Jan Sladký : Znělo by mu to sladce ??

28. listopadu je jedno smutné výročí : Popravy Jana Sladkého, řečeného Koziny, z r. 1695. 

Vůdce Chodů. Kdo by ho neznal ? 

A když už ne přímo jeho, pak jistě jeho památnou Kozinovu větu : HIN SA UKÁŽE  !! 

Český rozhlas nám ukázal, že si chtěl toto výročí připomenout - bohužel, dost nešťastným způsobem. Alespoň bylo vidět, jak jsou v lidech zakořeněny komunistické přežitky, často, aniž by si to sami uvědomovali. 

Prý Chodové byli takoví - "předchůdci pohraničníků". 

No - mě to dost zarazilo. 

Nevím, jak by se třeba současné německé kriminální policii líbilo, když by o ní někdo řekl, že jsou potomci gestapa. 

Přitom, do značné míry a historicky vzato - bezesporu jsou. Rozhodně víc - nežli Chodové - předchůdci Pohraniční stráže. 

A tak jsme si s Rozhlasem vyměnili pár mailíků na toto téma : 

_____________________

 

 Příběhy z kalendáře - a Chodové

 
Dobrý den, 
 
k dnešním Příběhům z kalendáře mám jednu - zásadní - poznámku, a to hned zkraje - minuta 17:11 - o tom, že "Chodové byli předchůdci pohraničníků". 
Tedy, já nevím, co se komu vybaví, když se řekne "pohraničník", ale řekl bych, že většině stále ještě voják Pohraniční stráže. A pokud tomu tak je, tak výše uvedené konstatování, že Chodové byli jejich předchůdci, je více než čím jiným docela hrubou urážkou. Chodů, samozřejmě. 
 
Jsem rád, že těsně předtím zaznělo, že to bylo svobodymilovné etnikum. 
 
Komunistická Pohraniční stráž byla všechno, jen ne svobodymilovná - naopak, ta tam byla proto, aby lidem v odchodu za svobodou důrazně zabránila, a to i za cenu jejich vlastního života, se kterým neváhala hazardovat. Zneužití symbolu Chodů, i celé chodské legendy, bylo hrubou urážkou Chodů už tehdy, natož dnes.
 
Jsem rád, že následně zaznělo, co vlastně měli Chodové na starosti - záseky, obranu země, doprovod a ochranu kupců, hlásnou službu - proti nepříteli - nikdy proti vlastním lidem. Chodové v odchodu ze země nikomu nebránili, byli výhradně službou proti vnějšímu nepříteli a včasným varováním. 
To, že to byli "předchůdci pohraničníků", mi docela rvalo uši - a myslím, že kdyby Kozina ožil a zjistil, co vlastně byla Pohraniční stráž, důrazně by se od nich distancoval, a to nejen on, ale i všechny ty chodské vesnice. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 
_________________
 
Ombudsman Českého rozhlasu 
Komu:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Vážený pane inženýre,

jistě se shodneme, že autoři Příběhů z kalendáře neměli v úmyslu urážet obyvatele Chodska. Také se mi nikdo z obyvatel tohoto regionu neozval a zmíněný pořad nekritizoval. Pohraničníci, tedy vojáci střežící pohraničí, byli například i za první republiky, těžko ten pojem zúžit jen na to, co se vybaví Vám. Vaše reminiscence osobně chápu, ale Vaši interpretaci nesdílím, zejména z toho důvodu, že pořad se o Chodech vyjadřoval pozitivně.

S pozdravem

 

PhDr. Milan Pokorný, Ph.D.

ombudsman

__________________

 

Vážený pane doktore,
za 1. republiky, pokud vím, to byla Finanční stráž, později, za ohrožení státu, Stráž obrany státu - ale nikdy pohraničníci.
Ať přemýšlím, jak přemýšlím, pohraničníka si dokážu vybavit jedině a výhradně ve službě komunistického režimu, coby vlastně bachaře v jednom velkém koncentračním táboře, střežícím, aby vězni (tedy vnitřní občané) neutekli do kapitalistické ciziny. A případně neváhajícím střílet po těch, kteří by se o to pokusili.
To, že se neozval nikdo z Chodska, tomu bych nepřikládal žádný význam, třeba to tam taky nikdo neposlouchal.
Protože není důležité, odkud se kdo ozve, ale to, jestli o tom tématu něco ví.
Byl bych rád, kdyby se napříště Rozhlas podobným - podle mě dehonestujícím - srovnáním vyhnul.
S pozdravem
Ing. Jiří Fiala

 

____________________

___________________

 

 

 Jan Sladký Kozina. Padl na něj černý los. Místo roku v žaláři poprava | Dvojka (rozhlas.cz)

 

 

_______________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

________________________

________________________

 

 

 

 

 

 

_______________________

_______________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-03 13:07
Feministická kavárna v Praze - nadzvedla veřejnost :

www.extra.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-05 09:13
Templova žaloba před soudem :

ceskenoviny.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-05 09:14
Ubodala tchýni :

cnn.iprima.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-12-05 14:48
Máte ptáka roku (nemusíte se dívat do kalhot) ??

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.