Vraťte mi Kremra !

Staník, drsnej maník. O náhradě za Fremra a nominaci dalších soudců do komunistického Ústavního soudu. 

Motto . 

Dnešní "justiční liberálové" rozdávají za verbální projevy podobné tresty, jako rozdával Fremr za opuštění republiky, ale to je samozřejmě správné. 

___________

 

Tak, soudruh Kremr zmizel opět v útrobách naší komunistické justice a bude čestně a spravedlivě soudit a nadále posilovat naší liberální demokracii. Zapadne mezi své stranické kolegy, do své stranické buňky i když dnes již neoficiální, ale stále ještě živé.

 

Bohužel tím vyvstává povinnost odpovědným navrhovatelům vybrat nového kandidáta. Takovou si s tím dali práci, aby vybrali ty pravé, ostřílené, všemi větry zleva, zprava ošlehané bardy. Kteří by pevně stáli za svými kolegy i zákonodárci a nakonec polovina práce vyšla vniveč. Najít stejně kvalitní nástupce nebude vůbec snadné, protože kritéria, která musí takový kandidát splňovat, jsou obtížně naplnitelná.

Měl by to být člověk z naší spravedlivé justice, časem prověřený, našemu zřízení věrný.

Zde bych se navrátil ke slovům ministryně spravedlnosti Benešové, která nechtěla na pozici vrchního státního zástupce žádného „mlaďocha“, nýbrž odborníka, člověka se zkušenostmi a tak si nakonec vybrala zasloužilého komouše Stříže, přezdívaného „Rudá smrt“.

Ten nás hned po své instalaci informoval, že demokracie není bezbřehá. Že má své mantinely a tak si tu nebude nikdo říkat a psát co ho napadne, ale jen to co státní zástupci dovolí. To kvitovali všichni liberální demokraté, včetně aspensoudruha Rakušana s premiérem Fialou.

A tak se 80 státních zástupců specielně vyškolených v Kroměříži na rozpoznávání verbálních zločinů pustilo do práce a dnes již vidíme první skvělé výsledky v rozsudcích oddaných soudců.

Kupodivu dnešní justiční liberálové rozdávají za verbální projevy podobné tresty, jako rozdával Fremr za opuštění republiky, ale to je samozřejmě správné.

Jen bych chtěl angažovaným soudcům připomenout, že pokud by je věrchuška náhodou někdy v budoucnu nominovala na post ústavního soudce, mohl by si na jejich dnešní angažované rozsudky někdo vzpomenout. (Navíc, přivést před soudce obviněného z verbálních projevů v medvědu? To se nedělo ani v padesátých letech toho nejtužšího komunismu.)

Každopádně, angažovaným soudcům a prokurátorům fandíme a kolektiv našich pracovníků, naše odbory i s celou závodní radou podporují spravedlivé rozsudky rozvracečům.

Pevně věřím, že i nový výběr kandidátů na ústavní soudce bude veden převážně směrem k dlouholetým zkušenostem a bude upřednostněn před mravností, pravdomluvností, spravedlností, umírněností a vůbec všemi těmi naprosto nedůležitými atributy imaginárních, justičních vlastností.

Bohužel se ukazuje, že ne všichni navrhovatelé kandidátů jsou si vědomi úkolu, který je na ně kladen a ukázalo se, že by se mohli o post ústavního soudce zajímat i osoby mimo naši justici. To naznačuje, že ne všichni pochopili potřeby doby. A tak se mohlo stát, že jedním z adeptů, které jsem zaznamenal, je i Pavel Uhl.

Pavel Uhl? A teď vážně!

Pavel Uhl, který po své matce Šabatové zdědil bolševickou vychcanost a po otci trockistickou mentalitu. Tohle má být náhrada za Fremra na Ústavním soudu. Co?!

Proboha lidi! Co si to na ten Hrad, do senátu a parlamentu volíte za levičácké, retardované kriply. Tohle by normální člověk nemohl vymyslet ani v deliriu. Tohle na Ústavní soud? To tam dejte rovnou členy ÚV KSČ.

