Farář s policajtem byli zneužiti k umlčení otce, kterému chrudimské justiční orgány zlovolně dohnaly dceru k sebevraždě

Pan Jiří Komárek z Chrudimi, jemuž chrudimská justiční mafie zničila dceru a dohnala ji až k sebevraždě, má být nyní definitivně umlčen prohlášením za blázna. Navíc oprávněné výčitky nebohého otce jsou prý trestným činem, o němž je již dopředu rozhodnuto – jak dosvědčují policejní dokumenty, které redakce K 213 získala k dispozici.
Je až neuvěřitelné, k čemu se může propůjčit církevní osoba, jakou jistě katolický farář je. Napřed asistuje při vyhození poloviny smutečních hostí z pohřbu, a to ještě úlisným a pokoutným slibem, o kterém dopředu věděl, že jej nebude plnit - o tom, že na pohřeb budou mít všichni příbuzní volný přístup - a potom ještě podává trestní oznámení, že se cítí být poškozen výroky pana Komárka, které začal veřejně šířit, že mu policejně justiční mafie v Chrudimi zabila dceru.

My o pravdivosti těchto výroků  nikterak nepochybujeme, ostatně máme pro ně důkazů, kolik budeme chtít, jen bychom výraz policejně-justiční mafie rozšířili o výraz policejně-justičně - cirkevní mafie.

Od dob katolických zrádců ze sdružení Pacem in terris, tedy komunistů v černých hábitech, se toho příliš nezměnilo. Ani u policie, ani v justici  - ale taky ani v církvi. Možná to může někoho překvapit. Asi hlavně ty, co za dnešní církev zodpovídají. A podle přísloví, že příklady táhnou, můžeme být jen velmi zvědavi, koho přitáhne zbabělost a zaprodanost, které je i bez církve všude kolem požehnaně.http://k213.files.wordpress.com/2010/08/kom_1029.jpg

Usnesení o sdělení obvinění ani nijak netají, že k žádné újmě u tzv. "poškozených" nedošlo. Na rozdíl od poloviny příbuzenstva, které se nedostalo na pohřeb a nemohlo se s mladou Janou ani rozloučit. Viníci této nehoráznosti, hrubě porušující všechna církevní i společenská pravidla policie kupodivu nestíhá. Ti jí totiž krev nepijí. Ti nerozhlašují všude po světě, že jim neschopný a přihlouplý státní aparát zabil dceru - protože za její smrt nesou sami přímou zodpovědnost.


http://k213.files.wordpress.com/2010/08/kom_1030.jpg

Nikdo nic nemůže, všichni jsou tak zoufale bez pravomocí - jenom my ne. Rozhodnutí sdružení K 213 o pozastavení platnosti všech policejních úkonů v dané věci a výzva k předložení osobních podkladů policisty.

http://k213.files.wordpress.com/2010/08/kom_1031.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2010/08/kom_1032.jpg


http://k213.files.wordpress.com/2010/08/kom_1034.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2010/08/kom_1035.jpg

V době masového šetření prostředků policie vyhazuje desetitsíce za zbytečné znalecké posudky - což jí kupodivu nijak nevadí. Peněz má dost. Ostatně - pravda - pro ni ty posudky zbytečné nejsou. Naopak. Mají cenu zlata. Protože bez nich by člověka, kterého u nás žádný soud neodsoudí, umlčet nemohla.http://k213.files.wordpress.com/2010/08/kom_1033.jpg

Dopis okresnímu státnímu zástupci Kytnerovi, který mimochodem celou věc dozoruje, s výzvou k okamžitému zastavení trestního stíhání, ke kterému nejsou žádné zákonné důvody.http://k213.files.wordpress.com/2010/01/jana2.jpg

Jana Komárková ještě šťastná u svého táty

 

 

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/02/posl2.jpg

_________________________________________________________ 

Poté, co ho osm let nesměla vidět, již otec jen zapaluje svíčku na místě její tragické smrti.

 

 

 

 

Následující články velmi dobře dokládají, proč má vlastně být pan Komárek nyní justičními strukturami v Chrudimi definitivně umlčen tak drastickým způsobem! Jde evidentně o Boha pustou mstu a strach z možného vyšetřování práce justice na Chrudimsku a jistě i strach z veřejného mínění.

 

 

Související články:

 

Na soudy pozbylo smysl se vůbec obracet

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2339

 

Brněnská dvojčata

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2098

 

Pohřeb zbabělých křiváků

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2044

 

První doložená a zmapovaná oběť opatrovnické mafie

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2014

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2480

________________________

Sledujte i nadále vývoj tohoto případu podlosti a zvrhlosti státní moci a ostatních zbabělců, kteří ji ve smutném díle dohnání mladé dívky k sebevraždě výrazně pomohli !!!