Nejvyšší soud neví, a tak se slušně ptá

Nebývá zase tak běžné, aby se trestní kolegium Nejvyššího soudu ptalo obžalovaného na jeho právní názor, nicméně v případě p. Fialy se i neběžné věci stávají poměrně častými.

Chápeme to jako upřímný zájem bezradného, který má z moci úřední rozhodnout,  o radu, který soud by se zdál obžalovanému přijatelný a ke kterému by byl ochoten se dostavovat.

Je jistě i patřičné, že si Nejvyšší soud v případě požadavku na právní konzulatci podal  k obžalovanému slušnou žádost.

Žádosti bude zcela jistě v zákonných lhůtách vyhověno a konzultace bude poskytnuta (viz dále) :http://k213.files.wordpress.com/2010/02/ns_nevi.jpg
____________________