Vzpomínka na pana Tenglera

 

 Pravděpodobně v noci z 10. na 11. února zemřel ve své kanceláři, kde i přespával, pan Jiří Tengler. Obětavý člověk a milující otec.

 

Právě proto ho tolik zraňovalo, když na něj podal exekuci jeho mladší syn Adam a nakonec mu i zapřel peníze, které mu pan Tengler - bez stvrzenky - posílal.

 

Jednání jeho syna, vedeného zhýralou matkou, za kterou se ovšem justice - jak jinak než - postavila, bylo nepřímou příčinou smrti. Jsme si jisti, že nebýt toho, pan Tengler tu ještě byl.

Byl to obětavý, upřímný a čestný člověk. Spolehlivý, skromný. Jen proti podlosti nenalézal obrany. Proto tak předčasně odešel.

 

Pan Tengler - mj. hrdina blokád

  Kdo jste ho - spolu s námi -znali,věnujte mu tichou vzpomínku. A přičiňte se, aby poctiví lidé kvůli podlosti a hanebnosti už neumírali ...

 

K prvnímu výročí svého úmrtí dostal pan Tengler od justice dárek - revizi svého (a našeho) procesu, ve kterém byl nespravedlivě odsouzen za blokádu Městského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2008. Snad z toho má tam nahoře radost. 

Pan Tengler v přijímacím předsálí ministerstva nespravedlnosti, kam jsme si přišli pro vysvětlení, proč ze soudu s Pavlovou byla vyloučena veřejnost.

___________________________________