Aby s vámi úřad necloumal...

Dopis starostovi Nymburka. A nejen jemu. 

O tradičně děsivém stavu Městského úřadu v Nymburce a jeho osazenstva, které pronásleduje občany za to, že dobrovolně a zdarma pečují o veřejný majetek, zde tedy aleje,  jsem se rozhodl napsat starostovi Nymburka. 

K tomu jsem si potřeboval vyhledat pár informací o něm. A co jsem před napsáním dopisu zjistil ?? 

Tak jednak že má na starosti přímo životní prostředí. Tedy - ty aleje, jejich stav a hlavně celý odbor životního prostředí - jsou jeho vizitkou. 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.: Vedení města: Nymburk (mesto-nymburk.cz)

A dále, že byl zvolen za "Nymburk s klidem" (opravdu symptomatický název, že ? Pro politické uskupení) - a hlavně - jeho volební program. 

Popisuje tam, co všechno změnili, že jsme si jistě těch změn museli všimnout - a pro druhé volební období - že to chce všechno dodělat. 

A mluví o nemocnici, zimním stadionu, školách a školkách. 

1. Ing. TOMÁŠ MACH, Ph.D. - Nymburk s klidem

__________

Tak k tomu bych měl jeden zásadní komentář - a také jsem mu to tam napsal. TOHLE,  co uvádí, je programem jednotné kandidátky Národní fronty - ne demokratického starosty. A divím si, že mu to voliči žerou... (Anebo, jako v případě presidenta - není z čeho vybírat a volí jen menší zlo... ??)

Protože jakékoliv stavby, byť by byly sebevíc ve prospěch veřejnosti, jsou  PROSTŘEDKEM,  nikoliv CÍLEM. A podle toho taky snadno odlišíte demokratický systém od totalitního. 

Totalitní systémy se - typicky - chlubí stavbami, čím většími, tím lepšími - viz Hitler dálnicemi, Franco přehradami, komunisté pak obojím - co kde postavili. 

Nakolik to lidem zpříjemnilo a zlepšilo život, o tom už mlčí. Stejně jako o tom, že mnoho z těch staveb postavili - za totalit - nedobrovolně vězni, a nepřineslo jim to nejen žádné štěstí, ale často i rychlou smrt. 

To, co pan starosta píše ve svém profilu, to je program STAVBYVEDOUCÍHO,  ne starosty. 

Protože  JEHO  programem by mělo být - nakolik se za jeho vlády zlepšilo prostředí - především politické a kulturní prostředí - ve městě. Tedy, stručně řečeno - nakolik jsou občané s chodem úřadů spokojeni. Těch úřadů, co má na "starosti" - od toho je starosta. 

Jinak řečeno : Cílem je, aby Vás úřady hned ve dveřích "nevyfakovaly", tedy nejen že se budou chovat slušně a zdvořile - ale hlavně : Se Vám budou snažit pomoct Váš problém vyřešit - nikoliv hledat sebemenší záminku, proč to nejde, proč to má řešit někdo jiný - prostě a stručně - a jak se výstižně říká - s Vámi vyfakovat během prvních pěti minut... 

Myslet za Vás, a to v tom nejlepším, poradit Vám - a pomoct Vám. Pokud je Vaše vůle dobrá a pokud chcete dobrou a poctivou věc, natož věc, na kterou máte i podle zákona nárok. 

To, co jsme viděli - a co popisuje předchozí článek - je odstrašující příklad toho, jak úřady - alespoň ty demokratické - NIKDY VYPADAT NEMAJÍ... 

Hanba by nás fackovala (k213.cz)

Jestliže tam přijde věc sdružení občanů, kteří se zadarmo, na vlastní náklady a ve svém volném čase starají o veřejnou zeleň (nebo o cokoliv jiného veřejně prospěšného) - měl by KAŽDÝ  úřad reagovat nadšením, nabídkou pomoci a spolupráce - a ne tím, že jako na úvod Vám rovnou pošle několik pokut, aniž ještě vůbec tuší, o co se vlastně jedná, následně nařídit jednání, jehož jediným smyslem je Vás pronásledovat a sankcionovat, a to pokud možno skrytě a v tajnosti, aby tam ani ten, kdo to všechno vyvolal a kdo za tím stojí, nemusel být a nemusel na veřejnosti ukazovat svůj xicht - a vůbec od samého počátku vás, v rozporu s tím, co popisuje právo, považovat za viníka hodného přísného trestu, ač je i z papírů na první pohled jasné, že může jít maximálně buď o nedorozumění, nebo něčí schválnost. 

 

Vždycky si v této souvislosti vzpomenu na krásný seriál z počátků normalizace - F.L. Věk. Tehdy jim šlo o záchranu jazyka, obnovu češtiny ve veřejných úřadech - a Věk tam prorocky a přesně říká : Ale vždyť nejde jenom o to, abychom na úřadech mohli mluvit česky - ale o to, aby s Vámi ten úřad necloumal... Nejednal povýšeně, hrubě, nepřátelsky. 

