Adámkovy obavy o justiční komunisty

MSp má příkladné obavy o justiční komunisty - aby jim ani náhodou nebyl zkřiven ani vlásek na hlavičkách. 

 

 Pátý v pořadí dopis personálnímu šéfovi MSp.

Jeho postoje výmluvně vysvětlují, proč u nás nikdo nebyl odsouzen za zločiny v komunistických lágrech a věznicích, za mrtvé na hranicích, za vystěhované a vyhnané sedláky, za dlouholetá věznění odpůrců komunistů -  a proč dodnes mají bojovníci proti komunismu směšné - nebo taky žádné - důchody. 

Nová generace postkomunistů ovládá justici, i MSp, prý s pravicovým Blažkem - a komu se to nelíbí, ten se se zlou potáže. Jako ve starých, dobrých časech normalizace : "Tu máš, tu máš gumovej guláš...". 

_________

 

______________

Tak Vy nám nemůžete odpovědět ohledně dotazu přelepovaných jmenovek, protože se jedná „o neurčité upozornění bez konkrétních důkazů“.

O tom, že když se nechce, tak to nejde, jste nás už přesvědčil. My Vám ale ve svém dotazu píšeme o věcech konkrétních, a to konkrétně toto: „kdy jako ukázkový příklad může sloužit již zmiňovaný Krajský soud v Praze, kde jsou přelepeny jmenovky pracovníků dokonce i na podatelně.“

Máme za to, že Krajský soud v Praze je jenom jeden a vzhledem k tomu, že zřejmě máte problém ho najít, zde je jeho adresa včetně kontaktů a snad už to bude i pro Vás konkrétně „dostatečně určité upozornění“?:

Krajský soud v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

IČ :  00215678

Telefon : +420 257 005 111

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                      

ID datové schránky: hvbabbq 

A co se týká konkrétních důkazů, není snad naší povinností Vám předkládat všechno na zlatém podnosu. Není náhodou funkčnost justice váš problém, za který nesete odpovědnost a jste za to také placeni?

Kde je Krajský soud už víte, tak vezměte telefon a zeptejte se, zda mají přelepené jmenovky. Odpověď bude celkem prostá, buď ano, nebo ne.

Jestli vyžadujete důkazy, pověřte nějakého justičního poskoka, ať Vám ty jmenovky na soudě vyfotí, podá Vám zprávu, nebo se o tom přesvědčte osobně. Z ministerstva to do Justičního paláce zase tak daleko není.

Ale uděláme pro Vás další službu. Zde máte el. adresy z veřejných zdrojů, kde ty fotky již jsou. 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3800-reportaz-z-neverejneho-domu

https://dfens-cz.com/reportaz-z-neverejneho-domu-soudci-si-vybiraji-soudce/

 

Další zajímavostí, která z Vaší odpovědi vyplývá, je, že považujete za účelnější řešit otázku jmenovek s příslušným předsedou/předsedkyní soudu.

V tom se ale zásadně neshodneme. Máme za to, že je nepravděpodobné, že by si nějaký bolševický předseda soudu jen tak jednoho dne vzpomněl, že už má té zvědavé veřejnosti dost a proto zanonymizuje svěřenou instituci v režimu jakéhosi justičního samoděržaví, bez ohledu na mínění zastřešující instituce i mínění veřejnosti.

I když vzhledem k tomu, že Krajský soud v Praze vede justiční bolševik JUDr. Ljubomír Drápal (jmenován 1991), by to nebylo až takové překvapení.

Přes to se nám nechce věřit, že by mohlo být něco takového vůbec možné a předpokládáme, že ona anonymizace je řízena, nebo alespoň tolerována z vrchu. Právě z tohoto důvodu se obracíme přímo na ministra.

Předpokládáme, že nezávislost justice neznamená justici bez koncepce a zásad. V tom případě se nejedná o justiční nezávislost, nýbrž o ukázkovou justiční anarchii.

Na druhou stranu, pokud bychom v této věci od výše popsaného odhlédli, máme pro Vás osobně drobné upozornění.

Jako poměrně vysoký státní úředník jste pod ochranou institutu úřední osoby. Kromě toho, že jste ve své funkci zákonně ochraňován, Vám ale vyvstávají i zákonné povinnosti, které Vám ukládá Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád. Proto, pokud jste toho názoru, že ministerstvo není k řešení našeho podnětu místně příslušné, postupte věc místně příslušnému orgánu, tak jak Vám to zákon ukládá. Opět připomínáme, že je to Vaše povinnost ze zákona a jste za tuto činnost placen daňovými poplatníky.

§ 12

Postoupení pro nepříslušnost

Dojde-li podání (§ 37) správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil (dále jen "podatel"). Má-li správní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu. Usnesení vydaná podle tohoto ustanovení se pouze poznamenají do spisu.

