Setník jednotek SS JUDr. Jiří Říha zprostil předsedu a 1. mluvčího K 213 návrhu na potrestání OSZ P-2 za blokádu Městského soudu v Praze z 8.4. 2008

Zprošťujícími rozsudky skončilo dnes jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2 ve věci nového projednání případu blokády jednací síně Městského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2008.

Kdo by si ale myslel, že šlo o  selanku se šťastným koncem, byl by hodně na omylu.

I když se soudce Říha snažil zabránit projevům obžalovaných ke své osobě, nakonec je přeci musel nechat se vyjádřit a posléze, když pochopil, že se mu situace vymkla z rukou a že stejně nic nenadělá, nechal projevům obou obžalovaných dokonce volný průchod a ani se nesnažil jim odjímat slovo nebo je pokutovat.

Ostatně, oba mluvili k věci. A to, co řekli, to si pan soudce asi za rámeček nikdy nedá.

Jako první promluvil předseda K 213 a soudci sdělil, že by mu rád sám poskytnul prostor, aby vysvětlil, jak mají obžalovaní i veřejnost rozumět tomu, že mu Nejvyšší soud kompletně zrušil rozsudek, a přitom  soudce údajně nebyl podjatý. Neboť jestliže soudce není podjatý, a jeho rozsudek byl zcela zrušen, pak už zbývá jen dvojí vysvětlení - buďto neumí vůbec soudit a nedokáže aplikovat trestní právo v praxi, anebo chtěl obžalovaným úmyslně škodit, což je rovnou trestným činem zneužívání pravomoci.

Vzhledem k posledně zmíněné možnosti, která se pak obžalovaným zdá nejpravděpodobnější, bylo sdružením K 213 rozhodnuto o udělení nečestného titulu soudci, a to titulu "setník jednotek SS", přičemž jednotkami SS se rozumí servilní soudcové přehnaně loajální k předsedovi městského soudu Sváčkovi a název byl odvozen z označení "Sváčkův sluha".

Následně p. Fiala předal soudci rozhodnutí  sdružení o tomto jmenování a poučil ho, že proti udělení tohoto titulu není žádný opravný prostředek možný.

Soudce se chvíli zdráhal založit rozhodnutí do spisu, načež ho p. Fiala ujistil, že mu ho podá ještě přes podatelnu a že tedy součástí spisu rozhodně bude. A že tohoto označení bude ode dneška ve vztahu k soudci také běžně používáno.

Dokazování neprobíhalo, soudce jen stručně přečetl několik bodů z rozhodnutí Nejvyššího soudu - a vyzval obžalované k závěrečným návrhům.

1. mluvčí sdělil soudu, že tímto soudem hluboce pohrdá a nehodlá se ho nadále účastnit - a odešel z jednací síně.

Pan Fiala sdělil, že vzhledem k tomu, že neví, jestli hovoří ke zločinci nebo právnímu nýmandovi, přičemž ani jednu z možností nelze uznat za řádný soud, bude hovořit raději k veřejnosti, která na soud přišla. Byla poměrně početná, pochopitelně včetně novinářů z různých médií - vidět byla Regina, ČTK, Novinky, a další.

Ve svém závěrečném návrhu pak sdělil veřejnosti, že je nepochybné, že se žádný trestný čin nestal, a když ,tak byl spáchán jedině proti obžalovaným policejními a justičními orgány, přičemž jejich násilí proti obžalovaným nebylo zatím nikterak vyšetřeno.

Dále zkonstatoval, že i kdyby se staly činy, ze kterých byli obžalovaní viněni, zcela by jejich vinu smazaly okolnosti, za nichž ke spáchání došlo - tedy snaha o prosazení platného a vykonatelného evropského rozsudku, který městský soud programově ignoroval a ignoruje dosud. Nevyužil ani uplynuvších dvou let od blokády ke snížení napětí, naopak toto napětí neustále dalšími a dalšími zjevně vykonstruovanými trestními stíháními lidí z K 213 nebezpečně zvyšuje, za což je mu také třeba připočíst plnou zodpovědnost.

Úplně na závěr šokoval pak předseda K 213 veřejnost sdělením, že je sice hezké, že aspoň na Nejvyšším soudě se našel někdo, komu zůstalo zachováno základní právní cítění a obecný smysl pro spravedlnost, že je ale nepopíratelné, že prostý inteligentní člověk má dnes podstatně vyšší právní vědomí nežli soudci prvních a druhých stupňů, pokřivení nejrůznějšími pochybnými fakultami, jejichž přirozené právní cítění bylo zcela smyto.