Tak jako strom poznáte po ovoci. Tak v naší politice poznáte v situacích, kdy se má ukázat vyspělost. Kdy se má ukázat mravní síla národa i jeho zástupců. Jak vyplouvají na povrch neobolševické kreatury, usazený rudý kal, nicky hopsající podle mocenských not, jednou znějících z východu a podruhé ze západu. Ještě sto let bude trvat, než se zbavíme rudého, mentálního otroctví.

Ale zpět ke kandidátům. Já bych měl jiného kandidáta. Ten by nahradil Fremra jak v odbornosti, tak ve zkušenostech, tak v morálních hodnotách, včetně mladistvého bolševického poblouznění, které si samozřejmě již odpracoval službou pro demokracii. I když o své bolševické epizodě zapomněl napsat ve svém CV.

Navrhuji na ústavního soudce soudruha Angyalossyho. Mám proto dva důvody.

Předně se mi líbilo jak se zastal kolegy Fremra. K tomu bych měl pro tohoto ochránce spolusoudruha několik informací.

Především mám za to, že ani jednomu z nich nikdo nedržel u hlavy kvér a neřval „ty budeš soudruhu komunistickým soudcem a budeš soudit podle komunistického práva“.

Myslím, že to byla jejich volba, stát se kariérním bolševikem a soudcem, a z toho bych také při hodnocení jejich charakteru vycházel. Výmluvy které jsme slyšeli může vymyslet jen bolševismem pomatený jedinec. Vždyť ty soudce dělat nemusíte, můžete jít klidně do fabriky dělat podnikového právníka. Ale on to někdo dělat musí, že? No tak se pak nedivte, že si na ta vaše svinstva někdo po letech vzpomene.

No a pak, když už tedy jsem tím bolševickým soudcem, tak mohu vynášet rozsudky mírné a nebo exemplární. Kterému směru byl soudce Fremr nakloněn se z jeho rozsudků lehce dovíme. Také bych mohl poukázat na význam etiky a morálky, ale u bolševiků je to zbytečné, ti nechápou co to je.

No a druhý důvod je, že se soudruh Angyalossy nedávno vyznamenal návrhem, vykopat veřejnost od výběrových řízení na nové soudce.

To když se na jedno výběrové řízení v jehož čele seděla jiná bolševická kreatura z bolševické justiční famílie Švehlová, dosazená pravičákem z ODS donem Pablem, přišli podívat dva zvědaví občané.

Přesto, že jsme tam seděli bez jakéhokoli narušování a položili jsme komisi jen pár otázek. Přesto soudruh Angyalossy vyrukoval s návrhem zakázat veřejnosti přítomnost při těchto řízeních.

Ukázalo se, že bolševici v justici nejsou schopni ustát ani takovouto maličkost a začali vymýšlet jak občanům ztížit kontrolní činnost a jak ještě více destruovat demokratické procesy. Angyalossy tento návrh nebyl sice schopen nijak odůvodnit, ale to ani nemusel. Každému je z návrhu jasné, jak opovrhuje veřejností, jak je mu veřejná kontrola protivná a jak se mu občané při veřejné kontrole hnusí.

Proto si myslím, že by Angyalossy zapadl mezi spolusoudruhy na Ústavní soud vedle Baxy a spol. naprosto dokonale a mohl by tak s přehledem nahradit odstoupivšího kádra. Jen lehce připomenu jména bolševiků kteří na ústavním sedí. A kterých je rovná polovina.

Josef Baxa

Vojtěch Šimíček

Tomáš Lichovník

Jaromír Jirsa

Pavel Šámal

Daniela Zemanová

Veronika Křesťanová

No a aby nebyl srandy konec, tak jsem nahlédl do personálního chlívečku Nejvyššího soudu a přečetl si chvalozpěv na mnou navrhovaného kandidáta. Dozvěděl jsem se mimo jiné, že „je rovněž připraven dále pokračovat v posilování důvěry veřejnosti v soudní systém a tím i její prestiže“. Pokud jde o mě, tak prestiž justice po veřejných vystoupeních soudruha Angyalossyho vzrostla nebývalou měrou a chtěl bych víc takových soudců, co si váží občana a daňového poplatníka jako on.

A ještě jedna perlička. V roce 2020 byl jmenován vedoucím pracovní skupiny, která připravila Etický kodex soudců České republiky.

