Nesamostatný president

 

je jako dítě z mateřské školky, kterému dali řídit velkou stavbu... 

 

Kdo sledoval tiskovou konferenci z Ústavního soudu při příležitosti uvedení nového předsedy soudu Josefa Baxy do funkce, ten musel nutně nabýt dojmu, že presidentem je zcela nesamostatná, nesvéprávná osoba, která nemá sama na nic názor a ani si ho neumí vytvořit. 

Přišla řeč i na soudce Fremra a jeho rozsudky nad emigranty, resp. otevřený dopis několika senátorů ohledně tohoto nového ústavního soudce, stran toho, že jim při schvalování Senátem výslovně lhal a zatajoval důležité údaje o své minulosti. 

A jak na to reagoval president ? 

Se vším se musí seznámit, a hlavně : Se musí poradit. S odborníky, co oni si o tom myslí. 

A sám si nemyslí nic ? Nebo toho není schopen ?? 

S kým a o čem se chce radit ?? 

Kdo vynášel nepodmíněné rozsudky nad emigranty, navíc s tím, že všechny  byly po revoluci zrušeny a odsouzení rehabilitováni, byl přímou pákou a exponentem bývalého režimu. O tom není žádná pochybnost. Navíc jí byl zjevně dobrovolně. A nejen to. Dobrovolně - a iniciativně. 

Ostatně, když "tehdy panovaly takové zákony" - tak proč byli odsouzení rehabilitováni ?? 

Rozsudek se přece vztahuje k platnosti zákonů v daném období - a rehabilituje se jen ten, kdo byl odsouzen - podle tehdy platných zákonů - nespravedlivě. Třeba proto, že vyšly najevo nové důkazy, nebo proto, že se prokázalo, že justice soudila křivě (nevím, jak tento druhý bod lze v naší justici prokázat - asi až po nějaké další revoluci). 

Řekl bych, že tady narážíme na něco, co je předmětem pojmu "obecně platná spravedlnost" - a ta platí bez ohledu na dané zákony. 

Nacisty v Nroimberku přece taky nikdo nepardonoval proto, že tehdy byly takové platné zákony - třeba norimberské - podle kterých byl celý holokaust na Židech jenom žádoucí rasové vyčištění Evropy. 

Tak jak to, že jeho tvůrci a vykonavatelé byli po válce přísně souzeni - když tehdy byly tak platné zákony ?? 

No - asi proto, že jsou zákony lidské, ty si každý režim vytváří sám - a zákony, řekněme, Boží, nebo nadčasové - ztělesněné patrně nejvýstižněji Desaterem. A to říká Nezabiješ. 

Ale neříká "nepřekročíš hranici své země s úmyslem ji opustit" - naopak : Všude žijí lidé a má-li někdo pocit, že jinde mu bude líp, má právo tam jít. 

Když někdo vydá zákon, že hranicí je práh mezi koupelnou a chodbou a kdo ho překročí, je synem smrti - je to lidský zákon ? Lidský asi ano, protože ho vymyslel člověk - ale spravedlivý a nadčasový jistě ne. 

A kdo ho bude vykonávat, musí počítat s následky. Když ne hned, tak později. 

Protože je to zákon porušující základní lidská práva, základní integritu člověka jako svobodné osobnosti. 

Totéž byl trestný čin opuštění republiky. Lidský, ale hluboce protihumánní a nikoliv nadčasový, ale spojený s konkrétním režimem, který z vlastní země udělal koncentrační tábor - a občanům zakazoval jej opustit, ve strachu, kolika by se pak chtělo vracet zpět. 

A na tohle všechno - president žádný názor nemá, musí se radit s "odborníky" - jakými a o čem ?? 

A to má jako být představitel demokratického režimu ? Demokratického státu ?? Tahle dálkově ovládaná loutka, která sama neumí rozhodnout vůbec o ničem ?? 

_______________

Člověka, znalého situace, jistě nemálo zaujalo, jak se u příležitosti předávání moci na Ústavním soudě vzájemně plácali všichni po ramenou, jací to jsou pašáci - a jak skvělou instituci vedou, resp. povedou, nebo vedli - a jaké prý má renomé. 

Renomé Ústavního soudu je naprostou fikcí, vytvořenou těmi, kteří z něj dobře žijí - a pak, samozřejmě, lokajskými novináři, obvykle bez vlastní osobní zkušenosti. 