Během jeho projevu pak přiběhla vyděšená pracovnice podatelny a předávala soudci právě podané jmenování setníkem SS, soudce je však pouze byzmyšlenkovitě založil do spisu.

Když byl p. Fiala vyzván k poslednímu slovu (neplést se závěrečným návrhem), sdělil soudci pouze tolik, že vzhledem k nízkému věku soudce pevně věří tomu, že se dožije toho, že si svoje místa při příštím jednání prohodí.

Soudce si nechal na vyhlášení rozsudku pětiminutovou pauzu, a poté zprošťující rozsudek vyhlásil - když předtím ještě poznamenal, že obžalované mohl zprostit už sám nejvyšší soud bez vracení věci k novému projednání.

Protože se proti verdiktu neodvolala státní zástupkyně, neodvolal se ani p. Fiala - p. Štefek vyhlášení rozsudku již přítomen nebyl, takže se k němu ani nemohl vyjádřit.

Když byl pak po jednání p. Fiala dotazován na svoje pocity a co tomu říká, odpověděl, že sotva může mít pocit vítězství po dvou letech zjevně bezdůvodného tahání po soudech a kriminálech, ke kterému - jak jsme se právě dozvěděli - nikdy žádný důvod neexistoval. Dále řekl, že každý zprošťující rozsudek je velkým průšvihem pro ty, kteří dotyčného před soud vůbec popohnali, protože to ukazuje, že neumí vyšetřovat, anebo rozsáhle zneužívají svých pravomocí. Pokud v trestním stíhání byla pak zahrnuta i vazba, je rozhodně na místě přemýšlet o tom, kdo do ní nastoupí namísto zproštěného obžalovaného.

Ostatně,co dodat k případu člověka, který drží v ruce šestý zprošťující rozsudek.A nesčetně rozhodnutí  o zastavení trestního stíhání ještě před tím, než byla podána obžaloba. Copak tohle by se mohlo v jakémkoliv právním státě, který nepohrdá právy občanů, stát ? Copak by bylo možné, aby za to nikdo nenesl zodpovědnost - a hlavně, aby toto bezuzdné pronásledování (jinak to nazvat skutečně nelze) trvalo do nekonečna ?

Jen pro informaci čtenáře : Pokud si někdo myslí, že trestní stíhání p. Fialy dnešním zprošťujícím rozsudkem skončilo, tak je velmi na omylu. Jenom v současnosti proti němu souběžně probíhají čtyři další trestní stíhání (!!!!!), většinou za útoky na státní orgán a veřejného činitele, jedno za údajné bránění v užívání nebytových prostor (blokáda OSZ v Nymburce), jedno pro dvěstětřináctku.

A nepoučí se - a nepoučí !! A na to na všechno mají čas, mají lidi, mají prostředky, nechybí jim ani finance.

Pak jim samozřejmě chybí v boji proti skutečnému zločinu, který ohrožuje jejich spoluobčany, nikoliv už jen je samotné.

Dnešní rozsudek tak potvrzuje dávno známou skutečnost, kterou p. Fiala také neomylně šíří - trestní stíhání v jeho případě přestalo dávno být prostředkem k potrestání nějakého trestného činu, trestní stíhání se v jeho případě stalo cílem samo o sobě - lhostejno, co provedl nebo neprovedl a jak se chová nebo nechová.

Dlužno dodat, že p. Fialovi to alespoň po psychické stránce dávno přestalo vadit a podle hesla "zvykneš si i na šibenici" se různými projevy Sváčkových poskoků dávno přestal vzrušovat.

Popřejme stejnou psychickou sílu i těm, kteří tento kolotoč dnes roztáčejí, aby ji měli, až jej jednou budou muset před řádným soudem také vysvětlit.
_________________________________________


Referát Hospodářských novin sice přináší některé podorbnosti, na druhé straně podstatu věci zamlžuje, zahaluje, občas uvádí i zcela nepravdivé údaje a celkově je jen důkazem ubohosti právního myšlení a cítění běžného redaktora :

http://domaci.ihned.cz/c1-40580690-soud-osvobodil-aktivisty-za-prava-otcu-kteri-blokovali-vchod-do-soudni-sinehttp://domaci.ihned.cz/c1-40580690-soud-osvobodil-aktivisty-za-prava-otcu-kteri-blokovali-vchod-do-soudni-sine
_________________________________________

Přejít do diskuse
(0 příspěvků)
Domaci.iHNed.cz  16. 2. 2010  17:33  (aktualizováno: 16. 2. 2010  17:35)

Soud osvobodil aktivisty za práva otců, kteří blokovali vchod do soudní síně

Muži protestovali proti tomu, že justice není schopna zajistit otcům styk s dětmi po rozvodu.
reklama
 
Jiří Fiala K 213
Obvodní soud pro Prahu 2 zprostil návrhu na potrestání aktivisty za práva otců ze sdružení K213 Jiřího Fialu a Jiřího Štefka, kteří začátkem dubna 2008 blokovali vstup do jednací síně Městského soudu v Praze.

