MÚ NB : 2 ze dvou = 100%

Aneb : Na co sáhnou, to je blbě. Přesto si v klidu žijí. Za naše peníze. A ještě nám škodí. 

 

Dopis tajemníkovi městského úřadu - neboť je to on, kdo zodpovídá za personál a jeho kvalitu. Stejně jako předseda soudu za soud. 

 

 

 

________

§  pečuje dlouhodobě, nejméně 15 let (a Štěpánková to dobře ví a zatím se projevovala akorát naschvály při potrestání těch, kteří aleje svévolně ničili, jako traktorista, najíždějící na stromky v aleji v r. 2019 - prý mu nelze prokázat vinu a mohlo se prý jednat o nehodu…) a tuto péči má také od r. 2012 písemně podloženu Zápisem z jednání s KSÚS, kde se o údržbě alejí výslovně hovoří.

 

Tedy : Vaše pracovnice cíleně a účelově zatajila pro posouzení případu zcela zásadní informace tak, aby si mohla vytvořit křivé obvinění a účelově křivě naše sdružení obviňovat z ničení alejí, ačkoliv ve skutečnosti dělá pravý opak. Tyto informace nedoplnila a neopravila ani poté, co na to byla výslovně upozorněna.

 

To už je i na trestní oznámení pro zneužití pravomoci úřední osoby a pro křivé obvinění.

 

Je to totéž jako soudit někoho za to, že druhému nafackoval, a zatajit, že ten druhý mu předtím otrávil psa a zmlátil dítě.

 

Štěpánková pak není už jen hloupou a neschopnou úřednicí, ale také kriminálním živlem.

 

Ptám se : Jak to, že na Úřadě zaměstnáváte hloupé a neschopné úřednice, a dokonce i kriminální živly ??

 

§  Na podzim  loňského roku jsme se stejným odborem řešili snahu o vykácení stromů    v aleji při stavbě vodovodu z Rožďalovic do Košíku. Jak je možné, že stejný odbor klidně souhlasil s pokácením asi 30-ti živých a zdravých stromů, navíc mladých, s celou životností před sebou, když vodovod klidně mohl vést o metr dále do pole, aby se celé aleji vyhnul ??

 

Jak je možné, že vykácení 30-ti mladých, zdravých stromů Vašemu odboru ŽP vůbec nevadí, zatímco jediná ztrouchnivělá souška, hrozící pádem do silnice,  je irituje natolik, že jsou schopni kvůli ní vést dokonce dvě různá řízení po dobu delší než půl roku ?? Co to je za lidi?? Co mají za vzdělání, co za praxi a co za ekologické cítění ??

 

Jinými slovy - kde takové blbce berete ?? Vždyť to není možné, aby tohle školy produkovaly!!

 

 

 

            Věc 2 : (MUNYM-070/44446/2023/Buř - Zdeněk Buřič).

 

Neboli :  Projednání téhož stromu na jiném odboru - prý jako přestupek…

 

Jak je možné, že projednávající úředník - jakoby nic - na začátku jednání sdělí, že se „poškozený“ z jednání „omluvil“ - a to bez udání důvodu ? Co to je za omluvu ?? Bez udání důvodu. Navíc u velké krajské organizace, která disponuje stovkami pracovníků v mnoha pobočkách, tedy i v Nymburce nebo okolí ?

 

Jak to, že Úředník neví, že účast u úředního jednání je povinností pro všechny účastníky řízení, a zejména pak pro toho, kdo jednání inicioval a zahájil - a kdo se označuje za „poškozeného“ ??  Jak to, že neví, že bez přítomnosti oznamovatele byl obviněný zcela zásadně omezen na svých právech, především procesních, a věc tudíž nelze platně a řádně projednat ??

 

Pokud se „poškozený“ tzv. „omluvil“ - bylo povinností úředníka jednání zrušit, uvědomit nás o tom, nařídit jednání na jiný termín - a pokud to bylo bezdůvodně, jako že zjevně bylo, tak také tomu, kdo se svévolně nedostavil, udělit pořádkovou pokutu a poučit ho, že pokud se nedostaví ani příště, má se za to, že na projednání netrvá a na oznámení také ne - a věc jako nedůvodnou odložit. S tím, že oznamovatel nahradí všem účastníkům náklady řízení, včetně správního orgánu samotného.

 

Jak to, že tohle všechno vaši úředníci neví a nekonají tak ?? Jak to, že je necháte vyřizovat jinak dosti zásadní věci, když nemají základní úřední povědomí o vedení jednání a hlavně : O smyslu jednání a o základní spravedlnosti ?? Od čeho tam jinak jsou ??