Renomé Ústavního soudu - u těch, kteří zažili vícečetně jeho rozhodování na vlastní kůži - je jednoduše špatné. 

Ostatně, nejlepším důkazem toho - je stav justice jako takové - protože nemohla by fungovat takto zvrácená justice, pokud by řádně a správně fungoval Ústavní soud, neboť by jí ty dnešní rozsudky rušil jak při pásové výrobě. 

Ústavní soud je proto - logicky - stejný, jako celá justice : Zprofanovaný, lajdácký, povrchní, zejména pak falešně kolegiální - tedy podržující i tu největší prasárnu jenom proto, aby kolegové soudci nebyli označeni za tvůrce bezpráví - a pokud jde o opatrovnické kauzy, pak - naprosto neprofesionální, neznalý, necitlivý, ba hloupý. Jako jsou jeho soudci, i soudci ostatních soudů obecně - nemajíce v oboru žádné vzdělání, natož pak cit - a navíc ještě vycházející z arogantních, přehlíživých postojů, jež mají absenci vzdělání nahrazovat - totiž že opatrovnické kauzy jsou takové dětské sračky, kterými se netřeba příliš zaobírat a vzrušovat, když - jak platí obecná výmluva všech těchto lemplů - "se rodiče neumí domluvit". 

Ústavní soud je stejné lejno, jako soudy jiných stupňů zejména v těchto, opatrovnických, věcech - když třeba můžete vidět, že nález ÚS následně zruší ESLP, a ten pak klidně v průběhu dvou měsíců, vydá nález přesně opačný. 

Mimochodem, procento zrušených nálezů ÚS ze strany ESLP v opatrovnických kauzách by bylo asi věrohodnějším číslem než vzájemné se poplácávání hlavounů po ramenou. 

A to ještě za situace, kdy na ESLP rozhoduje třeba Šimáčková, tedy bývalá Ústavní soudkyně - a co od ní asi tak čekat ? Že bude rušit vlastní nálezy, či nálezy svých kolegů ?? 

Postačí, když opět sáhnu do své vlastní - nepřeberné - pokladnice zdrojů - a zmíním dva nálezy ÚS, oba zamítavé, s velkou vypovídající hodnotou - o čem ÚS je. 

První vydala právě Šimáčková - týkal se uvěznění na 5 měsíců za pohrdání soudem. 

Konstatovala v něm, že sice uvěznění za dotaz na soudce (zeptal jsem se ho, jestli není magor, když mě dává do vazby za "nepřebranou poštu", když se ukázalo, že není ani jeden dopis, který bych nepřevzal) je velmi výjimečné, ale v tomto případě oprávněné... A rozsudek zůstal v platnosti. Takže - bez výzev, bez pokut, bez jakýchkoliv zákonem předvídaných prostředků - rovnou zavřít, skoro na půl roku - a za tuhle prasárnu sedí dnes na ESLP a pobírá vyznamenání za příkladnou obranu lidských práv (francouzský Řád čestné legie, apod). 

Druhý nález - v druhé trestní věci - rovněž půl roku nepodmíněně - za nenastoupení předchozího trestu, tedy již zmíněného "pohrdání soudem", kdy ani Ústavní soud nedokázal zdůvodnit, v čem jsem neměl pravdu, když jsem nenastoupil trest s poukazem na neplatnost příkazu k nástupu trestu, jenž vydala soudní úřednice, a ne předseda senátu, jak předvídá trestní řád. Jinými slovy : Pravdu jsem, samozřejmě, měl - odsouzen jsem byl za nic - ale protože to byl na jedné straně soud, a protože jsem to byl já na té druhé - tak přece nebudeme platný rozsudek rušit, že ? Co na tom, že je zcela nezákonný... 

Tak jestli na tohle může být někdo hrdý a mluvit o "vysokém kreditu", tak se musel nutně zbláznit, nebo lže, nebo neví, co říká. 

Pro předsedu ÚS - nikoliv nejlepší vizitka... 

______________________

______________________

 A pro další reference - viz případy Kramného, Nečesaného, Tempela, McCraee, atd... 

Všude - jako jeden muž - Ústavní soud - jen Big Shit... 

