ÚMPOD - úřad pro ochranu matek (jakýchkoliv)

Následující příspěvek nám poslal jeden z otců, kteří služby ÚMPOD vyzkoušeli v praxi, a to za stavu česko-španělského manželství, kdy matka unesla dítě do Španělska.

_____________________________________

Práva dětí a rodičů podle ÚMPOD

 

Mgr. Tomáš Jadlovský, Ph.D.

Jadlovsky_Tomas-dite

Pokud si někdo myslí, že se Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí věnuje ochraně práv dětí, tak se plete. Slovo děti v názvu je pouze maskovací lest, protože by nevypadalo pěkně, kdyby se nějaká instituce pravdivě nazývala Úřadem pro ochranu matek – ještě by fanatici inspirovaní například ústavou nebo antidiskriminačním zákonem chtěli, abychom k tomu vyváženě měli někoho na ochranu otců.

O skutečné práci ÚMPOD, roli druhého advokáta matek, vypovídá přístup k opatrovnictví nezletilého Mirka Jadlovského. Tento dnes tříletý chlapec ze smíšeného česko-španělského manželství žijícího v Praze byl ve věku 15 měsíců unesen matkou do Španělska. Otec podal skrze ÚMPOD žádost o návrat prostřednictvím Haagské úmluvy o civilněprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Protože středomořská mentalita příliš na dodržování termínů nekouká, místo 6 týdnů podle úmluvy se malý Mirek vrátil do Prahy až po 9 měsících.

ÚMPOD se z role vymahatele uneseného dítěte stal kolizním opatrovníkem pro soudní jednání o výchově Mirka Jadlovského před Obvodním soudem pro Prahu 5, a jako mávnutím kouzelného proutku zapomněl na hezké řeči ze svých internetových stránek, kterými maskuje svou skutečnou činnost. Pro ilustraci cituji z www.umpod.cz: Je nutno si uvědomit, že dítě má vždy dva rodiče a že oba mají stejné právo je vychovávat. Dítě není vlastnictvím žádného z nich a naopak ono samo má právo být v kontaktu s oběma rodiči, být v jejich péči, učit se od nich, poznávat kulturu, jazyk a zvyklosti zemí obou rodičů. Konec citátu. Vymámit zpět unesené dítě, to se hodí do statistik, ale pak se klidně může v tichosti svěřit matce, aby s ním opět zmizela za Pyrenejemi.

Jak to vypadá v praxi? ÚMPOD se podle svých slov řídí příslušnými pasážemi zákona o rodině. Co říká zákon? Má být respektováno právo na péči obou rodičů – matka k němu přispěla únosem a bránění otci ve styku s dítětem. Má se dbát na udržování pravidelného osobního kontaktu – kromě únosu matka přestala otci ukazovat syna i prostřednictvím Skype, již skoro rok jí jako na potvoru nejde internet. Soudní příkazy k předání dítěte matka nedodržuje, respektive se svojí advokátkou popírá doručení. Citovou orientaci a zázemí, což je další parametr podle zákona o rodině, ÚMPOD prozkoumal pouze u matky, s otcem neztrácí čas. O výchovných (a hlavně obecně psychologických) schopnostech matky hovoří opět únos, spojený také s vymyšleným obviněním otce (ze kterého byl již zcela osvobozen), a také pozměňování lékařské dokumentace dítěte, aby se dalo zapírat předúnosové faktické bydliště v ČR. O schopnosti dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem hovoří to, že se matka po dvou mediacích odmítla s otcem bavit – prý ji štve otcova matka, která má tu troufalost chtít se vídat se svým vnukem, kterého díky únosu rok neviděla. To zároveň vypovídá o matčině bezvadném plnění dalšího kritéria zákona o rodině – citovým vazbám dítěte na prarodiče a příbuzné. A jako poslední ze zákona o rodině – hmotné zabezpečení a bytové poměry. Matka nepracuje, přestože dítě už může jít do školky, kterou by otec klidně zařídil a zaplatil. Ve Španělsku, kam chce se synem odjet, by bydlela se svojí matkou, sestrou i s jejími domácími zvířaty a kuřáckými návyky (ideální prostředí pro malé dítě se sklonem ke kožním alergiím). Vše výše uvedené ÚMPOD ví, a když to v zájmu dítěte zváží, doporučuje dítě svěřit matce. Jestli bude matka se svými kvalitami pečovat o dítě v ČR nebo ve Španělsku, to ÚMPOD netrápí. Pro případ Španělska má ale recept na pěstování vztahů otce se synem – třikrát týdně půlhodina po Skypu, který matce nebude fungovat, tak jako posledního tři čtvrtě roku. A osobně musí stačit otci vidět syna o prázdninách a Vánocích. Aby si ale otec nepřipadal jako rodič málo platný, ÚMPOD doporučí dvojnásobně vyšší výživné, než je obvyklé podle tabulek Ministerstva spravedlnosti. Z cizího krev neteče.