 

Jak je možné, že oba odbory, které jsme poznali,  jsou obsazeny zcela nekvalifikovanými lidmi, kteří jsou v praxi jedině na obtíž, namísto ku prospěchu ? Za co je tam platíte ??

 

A jak je možné, že zejména přestupkový odbor je - již tradičně - obsazen těmito pologramotnými lidmi, když jsme MÚ nabízeli už před 15-ti lety, že tuto agendu pro město převezmeme, a budeme ji vykonávat odborně způsobile a hlavně se smyslem pro základní spravedlnost ?? Jak to, že i po 15-ti letech narazíme na tyhle polovzdělance ?

 

Popsal jsem Vám dva případy na dvou různých odborech, s jedním společným - nulovým smyslem pro spravedlnost a mizivým právním vědomím. A to zjevně spolu i se zjevnými naschvály a zneužíváním pravomocí.

 

Dva případy ze dvou - to je 100%, že ?

 

Ve 100% máte neschopné a nepoužitelné zaměstnance.

 

Jak je to možné, když za ně zodpovídáte Vy ?? 

Ing. Jiří Fiala

předseda o.s. K 213 

 

 

________________________

________________________

 

 

 Hanba by nás fackovala (k213.cz)

 

 Tak co, pane Pávek, už chápete, z čeho je tady "blbá nálada" ?

A Vy jste s ní něco udělal ?? Řeknu Vám co : Akorát jste ji zesílil. Správně tady ze státních orgánů nefunguje nic, včetně Vašeho ctného úřadu. Většina úřadů dokonce funguje přímo proti smyslu, pro který byly zřízeny - jako zjevně v tomto případě. 

Odbor životního prostředí, namísto aby hájil životní prostředí, pronásleduje ty, co je vytváří nebo chrání. Většího postavení na hlavu se sotva můžete kde nadát... 

 

_____________________________

_____________________________

Úřad nejen naprosto neschopný, ale i plný kriminálních živlů - to je MÚ v Nymburce

 

 

_________________________

 

 

 

 _________

odstranění hrozícího nebezpečí. Štěpánková tedy cíleně pronásleduje někoho, kdo žádnou škodu nezavinil a nic nepoškodil, naopak, ochránil ostatní před pádem stromu na veřejnou komunikaci, čímž mohl i zachránit životy, majetek či zdraví ostatních.

 

Nadto : Štěpánková dodnes vůbec nepotřebovala nikoho vyslýchat, tedy ani podat žádné vysvětlení a žádné ji nezajímalo - jak sama píše, což jen podtrhuje předem promyšlenou účelovou šikanu - všechno jí je ze spisu jasné, a to tak, že naše sdružení bez povolení pokácelo jabloň. Sice nepíše, že živou a zdravou, ale z kontextu to vyplývá, neboť kdyby šlo o jabloň suchou a ohrožující provoz, vůbec by nebylo lze řízení zahajovat, protože i Štěpánková by musela vědět, že je to řízení zjevně nesmyslné od samého počátku a nemělo být nikdy zahájeno.

 

Podezřelá tedy zneužila svého úředního postavení ke zmanipulování důkazního řízení tak, že rozhodné skutečnosti zatajila, když tyto vyvinují obviněnou osobu zcela a naopak ji staví do světla veřejné prospěšnosti a užitečnosti, jakou také ve skutečnosti je. Ostatní skutečnosti účelově  upravila tak, aby mohla právnickou osobu cíleně obvinit.

Podezřelá tedy zneužila situace k vytvoření umělého obvinění na základě zmanipulované skutečnosti, u které zatajila zcela zásadní informace.

Tím se, podle našeho názoru, mohla dopustit obou výše uvedených trestných činů, tedy

 

§  Zneužití pravomoci úřední osoby  § 345 TZ

a

§  Křivého obvinění § 329 TZ

O průběhu šetření a jeho výsledcích si přejeme být informováni standardním způsobem v zákonných lhůtách.

 

Za o.s. K 213

 

                                                                     Ing. Jiří Fiala

                                                                                                        oznamovatel

 

 

Příl. :  - Oznámení zahájení řízení - Štěpánková - ze dne 14.7. 2023

 

____________________________

____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-17 14:38
Jirko, zodpovědné osoby si dopálil tím, že si práci za kterou jsou královsky placeni, provedl ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, tedy zdarma. Připomíná mi to scénu z filmu Terminál, kdy si Hanks pujčí koště a uklízí politou podlah. Šedivej stařec kterýho koště živí je v ten moment u něj a koštěte se tvrdě dožaduje. Tuším že mu vyhrožoval i fyzickým násilím. Zodpovědné úřady vyhrožují jen pokutou. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-17 14:40
Poměry ve státní správě zatím nadchly každého, kdo je poznal :

medium.seznam.cz/.../...