To nevymyslíš. Tak ještě pytlák hajným, kozel zahradníkem a Angyalossy předsedou etické komise. A máme to komplet.

Možná by bylo dobré zeptat se dona Pabla, zda také sdílí názor soudruha Angyalossyho na odstranění zvědavých občanů z veřejných řízení.

Jenže ten teď nemá moc času. Od té doby co se poflakoval po hospodách s ruskými agenty (neplést s dezoláty, to je jiná kategorie, ta horší samozřejmě) tak má poněkud horké křeslo. Nemusíme se sice bát, že by to ministr Blažek neustál, na to je to moc důležitý a protřelý ODeeSák. Ale piráti už začínají remcat. Milion chvilek dokonce demonstrovat a ministr se nám začíná drobátko potit. Vysvětluje seč může, sype si popel na hlavu po kýblech, dokonce mu jeho partajní předseda vystavil žlutou kartu, což muselo dona Pabla hluboce ranit a jistě se z toho posere.

Přesto se určité části veřejnosti zdá, že Blažek je zkrátka úplně obyčejný arogantní zmetek, co se bez uzardění stýká s ruskými agenty, zatímco na dvě nic netušící tenistky z Ruska, naběhnou zakuklenci.

Chcete lepší příklad dvojího metru? Těžko ho najdete. Chcete lepší příklad prolhanosti a farizejství systému. Těžko.

Tak jsem očekával, že alespoň duhový Pospíšil vyskočí někde na podstavec a tak jak vyhnal Netrebko, bude vyhánět i proruské dezoláty z hospod. Ale nic takového se nestalo a tak je zřejmě třeba mezi promoskevskými dezoláty rozlišovat. U některých se určité promoskevské postoje tolerují. Zkrátka dle potřeby.

Pomalu se v tom přestávám orientovat a bylo by dobré, kdyby třeba někdo z KRITu vydal příručku, na kterého moskevského dezoláta je možno ukazovat prstem a u kterého je dobré pomlčet.

Ukázalo se však zřetelně, že rozlišovat mezi promoskevskými dezoláty scházejícími se na náměstí a scházejícími se po hospodách, je třeba vidět zásadní rozdíl.

Doufal jsem, že alespoň soudruh Stříž, bdící nad mantinely naší demokracie v době boje za demokracii ukrajinskou, pozvedne výhružně prst směrem k ministrovi spravedlnosti, aby omezil styk s ruskými emisary. Ale ticho po pěšině.

Myslel jsem, že ministr Rakušan jakožto umělecký tvůrce Putina v pytli, vyvěsí nějaké dílo s donem Pablem. Ale jeho umělecké střevo na toto téma nic nevytlačilo.

Sakra, kde jsou ostříží oči našich elfů a celé proti dezinformační scény. Alespoň ti mohli učinit nějakou korekci, ale když on jim soudruh Soroš omezil příjmy.

Kdo se toho teď ujme z okruhu pravdy a lásky? Jo vlastně piráti a milion chvilek. Tak to čest práci.

 

_________________________

_________________________

Dovětek : 

O návštěvě výběru nových soudců na KS v Praze na podzim loňského roku informovaly tyto stránky poměrně podrobně. Byli jsme tam ostatně se Staníkem společně. 

Nutno dodat, že víc už ani nebylo lze dávat najevo, jak moc jim tam vadíme a jak velmi tam nejsme vítáni. Znemožnit návštěvu nebo nás vyhodit si přeci jen nedovolili - ale současně na nich bylo také vidět, jak jsou v šoku z toho, že se vůbec našel občan, který chce uplatnit své právo kontroly justice a veřejného přístupu na tyto konkursy. 

Jak moc jsme jim tam vadili (a to jsme tam byli jen 2x !!), to následně dal najevo právě Angyalossy svým návrhem na zneveřejnění těchto konkursů. 

Rozuměj : Za naše peníze, kterými justice nikdy nepohrdla, se rozhodla si dělat co chce už úplně bez kontroly - a vcelku se netají tím, že soudce obtěžuje nejen jakákoliv kontrola veřejnosti, ale už i samotné souzení, ergo - soudy jsou podle nich od toho, aby jim zajistily pohodlný, a hlavně bezpracný život, a to až do 70-ti let, a NIKDO DO TOHO NEMÁ CO MLUVIT.  Staří komanči si tam budou umísťovat svoje dětičky a své známé a dětičky svých známých - a my to všichni máme platit - a nic o tom ani nevědět, natož pak do toho mluvit !! 

