Odlesk slávy národa v Kutné Hoře přeci jen zůstalhttp://k213.files.wordpress.com/2010/05/havlicek.jpg

Tuto událost připomíná i pamětní deska na budově kutnohorského soudu

 

 

Dnes , 6. května 2010, stanul v téže soudní budově proti nesmyslné a politicky motivované obžalobě Ing. Jiří Fiala. Po nedávné obrovské justiční blamáži a znásilnění práva v zinscenovaném procesu na Kladně 23. dubna, bylo dnešní soudní líčení v Kutné Hoře očekáváno s napětím. Ale kutnohorský soud nechtěl mít se šílením kladenského soudce Koudelky zjevně nic moc společného.

Takže početná veřejnost, jejichž řadách dnes byly osobnosti jako Ing. Karel Berka, předseda sdružení Občané za svá práva v Praze, známý zpěvák Pepa Nos či předseda strany Stop Ing. Luděk Lhotský, jakoby by byla v jiném světě. Jakoby soudy kladenský a kutnohorský ani nebyly v jednom státě, dokonce v jednom kraji.

Nikde ani stopy po těžkooděncích, justiční stráž byla v počtu, jak bývá u soudů obvyklé a chovala se slušně. Věc projednávající soudce Mgr. Petr Franc volně bez obav procházel davem přítomných, pan Fiala v soudní síni při jednání neměl nasazena pouta, eskorta se po něm nevrhala sotva chtěl promluvit a její členové vypadali normálně inteligentně. V soudní síní se smělo před začátkem jednání fotografovat, jednací síň byla dostatečně prostorná a důstojná a nikdo z ní nikoho nevyhazoval. Soudce působil normálně, ne jako psychopat Koudelka z Kladna. Na žádost advokáta Kutěje dokonce soudce Franc umožnil, aby se pan Fiala mohl před začátkem jednání převléknout do čistého oděvu, který mu byl přinesen.

Jen u státní zástupkyně nebylo poznat, jestli je klasicky k ničemu (jak bývá v naší justici časté až obvyklé) či jestli má jednání prostě „na háku“, jak se tak lidově říká. A soudce Franc jí to dal taky minimálně jednou jízlivou poznámkou najevo.

Takže nedávný proces na Kladně dnes připomínala jen nesmyslnost obžaloby (ta byla, po pravdě řečeno, ještě nesrovnatelně směšnější a pro její bližší popis odkazujeme na http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2288 ), dále  přihlouplé tváře přivolaných svědků včele s nymburským soudcem Nápravníkem a bravurní výkon Mgr. Kutěje, kterému znovu velmi zdatně sekundoval jeho klient, pan inženýr Fiala.

Přesto v řízení vyšly najevo další závažné skutečnosti o současné justici:

Obžalobu (resp. návrh na potrestání) totiž zpackala zjevně podjatá státní zástupkyně Pinkasová z Nymburka, která již v roce 2008 pana inženýra Fialu napadla fyzicky na veřejnosti, bušila do něj pěstmi a vulgárně ho při tom urážela. V tom nedávném kladenském procesu proti panu Fialovi svědčila a vystupovala jako údajná poškozená. Ale to jí absolutně nebrání prohlašovat, že je bez vztahu k osobě pana Fialy a neustále ho z něčeho vinit a vláčet jej po soudech. Tyto okolnosti ihned jako první také dnes správně namítl Mgr. Kutěj.

Pak připomněl bezdůvodnou protiprávní vazbu pana Fialy i to, jak tato vazba slouží vlastně k jeho týrání a ponižování:

Panu Fialovi jsou rozhazovány a ztrácí se mu věci, včetně těch nutných k obhajobě, týden mu nebylo umožněno se vykoupat, byl dán na celu se syfilitikem a poslední týden ho vozili z jedné věznice do druhé – Ruzyně, Jiřice, Valdice a nakonec Hradec Králové s tím, že v nejbližší době se ho chystají znovu eskortovat.

Jak Mgr. Kutěj, tak i Ing. Fiala zpochybnili také samu delegaci věci ke kutnohorskému soudu, protože o ní rozhodla soudkyně Barešová, zbavená funkce sdružením K 213 již před více jak rokem.

A pak přišel šok – nutno dodat, že příjemný, pozitivní, z pohledu práva sice předvídatelný, leč vzhledem k současnému stavu justice přeci jen ocenění hodný.

Soudce Franc se totiž zamyslel a jednání odročil na neurčito: „Je nutno vyřešit podjatost státní zástupkyně Pinkasové a soudkyně Barešové O tom , co jsem se dnes dozvěděl o poměrech ve vazbě, předám dál příslušné podněty.“, prohlásil překvapivě.

Pak ještě umožnil, aby v soudní síni byly předány panu Fialovi různé věci osobní potřeby a umožnil mu i rozhovor se zástupcem veřejnosti, kterým byl náš mluvčí K 213 Ing. Štefek.

Soudce Franc nechtěl tedy zjevně opakovat justiční ostudu a blamáž z Kladna a pokračovat v šílenství patrně psychicky vážně poznamenaného soudce Koudelky.

Přesto jeden z přítomných, známý zpěvák Pepa Nos, po jednání prohlásil, že to, co dnes slyšel, jím otřáslo a že se spravedlností se už dnes nepočítá a  je to s ní v justici čím dál tím horší. Co by asi říkal, kdyby byl toho 23. dubna na Kladně?!!!

_______________________

 

Zdravím.
V případě odsouzení st. zástupkyně Pinkasové z Nymburka a soudkyně Barešové z Krajského soudu Praha, jaká je horní hranice za trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele? Tyto otázky je nutno klást po dnešním soudu s Ing. Jiřím Fialou na Okresním soudě v Kutné Hoře. Josef Pepa Nos.

 

 

 http://k213.files.wordpress.com/2010/05/freml.jpg

 

Soudce Mgr. Petr Franc

 

A pro ilustraci ještě stížnost pana Fialy, která dnes byla doručena kladenskému soudu:

http://k213.files.wordpress.com/2010/05/blazen_koudelka.jpg

Ano, soudce Koudelka je skutečně zralý do blázince.