Rakušané hodili zpátečku

Tváří v tvář mezinárodní ostudě evropského rozsahu i významu s únosem české dívky Zuzany Sedláčkové její matkou na základě předběžného opatření rakouského soudu hodila tamní justice urychleně zpátečku.

Dnes rakouský soud tvrdí, že se jedná o omyl a politováníhodné nedorozumění, neboť prý nebyl vůbec informován o vývoji případu v České republice, natož pak o pravomocném a konečném rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, který by prý jinak samozřejmě respektoval (což klade za vinu i otci).

Zdá se tedy, že vše je na dobré cestě a je jen otázkou času, než se otci podaří dosáhnout prohlášení nulity vydaného předběžného opatření svěřujícího dceru do péče matky a tedy i návratu Zuzky do jeho péče.

Otec se má uprostřed týdne vrátit do Čech, aby mimo jiné koordinoval postup s naším sdružením a domluvil se na dalších opatřeních - a samozřejmě nám také podal podrobnější a ucelenější informace, včetně té, zda bude nutné, abychom se do Rakouska přeci jen vypravili pohovořit s tamní justicí (když už nám ten dialog s tou českou tak skvěle jde, že ? §§§)

Dcera zatím zůstává na neznámém místě u matky a její přesun k otci bude záležitostí rakouských úřadů.


Nicméně otazníky, které tento případ vyvolává, zcela jistě zasluhuje bližší pozornosti už nyní - třeba proč neexistuje systémvzájemné informovanosti justičních orgánů tak, aby se o jedno dítě nedalo soudit ve dvou zemích a u dvou různých soudů.


Sledujte tedy i nadále vývoj případu unesené Zuzany Sedláčkové na našich stránkách !! 

________________________________
Jedno poučení ale z toho plyne už nyní : I když je jistě nejpřednější blaho vašich dětí a po rozhodnutí o svěření do vaší péče přetékáte blahem a nadšením, určitě nezaškodí na chvíli vychladnout a rozeslat pravomocný rozsudek všem, koho se to týká, zejména pokud současně probíhá - nebo probíhalo - i řízení ve stejné věci u jiného soudu.
________________________________