Ti lidi - jako Angyalossy, Šuk, Švehlová, atd. - potřebují dvě věci : 

1) Z těch soudů nekompromisně vykopat

2) Ukázat je všechny veřejnosti - s tím, jak doslova tyli z veřejných peněz, výhradně pro sebe a pro své rodiny, rozdávali si mezi sebou veřejné funkce a platy - a nic jiného, včetně toho, jak ta justice vlastně funguje a jaká mají soudci vzdělání a přípravu na tuto "misi" - a jak tím zdegenerovali a zdegradovali celý veřejný život, a především možnost dosáhnout jakékoliv základní spravedlnosti u soudu. 

Současně by nebylo vůbec od věci nechat je veřejně, v televizi a rozhlase, vysvětlit, jak si vlastně představují demokratického soudce a jak se podle nich liší od toho totalitního. To bych si opravdu rád poslechnul, a věřím, že nejen já... 

______________________________

______________________________

II.

Kremr a jeho kámoš - cigoš

 

Kremr a jeho kámoš cigoš – D-FENS (dfens-cz.com)

 

Jsem velmi rád, že moje zkušenosti a můj názor na Ústavní soud sdílí i mnozí další, co ho poznali zblízka : 

 

________

S opožděním a jistým nadhledem se p.t. čtenářům nabízí trochu jiný pohled na našeho nespravedlivějšího a nejprofesionálnějšího trestního soudce Roberta Fremra, jehož údy spravedlnosti jsou ozdobou každého režimu.

Bolševický agent Fremr infiltruje Ústavní soud?

Vůbec se mi nelíbí, proč se Fremrově přechodu na Ústavní soud zabránilo a naprosto to nechápu. Nabízí se nám tu narativ, který tvrdí, že ÚS je ctihodná instituce, která pečlivě na laboratorních vahách váží každé pro a proti v každém jednotlivém případu, vždyť, jak tvrdil bývalý šéf ÚS Rychetský, jde o lidské osudy! Opak je bohužel pravdou. Ve skutečnosti je Ústavní soud instituce stejně prohnilá jako všechny ostatní soudy, najdete tam stejně arogantní tváře, stejná nadutost, stejné zacházení. Používám takový test – přijdu na podatelnu a chci tam zůstat přes oběd. Kyselost ksichtů úřednic je měřítkem prohnilosti instituce.

Fremr by tak byl ozdobou tamního týmu soudruhů jurisprudentů. Ústavní žaloba je brána jako ultima ratio a každý postižený naší soudní soustavou se k ní upíná jako tonoucí k pověstnému stéblu.

Ve skutečnosti je Ústavní soud institucí zcela zbytečnou a lze říci, že je to stejná banda gaunerů plných arogance a přezíravosti jako na kterémkoli jiném stupni soudní soustavy, kteří si hrají vzájemně do ruky a vzájemně se kryjí. Základní agenda ÚS je odmítací. Odmítnuto je 95-98% ústavních stížností. Pro zjevnou neopodstatněnost, pro předčasnost, pro nepřípustnost, pro neodstraněné vady, pro cokoli, co si přezíravá chamraď zrovna usmyslí. Nebo se zkrátka uplatní to, čemu se říká Holänderovský svévolismus (dle příjmení jednoho z nechvalně známých tamních bývalých soudců), který v podstatě na úrovni judikátu ÚS stanoví, že „co se nám dělat nechce, to dělat nebudeme“. Vše samozřejmě za 250 tisíc měsíčně pro každého soudruha soudce, plus byt zdarma a plus BMW s řidičem zdarma.

