Chcete mluvit s předsedkyní soudu ? Podejte si žalobu

Anebo pište žádosti pořád dokola. Tohle nám ocitoval mluvčí Městského soudu v Praze. Nestačil jsem žasnout, kam až arogance novodobé, nikým nevolené šlechty může dojít. 

Původním cílem a podnětem bylo natočit reportáž o žalobách na stát a o tom, jak se "projednávají" na Městském soudě v Praze. Ostatně, jinde to není o mnoho lepší. 

O objektivním projednání věci totiž nemůže být řeči, tyto žaloby (na soudce) jsou  pro ně akorát výjimečnou příležitostí, aby si na Vás namastili svoje ego a ukázali Vám, kdo je tady pořád pánem. 

Vy jste si dovolili zažalovat stát, resp. jeho soudce ? 

No, tak - objektivně projednáno : Žaloba se zamítá, zaplatíte ministerstvu náklady řízení... Aha, Vám se to nezdá ?? No, tak ještě pokuta za drzost. Jednou deset, jindy i padesát tisíc... 

A - věc je vyřízena. 

Žaloba - "projednána". 

Ministerstvu přiznány "náklady", které má samozřejmě dávno zaplacené z rozpočtu, tedy z daní nás všech - a to i tehdy, když o ně vůbec nežádalo. 

Nestoudnost a drzost soudců už jde tak daleko, že klidně veřejně fungují jako advokáti ministerstva, a tomu přiznávají neexistující "náklady", i když o ně ani nepožádalo. 

Že to je v hrubém rozporu s definicí a posláním soudce, natož soudu jako ochránce práva a spravedlnosti, o tom vůbec nemůže být řeči, je to ale i v rozporu s Ústavou (která právo na náhradu škody při prokazatelném poškození výslovně zaručuje) a mezinárodními závazky státu. 

Jenže - stěžujte si na vrchnost !! Od toho je to přece vrchnost... 

Konečně, i Josefu II. trvalo pár let, než se znechucená šlechta uvolila respektovat jeho patenty, především pak ten o zrušení poddanství. 

To Josef II. ještě nemohl tušit, jakou skvělou šlechtu - většinou z bývalých komunistů - si vybuduje tzv. "nezávislá justice" v "demokratickém" státě, tedy v republice - a že její drzost bude ve srovnání s drzostí šlechty přirozené ještě o level kdesi jinde. 

Neboť i ke knížeti se poddaný občas - po delší snaze - mohl dostat. 

K předsedkyni soudu, která je právě za tohle vysoce nadstandardně placena - nikoliv. 

____________

Předsedkyní Městského soudu v Praze je dnes Jaroslava Pokorná. Přišla z Prahy 10, už tam jsem poznal, jak velmi nerada se schází se stěžovateli, a když už nemůže být jiného zbytí (tam ho nebylo až tehdy, když jsem jí napsal, že je živoucím důkazem o tom, že ženský se do vedoucích pozic naprosto nehodí, protože nezvládají konfliktní situace a nejsou schopny je řešit), tak za sebe někoho nastrčí. 

Tady, na Městském soudě, nebyla schopná už ani toho, natož aby se úkolu, jenž má přímo v popisu práce (a za který je královsky placena), ujala sama. 

Napsali jsme jí celkem 2 dopisy - se žádostí o termín schůzky - na první nereagovala vůbec, na druhý poměrně rychle - ovšem její zástupkyně - a to jenom proto, že tam bylo, že si termín určíme tedy sami, pokud nebude odpovídat. 

Odpovědi jsme se následně dočkali, termínu nikoliv. Vše - viz níže. Stručně řečeno : 

Místopředsedkyně soudu trvala - jako vždy v těchto věcech - na tom, že vedení soudu nemůže zasahovat do rozhodovací pravomoci soudců, já jsem jí zase sděloval, že pokud soudce rozhoduje v rozporu se zákonem, není to žádný jeho "právní názor", ale buďto neznalost, nebo hrubá svévole - a ani v jednom z těchto případů nemá na soudě v roli soudce co pohledávat. 

A taky mě zajímalo, zda mají nějakou oficiální směrnici k tomu, aby cíleně potírali žaloby na stát, protože to jednoznačně, mnohačetně a zjevně v rozporu se zákonem dělají. 

Odpověď - nula. 

Natočili jsme si tedy reportáž bez nich - a protože kolega Hlásenský trval na tom, že chce mluvit s předsedkyní soudu, zašli jsme ještě za tiskovým mluvčím. 

Samozřejmě to k ničemu nevedlo, leda k pohybu justiční stráže, která přišla pohlídat, aby nás pan mluvčí nenapadl, a k  tomu, že jsme se doslechli ještě pár zajímavých perliček : K těm nejlepším patřilo sdělení, že pokud chceme mluvit s předsedkyní soudu, a ta nereagovala na naši žádost, máme tyto žádosti podávat pořád dokola, dokud neodpoví - anebo si máme podat žalobu, která by předsedkyni soudu nařídila, že se musí sejít. 

Můj styl to rozhodně není, když se někdo nechce sejít, tak se s ním nescházím, ostatně, k čemu by asi byla vynucená schůzka, když dotyčná stejně nechce nic řešit - a nic ji k tomu v současnosti nenutí - ale jako ilustrace arogance justiční šlechty to byla konstatování vcelku zajímavá - a cenná. 

Víte, co mi to nakonec připomnělo ?? 

Marii Antoinettu. 

