soudu, nebo od policie. 

Teprve soudní poroty jsou totiž jasným prvkem demokracie, zaručujícím nezávislost justice. Dokud budou soudit totalitní, tedy nevolení a nikomu neodpovědní, soudci, nemůže být o demokratické, natož nezávislé justici ani řeči... 

V současnosti tak máme za osvědčené a jasně doložené, že  ŽÁDNÝ ÚČINNÝ PROSTŘEDEK VNITROSTÁTNÍ NÁPRAVY NEEXISTUJE, občané jsou povinni si nechat jakoukoliv zvůli od zjevně totalitního státního aparátu mlčky líbit, zvůli obvykle o to větší, oč ubožejší je kvalifikace, profesní, a zejména pak mravní připravenost osazenstva těchto orgánů k výkonu práva a spravedlnosti. 

Jestliže neexistuje účinný vnitrostátní prostředek nápravy, nemůže být o právním státě ani řeči. Jedná se o stát ryze totalitní, s totalitními mocenskými strukturami, nikomu neodpovědnými, které v podstatě libovolně terorizují obyvatelstvo, jež si to musí mlčky nechávat líbit - nebo se vzbouřit.

Na to ale ještě nedorostla míra útlaku natolik, aby to většina byla ochotna riskovat. Což ovšem, při tomto osazenstvu státního aparátu, je, podle mého názoru, jen otázkou času. Než doroste. 

____________________________

____________________________

 

 Už při letmém pohledu na internet zjistíme snadno toto NADĚLENÍ  : 

 

https://justice.cz/documents/14569/1865919/23Co_175_2020_10/bc3625d2-375e-4d51-93b1-6a3929e9b3e1

 

https://popelka.blog.pravda.sk/2021/09/19/ako-funguju-ceske-sudy-dopis-andrejovi-babisovi/

 

https://www.adikia.cz/news/soudkyni-jsem-nezklamal-pokracovani-pribehu/

 

https://www.sinagl.cz/images/files/Harmackova-rozsudek-MHMP-210115.pdf

 

https://www.facebook.com/advokatka.candigliota/posts/650389792086143/

 

Městský soud v Praze... - Zuzana Candigliota, advokátka | Facebook

 

_____________________

 

 

 ZÁZNAMY

 

14. prosince 2022 - YouTube

 

 

Zvukové záznamy z jednání : 

 

http://hucek.cz/k213/711_0110.WMA

 

http://hucek.cz/k213/711_0111.WMA

 

http://hucek.cz/k213/711_0112.WMA

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-15 14:30
Skutečnému stavu justice většinou lidé odmítají věřit. Už aby si nemuseli připustit, v jakém chlívu - a v jakém netušeném nebezpečí - denodenně žijí...

Dokud to nepocítí na vlastní kůži :

„Unesli mě falešní policisté a vyhrožovali smrtí mých dětí. Soudce je zprostil viny, ze mne udělal nedůvěryhodného. Tohle bych nikomu nepřál.“ – Pavel Buráň

xtv.cz/.../...
0 # Allan 2022-12-16 20:28
Pan Pavel Buráň je prokazatelný mnohamiliónový dlužník a naštěstí se mu nepovedlo i při zločinném stavu justice kriminalizovat jeho věřitele. Je to pravomocné, odvolání dementního státního zástupce zamítnuto Vrchním soudem v Olomouci.

I tomuto webu je dobře znám ostřesný stav KS Brno, pobočka Zlín. Povrchní novinář a radní televize Xaver tentokrát i se Šalamounem, spolkemm, šlápli pěkně vedle. Zdarma? Nebo opět dle nepotvrzených zpráv se Šalamoun věnuje dobře zaplaceným případům.? A John Bok chce volit špióna Pavla. Gratuluji. Ještě by spolu mohli narukovat s dalšími pomatenci na Ukrajinu. Formálně nahradit ty statečné občany Ukrajiny, co ji brání z ČR a napomoci tak konečnému vítězství ukrajinských zbraní.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-15 19:00
Vyhrožování zinscenovaným trestním stíháním patří zjevně ke standardní výbavě presidenta republiky... U nás.

K tomu ovšem potřebuje poslušné a snadno ohýbatelné soudce. Nikoliv samostatné, nezávislé osobnosti.

hlidacipes.org/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-15 20:30
Inteligence policajtů asi všude stejná ...

novinky.cz/.../...