Pokud nejste člen preferovaného etnika, utlačovaná feministická soudružka nebo nějaký homosexuální transgender, nemáte u Ústavního soudu prakticky žádnou šanci uspět i kdyby vás mučili rozžhaveným železem a nutili pít roztavený olovo, aby z vás vytáhli přiznání. Základem spravedlivé justice je samozřejmě princip předvídatelnosti, když se ovšem podíváte na judikáty, které z ÚS lezou a soud se tzv. někoho zastal, zjistíte, že spolu mají pramálo společného a že na jeden typově stejný judikát uznaný, připadá 25 judikátů odmítnutých, ačkoli jsou si kauzy podobné jako vejce vejci. Nabízí se buď korupce, nebo si jurisprudenti točí na kole štěstí, komu stížnost uznají a komu ne.

A tak i taková kauza Tempel byla vyhodnocena jako stížnost zjevně neopodstatněná, dyť přece nespravedlivé doživotí pro nevinného, wo co jako gou. Kavalce máme, stůl máme, záchod máme přímo pod hubou, poměry se rozhodně zlepšily k našemu dobru!

Fremr by se na ústaváku rozhodně vyjímal a byl by ozdobou našeho brněnského justičního Palerma. Vůbec nevím, proč všichni mají takovou radost, že se tam soudruh Fremr nedostal. Kdyby se tam dostal, došlo by k demaskování této instituce a každý by nakonec viděl, co je to za parazitní dobytek žijící na úkor daňových poplatníků. Nebo vy jste snad zažili nějaký konzistentní a časově neměnný postoj ÚS chránící naše práva a svobody? Já nikoli.

Ale takhle? Ta bezejmenná masa vohnoutů si bude pořád myslet, že když už je odsoudí nějaká justiční slepice na okresní úrovni, že přijdou k ústaváku a ten je očistí, protože to jsou přece ti odborně zdaní a mravní soudruzi a soudružky, kteří chápou těžkosti běžného ovčana. Nechápou a neočistí a dokud před soudem nebudou stát a nepoznají realitu na vlastní kůži, nedojde jim to. Kapacita soudní soustavy zatím nestačí na to, aby soudy řídily každý aspekt našeho života, takže většina obyvatel se – ke svému nekonečnému štěstí – s justicí nepotká, protože kdyby tomu tak bylo, tak kromě antibiotik budou českému zdravotnictví scházet i antidepresiva a anxiolytika.

Proto po vzoru Václava Klause volám – víc takových Fremrů!

Soudruh Fremr, jeho modus operandi a novodobé kolority, aneb každý soudce má svého cigoše

Ve skutečnosti bude bolševický soudruh soudce daleko víc škodit na místopředsednickém postu soudu Vrchního v Praze. To na ústaváku by si strčil jeden prst do prdele a jednou rukou by dal na klávesnici svého PC pokyn nějakému asistentovi:

„Ústavní soud připomíná, že pojmovým znakem institutu ústavní stížnosti je její subsidiarita, jež se po formální stránce projevuje v požadavku předchozího vyčerpání všech dostupných procesních prostředků k ochraně práva stěžovatele. Ústavní soud je tak oprávněn k přezkumu toliko pravomocných rozhodnutí a zásahů orgánu veřejné moci, a to ve chvíli, kdy ochranu ústavně garantovaných základních práv nemůže poskytnout jiný orgán veřejné moci. Ústavní stížností by tak měla být napadána v zásadě konečná a pravomocná meritorní rozhodnutí, nikoliv rozhodnutí dílčí a procesní, byť proti nim není formálně přípustný opravný prostředek.“

A control-C, control-V a máme vyděláno 250 000 Kč. No řekněte, kdo z vás to má? Tamní kumpáni se nudí už takovým způsobem, že spolu dokonce soutěží o judikát, ve kterém budou použita neobvyklá slova, třeba „lama“ a podobně.

Na Vrchním soudu se soudruh soudce bude muset přece jenom v zájmu ochrany liberální demokracie a evropských hodnot trochu starat a zabývat se výrobou důkazů pro naše dobro a proti sprostému hnusákovi či odsouzenému … pardon … podezřelému.

Jedním z takových výrobců důkazů jsou samotní fízlové. To naběhne fizlík s psíčkem a ten vočuchá přesně to, co má vočuchat a zalehne přesně tam, kam má zalehnout, samozřejmě bez ohledu na skutkový stav. Důležité je, aby psíček vyčuchal a buďte si jistí, že taky vyčuchá přesně podle toho, jak soudruh Fremr chce.