A proč podobné dotazy zasíláme ministrovi?

No protože bychom byli rádi přesvědčeni, že i ministerstvo a ministr by mohl mít nějakou představu o tom, jak má justice vypadat, jak má fungovat, jaké zásady transparentnosti mají platit, jak k těmto věcem mají soudy přistupovat, zkrátka - že máte nějakou koncepci v oblasti vztahu k veřejnosti.

Jak se ukazuje, ani ministr, ani ministerstvo k této zásadní věci zřejmě žádnou koncepci nemá a úředníci jsou z toho vedle, když se na existenci alespoň základů takové koncepce někdo dotazuje.

Z Vašich odpovědí naopak vyplývá, že si kdejaký justiční bolševický papaláš kdekoli na soudě může dělat co ho napadne a řídit svůj soud bez ohledu na koncepce, na veřejnost i na spravedlnost. Pokud ovšem právě tohle náhodou není ona koncepce.

A nyní pár vět k vašemu vyhledavači „Soudci v KSČ“.

První, na co bychom rádi v této věci upozornili, je, že seznam, na který se odvoláváte, není seznamem z ověřené databáze, třeba z databáze členů samotné KSČ, ale je vytvořen vlastní iniciativou soudců, kteří se do tohoto seznamu nahlásili. Pokud chtěl některý ze soudců své členství nebo post kandidáta strany zatajit, prostě se do tohoto seznamu nepřihlásil.

Úplnost seznamu nebyla ministerstvem ani nikým jiným prověřována. K tomu je třeba podotknout, že mnozí soudci sice nebyli členy strany, zato tvořili zástup donašečů a spolupracovníků tajné policie, StB. Podle toho byste měl k onomu seznamu přistupovat.

Vycházet tedy pouze z vašeho ministerského seznamu je nedostatečné.

A nyní k technické stránce vyhledávače.

Pro náš pokus jsme vybrali několik náhodných jmen soudců, které jsme postupně zadávali do vašeho vyhledávače. Každé jméno jsme zadávali od začátku, jako noví zájemci, to znamená pokaždé jsme se přihlásili na stránky vašeho ministerstva znovu s každým jednotlivým jménem.

Výsledky by se daly nazvat zavádějící a nestandardní.

Hned pod hlavičkou ministerstva je lišta s nabídkou. Druhá v liště je nabídka Soudy. Po najetí myší se rozbalí roletka. V ní se kromě jiného objeví nabídka SOUDCI V KSČ. Odklikáváme tuto nabídku a objeví se dvě možnosti.

Seznam soudců – bývalých členů KSČ

Seznam státních zástupců – bývalých členů KSČ

Klikáme na první možnost a stránka padá, což se bude stávat mnohokrát. Ale jsme trpěliví a tak se průběžně vracíme. (Jiné stránky, včetně vašeho ministerstva, ale nepadají. Asi náhoda.)

Po načtení této stránky se objeví vyhledávač s okénkem pro napsání jména. Vpisujeme první z vybraných jmen soudců a odesíláme.

Pokus s prvním příjmením – Švehlová.

Vyhledávač našel jedno jméno a zobrazuje nám ho pod zadávacím řádkem. Zobrazuje celé jméno Švehlová Ivana i s titulem JUDr., s danou funkcí u konkrétního soudu a datum jmenování.

Vzhledem k tomu, že se nacházíme na stránce Seznam soudců – bývalých členů KSČ předpokládáme, že nalezená soudkyně tohoto jména byla členkou KSČ. Alespoň by to vycházelo z logiky systému, ve kterém se pohybujeme.

Informaci bereme na vědomí a odcházíme ze stránek ministerstva.

Pokus druhý – Angyalossy.

Opět vstupujeme do vyhledávače Seznam soudců – bývalých členů KSČ a zadáváme příjmení. Po odeslání nás vyhledávač informuje, že byl „Nenalezen žádný záznam“.

Proto se rozhodneme využít rozšířeného hledání a vpisujeme do okénka „jméno“ Petr a do okénka „příjmení“ Angyalossy. Na to již vyhledávač zareaguje a objeví se jméno s dalšími informacemi jako v předešlém případě.

Proč nereagoval základní vyhledávač, nechápeme, ale použitím rozšířeného vyhledávače máme členství potvrzeno. Ze stránek odcházíme.

Pokus třetí – Drápal.

Po zadání a odeslání zobrazen soudce Drápal Ljubomír JUDr.

Bereme na vědomí, že předseda krajského soudu v Praze je na seznamu, byl komunista a stránky zavíráme.

Pokus čtvrtý – Pelikán.

