Petice na podporu Ing. Fialy

 

Petici si můžete vytisknout, podepsat, případně předložit k podpisu dalším lidem a vyplněné podpisové archy nám předat.

Podepsané archy, lze též zaslat na adresu: Ing. Jiří Štefek, Gen. Janouška 966, 198 00 Praha 9 – Černý Most.

 

Pozor: Číslo archu v záhlaví podpisových archů nevyplňovat!!!

 

Petice ke stažení zde:

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/04/petice_fiala.pdf

 

 

 

 

 

P E T I C E

podle zákona číslo 85/1990 Sb o právu

petičním

 

Petice je adresována:

Česká republika – Krajský soud v Praze

150 75 Praha 5 – Smíchov, nám. Kinských č. 5

 

PŘEDSEDKYNĚ KRAJSKÉHO SOUDU

JUDr. Ivana Š V E H L O V Á

 

PROTEST PROTI UVĚZNĚNÍ ING. JIŘÍHO FIALY VŽDY PŘED KONÁNÍM

VOLEB DO PARLAMENTU ČESKÉ

REPUBLIKY

 

 

Ing. Jiří Fiala je jeden z mála českých otců, kteří vyhráli svojí při u Evropského soudu pro lidská práva. Tento soud rozhodl, že Česká republika závažným způsobem poškodila Ing. Jiřího Fialu v jeho  právech na řádnou výchovu svých dětí. Namísto toho, aby v souladu s plněním svých závazků v rámci Rady Evropy Česká republika realizovala rozsudek Evropského soudu, rozhodly se justiční orgány vždy před volbami do Poslanecké sněmovny uvěznit Ing. Jiřího Fialu. Nikoli však na základě řádného rozsudku, ale pod jasně smyšlenou záminkou do ochranné vazby. Ing. Jiří Fiala důsledně hájí práva českých rodičů na řádnou výchovu svých dětí, a přitom mu nezbývá nic jiného, než poukazovat na jednoznačné porušování Ústavy a zákonů ČR některými justičními orgány.

Jako mstivou odvetu za jeho veřejná prohlášení Okresní soud v Kladně opět těsně před volbami do Parlamentu, 9. dubna 2010, uvrhl Ing. Jiřího Fialu opět do vazby. Pro informaci uvádíme, že před volbami do Parlamentu to byla milost prezidenta republiky, která umožnila Ing. Jiřího Fialovi řádně kandidovat do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Nemusíme snad ani zdůrazňovat, že následně byl Ing Jiří Fiala z činů, za které byl poslán do vazby v roce 2006, OSVOBOZEN.

Žádáme proto příslušný Krajský soud v Praze, a výslovně jeho předsedkyni JUDr. Ivanu ŠVEHLOVOU, aby okamžitě podnikla veškeré kroky k propuštění Ing. Jiřího Fialu z vazby.

V souladu s Listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky, žádáme, aby bylo umožněno Ing. Jiřímu Fialovi se hájit před řádným soudem. Uvrhnout Ing. Jiřího Fialu do vězení bez řádného soudu považujeme v tomto případě za čin zcela neadekvátní jeho údajnému provinění. Pokud nebude Ing. Jiří Fiala okamžitě osvobozen, bude to těžký úder českému soudnictví, bude to typický „gól do vlastní branky“. Takovéto těžké poškození práva se nedopouští. Nezákonnost zůstane nezákonností, i když jí v tomto případě konají přímo soudci, a nikoli obžalovaní.

V Praze dne 13. dubna 2010

 

Za petiční výbor:

Ing. Jiří Štefek, Gen. Janouška 966, 198 00 Praha 9

Ing. Karel Berka, Jílovská 49, 142 00 Praha 4

Ing. Aleš Mičulka, Staré Hradiště 32, 533 52 Staré Hradiště