No a když to náhodou nejde s fízlama (například při civilním opatrovnickém řízení), druhým stupněm výroby důkazů jsou tzv. znalci. Příkladmo: vážená paní znalkyně, zjistěte, zda náhodou tady tenhle drban a zmetek není nebezpečný psychopat (nebo pederast), který bude ubližovat dětem. Protože my tady máme matku chudáka a ta si přeje eradikovat otce z života jejich společného dítěte. My na něj nemůžeme nic najít, ale vy soudružko, vy se určitě vynasnažíte. Když nám ho hezky dodáte na stříbrném tácu, tak my vám z jeho kapsy vyplatíme 100 000 na znalečném. A počet hodin, paní znalkyně, tím se vůbec nezabývejme, kdyby ten kaštan náhodou podal trestní oznámení, tak se tím nikdo stejně zabývat nebude.

Třetím stupněm výroby důkazů dle vzoru soudruha Fremra je tzv. spřátelený cigoš. Cigoš je obvykle v kriminále víc než na svobodě, je to vpravdě brutální sadistický stošedesátikilový psychopatický hošík, ovšem tuto psychiatrickou nálepku na rozdíl od potížistů nemá, protože to by nemohl být použitý k tomu, k čemu jej soudruh Fremr použít chce a musí.

Když je potřeba vyrobit nějaký důkaz, tak si soudruh Fremr nabrousí tužku, nasliní razítko a zavře vás do vazby. Ve vazbě k vám na pokoj přiřadí cigoše a ten bude mít (od Fremra ale nikoli přímo) přesně stanovený úkol – dostat z vás přiznání. Začne vám peklo, které velmi explicitně popsal ve svých rozhovorech s médii pan Alexander Eret, oběť Fremra v rámci politických procesů koncem 80. let. Cigoš (jeho osobní cigoš se jmenoval Karel Hanzlíček) vás nenechá vyspat, bude na vás močit, strčí vám do prdele kartáček na zuby, popřípadě se vám svojí vahou projde po hrudníku, popřípadě škrtit, pálit cigaretami apod.. Po pár dnech budete buď páchat sebevraždu (k velkému pobavení Fremra) nebo se přiznáte i k tomu, jak jste v popelnici šoustal mrtvé potkany a samozřejmě přiznáte přesně i to, co po vás soudruh Fremr bude chtít slyšet.

Eret mohl být samozřejmě tvrďák a cigošovi v nestřeženém okamžiku vrazit vidličku do orbity, pořádně zakvedlat, a následně, až bude inkapacitován a v šoku, mu vší silou dupnout na hrtan. Tím by jeho trápení skončilo, jenže pro soudruha Fremra by to bylo jen dobré. Měl by o svědka proti sobě míň (mimochodem, kde je Hanzlíček a další obyvatelé cely teď? Jaktože je novináři ještě nevypátrali? A jaktože po nich ještě vzhledem k nepromlčitelnosti komunistických justičních zločinů ještě nepátrá banda fízlů? Bojí se, že by Hanzlíček mluvil?) a z Ereta by se stal skutečný pachatel, kterého z něj Fremr chtěl mít.

Ostatně prvek služného a všehoschopného cigoše využívá naše justice v masivním měřítku dodnes, protože odkaz Fremra, soudruzi, je stále a stále živý. Velmi významně o tom svědčí kauza zlínských nevyšetřovatelů jedné vraždy u Vizovic, za kterou si dva zlodějíčci, kteří ji nespáchali, odpykávají výjimečné tresty. Kdo že to byl svědkem obžaloby? Jistý cigoš jménem Rakaš, který svatosvatě odpřisáhl na svůj stotřicetikilový pupík, že se mu oba zlodějíčci k vraždě přiznali ve vězení. A bylo vymalováno! Ke cti cigošovi svědčí aspoň to, že nikoho neznásilňoval a ani nemučil, prostě jenom za logistické podpory justice hezky lhal. Soudruh soudce Koudela měl svého vyrobeného pachatele a mohlo se odsuzovat a brát prémie. Věrný a pravdomluvný cikán Rakaš byl náhle stižen obrovskou velenemocí, na základě které ale v žádném případě nemohl zůstat v kriminále, takže mu hodná a spravedlivá justice trest za jeho milionové podvody na důchodkyních odpustila.