Opět stejný postup. Po zadání nám vyhledávač nachází dva soudce tohoto příjmení. Pelikán Miloš JUDr. a Pelikán Milan JUDr. Ph.D.

Bereme na vědomí, odcházíme.

Pokus pátý – Šámal.

Opět stejný postup. Zadáváme do základního vyhledávače. Tentokrát vyhledávač zobrazuje soudce tři. Šámal Pavel prof. JUDr. Ph.D., Šámal Martin Mgr. a Šámalová Milada JUDr.

A nyní po komunikaci s Vámi a vaším ministerstvem, kdy tvrdíte o některých námi jmenovaných soudcích, že nejsou uvedeni jako bývalí členové KSČ, se snažíme přijít na to, kde je chyba a problém.

Zjišťujeme, že u každého jména nalezeného vyhledávačem na stránce Seznam soudců – bývalých členů KSČ je ještě nutno kliknout na každé nalezené jméno a teprve pak se objeví informace, zda dotyčný je evidován jako bývalý člen KSČ nebo ne.

Vracíme se tedy k předešlým pěti pokusům a u každého vyhledavačem nalezeného soudce rozklikáváme jméno a teprve pak se objeví informace, zda byl, či nebyl.

Nad tím, proč na stránkách Seznam soudců – bývalých členů KSČ zobrazuje vyhledávač i jména soudců, kteří v KSČ nebyli, nám opravdu zůstává rozum stát. Něco tak nelogického a neintuitivního může opravdu vyprodukovat jen státní správa.

Po překontrolování nám vychází, že ze soudců vyhledaných vaším vyhledávačem jsou skutečně evidováni jako soudci s komunistickou minulostí (z našich pěti pokusů a osmi nalezených soudců) čtyři. Konkrétně tito :

Drápal Ljubomír JUDr.

Pelikán Miloš JUDr

Šámal Pavel prof. JUDr. Ph.D.

Šámalová Milada JUDr.

Po těchto zjištěních bychom tuto část uzavřeli asi takto :

Ze zákona jste jako státní úřad a úřední činitelé povinni poskytovat občanům informace „pravdivé, úplné a nezkreslené“. Tak si ten chaos dejte do pořádku a nedělejte si z lidí 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 Adámek už nebude odpovídat (k213.cz)

 

Adámek, nový ministr spravedlnosti (k213.cz)

 

 MSp : Odpověď idiota (k213.cz)

 

Vybírací komise : Nemohli jsme věřit... (k213.cz)

 

____________________________

____________________________

 

ADÁMEK ODKLÁDÁ ... 

 

Také bychom ho měli někam odložit. Do sběru ? Nebo - na hřbitov ?? 

"Je tady spousta třicetiletých, kteří tu už 450 let nemuseli bejt..." J. Werich. 

 

 

 

 

__________________________________

__________________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-21 18:42
Jiří Gruntorád má pravdu, když hladoví před Úřadem vlády.

Mýlí se ovšem v tom, že je to "jeho vláda" - a chce odvolat jen Jurečku. Ty ostatní akorát nepoznal osobně, jinak by je chtěl odvolat všechny, mafiánského bosse Dona Pabla pak především.

A Jurečka ??

Ten se zase jednou předved´. Dalo by se říci, že si přímo naběhnul na vidle.
Ve své nekonečné blbosti a omezenosti, která mu umožňuje znát pouze traktor a pole - odkud kam - zjevně nevěděl, kdo je Charlie Soukup - načež ti mu zavařili.

Na druhé straně, ať si taky užijí - chartisti - jak se chová běžně ke všem ostatním. Ať ví, co to tady vlastně "vybojovali". Co za kretény dopravili k moci - A nakolik je to "jejich" vláda.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-21 20:17
Polská nákupní horečka končí,
a s ní se i dvoukabátový rozvědčík loučí.
Při čtení tohoto článku smutně čumí.
už se to nevyplatí,
a nechce riskovat v Polsku na motorce gumy.

J.K.


Polská nákupní horečka končí, koruna výrazně oslabí - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
__________________

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-22 09:09
Whistleblower z MSp:

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-22 17:24
Co chcete po hnutí estébáka ?!!!

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-26 16:31
1 850 000 korun českých za ošetření 101 stromů.
Kdo tu firmu dohodil?
A kolik bude "malá domů"?
18 500 korun českých na ošetření jednoho stromu není málo.
Což oslovit odborníky z K 213 a zjistit,
kolik vykácení původních a vysazení nových stromků by stálo?
J.K.

Nedohledatelná firma bude ošetřovat stromy v Praze 10. Oslovení arboristé nevěřili fakturovaným sumám | PrahaIN

________________

prahain.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-26 16:32
Podzimní řez :

nasezahrada.com/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-26 16:34
Chladné přijetí na Hradě :

msn.com/.../...