Tolik defektních osob pohromadě málokde najdete...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-17 14:41
Staník - a pár postřehů k datovým schránkám...

Aneb : Elektronický koncentrák - se 100%tní kontrolou...

dfens-cz.com/par-postrehu/
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-17 14:42
Prý chybí experti...

Já bych dokonce řekl, že tam žádní ani nejsou...
___________

Stavební úřady pod náporem. Chybí experti, omezují se úřední hodiny

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-17 14:47
Když se systému fízl nehodí do krámu, tak známe i obličej - a je i rozsudeček ....

______________
Policista napíchl manželce telefon, hovorem se pak snažil zavařit tchyni. Stanul u soudu

"Nelegálně pořízenou nahrávku, kde 57letá žena říká svojí dceři o tom, že přinese nějaké stříkačky a jehly, poslal jejímu zaměstnavateli do sušické nemocnice. Brož se v pondělí před klatovským soudem zpovídal z přečinu porušení tajemství dopravovaných zpráv."


novinky.cz/.../...


Zajímavé ... najednou se jedná o nelegální odposlech, ten se zcela najendou musí ignorovat, a je potrestán fízl, nikoliv že by se začalo vyšetřovat kradení .. najednou je xicht věk jméno vše veřejné o fízláčkovi ... jakmile ale třeba fízlové nelegálně někoho napíchnou soudce a státní to přikrejou nahrávka se nadto neshoduje s přepisem tak je to vbše v pohodě a padjí i nějaké ty vyznamenání a odměny .....pamatujete na doktora co mu nějak náhodou vnikla tajně nahrávka ve věznici, kde nemělo nahrávací zařízení co dělat a nikoho z justiční mafie to absolutně netankovalo, jak ta nahrávka vznikla a jelo se klidně dál, platy běžely soudcům, fízlům, prokurátorům, jakoby se jednalo o nahrávku legální .....a řešili se tam blbé vězeňské kecy a fantasmagorie pro zkrácení dlouhé chvíle akorát ....

Když soudce zcela otevřeně lže do rozsudku, aby mu trochu vyhovoval ve zločinu někoho křivě odsoudit, také pohoda, prý, a maximální tutl.

Když se banda pedofilních fízlů, co napadla nejednu malou holčičku a honí si na služebně dodnes u nelegálního idea dlouhé roky zneužívaného těma fízlama proti obětem mstí zneužíváním zpráv určených výhradně soudu k výhradně konkrétnímu řízení, ani se tak soudkyně vyhnula nepříjemným pro ni důkazním návrhům otázek na znalce v rámci potřebného znaleckého posudku, tak to je také prý v pořádku ....Jojo čechische právní spezialiteeet - vyhlášený zweimeter ... neboli dvojí metr ....


LSMě nevadí ani tak to, že to tak je, mě vadí, že se musíme tvářit jakoby tomu tak nebylo a platily nějaké zákony a jasná pravidla nebo co ...a vadí mi, když za takové nic stane fízl před soudem je veřejně prozrazen a dehonestován zatímco zmetek fízl vyděrač pedofil co spáchal trestnej čin na dítěti mladšímu 5ti let se ani nemusí před soudem zodpovídat a ještě může klidně napadat za prachy poškozených tyto poškozené roky poté jako by nic a nikdo ho nesmí ani znát z médií co je to za hovado ... zatímco oběti jeho zločinu klidně novinářské hovado ještě veřejně pomlouvá hnusně a ničí jim život poté co jej mají už zničen včetně dětí ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-17 16:22
Zkorumpovaný policista.. Jediný ???

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-18 20:40
Textař a hudebník Jiří Vondráček byl obžalován, hrozí mu 2 roky vězení. Měl prý navádět Šinágla k aktivitám proti Heleně Vondráčkové ...

www.super.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-18 20:43
Dementi z MÚ zjevně nemají rádi, když někdo něco udělá užitečného - a oni o tom neví... A nemůžou to vydávat za vlastní zásluhy...


tn.nova.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-20 09:27
Koukni na diskuz :

Vše ve smyslu že na opravu obec vypíše soutěž a pro spřátelenou firmu bude zakázka. Totéž NB, na odstranění soušky se mohl někdo nakapsovat. O.
___________

Stejně jako na sázení alejí, že ?
A - nenakapsoval... :-) Pravda.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-18 20:46
Mezi retribucí a lidovým soudnictvím 50. let: Kontinuity a diskontinuity v soudních síních

dspace.cuni.cz/.../120289411.pdf
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-18 20:51
Soudruzi jsou mstiví... O tom zrovna tyhle stránky vědí hodně...

hedvicek.com/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-07-18 20:54
Když přijde na lámání chleba - tak pan průvodčí drze lže... Prý už byly dveře zavřené...
____________________

České dráhy, a.s.


