Co myslíte, odpověděl ??

Když se mohou vymlouvat na "neslušné vyjadřování", tak se vymluví. A jak to vypadá, když se tzv. "vyjadřujete slušně" ?

 Mimochodem, to "neslušné vyjadřování" je, jak můžete vidět v předchozím článku, pouze vyjadřování nezdvořilé, nikoliv neslušné. V tom je dosti velký rozdíl, který ovšem tihle justiční poskoci, uvyklí na bezbřehou vstřícnou servilitu a poklonkování za všech okolností, nejsou schopni rozlišit. 

 

 

 __________

 

 _____________

 

 _____________

 

A tak, pokud se chcete dočkat věcné a správné odpovědi - musíte si ji sami napsat. 

My jsme stát tzv. samoobslužný, to jste si jistě dávno všimli. 

Co požadujete - to si uděláte sami. A jinak to nemáte. 

Jednoduché jako facka, že ??? 

Nebo-li - staré, známé : Hledáš-li pomocnou ruku, koukni se na konec vlastní paže... 

 

_____________________

_____________________

 

 MS v Praze - Mgr. Martin Lachmann,

místopředseda soudu

                                                                                                                      Ke sp.zn.  Spr 1343/2023

Vážený pane místopředsedo,

               Váš dopis ze dne 27.6. neobsahuje ani jedinou odpověď na otázky, na které jsem se ptal v dopise ze dne 23.6., na který odpovídáte.

               Mám proto za to, že jste neodpověděl.

Ačkoliv Váš plat za správu soudu berete Vy, přesto si dovolím za Vás - zadarmo -  zformulovat pravdivou a správnou odpověď na otázky, na které jsem se ptal :

___________

               Vážený pane,

               K Vašemu dopisu ze dne 23.6. a podkladům v něm vyžádaným ohledně tvrzení Mgr. Bašné, která z Vás má strach,  Vám sděluji, že žádné neexistují. Mgr. Bašná si zcela vymyslela, že je jí cokoliv známo „z její úřední činnosti“ ohledně údajného narušování jednání z Vaší strany, protože v souvislosti se žádnou úřední činností s Vámi do styku nikdy nepřišla. Zato přichází do styku s ostatními soudci Městského soudu, i jiných soudů, kteří Vás upřímně nenávidí pro svoje oprávněné obavy, že by o svá nezasloužená místa, na která zjevně nestačí jak profesně, tak mravně, mohli brzy přijít v důsledku Vaší, jinak jistě společensky prospěšné, a proto chvályhodné činnosti, mající za cíl justiční reformu a zajištění morálně kvalitních soudců při současném odchodu soudců, kteří na svou práci nikdy nestačili, ať už profesně, nebo morálně.

               Přítomností justiční stráže si Mgr. Bašná pouze chtěla posílit své mizivé právní sebevědomí, neboť věděla, že v podané žalobě máte pravdu a že ona bude soudit křivě - a nevěděla, kolik vás přijde a zda si to necháte mlčky líbit.

               Současně konstatuji, že Mgr. Bašná informovala nepravdivě také mě, jako svého nadřízeného, když mi sdělila mnou dříve uvedené skutečnosti, za což jí navrhnu kárné řízení s návrhem na zbavení funkce.

               S pozdravem

                                                                                         Mgr. Martin Lachmann,

místopředseda soudu

 ____________

Tenhle text, když ho neumíte vytvořit sám, pouze zkopírujete, vytisknete a pošlete mi podepsaný zpět. A pak se teprve můžete považovat za místopředsedu soudu, který má takovou autoritu, že si nenechá podřízenými věšet bulíky na nos…

S pozdravem

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala 

________________________

________________________

 

Jak můžete sami vidět, pan Lachmann se nemá na co vymluvit - a tak jednoduše neodpovídá, resp. píše o něčem úplně jiném než byl tázán. 

Protože šíření nepravdivých, dehonestujících  informací je u nás trestné, a to podle § 184 TZ, podal jsem na autorku pomluv trestní oznámení. 

Hádejte, jak bude asi "vyšetřeno" ??? 

No jistě - Cituji : "Vaše podání, označené jako trestní oznámení, bylo podle obsahu posouzeno jako stížnost na dotyčnou osobu. Tato stížnost bude předána předsedovi soudu k věcnému vyřízení..." (t.j. - hození do koše...). 

To se to pomlouvá, když za to nic nehrozí, že ?? 

A tam, kde oficiálně nic nehrozí - máte přirozené, i zákonné právo - dát - čistě neoficiálně - původci pomluv pár facek... 

_________________

 

OSZ pro Prahu 2

                                            T R E S T N Í   O Z N Á M E N Í

Podávám tímto TRESTNÍ OZNÁMENÍ  na soudkyni MS v Praze  Mgr. Gabrielu Bašnou , a to pro t.č. pomluvy - § 184 TZ.

               Podezřelá je soudkyní Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, správní úsek. Soudila věc č.j. 5 A 159/2019, kde jsem vystupoval jako žalobce. Jednání proběhlo dne 26.4. 2023.

K jednání zcela bezdůvodně pozvala justiční stráž, a to v počtu několika osob, aby svou přítomností žalobce zastrašovala.

Když byla na toto jednání podána stížnost, informovala svého nadřízeného, místopředsedu soudu, Mgr. Martina Lachmanna takto (viz jeho dopis ze dne 8.6. 2023) : „V zájmu zajištění nerušeného průběhu jednání, jelikož jí bylo z úřední činnosti známo, že před soudem nezřídka vystupujete způsobem, kterým dochází k narušování průběhu jednání…“

Toto sdělení je zcela nepravdivé, z úřední činnosti jí nic známo nebylo, protože při žádné úřední činnosti nepřišla se žalobcem nikdy do styku. Nadto je nepravdivá i sama informace, podle které žalobce vystupuje způsobem, kterým dochází k narušování průběhu jednání. Při žádosti na místopředsedu soudu, aby toto tvrzení doložil, nebyl tento toho schopen a nedokázal uvést ani jediný případ, kdy by došlo k narušení průběhu jednání ze strany oznamovatele pro způsob jeho chování, ani z jiného důvodu.

Podezřelá si tedy toto sdělení zcela vymyslela, jednalo se proto o sdělení ryze nepravdivé, navíc způsobilé oznamovatele poškodit, což se také stalo. Už tím, že neinformovaný místopředseda soudu tomuto lživému tvrzení zjevně uvěřil, což se projevilo obsahem jeho dopisu. Nadto i přítomností justiční stráže, nadto i zjevně křivým rozsudkem, neboť žalobce žádal poskytnutí informací, a na to má vždy právo. Křivý rozsudek mu však toto právo upřel.

Oznamovatel má proto za to, že se podezřelá, Mgr. Bašná, dopustila trestného činu pomluvy, jak uvedeno v záhlaví.

Žádá, aby byl tento trestný čin vyšetřen a přeje si být informován o způsobu a výsledku jeho vyšetření.

(§ 184 TZ): Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

S pozdravem                                                                                                             

Ing. Jiří Fiala

 

Příl. : - Dopis Mgr. Martina Lachmanna č.j. Spr 1343/2023 ze dne 8.6. 2023

_______________________________

_______________________________

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-12 16:22
Křesťanová má prý ráda rychlost. Při rozhodování...

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-12 18:57
Další vynikající advokát :

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.