_____________

Tak proč tam, blbec, jezdí ? Se nechat urážet ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-26 16:37
Krásně znějící zákony - budou chránit a prosazovat ... Pokud se nebudou týkat jich samých...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-26 16:43
Zlatý slavík :

Od mala přírodopis mě baví,
slavík je třeba obecný či tmavý.
A dnes už i ten politický,
český, přelétavý.
Ten který vždycky,
z nás nepodvolených bude dělat nicky.
A pak je tu anketa, slavík zlatý.
A na něm dnes prý skandál nastal.
Zpěváka Jana Bendiga někdo přivítal,
a moukou /zřejmě bílou/ posypal.
Nesdělila nám ta hlásná huba,
zda byla ta mouka hladká, polohrubá či hrubá.
Kdo se má vyznat v tomto českém hnoji,
v němž kilo mouky dnes 30 a více korun stojí.
Pokud existuje spravedlnost na zemi,
rád bych věděl,
zda by šlo o rasistický motiv,
kdyby byl posypán sazemi.
Anebo si z nás někdo dělá prdel?
Abych byl upřímný,
mne už ten "zlatý slavík" nebaví,
několik desetiletí mne doslova sere.
Nemám nic proti těm,
co některým neumělcům lezou do prdele.
Já jsem poznal špínu minulého i současného režimu.
A tak si vážím sdružení K213 a věřím sám v sebe.
Režimem dosazenou loutkovou vládou této země mám metr nad zemí.
TEDY U PRDELE.
První dáma je nám známa.
J.K.


Slavík obecný – Wikipedie (wikipedia.org)

Slavík tmavý – Wikipedie (wikipedia.org)

Začal Český slavík: Kdo si odnese ceny? - Novinky

Skandál na Slavících. Jana Bendiga někdo posypal moukou, útok měl rasistický podtext - Super.cz

Dojatá Farna podruhé v kariéře porazila Lucii Bílou. Českého slavíka vyhrál i Marek Ztracený - Super.cz

První dáma Eva Pavlová v džínách a svetru na křtu desky: Je fanynkou zpěváka Radka Bangy - Super.cz
_______________

super.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-26 20:57
Zlatý slavík se mi hnusí,
na obrazovce pozlátko,
hnus v zákulisí.
Ta prodejná hvězda ze Slatiňan tam zářila,
řehtala se jako kobyla.
Kolegovi z Golden Kids, Neckářovi,
obloukem se vyhnula.
Ukázala mu svá křivá záda,
nesnáším kurvy,
přestrojené za kamaráda.
J.K.

Zákulisí Slavíků aneb co jste v televizi neviděli: Vondráčková se Neckářovi vyhnula obloukem či žena Jandy na klíně cizího muže (msn.com)


msn.com/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-26 22:41
Jsem rád,
že humor v naší zemi žije.
Znehodnotil pytel mouky za trochu srandy, poezie.
Neschopnost policie poznal,
a tak sám, dobrovolně se k činu doznal.
Hrdinové dnešní doby,
Fiala a Rakušan,
jsou potomci mrtvol bitvy u Lipan.
J.K.

Útočník na Bendiga se přiznal, šel se udat na policii a zpěvákovi se omluvil: Proti Romům nic nemám! - Super.cz
__________________

super.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-28 09:23
Už tady byl jeden, co si s námi nechtěl umazat polobotky. Taky z ODS.
Skončil před senátem u Blázny.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-28 12:13
Třetí zleva vystupte!
Za mého dětství jsme předsedy vlády Viliama Širokého a Lubomíra Štrougala znali všichni.
Bolševik chránil své hranice a toho, kdo chtěl utéci do toho kapitalistického ráje na zemi nechal zastřelit
či zabít elektrickým proudem.
Dnes jsme součástí toho ráje na zemi.
Máme volné hranice, nejdražší elektriku, ač ji vyrábíme nejlevněji a utéci před tím rájem na zemi není kam.

A vděčni dnešní realitě
líbáme cizí ruce.
A jednou zajdem na úbytě
z té sametové revoluce.

Karel Kryl ten sametový podvod od začátku prokoukl.
Jedné totality jsme se zbavili a do chomoutu druhé, daleko horší jsme dobrovolně vlezli.
J.K.

Kolik krejcarů to asi stálo?

Kde se v den stávky toulala vláda? Fiala navštívil kravín, Jurečka vyrazil do ulic (msn.com)

V tom hospici si ho měli nechat.

Premiér Fiala navštívil Kraj Vysočina | Vláda ČR (vlada.cz)
______________________

msn.com/.../...


vlada.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-28 15:22
Městská stoka :


idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-29 22:25
Kdopak že je to ministrem vnitra ?? Kterépak to hovado ???


novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.