Odpověď panu senátorovi

Pan předseda senátního Výboru pro lidská práva a petice Jaromír Jermář odpověděl sdružení K 213 ohledně vyřízení jejich petice "Za zrovnoprávnění dětí s grázly".

Napsal, že mu přirovnání lhůt v trestním řízení ke lhůtám v opatrovnickém řízení nepřipadá jako šťastné.

Předseda K 213 mu k tomu napsal :

Vážený pan

Jaromír Jermář

předseda Výboru Senátu pro lidská práva a petice

 

K č.j. 13039/09

 

Vážený pane senátore,

 

děkuji Vám za pozornost, kterou jste záležitosti zrovnoprávnění opatrovnické justice s justicí trestní věnoval.

 

Všimnul jsem si také, že jste si vyžádal stanovisko ministerstva spravedlnosti, potažmo jeho prvního náměstka, jehož jméno nejde na české klávesnici napsat.

 

Také jsem si všimnul, že dokud jste si to stanovisko nevyžádal, byla záležitost tomu člověku ukradená stejně, jako je mu teď.

 

Jeho stanovisko ostatně neobsahuje ani nic nového, ani zajímavého, dokonce ani samotné vyjádření k podstatě problému, tedy zda a co bude dělat pro zrovnoprávnění dětí s trestanci v postavení před soudem.

 

Z toho jsme také pochopili, že – jako obvykle – nebude dělat nic.

 

Věřím, že Vám stanoviska nekompetentních lidí sedících na kompetentních místech pomohla aspoň k něčemu – například k tomu, že teď víte, kdo na tom místě sedí – my jsme to věděli dávno předtím, takže nám nepomohla k ničemu.

 

Pokud považujete srovnání dětí a jejich postavení před soudem ve srovnání se zločinci za nešťastné, možná jste se mohl i zmínit o tom, co by Vám připadalo šťastnější - například zda přirovnání k vymáhání nesplacené směnky nebo k řízení o platnosti valné hromady akciové společnosti.

 

Nám pak daleko nešťastnější nežli pouhé – přiléhavé a názorné – srovnání připadá skutečnost sama, tedy že justice s dětmi, potažmo s opatrovnickými kauzami zachází jako s nechutným odpadem, tedy daleko hůř nežli se společenským odpadem samotným, potažmo lidmi, kteří se proti ostatním prokazatelně provinili trestnou činností.

 

Je přitom evidentní a snadno prokazatelné, že často ještě mnohem hůře nežli s trestanci zachází justice s rodiči těchto dětí, především pak s jejich otci a nečiní mi žádný problém prokázat komukoliv a kdykoliv, že zatímco každý odsouzený u nás má právo na několik hodin měsíčně se svými nejbližšími příbuznými, mnoha otcům bylo takové právo nezákonně upřeno, aniž by se jakkoliv provinili nejen proti stávajícímu právnímu řádu, ale především proti svým dětem samotným.

 

Přitom celá léta platili – mnohdy vysoké – daně právě na udržování a fungování systému, který měl ochránit i jejich práva. Neochránil a ochránit je dodnes neumí.

 

Odpovědi, potažmo stanoviska představitelů současného MSp, považujeme za nic neříkající, nic neřešící a ani nic řešit nemající výmluvy nekompetentních lidí, kteří -. na rozdíl od nás – vůbec neví, co se v jejich resortu děje, ač jsou za to – opět na rozdíl od nás - královsky placeni .

 

Na Vás pak je volba, ke komu se chcete přiřadit a zda chcete něčeho pozitivního v této zemi dosáhnout, anebo se jen zařadit do beztvaré masy poklonkujících budižkničemů, jimž po jejich odchodu z veřejné scény nezbude nic než ostudné místo v dějinách.

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Fiala

předseda sdružení

____________________

 

Zdravím pane Fiala,

 musela jsem se smát.

 Jste dobří z K 213, jste v této zemi nejlepší. Kéž by takových lidí bylo víc. Stále ráda čtu vaše články, protože se tak na chvíli ocitnu někde jinde. Jsou chytré a výstižné. Jak píšu, díky za takové lidi, jako jste vy, jsem stále s vámi, Držím vám palce, ať je vaše práce ku prospěchu naší společnosti. Přeji vám k tomu hodně síly a hlavně zdraví. Marie O.
_______________________