MSp : Oproti jasným důkazům - konečně přiznání...

Nevíme, neznáme, neumíme. Nejsme schopni zajistit... 

Na to je jediná odpověď : Tak to zabalte - a předejte to těm, co to všechno umí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

Konkurzy soudců : Proč vám stačí nezkušený dorost ? (k213.cz)

 

____________________________

____________________________

 

______________

 

 Pan

Mgr. Radomír Adámek

ministerstvo spravedlnosti ČR

                                                                                   K č.j. MSP 98/2022 - OPAJ-SP/11

 

            Vážený pane magistře,

V reakci na Váš dopis ze dne 15.12. ohledně složení komise vybírající nové soudce, kde konstatujete, že je prakticky nerealizovatelné zajistit v komisi přítomnost odborníka na opatrovnictví, bych rád ocenil - konečně - tuto Vaši upřímnost, prokazující, že MSp, ale ani celá justice, nikoho vzdělaného v opatrovnictví nemá - a přesto je vykonává, samozřejmě převážně velmi špatně, asi jako bude špatně stavět zdi zedník, který se nikdy zednictví neučil a nic o něm neví a jen zkusmo zkouší, co projde a co už spadne - ale hlavně bych rád zdůraznil, že co je nerealizovatelné pro vás a celý váš resort (jenž je za to královsky placen), je snadno realizovatelné pro naše sdružení, protože se opatrovnictvím - zjevně na rozdíl od celé justice - zabýváme dlouhodobě, teoreticky, ale hlavně prakticky - a zejména pak, naše závěry, doporučení či předpovědi, opřené o dostatečné teoretické znalosti - se nikdy neminuly účinkem, v praxi neomylně vycházejí a potvrzují se a prokázaly tak svou odůvodněnost, opodstatněnost, teoretickou podloženost i praktickou použitelnost.

Není ostudné něco neznat. Něco neznat - a přesto se tím živit, už ostudné bezesporu je. Něco neznat, živit se tím - a sveřepě odmítat znalosti a zkušenosti těch, jimž jejich praxe - na rozdíl od té justiční - skutečně funguje a funguje dobře - je arogantní zatvrzelost, zabedněnost  a nabubřelost toho nejhoršího zrna.

A to už ani nemluvím o tom cíleně a se zneužitím rozsáhlých pravomocí státního aparátu pronásledovat a kriminalizovat ty, kteří namísto nabubřelosti a hloupé nadutosti nabízejí odborné znalosti a praktické dlouhodobé zkušenosti, jež se v praxi prokazatelně osvědčily.

A nabízejí je - opět na rozdíl od současné justice - ne pro prospěch svůj vlastní, ale především pro prospěch těch, jichž se to týká především, tedy nezletilých dětí, jejichž zmrzačené dětství jim nedává spát - a  které jsou jinak vydány těmto justičním nedoukům a neználkům na milost a nemilost.

Žádám Vás proto, aby do příští zkušební a výběrové komise, vybírající nové soudce, byla neoddiskutovatelně jmenována - jako její řádný člen - osoba, doporučená naším sdružením, jejímž výhradním úkolem bude opatrovnictví, které bude adepty přezkušovat na řešení konkrétních příkladů z praxe - asi stejně, jako v současnosti jsou adepti přezkušováni v oblasti práva trestního, obecného civilního, obchodního či zákona o soudech a soudcích.

S tím, že nebudou-li uchazeči schopni tyto úkoly uspokojivě řešit, bude to mít pro ně stejné důsledky, jako kdyby nezvládli právo civilní, trestní či obchodní, z něhož již dnes na vcelku uspokojivé úrovni přezkušováni jsou.

Současně Vás žádám, abyste tlumočil panu ministrovi naši výzvu k jeho neprodlené resignaci, protože dlouhodobě, po celé desetiletí,  nezajistil vzdělávání soudců na dostatečné úrovni a připustil, aby do funkcí soudců byly jmenovány převážně polovzdělané a zcela nezkušené osoby, postrádající základní vzdělání v jednom ze zásadních, profilových oborů, jenž budou zcela jistě vykonávat.

Současně Vám dávám na vědomí, že pokud bude MSp pokračovat ve své dosavadní, naprosto trestuhodné, ostudné a zhola nepřípustné praxi bez sebemenší změny, uděláme všechno pro to, aby se co nejširší veřejnost v těch obvodech, kam noví soudci nastoupí, dozvěděla, že v jednom z profilových oborů těmto soudcům naprosto chybí jakékoliv vzdělání, o zkušenostech ani nemluvě - a budeme upozorňovat rodiče v opatrovnických sporech, těch, které budou tito soudci soudit, že jsou povinni dát svůj výslovný písemný souhlas s tím, aby o jejich dětech rozhodovaly nevzdělané laické osoby a přejímají tak na sebe všechna rizika z toho plynoucí, včetně devastačních justičních rozhodnutí ohledně vlastních dětí.

S pozdravem  

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

                                                                                            předseda o.s. K 213

___________________________

___________________________

 

 

 

 

______________________________

______________________________

 

 

 

 

Comments  

0 # Tomáš Jadlovský 2022-12-22 07:56
Radomír Adámek se podepisuje jako dítě, které ještě neumí držet tužku v ruce.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-22 11:10
Ano, také jsem si všiml. Na MSp nebude rozhodně jediný.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-22 13:06
Střet s českou justicí je na doživotí... (Alespoň pokud tam budou převažovat taková hovada, jaká tam dnes masově "pracují") :

krajskelisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-22 18:42
Podívejte se na ty svině : Z toho, co mají umět, neumí skoro nic. Zato pracky nastavený od rána do večera....

Platy v justici výrazně narostou. Soudce bude mít měsíčně nejméně sto tisíc

idnes.cz/.../...

Narovnání platů justičního personálu by se podle Blažka mělo týkat i státních zastupitelství

ceska-justice.cz/.../...
________________

Já bych je tak narovnal, že by je už nikdy nikdo neohnul...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-22 20:45
Podvodníci!
Všichni slušní se za ně stydí.
Ukázka,
jak peníze kazí lidi.
V talárech zkažené ženy, muži.
Oni se nestydí,
mají hroší kůži.
Něco tu smrdí, něco tu hnije,
to samé je i policie.
J.K.

Platy v justici výrazně narostou. Soudce bude mít měsíčně nejméně sto tisíc - iDNES.cz
______________

Abychom to shrnuli : Ti, co mají jít vzorem především - politici a soudci - si přidali nejvíc... Aniž by to potřebovali.
To se to pak bojuje proti inflaci, co ?? Hlavně ať bojují všichni ostatní, a živoří z nuly - jenom my ne...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.