Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek nepopřel, že je placen cizí mocností

Pro kterou cizí mocnost pracujete, pane ministře ? A kolik Vám to hodí ?

 

Vážený pan

Dr. Ing. Jaromír Drábek

Ministr práce a sociálních věcí

 

VÝZVA K POSKYTNUTÍ INFORMACÍ (podle Zák.č. 106/99 Sb.)

A VÝZVA K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ

 

Vážený pane ministře,

podal jsem přihlášku do konkursu, vypsaného Vaším ministerstvem na obsazení pozice ředitele odboru rodiny, a to už 9. dubna, kdy byla také tato pozice a konkurs na ni zveřejněna na webových stránkách Vašeho ministerstva.

K účasti na konkursu jsem nebyl nikdy vyzván, po 5-ti měsících mi přišlo strohé oznámení, že konkurz na tuto pozici byl zrušen.


Pozice ale přesto obsazena byla, a to panem Bc. Miloslavem Macelou, jmenovaným tedy bez jakéhokoliv výběrového řízení, bez jakéhokoliv konkurzu.

 

Proto se chci v této souvislosti nejprve zeptat :

 

    • Kdo Vám dal právo obsazovat místa ve státní správě bez řádného konkursu ?

    • Proplatí mi Vaše ministerstvo náklady na účast v konkurzu, který sice vyhlásilo, ale následně - zjevně bezdůvodně - zrušilo ?

 

Podle našich informací pan Macela pochází z Chrudimi – toto město v současnosti pravidelně a často navštěvujeme, takže tamní poměry dobře známe – a naposledy pracoval jako krajský radní pro oblast sociální péče (nikoliv pro rodinu), neziskový sektor a cestovní ruch, předtím jako radní – asi místostarosta – v Chrudimi.

 

Dle veřejného mínění v Chrudimi se nikdy ničím zajímavým nebo významným neprojevil, a přesto, že ve veřejných funkcích pracoval několik let, nikdo vlastně neví, co udělal – a zejména pak s rodinou či rodinnou problematikou nemá vůbec žádné zkušenosti. Není dokonce ani známo, jakou koncepci rodiny či rodinného práva vlastně zastává, zastává-li vůbec nějakou.

 

Abychom to stručně shrnuli : Zrušil jste konkurs, abyste mohl do funkce bez výběru jmenovat člověka, který s danou problematikou nesouvisí buď vůbec, nebo jenom velmi okrajově, pravděpodobně o ní nic neví, nemá žádné – natož odpovídající – vzdělání, jeho praxe je v této oblasti téměř nulová (což vynikne zvláště ve srovnání např. se mnou) a o tom, že by k této problematice čímkoliv přispěl, co by stálo za zmínku, nemůže být ani řeči.

 

Takové rozhodnutí – kromě toho, že je velmi nerozumné – je i velmi nespravedlivé, zcela jistě nezákonné, ale hlavně – poškozuje zájmy této země.

 

Pokud se totiž domníváte, že MPSV je Vaší soukromou firmou, ve které si můžete dělat, co se Vám zlíbí, tak se velmi mýlíte – je to ústřední orgán státu, placený občany z daní, což byste – alespoň na takové funkci – už vědět.

 

Z daní, kterých má stát nedostatek – zjevně díky takovým lidem, jakými ráčíte být i Vy – a Vy si v době krize a šetření dovolíte zaměstnat další osobu zjevně bez patřičného vzdělání (pominu-li Vás) , bez praxe, bez koncepce, prostě – bez ničeho ?

 

To může dělat jedině člověk, který chce této zemi programově škodit, a proto bych se rád zeptal – a podle zákona č. 106 na to mám plné právo :

 

  • Pro jakou cizí mocnost pracujete ?

  • Jaké jsou Vaše úkoly na nejbližší dobu po konečném rozložení MPSV, případně celého resortu ?

  • Jste cizím agentem na celý úvazek, nebo jenom na vedlejšák (obojí je v rozporu s definicí Vaší funkce) a kolik Vám to – vedle platu ministra – ještě hodí ?

 

 

Současně si Vám dovoluji oznámit, že na vyčerpávající odpovědi máte příštích 14 dnů.

 

Pak přijdeme natáčet s mikrofonem a kamerou a budeme vyžadovat odpovědi na tytéž otázky.

 

Pokud je nedostaneme, už asi víte, co Vás a Vaše ministerstvo čeká. Pokud byste to náhodou nevěděl, zeptejte se svého předchůdce Nečase, jistě si ještě – ač nerad – vzpomene, jak chodil do práce zadním vchodem a pod kontrolou početné ochranky.

 

Současně si Vás dovoluji upozornit, že jmenování pana Macely do dané funkce proběhlo v rozporu se zákonem, a proto nemůže být platné. Pokud mu budete vyplácet plat, bude Vám předepsán k úhradě jakožto zaviněná škoda.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Fiala

 

V Košíku, dne 3. září 2010

__________________________________________