Jedině magora napadne si hrát s granátometem v kanceláři.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-16 11:23
Jinde to jsou omyly. V řádech několika promile...
U nás to je standard. V řádech desítek procent...
_______________

Největší justiční omyl Norska. Muž si odseděl 21 let za čin, který nespáchal

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-16 14:25
Vážený pane Fialo,

netuším podle jakého paragrafu jste v této věci postupoval a už vůbec nehodlám řešit duševní poruchu dotyčných soudců, kteří nechápou základní principy právního státu a zákonů (myslím, že znalců je tu nadbytek a tito mají spoustu času se dostavit na řádné vyšetření a s posudkem seznámit veřejnost ...).
Promlčecí doba zločinu zneužití pravomocí úřední osoby, je tuším stále 15let.
Paragraf zneužití pravomocí je stále nezměněn od roku..., a stále se jedná o skutek, kdy státní úředník, i soudce, koná to, co mu zákon zjevně neumožňuje a tím někoho úmyslně poškodí (ostuda nezákonným a zbytečným doručováním pošty, kdy nebyl zjevně dodržen trestní řád, a kdy si policie, která takový rozkaz dostala, nezajistila před jeho splněním, zda dotyčný soudce využil zákonem definovaných možností, před oslovením policie, a tedy neobtěžovala se zajistit důkazy pro možné spáchání trestného činu soudcem, čímž zjevně nejenom napomáhala zločinu, ale taktéž zjevně neplnila povinnosti plynoucí a její pravomoci, dozajista takovým jednáním je..... ostuda tvrzením, že soudkyni vlastně vůbec zákon nezajímá, že si bude dělat co chce a je to podle nich dobře ... to už je rovnou na léčení...) už hezkou řádku let.
V tomto ohledu, jak soudce, který takový příkaz vydal, tak i policisté, kteří tento zločin na pokyn zločince soudce páchali, rovněž spáchali trestný čin, tedy zločin. Promlčený jak vidno stále není!
V tomto duchu a logiky věci psaného zákona, byla Vaše žaloba zjevně podána předčasně, neboť doposud nedošlo k trestnímu stíhání pachatelů a o promlčení tedy nemůže být za současného platného zákona vůbec řeč!
Jestli si ta soudkyně myslí, že jí její neznalost zákona omlouvá, tak to se hodně plete ....a zločinné spolčení a pokračování v Tč, jaksi nuluje hodinky běžící promlčecí doby takového tč jen tak mimochodem ....

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-16 21:46
Vězeňské službě v Česku chybí přes 1000 lidí, budoucí zaměstnance hledá i mezi letošními maturanty

irozhlas.cz/.../...
________________
Kdyby propustili třetinu vězňů, podle dvěstětřináctky, tak by rázem tisíc bachařů přebývalo...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-16 22:08
Je to záměrné? Proč zdržuje Úřad práce vyplácení sociálních dávek? A proč jsou tak nízké?

blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-17 11:12
VZKAZ PRO ÁJU (ORCA) :

Ájo, pošli, prosím, mail. Se ztrátou původního mailu se ztratila i adresa, já si maily jinam neukládám, tak jsem o ni přišel. Teď ji po mně chtěl Gil.

Zdravím a přeji krásné Vánoce.

J.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-17 11:20
Tohle je tedy síla : Nová primátorka Hradce Králové ...

Žena na svém místě. J.K.

Tradiční rodina? Na co si v této zemi hrajeme? ptá se primátorka Hradce - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
_______________________

před mnoha lety začala mluvit o své homosexuální orientaci.

Ti lidi se museli úplně zbláznit !!!

Nemocná, s rakovinou, ještě lesba - a jde dělat primátorku ???
Na co si to v téhle zemi hrajeme ??

Nikoho horšího už v Hradci nenašli ?? Nemají tam jedinou normální ženskou ??

seznamzpravy.cz/.../...

Tuhle zemi se zjevně NĚKDO snaží totálně rozvrátit a rozeštvat...
Do čela úchyly, primitivy, pomatence - ti si pak k sobě vybírají ty samé, nebo ještě horší.
Brzo se odstěhovat do lesa - a tam žít v chatě s ohništěm...
0 # Tomáš Jadlovský 2022-12-17 11:52
Mně se nejvíc na těchto menšinách líbí, jak křičí o rodičovských právech. Dvě lesby mají dvě děti? A kde je otec dětí? Jak má upravena svá rodičovská práva? Jak se podílí na výchově svých dětí? Jak se staví k tomu, že jeho děti žijí se dvěma lesbami? Na toto nikdy LGBT neodpoví. My chceme práva, která jsme před tím někomu sebraly, a říkáme tomu, že jsme fér, chceme rovnost pro všechny, bla bla bla ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-17 11:23
Sourozenci Romanovi :

www.super.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-17 11:24
Blažek na zákonnou úpravu nezávislého státního zastupitelství rezignuje

denikreferendum.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-17 11:27
Favorit...
Co nezná ani literaturu, ani historii - a neumí česky. A chtěl by tu dělat presidenta.

To už pak vážně každý...

Favorit na prezidenta ČR. J.K.

Babiš se před dětmi ztrapnil, neznal planety ani nejznámější Haškovo dílo. Dobírá si ho i Pavel - Novinky


„Byly to chytáky,“ hájí Havlíček Babiše. Ten se dušuje, že Švejka nastuduje - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Chyták - jménem Švejk...

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.