Střelil soud za flašku slivovice !!

Naše soudce můžeme v zásadě rozdělit na dvě skupiny - ty poctivé, hodné, pracovité, spravedlivé a nestranné - tedy ty, o nichž hovoří výhradně Soudcovská unie, zatímco běžný občan je nepotká většinou vůbec, a pokud chodí na soudy denně, pak jednou za uherský rok - a potom tedy na ty druhé, tedy nevzdělané, hloupé, zlé, mstivé, neobjektivní a škodící - tedy ty, které na soudech potkáte naprosto všude, jen v projevech Soudcovské unie jaksi chybí.

Shodou okolností se nám dostal do rukou materiál, svědčící spíše pro tu druhou skupinu, a protože je pondělí a je zapotřebí zásobit naše čtenáře nějakým silnějším kalibrem, aby měli přes týden co rozdýchávat, tak jsme po tomto materiálu rádi sáhli.

Týká se jednoho ze soudců Okresního soudu ve Zlíně, o kterém jsme již dříve psali, a sice Josefa Holcmana. Věříme, že něco podobného bychom našli na víceméně každém okresním soudě, akorát že ne každý měli příležitost prodat soud.

Soudce Holcman tuto příležitost nejen měl, ale také ji využil.


O zlínském soudci Josefu Holcmanovi jsme již jednou psali, a to na tomto odkazu :

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=807http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=807

Zde se mimo jiné dočtete, že zlínský soudce mastí opatrovnické kauzy jako Baťa cvičky - na každého půl hodiny, a odchod. Za den jich zvládne až kolem 15 - 16. Jak ty soudy probíhají, se jeden z našich kolegů přesvědčil osobně. Pro ilustraci : Soudce ani nevěděl, zda byl ustaven opatrovník a kdo jím je, neměl spis, přesto měl pocit, že může věc řádně projednat. To jsme ještě předtím opravdu neviděli.


Po soudě jsme se snažili o soudci najít něco víc, a našli jsme toto :

 

http://zlin.cz/article.php?ID=96947&region=8http://zlin.cz/article.php?ID=96947&region=8

Zde se dočtete další skvosty. Jen namátkou : Soudce vyhodili ze státního notářství v Hodoníně, načež odešel do Zlína - ale prý se na ně nezlobí. Nejraději by byl zedníkem a vnitřně se v něm odehrává souboj mezi vínem a slivovicí.


Nutno uznat, že tyto "úlety" dotyčného charakterizují rozhodně přesnějí nežli titul z právnické fakulty.

A vytvářejí vhodný přechod, jakýsi můstek k jeho hlavnímu a nezapomenutelnému číslu, tedy prodeji soudu soukromé firmě.

Pokud totiž nahlédnete to rozsudku Krajského soudu ve Zlíně (což je pobočka brněnského krajského soudu)  č.j. 60 Co 218/2006  - jenž jinak naleznete na odkazu níže - pak zjistíe, že soudce Holcman, coby předseda soudu, mírně řečeno "překročil svoje pravomoci", když v roce 1994 prodal soudní pozemek, ale nejspíš i část budovy a zřejmě také budoucí část budovy, kterou měla soukormá firmě teprve postavit, soukromé firmě Eko-Unibau a státu - tedy ministerstvu spravedlnosti - trvalo celých deset let, než se mu podařilo státní majetek vysoudit zpět s tím, že tento převod byl neplatným od smaého počátku, a tedy ke změně vlastníka údajně nikdy nedošlo. Evidenční listy v Katastru nemovitostí však vypovídají o něčem jiném - celých deset let byl zlínský soud -minimálně zčásti - majetkem soukromé firmy !!!

Asi jako kdyby firma Pepa Mrkvička vlastnila část Hradu a velkoryse pronajímala Klausovi jeho kancelář (nebo taky nepronajímala a prezidenta ze svého majetku na hodinu vyhodila).

Takovéto poměry tedy celých deset let (!!) panovaly na Okresním soudě ve Zlíně a když se po pracných a vlekoucích se právních sporech podařilo nakonec státní majetek státu zase vrátit, tak se stalo - hádejte co ?!!

Sice lze v takovémto jednání celkem odůvodněně spatřovat hned několik trestných činů (od zneužívání pravomoci přes neoprávněné nakládání cizím majetkem až po porušování povinností při správě cizího majetku) a objektivní soud by celkem odůvodněně takové počinání ohodnotil několika roky za katrem - ale přeci jen, je to soudce, nebuďme tak tvrí, že, vždyť taky nejsme svatí - tak asi nějak uvažovali jeho nadřízení.

Nicméně trestat bylo třeba - už proto, aby příště třeba neprodal buďto krajský soud nebo rovnou celou jihomoravskou justici, třeba za posezení ve sklípku spojeném s rozjímáním nad svárem vína slivovice, a tak byl Holcman potrestán. Tak nějak - po sousedsku : Sesadili ho z předsedování (v článku tvrdí, že tam bylo na něj moc práce a že se chce věnovat literatuře, tak zvolil klidnější místo) a za trest ho strčili - hádejte kam ?!! No správně, na opatrovnický odbor tamního soudu.

Protože neumí ani napsat smlouvu tak, aby byla zřejmá a určitá - tedy jazykem právních laiků "jasná a srozumitelná" - půjde soudit děti. Tam zřejmě bude mít času na literaturu, i další koníčky habaděj.

A tak tento "odborník" utváří osud mladé generace ve Zlíně. Je mi jí už npařed líto.

Mimochodem - mezi těmi sesazenými předsedy, co šli za trest soudit děti, není vůbec sám - stačí se podívat do Strakonic, kde stejným osudem a také se stejným výsledkem prošel soudce Bažata.

A pak že naše petice "Za zrovnprávnění dětí s grázly" není opodstatněná. Děti se totiž v současnsoti soudí buďto za trest, anebo tam posílají naprostá ucha po právnické fakultě, aby se naučila alespoň vést zápis.

Však ty děti to nějak vydrží, že ?

Jak takové děti potom vypadají, to  - bohužel - vidíme všude kolem sebe.

Stejně jako to, kam vede nepostižitelnost a neodvolatelnost soudců, kterou jim - zřejmě v náhlém pomatení smyslů - věnoval někdejší przident Havel.

Jakoby je sám dobře neznal !!
_____________________________________

Rozsudek KS v Brně, pobočka Zlín, hodnotící kvalitu smlouvy o převodu soudu na soukromou osobu, naleznete zde :

http://k213.wordpress.com/files/2009/11/holcman.pdfhttp://k213.wordpress.com/files/2009/11/holcman.pdf
_______________________________________

Jediné správné řešení je okamžitě vyhodit a spoluúčast na škodách, které
vznikly státu, neboli nám.
AH
_______________________________________