Podle dřívějších rozhodnutí soudů se dopustili pohrdání soudem a výtržnictví, verdikt pak ale zrušil Nejvyšší soud. Prvoinstanční soud nyní dospěl k závěru, že jejich jednání nebylo trestným činem. Fiala původně dostal dvouměsíční trest vězení, Štefkovi soudy uložily podmíněný trest.

Státní zástupkyně i Fiala se práva na odvolání proti dnešnímu rozsudku vzdali. Štefek se k němu nevyjádřil, protože při jednání opustil jednací síň. Muži také vznesli námitku podjatosti, soudce Jiří Říha ji ale zamítl s tím, že se podjatým necítí.

Původně s nimi byl souzen Jiří Tengler, který ale mezitím zemřel. Aktivisté své jednání již dříve vysvětlovali jako protest proti tomu, že česká justice údajně nerespektuje rozsudky Evropského soudu pro lidská práva.

Říha při odůvodnění rozhodnutí uvedl, že obvodní soud se musí držet právního názoru Nejvyššího soudu (NS). Podle rozhodnutí NS se muži nemohli dopustit pohrdání soudem, protože nerušili soudní jednání, které kvůli blokádě vůbec nezačalo. Jejich čin se podle NS nedá kvalifikovat ani jako výtržnictví pro "nízkou míru intenzity jejich jednání", uvedl Říha.

Muži například nikoho nenapadli. NS případ podle Říhy vrátil k novému projednání s tím, že prvoinstanční soud má rozhodnout, zda jednání aktivistů nelze kvalifikovat jako jiný trestný čin.

Podle Říhy by v úvahu připadal trestný čin, jehož skutková podstata spočívá v hrubé urážce nebo pomluvě státního orgánu při nebo pro výkon jeho pravomoci. Soudce však upozornil, že podle nového trestního zákoníku již takové jednání není trestným činem.

Nová úprava podle Říhy sice nabízí jiné možné alternativy, těch ale nevyužil, přestože je podle svých slov přesvědčen, že muži zákon porušili. "Mám za to, že po těch dvou letech by to bylo kontraproduktivní," uvedl.

Vedle toho podle něho připadal v úvahu i přestupek neuposlechnutí výzvy veřejného činitele, za který hrozí pokuta až 1000 korun. Například Fiala již ale podle Říhy v souvislosti s případem pokutu dostal.

Ještě před vynesením verdiktu si Říha od Fialy a Štefka vyslechl několik nelichotivých poznámek. Fiala například s poukazem na zrušující rozhodnutí NS vznesl námitku nezpůsobilosti soudce.

"Nedokážete aplikovat trestní právo, nedokážete soudit," řekl Fiala Říhovi. "Pokud nejste podjatým, tak jste nám chtěl úmyslně škodit," dodal. Návrh na vyloučení Říhy z případu pak navrhl i Štefek. Uvedl, že pokud jeho dřívější rozhodnutí není dáno "servilitou" vůči předsedovi Městského soudu v Praze Janu Sváčkovi, jde o "demenci".

"Samozřejmě se domnívám, že žádný trestný čin nebyl spáchán, a není co trestat," uvedl při závěrečném návrhu Fiala. Štefek zase soud označil za nevěrohodný. "Tímto soudem hluboce vnitřně pohrdám," řekl a odešel z jednací síně.
Muži blokací soudní síně protestovali proti tomu, že česká justice podle nich nerespektuje rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a není schopna zajistit otcům styk s dětmi po rozvodu. Počátkem dubna 2008 se postavili před dveře místnosti soudkyně Heleny Liškové a nechtěli ji vpustit dovnitř. Fiala dnes uvedl, že použili "mimořádné prostředky, na což mají právo". Nakonec je odvedla policie.