 

 

___________________

___________________

 

President Pavel navštívil Ústavní soud : 

 

7. srpen - Studio ČT24 | Česká televize (ceskatelevize.cz) (čas asi 18:10)

 

 

 

______________________________

______________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-08 11:30
novinky.cz/.../...

Marvanová: Rozsudky nad emigranty byly nezákonné


Tak jak to teda je platí teda rozsudky i kdyby v nich bylo já nevím co páč by jinak prej byla ta anarchie nebo neplatí jak se komu hodí protože je potřeba vždy považovat kriticky každý za možné selhání a tudíž se máme vždy řídit zákonem a základním lidským právem bez ohledu na to co je v tom rozsudku napsaný .. veřejnost je zmatena .. nebo platí že jen při změně režimu na jiný je možné křivé rozsudky za křivě označit a do té doby musejí všichni poškození a národ držet před zločineckým soudním prasetem hubu a krok a sypat mu do koryta statisíce měsíčně aby si to koryto ulhané soudní prase užívalo až do rakve bez stínu nepohody a obav?

Zajímavé pojetí spravedlivé zvířatům nadřazené bohulibé společnosti že ...

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-08 19:11
Nejvyšší odškodné za ušlý zisk :

Všimněte si : 2x mu to - zjevně bezdůvodně - zamítnul soud 1. stupně, tedy zcela jistě OS P - 2.

A která píča mu to soudila ??
Kde je sdělení o tom, že ji okamžitě vyhodili ??

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-13 15:12
Šimíček srovnává - a si pochvaluje...
Bohužel, výsledek je u obou stejně špatný...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-13 15:13
Pojď k nám. Nemusíš umět číst, ani psát. J.K.

tn.nova.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-13 15:15
Každý soudce (v kterémkoliv režimu) by měl dbát především na to, aby nevydával nemravná rozhodnutí!!!
A to tím spíše, pokud taková nemravná rozhodnutí byla navíc ještě v rozporu s již přijatými mezinárodními závazky státu, který tenkrát zastupoval.
Není přece možné, aby odpovědný soudce celé dlouhé roky čekal, až mu je nějaký jiný blb, rádoby legislativec (např. takový dnešní nedouk Benda) přežvýká. To by pak na ten jeho případný paskvil do sbírky zákonů (o úrovni schvalující poslanecké sněmovny víme dnes již také své) čekal třeba až do soudného dne. Rychlost zavádění i velmi nutných a potřebných legislativních změn a jejich kvalita je u nás zcela pověstná. Nakonec i toto přece reprezentuje velice palčivý stav naší současné justice. Včetně nynějšího poměrně častého nerespektování rozhodnutí nadřazených soudů, a to i těch mezinárodních.
Předseda současného Nejvyššího soudu se tedy "vyjádřil". Neměl by se k tomuto závažnému tématu zcela odpovědně vyjádřit i nový předseda Ústavního soudu? Jinak zde budou brzy skutečně platit novodobé norimberské zákony (stejně jako byly ještě dříve masově uplatňovány jiné zákony v čarodějnických procesech) a ti soudní pacholci si ještě budou myslet a také si již povětšinou myslí, jakou svým nelidským "rozhodováním" dělají velmi důležitou a potřebnou službu veřejnosti.

S pozdravem JD.

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-13 15:20
Nesamostatný pezident,
několika režimů slouha.
Převlákač kabátů,
postižen spolu s manželkou,
kam dovedla je po moci touha.
Uchvácení moci jsou,
že sami neví,
jak se obléknout.
J.K.

Marketingový prezident Pavel v nesnázích - Echo24.cz

Eva Pavlová: Na setkání s prezidentským párem z Mosambiku oblékla vzdušné šaty – eXtra.cz
__________________

echo24.cz/.../...

www.extra.cz/.../

Ten černoušek má nějaký malý sako, ne ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-13 15:31
Zeman školí Pavla...

cnn.iprima.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-13 15:34
Hedvíčkova věcná poznámka :

hedvicek.com/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-13 15:34
Disent paradoxně dával přednost obraně profesních zájmů svých oborů s lidmi často velmi mravně problematickými před velmi tvrdou obhajobou všech obětí minulého režimu.


blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-08-14 11:09
Fremr je prý úžasná hvězda... Ovšem jen podle předsedy Soudcovské unie :

Fremr měl poslat do vězení dělníka za hanobení republiky

novinky.cz/.../...

Anketa: Prezident by Fremra měl jmenovat, zní z justice i advokacie

seznamzpravy.cz/.../...

Šéf Soudcovské unie: Boj o Fremra je politický. Přitom jde o největší hvězdu na tomto poli u nás

lidovky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.