Tedy - nejednal ani zle, ani arogantně, povýšeně a drze, nesnažil se Vás namísto pomoci zašlapat do země... jak se to u nás v převážné míře děje. Samozřejmě - v češtině. To je nám pak ve výsledku houby platné... 

Přiznávám - že kdyby tu byl úřad, který by jednal slušně, vstřícně a  přátelsky, nabízel pomocnou ruku namísto okamžitých sankcí - rád bych se naučil kterýkoliv jazyk, kterým by ten úřad mluvil - jen abych mohl jednat tam, a ne tady s těmi burany, byť mateřštinou... 

____________________

____________________

 

A teď už dopis panu nymburskému starostovi : 

 

Vážený pan

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

starosta Nymburka

 

            Vážený pane starosto,

S nemalým údivem jsem si přečetl (na stránkách města), že máte - mimo jiné - na starosti také odbor životního prostředí. Víte vůbec, jak funguje ??

Když zdejší obec plánovala stavět vodovod, tak tenhle odbor s klidem odsouhlasil projekt, který předpokládal automatickou likvidaci prakticky čtvrtiny námi vysázené aleje - samozřejmě bez toho, že by se nás na souhlas kdokoliv obtěžoval vůbec zeptat. Pochopitelně, že bychom ho nedali - ale nemálo mě udivuje, že ho s klidem dal Váš odbor životního prostředí, když vodovod se dal velmi jednoduše vést o metr dál polem, kde žádné stromy nerostou a nikoho jeho průchod nezatěžuje, natož aby něco ničil.

Můžete mi vysvětlit, jak je možné, že tentýž odbor, který bez mrknutí oka nechá zlikvidovat nejméně 30 mladých vzrostlých stromů a vůbec mu to nevadí - nám - tedy našemu sdružení - teď urgentně posílá pokutu - navíc zjevně bez znalosti a projednání věci - za to, že prý jsme bez povolení pokáceli strom u silnice, v odůvodnění samozřejmě chybí, že se jednalo o strom nejméně 5 let suchý a označený ke skácení, navíc ohrožující provoz na silnici, když hned strom vedlejší, zhruba stejné kvality a stáří, vítr už vyvrátil a do silnice zasahoval ???

Přečetl jsem si i Váš profil na stránkách „Nymburk s klidem“, mimochodem dosti pitoreskní název pro uskupení za současného stavu chodu městského úřadu - a něco bych Vám k tomu sdělil. Nejsem sice občanem Nymburka, takže Vás volit nebo nevolit nemůžu - ale to, co tam zmiňujete, to silně připomíná program bývalé jednotné kandidátky Národní fronty. Školy, školky, zimní stadion, nemocnice.

A víte, že mě to jako občana ale vůbec nezajímá ?? Mě, jako občana - a věřím, že i většinu ostatních, akorát si to tak naplno neuvědomují - zajímá, jak se mnou budou jednat úřady, zejména ty Vámi ovládané, když na ně přijdu něco vyřídit. Jestli se mi budou drze smát do očí, zesměšňovat jak věc, se kterou jsem tam přišel, tak případně i účastníka samotného,  anebo záležitost rychle a profesionálně vyřídí a pokud je správná, tak samozřejmě positivně.

Máte pocit, že takto funguje Městský úřad v Nymburce ?? Já ne. A funguje pořád stejně, pořád stejně špatně - a je úplně jedno, jestli na té radnici sedíte Vy, nebo tam předtím seděli Vaši předchůdci, nic se na tom nemění. Tak o jakých „změnách, jichž jsme si museli všimnout“ se to vyjadřujete v tom Vašem předvolebním profilu ?

V podatelně nevědí, že k razítku musí samozřejmě připojit i podpis. Mně ho připojí, aby neměli se mnou problémy, ostatním ne. Divím se, že si to nechávají ti ostatní mlčky líbit.  Už tohle je vstup do úřadu.  A jeho vizitka.

Přijdeme k přestupkovému řízení, mimochodem řízení, které by profesionální pracovník nikdy ani nezahájil, a první, co se dozvíme, je, že se protistrana - tedy strana žalující a oznamující - „omluvila“. Úředník nám to sdělí jako naprosto nevýznamnou banalitu - čímž jenom prokazuje, že námitka stran jeho neprofesionality byla zatraceně důvodná. Za tu mi jeho nadřízená - Mejzrová - poslala pokutu 5 tisíc. Za vyjádření se k úřední osobě a jejímu postupu !!

Přitom : Nepřítomnost protistrany znamená fakticky neplatnost jednání, protože nás to připravilo o řadu zásadních procesních práv, tedy především o právo klást protistraně otázky, případně návrhy na smír.

            Ptal se nás někdo, zda se ztrátou těchto práv souhlasíme, aby mohlo jednání proběhnout ?

Když se ptáme, jaký je důvod omluvy - tak se zjistí, že - jednoduše žádný. Protistraně se prostě nechtělo před kameru, protože dobře věděla, že podané oznámení je vykonstruované a že to, co uplatňuje, by u žádného profesně vyspělého úřadu nemohlo projít. U Mejzrové, samozřejmě,  cokoliv. To je servilní, hloupá ženská, bez základů právního vědomí a cítění, která se na podobném místě neměla nikdy vyskytnout.