Vážený pane inženýre,


děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.

Lidsky Vašemu pohledu rozumíme, ale dovolujeme upozornit, že dle čl. 46.2. Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní dopravu (jsou směrodatné pro poskytování našich služeb a současně závazné pro obě zúčastněné strany, tedy jak pro naše zaměstnance, tak pro cestující) cestující zodpovídají za včasný a bezpečný nástup do vlaku, nástup do správné části (přímého vozu nebo do určeného vozu v případě usměrněného nástupu) vlaku, přestup v přestupní stanici a výstup z vlaku v cílové stanici (nezastavuje-li tam vlak, tak ve stanici před ní) včas, na stanovených místech a na správné straně.

Všechny okolnosti Vámi popisované situace byly důkladně prošetřeny a projednány s průvodčím vlaku Os 22825 podle interních postupů naší společnosti. Pohled našeho zaměstnance na Váš popis události je odlišný. Průvodčí uvedl, že dobíhající cestující zaznamenal ve chvíli, kdy již byly ukončeny úkony spojené s odjezdem vlaku, strojvedoucí již dveře uzavřel a signálem byli cestující upozorněni na uzavírání dveří. Také našeho zaměstnance Vaše negativní vnímání mrzí, ale v tomto okamžiku již nemohl zasáhnout. V tomto smyslu se Vás také snažil informovat. Rozhodně neměl v úmyslu dělat někomu naschvály. Konkrétní situaci zpětně prověřit nemůžeme. Pokud jste jeho způsob předání informace vnímal negativně, rád by se Vám touto cestou omluvil.

Vážený pane inženýre, věříme, že naše vysvětlení přijmete jako dostatečně objasňující.

S přáním pěkného dne

Pavel Kořán
Odbor zákaznického servisu a zkoušek
Generální ředitelství
_______________________


Den : 11.7. 23 Vlak : Os vlak z Prahy do Nymburka, stanice Kostomlaty n.L. - odjezd 13.41.
Dobíhali jsme na ten vlak čtyři. Tři holky, školačky, asi na výletě - a já, 60 let. Vlak stál ve stanici, když jsme k ní doběhli. Průvodčí písknul k odjezdu, zavolal jsem na něj, že ještě chvilku - byli jsme asi 20 m od dveří, když průvodčí prohlásil, že máme chodit včas, písknul znovu a vlak se rozjel.
Asi nikdo z nás nevěděl přesně, kdy ten vlak jede, jel naším směrem, chtěli jsme ho chytit - tak jsme se snažili doběhnout. S jazykem na vestě, v tom hrozném vedru. Měl bych za samozřejmé, že průvodčí počká, zvlášť když vidí 4 lidi kousek od vlaku. Asi mu dělalo dobře dělat lidem problémy - takže těsně před nosem nám dveře zavřel a odjel. Mám za to, že jízdní řády se sice mají respektovat, ale současně že tu jsou pro lidi, a ne lidi pro jízdní řády. Konečně, kdyby byl počkal, zdrželo by ho to asi 20 vteřin, což na příštím návěstidle snadno ztratí - akorát že nebude moci nikomu dělat naschvály.
Mám za to, že veřejná doprava je služba veřejnosti a počkat 20 vteřin je minimální slušnost, kterou lze od drah očekávat. Jindy pro ně 20 vteřin, ale často ani minut, není žádná míra.
Jestli ten člověk má potěšení z toho, že může škodit lidem, nemá u drah, ale ani nikde jinde ve veřejné službě, co pohledávat.
4 lidi kvůli němu, resp. jeho 20-ti vteřinám, přišli o hodinu - tedy 4 x 1 hod = 4 hodiny. Bezdůvodné ztráty času.
Trvám na tom, aby věc byla s průvodčím probrána, sděleno mu, že takhle ne - a vyvozena příslušná kárná odpovědnost - za záporný vztah k cestujícím.
S pozdravem
Ing. Jiří Fiala

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.