Vlastně se dá říct, že takový ctěný soudce Jindřich František Boblig z Edelstadtu, byl proti dnešním českým soudcům v čele s archetypálním Fremrem úplnej žabař. On když chtěl odhalit čarodějnici, aby mohl zkonfiskovat její majetek, musel  se sám podílet na věznění, mučení, sám si musel zašpinit ruce. Ještě třeba takové gestapo a německá justice s velkým Fremrovým vzorem soudruhem Rolandem Freislerem (všimněte si podobné fyziognomie s Fremrem) si muselo dát tu práci a vymlátit ze sprostých podezřelých informace, protože zakázka nacistického režimu bylo vyhledávat skutečné nepřátele.

Nic takového už současní Fremrové nepotřebují. Na špinavou práci mají cikánů plné kriminály. Sami se neušpiní a pokud vás bude někdo nutit chodit po rozžhaveném železe a pít roztavené olovo, budou to právě tihle cigoši, kteří za  minimální protislužbičky udělají přesně to, co soudruh soudce chce, aby si soudruh soudce ani fízlové neumazali své pěstěné ručičky. Mučení a šikana – to chce fortel a žaludek. Fremr je jen obyčejný zbabělec, který si za sebe nechá umazat jiné. To je ostatně jediný rozdíl mezi tzv. demokracií a diktaturou a zejména její justicí – diktatura je adresná a na šikanu si platí vlastní aparát.

Proto se také za porušování svých ústavních práv nikdy ničeho nedovoláte, protože kdo že vám to strkal kartáček do prdele? No to byl přece cigoš, fízlové ani soudce ne-e. Tak se suďte s cigošem, ale vidíme to hošku bledě, protože víš co, ty nemáš důkazy. A pokud nějaký máš, tak my se postaráme, abychom je buď nepřipustili nebo interpretovali v tvůj neprospěch.

Reakce progresivně-postmoderní neomarxistické společnosti

Co ovšem nejvíc na kauze Fremr pobavilo, byla reakce potrefených neomarxistů. První se samozřejmě ozvala mainstrýmová média a někteří justiční prominenti, kteří poukazovali na to, že soudruh Fremr musel údajně dodržovat tehdejší zákony. To musel Herrmann Göring taky. I Robert, tedy pardon Roland Freisler soudil přesně dle zákona. Pan ctihodný doktor Josef Mengele byl podle dnešních měřítek našich neomarxistů úplný světec a naprosto úžasný nacistický znalec v oboru zdravotnictví a byl vlastně úplně nevinný, protože makal taky přesně podle tehdejších zákonů. A když by to nedělal on, někdo jiný by se určitě našel, přece. Tak hoď kamenem, kdož jsi bez viny.

A mimochodem, marxistická soudružko Rakušanová, marxistická soudružko Šabatová, marxistická soudružko, bývalá ústavní soudkyně Wagnerová, znásilňovat někoho kartáčkem na zuby je podle vás OK? Je to podle zákona snad? Kterého, nechám se poučit. Krýt tyto zločiny je taky podle zákona? Tak proč vlastně stíháte toho Cimickýho? Takže když si hysterická kráva zabučí na fejbůčku, tak se fízlové můžou strhat? Kdežto tohle je jako nic? Jaktože ještě nikdo nehledá cigoše Hanzlíčka a další obyvatele cely s Eretem? Jaktože Fremr ještě nebyl na výslechu? Vy nevíte, že zahájení trestního stíhání musíte udělat z úřední povinnosti? Vy jste četli Fejsbůk hysterické krávy Fabiánové ale CNN Prima news ne? U Cimickýho jste to věděli? Aha, už vím – Eret je chlap, heterosexuál a běloch a tudíž utlačovatel, takže podle té vaší neomarxistické justiční doktríny se vlastně znásilnit může, pardon, zvlášť pokud to dělal dvěstěkilový cigoš Hanzlíček, protože on vlastně jen protestoval proti staletému útlaku své rasy. Už tomu rozumím!