Jak je možné, že za těchto okolností vůbec jednání probíhalo ? Při nedůvodné omluvě nás měl úředník samozřejmě včas a předem vyrozumět - s tím, že jednání nelze konat, protože se protistrana nedostaví, a to zjevně bezdůvodně, čímž účel a smysl projednání věci zmaří.  

Jak je možné, že ten odbor vede po tolika letech pořád ještě Mejzrová, jinak naprosto neschopná, ba hloupá ženská, k jejíž profesní připravenosti a způsobilosti jsem měl zcela zásadní - a velmi důvodné - výhrady již před 15-ti lety ??

Protože podle ní pak samozřejmě vypadá celý odbor. Což jsme právě měli možnost vidět.

            Ale zpět k životnímu prostředí.

Co myslíte, patří do něj aleje podél silnic, nebo nepatří ?? Asi patří, že ?, když mi za starou pokácenou soušku u silnice může Štěpánková posílat pokuty.

A jestliže tam patří - tak jak to, že VŮBEC NIC NEDĚLÁTE  pro to, aby ty aleje vypadaly alespoň přijatelně, když už ne podle jinde běžných evropských standardů - tedy živé, mrtvé stromy včas odstraněné a nahrazené novými ?? A jak je možné, že když právě tohle děláme my, tedy naše sdružení, a to dokonce zadarmo a na svoje náklady - tak Vaši úředníci, namísto aby nám v tom pomohli, jak mohou, nám posílají pokuty a předvolání k evidentně nesmyslným jednáním, předem neplatným ??

Myslíte snad, že to, že aleje nepatří městu, ale KSÚS, je dostatečnou omluvou ?? Jaké změny jsme si kde měli všimnout ??

Chcete ? Zvu Vás na projížďku. Alejemi. Kolem Nymburka. Toho Nymburka, který je podle Vás prý s klidem - a kde jsme si prý měli všimnout nějaké změny.

No - nevšimli. Mě nezajímá ani zimní stadion, ani nymburské školy a školky. Zajímá mě, jakými alejemi jezdím domů od vlaku, anebo, když tu mám nějakou návštěvu, zejména zahraniční,  co ta vidí kolem sebe. A vidí jednoznačně zkázu a hrůzu - tedy tam, kam nedošla práce našeho sdružení.

Vám, jako starostovi Nymburka, jenž má navíc na starosti i životní prostředí, je to jedno ??

Pokud ano, neměl byste to místo uvolnit někomu, komu to jedno nebude ??

S pozdravem

Za o.s. K 213

Ing. Jiří Fiala

předseda sdružení 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

 

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-09 10:16
Á propós : Vzorem chování všech státních úřadů je - samozřejmě - justice. Jak ta se chová, tak se pak chovají i všichni ostatní. Tam je tedy PŘEDEVŠÍM zakopán pes.

A proto mě velmi těší diskuse pod článkem : (Manželka šéfa soudu se stala soudkyní...) - protože ukazuje, že již nemalá část veřejnosti prokoukla, co jsou justiční zmetci zač. A to vzdor brutální, opačné propagandě.

Na několika místech najdete komentáře o tom, že zatímco v normální společnosti jsou soudci ukazateli morálky a vyspělosti, u nás je to bahno společnosti, zasluhující jenom opovržení, nebo soucit...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-09 17:30
Také jsem psal starostovi :

V roce 2003 žena sebrala dceru a odstěhovala se neznámo kam. Na OPD Prahy 11 mi odmítli sdělit místo pobytu mé dcery. Důvody nesdělili. Protože dcera měla mít sedmé narozeniny a já neměl možnost ji dárky předat osobně, požádal jsem pracovnici OPD aby dárky předala mé dceři, s tím že ji táta přeje přeje vše nejlepší. Dárky se mi vrátily za 14 dnů poštou. Starosta na mou stížnost odpověděl že pracovnice OPD postupovala naprosto správně. Předpokládám že dostaneš stejnou odpověď. O.
_________________

Mně je jeho odpověď vcelku ukradená, je mi jasné, že kdyby byl co k čemu, tak ten úřad nemůže takhle vypadat. Známe to - nikdo nepochybil, všechno je v nejlepším pořádku - jen nikdo nic nevyřídí a ničeho se nedovolá. Na tu pakáž neplatí žádný stížnosti, na tu platí vykopat je ven.

Ale, jak říkám, my jsme země průserů. Funguje to jako automat : Uděláš mu průser - začne tě brát vážně. Jinak seš pro něj dotěrný hmyz, který jen třeba setřást.

Ty stížnosti mají smysl jen proto, že nemůže pak říct, že o ničem nevěděl a že se vše dělo za jeho zády a jedná se o pochybení jedinců...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-10 09:28
Datové schránky ignoruje půl milionu lidí. Koledují si tak o pořádný průšvih, zaklepat může i exekutor

lidovky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.