Mezinárodní jednotka odstranila ředitelku podle článku 23 Listiny a s odvoláním na § 53 Zákoníku práce

Aneb : Draze zaplacené předběžné opatření.

Naschvály ve prospěch matky se někdy nemusí vyplatit.

Své o tom už ví ředitelka MŠ  V Zápolí na Praze 4, kterou navštěvuje Johnův syn Daniel.


S ředitelkou školky Tomanovou byly problémy už minimálně rok. Ve snaze nepoštvat si psychopatickou matku pracující jako ředitelka odboru ministerstva vnitra byla ochotna k těm nejhorším naschválům vůči jejímu manželovi, který za synem často chodil, aby se syn při rozvodových stresech, zaviněných matkou, nebál.

Problémy vrcholily na podzim loňského roku, kdy zastoupení otce převzal náš předseda :

 

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1898http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1898

Vrcholem pak byly naschvály, které nastaly po vydání předběžného opatření soudem, které stanovilo, že matka je povinna předat dítě otci v jednu odpoledne (ač doteď otec vyzvedával syna v půl jedné) .

Otec přišel v půl jedné, jako obvykle, a dítě nedostal, neboť prý platí nové předběžné opatření.

Jednak neplatilo, jednak nezakazovalo otci si převzít syna dříve.  Leč ředitelka školky slepě plnila přání matky, aby dítě předala - jako evdientní naschvál - přesně v jednu, ačkoliv neexistoval jediný rozumný (a jak se nakonec ukázalo, tak ani zákonný) důvod, proč by měli otec a syn postávat každý zvlášť, oddělení pouze dveřmi a zdí půl hodiny, a čekat, až padne jedna.

"Když jsem ředitelce volal, ať okamžitě předá dítě, protože nemá žádný zákonný, ani jiný podklad ho ve školce zadržovat,  nejprve tvrdila, že "má všechno ověřeno", a když jsem se zeptal, kde a s kým to ověřovala, praštila mi telefonem", říká předseda sdružení a Johnův zástupce. "Dítě dál brečelo až do jedné hodiny, že si pro něj táta nejde a že je až poslední".

Dnešního dne se do školky vypravila mezinárodní jednotka, připomínající složení vojsk při misi OSN.  Ostatně, posuďte sami : Jeden Chorvat, jeden Slovák, jeden Maďar, jeden Američan, dva Češi. Jejich úkol byl jednoznačný : Sdělit ředitelce školy Tomanové rozhodnutí občanského sdružení K 213 o jejím okamžitém zbavení funkce a zrušení pracovní smlouvy mezi ní a Městskou částí Praha 4. Dále ji vyzvat, aby předala funkci a opustila budovu školky.  Pokud by kladla odpor, tak ho překonat.

Úkol byl splněn sotva za 5 minut. Neboť - jak už to tak bývá - nepřítel zbaběle utekl. Na výkon spravedlnosti mezinárodní jednotkou nemínil čekat. Prý onemocněl (a).

Hovořili jsme tedy se zástupkyní ředitelky, které jsme tento vzkaz předali. Ať ho ředitelce vyřídí, sotva se vrátí první den do práce. Odvolací lhůta jí ovšem běží už ode dneška, neboť rozhodnutí občanského sdružení platí dnem vyhlášení.

A tak se týrání malého dítěte někdy nemusí vyplatit. A to dokonce ani když se tak děje na pokyn psychopatické matky z ministerstva vnitra. 

Následně jsme se vydali na úřad Městské části Praha 4, abychom tam sepsali o celé události podrobný zápis. To se také stalo, ač PaeDr. Kuneš nejprve nevycházel z úžasu. Prý máme zvláštní způsoby jednání. "Sdělil jsem mu, že s těmi tradičními jsme tady nikam nedošli.", říká předseda sdružení.

Takže spravedlnost někdy může přijít nečekaně rychle. Zejména pokud je u toho sdružení K 213. 

Budiž osud ředitelky Tomanové dostatečnou výstrahou všem, kteří by to chtěli zkusit po ní a týrali dítě na pokyn matky třeba tím, že ho zavřou ve školce a nepředají otci, který na ně má zákonné právo.http://k213.files.wordpress.com/2010/01/red1.jpg


http://k213.files.wordpress.com/2010/01/red2.jpg

Následně bylo na ředitelku školky Tomanovou podáno i trestní oznámení pro týrání svěřené osoby a poškozování cizích práv.


http://k213.files.wordpress.com/2010/01/red_to.jpg
__________________________________

Mezinárodní ochranná jednotka OSN bude muset zasahovat daleko častěji.
Jednotky PaCH, totiž nedokáží ochránit děti před zlostnými matkami, ničemnými otčími nebo podivnými přáteli matek.
Budiž smutnými příklady Jana Komárková, Honzík Rokos a mnohé další hrůzné případy dětí, jež z nesmyslných důvodů nemohl ochraňovat přirozeně vlastní otec !
Kdo totiž jiný, než přirozeně biologický otec dokáže nejlépe ochránit své dítě ?
Ke konkrétnímu zásahu jednotky ve školce, jen dík a bravo. Je nepřípustné, aby nějaká cizí osoba držela dítě za dveřmi půl hodiny, kde naň čeká vlastní tatínek, dítě otce miluje, těší se na něj, chce jít ven a je někým zadržováno ! Toto dítě nezajímá nějaký papír s kulatým razítkem, že může tatínka vidět až v jednu !!!!!
Tato naprosto necitlivá osoba nemá ve školství absolutně co dělat a předpokládám, že ze svých řad by jí rychle vyobcovali např. i ochránci zvířat, protože mi přijde, že zvířata jsou již lépe ochraňována proti tyranu, než naše děti !
Patrně bude marodit delší dobu a přejme nevinným dětem zmiňované školky, že tuto osobu již nikdy nepotkají.
JB - TR

__________________________________

Úder K 213 proti ředitelce pražské mateřinky mne opravdu potěšil.

Ještě by to chtělo jedno trestní oznámení, a sice na matku za trestný čin navádění k trestnému činu !!

A bude po piči.

Příznivec

_________________________________