A jak se to má naservírovat soudu? Podívejte se na přípis, který na ÚMPOD sepsaly Mgr. Michaela Kotasová a Mgr. Eva Pávková. Druhá jmenovaná o sobě tvrdí, že je dětská psycholožka. Na prvním mediačním setkání se matce hodilo, aby otec nakoupil synovi zimní oblečení. Dostal tedy jednorázově 4 hodiny navíc ke stanovenému styku se synem, který česká justice předběžným opatřením v zájmu dítěte a s uvážením rovnosti mužů a žen objektivně určila na jeden a půl dne měsíčně. Otec ale drze nesplnil matčino kritérium, že oblečení, které za své peníze svému dítěti koupí, má být modré a hlavně ze španělské Zary. Nákup zelené kombinézy v italském Chiccu znamená první trhlinu, kterou ÚMPOD zapisuje jako rozdílný názor stran na to, jak byla předchozí mediační dohoda dodržena. Vrcholem je nestoudný požadavek otce, že by malý Mirek měl také vídat své prarodiče z otcovy strany. Mirkova matka velkoryse toleruje dědu, ale zatvrzele odmítá, aby se se svým vnukem vídala babička z otcovy strany – ÚMPOD to zapíše, že strany nedospěly k další dohodě. ÚMPOD přichází s nápadem, aby spolu mediovaly Mirkova matka a babička z otcovy strany – proti tomu otec nemá námitek, ale nepovažuje to za součást opatrovnické mediace, rodičem je on a nikoliv babička. Že babička odmítá po únosu a házení špíny vidět svou snachu, jí lze mít těžko za zlé, a otec nemá žádný nástroj k tomu, jak dospělou a svéprávnou osobu nutit k mediaci. Matka malého Mirka následně odmítá dále s otcem mediovat, a kupodivu ji to v očích ÚMPOD nijak nesnižuje.

Soud nařídil s předstihem matce, aby předala syna otci na dobu 26. – 31. prosince 2011. ÚMPOD i otec usnesení mají, ale matka a její advokátka lžou, že jim nebylo nic doručeno. Později se u soudu ukáže, že advokátce matky bylo usnesení doručeno do datové schránky a tím nabylo platnosti již 18. prosince, měly tak týden na přečtení. Otec s matkou nevede dlouhé diskuse, papír jí ještě jednou pro jistotu ukáže a syna si bere bez jejího souhlasu, a ta otci před dítětem a svědky vulgárně nadává – ÚMPOD ocituje první část věty z otcova vyjádření – soudní příkaz jsem matce ukázal a následně jsem syna popadl, naložil do auta a odvezl ho k sobě domů. Manželka se chvíli pokoušela se se mnou o něj přetahovat, ale pak to vzdala …- to aby byl otec prezentován jako div ne únosce. A proč končí ÚMPOD citaci třemi tečkami? Aby nemusel dokončit větu, ve které dále stojí, že matka otce počastuje před dítětem několika peprnými slovy, to se přece nehodí do taktiky advokátů matek. Otec poté, co se prokáže lež matčiny advokátky, několikrát požádal ÚMPOD, aby tuto informaci uvedl na pravou míru. Bez úspěchu. ÚMPOD dál prezentuje otce jako vánočního únosce, a matka, opravdová únoskyně, odsouzená vlastním státem, zůstává v očích ÚMPOD coby nevědomá chudinka, kterou ani nenapadlo, že by otci měla umožnit strávit se synem nějaký čas o Vánocích.

A největší perla na závěr. S ohledem na věk dítěte ÚMPOD nedoporučuje střídavou péči. To, že v ČR i ve světě jsou již tříleté děti ve střídavé péči, mu uniklo. Přesněji řečeno, nehodí se to do taktiky. Dalším problémem je podle ÚMPOD konfliktnost komunikace mezi rodiči. Otázku, kdo konfliktnost zavinil, si už ale nepokládá, odpověď na ni se opět nehodí. A třetím, nejvíce pokryteckým důvodem ÚMPOD proti střídavé péči je pracoviště otce ve třetí zemi. Přestože otec několikrát ÚMPOD písemně a prokazatelně sdělil, že jde o dočasnou záležitost a je připraven se kdykoliv vrátit do Prahy realizovat střídavou péči v jednom místě, tato skutečnost se v přípisu ÚMPOD neobjevuje. Opět se nehodí. Ale matka s dítětem odjet natrvalo do Španělska může, to je v pořádku, vždyť dvakrát ročně by otec dítě viděl.

Mgr. Eva Pávková, psycholožka ÚMPOD, by měla přestat poskytovat své pseudoodborné rady a urychleně psychologickou pomoc sama vyhledat. A nezbývá než doufat, že soud jejím blábolům nebude přikládat žádnou váhu.

_______________________________

Zpráva ÚMPOD pro soud a foto otce se synem:

UMPOD01UMPOD02

Jadlovsky_Tomas-dite-cor

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.