Aktivisté, kteří nejsou spokojeni s rozsudky českých soudů kvůli svěřování dětí do péče matek, protestovali již dříve před brněnským Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, později týden blokovali budovu ministerstva práce a sociálních věcí, kam nechtěli vpustit tehdejšího ministra Petra Nečase.

_____________________________________________

Pokud tohle někomu připadá jako objektivní zpravodajství, pak si dovolujeme upozornit na největší kopance autora :

Už úvodní věta silně zkresluje pravdu a neříká o vzdělání autora vůbec nic dobrého :

"Muži protestovali proti tomu, že justice není schopna zajistit otcům styk s dětmi po rozvodu."

To samozřejmě není pravda, kvůli nějakému trapnému styku bychom žádnou blokádu neriskovali. Důvodem blokády bylo prosazení mezinárodního rozsudku, a konkrétně pak ve věci dětí Fialových změna výchovy od naprosto patologické matky směrem k otci.

Muži například nikoho nenapadli.

To je sice hezké, že si toho autor článku (konečně) všimnul, zapomněl už ale dodat, že sami naopak napadeni byli, a to dosti surově a ozbrojenou přesilou, takže je nabíledni, že ke spáchání trestných činů došlo, akorát že na obžalovaných, nikoliv obžalovanými.

Muži blokací soudní síně protestovali proti tomu, že česká justice podle nich nerespektuje rozsudky Evropského soudu pro lidská práva

A podle autora článku je snad respektuje ? Nechtěl by  se na toto téma autor vyjádřit obšírněji - třeba jaké má důkazy, či alespoň signály, o tom, že by kterýkoliv z rozsudků, natož dotyčný předmětný rozsudek, který byl důvodem k blokádě, justice v kterémkoliv bodě respektovala ?

O udělení titulu "setník jednotek SS" pochopitelně ani slovo.

Takhle vypadá objektivní zpravodajství podle HN. Přesto lze konstatovat, že inteligentní čtenář z něj alespoň něco pravdivého pochopit skutečně může - že se konal soud, že si soudce nic dobrého od obžalovaných nevyslechnul a že je na závěr přesto zprostil návrhu na potrestání. To je samozřejmě pravda. O atmosféře, která jednání provázela, to však neříká skoro nic.
____________________________________
____________________________________

ČTK :

http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/soud-muzi-se-blokadou-jednaci-sine-trestneho-cinu-nedopustili/436256

_____________________________________


Jirko blahopřeji!
Když jsem mimo domov tak vždy u sudu uspějete. Asi bych neměl být doma častěji a je vyhráno. Škoda, že se toho nedožil pan Tengler. Podáš návrh na kárnou žalobu pro uslužné soudní řiťolezce Sváčkovi? To nebyl jiný právní názor. To byla sprostá soudní msta a bolševické praktiky
JK
____________________________________
My jsme to vyřídili na místě. Ten titul už mu nikdo neodpáře. Měl jsi vidět tu buchtu, co mu to přinesla, jak z toho byla na větvi !! J.
____________________________________

MF Dnes :

 

http://zpravy.idnes.cz/blokada-soudu-nespokojenymi-otci-nebyl-trestny-cin-stoji-v-rozsudku-1js-/krimi.asp?c=A100216_161529_krimi_cen

 


http://zpravy.idnes.cz/blokada-soudu-nespokojenymi-otci-nebyl-trestny-cin-stoji-v-rozsudku-1js-/krimi.asp?c=A100216_161529_krimi_cen
_____________________________________

Gratuluji, bezva !!!

Milan
___________________________________

Zdravím, pane Fialo,

zjistil jsem ze zpráv ihned, značka "dom", že jste s p. Ing. Štefkem uspěli u toho ubohého soudu v Praze.  Raduji se s Vámi a blahopřeji. Škoda, že "oběť systému" pan Tengler se tohoto zadostiučinění nedožil. Kdybyste se však neodvolali, zůstal Vám přišit zmetkovitý rozsudek a soudní zvůle(neschopnost).
Díky aspoň za takový pokus zvěřejnění zprávy. Kdy se však najde opravdu schopný novinář, který situaci popíše přesně? Formulace " ... česká justice údajně nerespektuje mezinárodní rozsudky.." je hodně alibistická a povrchní.  Co jsou tedy ty prohry českého státu ve Štrasburku?  Jenom údajné prohry kvůli drobným formálním pochybením, kdy nevymožení styku s dítětem trvá tak dlouho, 10 let apod,  až je zletilé a případ se vyřešil sám od sebe? Jak je ta justice úžasná.

Zdtraví

M.
___________________________________