Ta taky - vyhladovělému, vzteklému davu poradila, že když nemají chleba, tak ať jedí koláče. 

Přečtěte si v dějinách, jak tato dáma skončila. 

________________________

________________________

Původní žádost o termín schůzky : Aneb : K čemu vede - jednat s nimi slušně...

 

 

 Tato žádost - zcela bez reakce. 

 

Druhý dopis na toto téma : 

 

 

 

 ___________________

Tentokrát odpověď obratem přišla. Dokazujíc, mj. že když chtějí, tak nepotřebují ani 30, natož 60 dnů - ale dokáží odpovědět i do druhého dne. Zejména když jde o nějakou pro ně nepříjemnou situaci, které by se rádi vyhnuli. 

 

 

 

 __________

 

 __________________

Reakce sdělením, že zde uváděné důvody nepovažujeme za relevantní. A že vedení soudu zodpovídá za personální obsazení soudu, k čemuž má i rozsáhlé kárné pravomoci (mimochodem, pan tiskový mluvčí toto neví...)

 

 

 _________

 

 

 

 

 

________________________

________________________

 A ještě : natočená reportáž (ze středy, 29. listopadu 2023) : 

 

 https://www.facebook.com/100083015850497/videos/325839193704725

 

 

_____________________________

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-30 17:46
Názorná ukázka toho, že tzv. s někým vyjebat je naprosto běžnou, ba žádoucí praxí našich soudů při žalobách na stát. A že jejich kariéra odvisí právě od toho, jak moc dokáži se žalobci vyjebávat...


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-01 16:54
Chcete mluvit s předsedkyní soudu ? Podejte si žalobu:


Nejspíš tím byla myšlena žaloba na zbavení její svéprávnosti lidovým soudem.... a stylem .. vyhlásit na úřední desce sdružení, včetně termínu, poté jí zaslat příkaz, a když se do 15ti dnů neodvolá ...... jako to dělají oni ... bez rukaviček, bez pardonu, bez projevu lidskosti ... suše, tvrdě, nekompromisně je z těch talárů svléct po formální stránce ... protože každý, kdo tohle navrhuje, tedy podat si žalobu na to, že se někdo z úředníků placených z eráru nechce sejít, musí vědět, pokud má alespoň elementární právní vzdělání, že taková by ani od nejlepšího právníka neměla žádnou šanci na úspěch a sebelepší soudce by neměl jakým zákonem takovou schůzku žalované nařídit ... protože se jedná z principu elementární logiky o to, že i kdyby nařídil soud takové setkání, tak co donutí jí další žalobou komunikovat odpovídat na dotaz?

Jak jste řekl ve videu .. kdo nechce, toho nemá cenu ho nutit, ale nemá tam v takové pozici co pohledávat .. a nikdy neměl ... tedy logicky by měla dávno začít sama policie s vyšetřováním takového jednání jakéhokoliv úředníka nebo i soudce, které je v rozporu s jeho služební povinností vůči lidem .... tedy né žaloba. .ale obžaloba měla již dávno padnout, jelikož je skutek nesporný a trestní odpovědnost taktéž... v rozsudku by mělo bývalé soudkyni býti vysvětleno, že si může otevřít svoji advokátní praxi po úspěšném složení advokátních zkoušek poté, co bude její věc zahlazena - a tam si může za svoje klidně zůstat zavřená před veřejností až do té doby než zkrachuje, co libo ... stačil by jeden jediný takový rozsudek a jak by se to otočilo ....jak by najednou začali býti vstřícní ....

LS
_______________

Úplně by stačilo, kdyby si ji - pořádný ministr spravedlnosti - po téhle reportáži zavolal, a řekl : Tak co ? Co myslíš, že máš jako předsedkyně soudu dělat ? Za co myslíš, že bereš těch 200 klacků měsíčně ?? Za to, aby ses skrývala před veřejností ?
Tak teď maž, sama je vyhledáš a řekneš jim, nač se budou ptát. A jestli ne, tak zítra už nechoď do práce, máš hodinovýho padáka.

To byste viděli, jak by se to hnulo!! A jak by najednou byl - i jinak nepopulární - Don Pablo naráz populární.

Jenže - to by tam nesměl trčet právě Don Pablo.

Mimochodem, tou žalobou asi myslel - upřímně - žalobu na nečinnost - ale bylo vidět, jak se i tenhle drzej spratek zatraceně zarazil, když jsem se ho zeptal, jestli vážně myslí vážně to, že s předsedou soudu - tedy státní správou soudu - se mám, v demokratické zemi, setkávat pouze na základě žaloby.

Je to nehorázný, co si ta pakáž dovoluje.

Jak nemám komanče rád, tak tohle by za nich rozhodně neprošlo, to by si ani ten předseda soudu nedovolil, a když, tak by vážně letěl.

Je naprosto neskutečný, kam jsme to došli - protože na tyhle lidi platí už jenom průlet oknem - a když už chtějí být tou šlechtou - tak výhradně "von HohenFall".

JF
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-01 17:08
Justice je dysfunkční a osoby v ní z toho vědomě těží na úkor zájmů státu, resp. nás, občanů. M.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-01 17:17
Blažek se zbavil nepohodlného oznamovatele :

www.transparency.cz/.../
____________

Tedy ten, kdo má být garaNtem nedotknutelnosti, s ním zatočil jako první. Nádherný příklad pro ostatní.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-01 18:20
Někdy si musíš připadat jako Don Quijote. Kéž by bylo více takových ! O.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.