A taky rozumím tomu, že není kouře bez ohníčku. Kdyby média chtěla advertising Eretova utrpení, pak by nevyhnutelně muselo začít vyšetřování. Jenže nezačalo. Nezačalo, protože Ereta využili. Eret by se určite vyšetřování Fremra nebránil. Trestné činy na něm spáchané nejsou promlčeny. Ten, kdo ve skutečnosti chtěl Fremra vystrnadit z ústaváku, byl někdo jiný. Někdo hodně mazaný a dobře informovaný. Někdo, kdo umí rozjet omezenou mediální kauzu, komu novinářské vonuce všechno donesou, aby udělali přesně to, co on chce. Někdo s ambicemi, kdo se umí připomenout u správné prdele. Někdo, koho zlí jazykové prorokovali, že se dostane až na ESLP. Že, Simone? Tak na ESLP ti to nevyšlo, to tě přeskočila ta divná feministka a kovaná neomarxistka Šimáčková se svojí teplou citronovou šťávou a zkyslými vajíčky a nenávistí k mužům, ale tak ústavák, ten už si ujít nenecháš. Ty seš takovej tichošlápek, že?

Tož ti přeju hodně štěstí.

 

 

 

 

 

 

________________________________

________________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-06 12:18
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-06 12:19
Situace na poště v Praze 4 se vymkla z normálu

prahain.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-06 12:26
Soudce vrchního soudu Jiří Lněnička
podivný soudce jest!
Z nevinných lidi dělá vrahy,
těm skutečným snižuje trest.
Na každou svini voda se vaří,
Oběti soudce Lněničky:
Gill Mc. Crae, Robert Tempel ...
Oba již na svobodě,
nechť dobře se jim daří.
Vždyť na každou svini,
voda se vaří.
Gill Mc Crae se vrátil do své vlasti za vodou,
objeven byl spoluvězněm J.F.
Čistě náhodou.
Střelec z tramvaje č.22
K osobě J.F. česká justice má čest,
a tak místo v base pro něj volné vždycky jest.
Jsou věci, s kterými nelze nikdy se smířit,
pravdu o prohnilosti české policie a justice je nutno šířit!!!
J.K.


Vrah mocného bosse ČSSD chce po deseti letech od činu na svobodu - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Prst v prdeli. (k213.cz)

www.k213.cz/JOOMLA/3569-prst-v-prdeli-na-uvitanou

___________________

k213.cz/.../...

seznamzpravy.cz/.../...

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-06 12:50
8 znalců před soudem - shodnout se nedokázali na ničem...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-06 12:51
Na Slovensku začal soud s obžalovanou bývalou místopředsedkyní nejvyššího soudu

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-06 12:52
Návrat k normálu ??

Hrad od ministerstva spravedlnosti opět převezme agendu milostí

ceska-justice.cz/.../...
________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-06 12:53
Blažek podal žalobu na Rakušana. Chce si vyjasnit kompetence

ceska-justice.cz/.../...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-06 12:54
"Zničili mi kariéru, zničili mi život." Generál chce 23 milionů za sedm let stíhání

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-07 14:08
Poslankyně ANO má šanci prosadit do Stanjurova balíčku změnu. Týká se pokut

seznamzpravy.cz/.../...

Umělá inteligence začala odhalovat přestupky. Za 72 hodin pochytala stovky řidičů

cnn.iprima.cz/.../

Chytrý dopravní systém v Hradci funguje naplno, řidičům neodpustí pokuty

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-07 14:14
Bývalí estébáci dostali za šikanování podmínky, soudní anabáze trvala pět let

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-07 14:19
Czernin loví v Krkonoších... Pak logicky nemá čas na svůj region :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-07 14:33
Odborníci: Ústavní právo chránící presumpci neviny dostává kvůli únikům ze spisů na frak

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-07 14:33
Prezident podepsal zjednodušení bodového systému a zvýšení pokut pro řidiče

www.ceskenoviny.cz/zpravy/2407144

ct24.ceskatelevize.cz/.../...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-07 14:34
Válková odmítá další zmrazení platů soudců a státních zástupců, předložila pozměňovací návrh

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-09-07 14:34
I bezpráví může mít legální prostředky. A nenapravení zločinu je samo zločinem

hlidacipes.org/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.