Dr. Bakalář zemřel

 

Ve čtvrtek, dne 18. února 2010, po dlouhé a těžké nemoci zemřel  ve věku 76 let PhDr. Eduard Bakalář, autor mnohých knížek a publikací, z nichž především otcové mohli čerpat cenné poznatky, a zejména pak  přenositel teorie syndromu zavrženého rodiče (Parental Allienation Syndrome) z anglosaského světa do českých zemí, osobní přítel tvůrců této teorie, amerických profesorů Gardnera a Warshaka, neúnavný bojovník za práva otců na rovný podíl při výchově dětí, průkopník moderních směrů v české psychologii.

Pro českou psychologii, jakož i pro všechny, kteří strádají nespravedlností českého opatrovnického systému, je jeho náhlý odchod nenahraditelnou a ztěží zacelitelnou ztrátou.

Sdružení K 213 vyjadřuje svou nejhlubší soustrast celé jeho rodině a všem jeho pozůstalým a současně jim nabízí i svou pomoc, pokud by ji potřebovali, ať už jakéhokoliv druhu.

Termín pohřbu bude po dohodě s rodinou teprve oznámen.
______________________________________________

Další smutna zpráva, že pan Bakalář zemřel je to obrovská škoda, jeho rodině a všem jeho pozůstalým vyjadřuji hlubokou upřímnou soustras.

Osobně jsem v jednom dni poznal v Praze na jedné konferenci jak pana Bakaláře tak pana Tenglera.

Milan
______________________________________________

Dobrý den,

Také se připojuji k vyjádření upřímné soustrasti.  Ztráta je o to větší, že pan PhDr. Eduard Bakalář CSc. měl a má pro budoucnost našich dětí daleko větší cenu, než všechny ženy, „díky“ kterým tyto (a mnohé podobné ) www stránky vznikly a bohužel i nadále vznikat budou. 

Upřímnou soustrast. 

Marcel Volenec, Plzeň

                                                      <!--[if !vml]-->podpis black
______________________________________

Upřímnou soustrast při úmrtí Českého odborníka, vědce  a soudního znalce  , který nazýval syndrom PAS pravým jménem SYNDROM ZAVRŽENÍ.

Důležité je, jak ten syndrom působí zhoubně na zdravý vývoj společnosti. Podle toho, jak se ten pojem zažije mezi lidmi  a jaký společenský dopad na lidstvo má , se zapisuje nejen do života lidí, ale i do registru chorob.

Je to velmi smutné , že na nás padla tak velká ztráta ve vědě o duševním zdraví .

Já to říkám pořád , že je potřeba prosadit zvýšenou péči o zdraví soudních znalců v oboru psychologie a psychiatrie. Nejen kvůli závažnosti jejich zodpovědné práce, ale i pro jejich vlastní ochranu života v tak zátěžovém oboru.  Všem, kdo dočetl až sem, přeji pevné zdraví a hodně moudrosti a poučení z díla tohoto učeného muže. Jirka Šťastný
______________________________________