O své pravdě přesvědčil pan Fiala senát krajského soudu téměř beze zbytku

Naprostým vítězstvím žalovaného, zde pana Fialy, skončilo dnešní odvolací jednání před senátem 31 Co Krajského soudu v Praze za předsednictví JUDr. Jitky Dýškové.

http://k213.files.wordpress.com/2009/10/cucak_neveri.jpg

Advokát Kalous z AK Novický - Mejzlík, který zastupoval Českou kancelář pojistitelů, nevěřil panu Fialovi, že dnes přišel k soudu zadarmo. Něco takového si zřejmě nedokázal ani představit. Neuplynulo  však ani pět minut - a od senátu krajského soudu si vyslechl tentýž výrok. Slova pana Fialy se tak ukázala být prorockými. 

"Geniální" advokát z plzeňské fakulty si ani nepřečetl odvolání (takže nevěděl, že částka byla doplacena )- což mu krajský soud neodpustil - a  prohrál.
Kdo se dnes přišel podívat na odvolací jednání před pražským krajským soudem, rozhodně nelitoval. O jeho netradičnosti, ba výjimečnosti, svědčí už pouhá skutečnost, že plánovanou třičtvrtěhodinu překročilo nakonec jednání odvolacího senátu o více než hodinu - aby poté vyneslo rozsudek, který zabránil koncipientu protistrany vyjít před soud ještě půl hodiny po jednání, aby si neužil veřejné ostudy, z níž měl zjevně kabát. 

Žalobcem byla Česká kancelář pojistitelů, která žalovala pana Fialu za škodu, způsobenou při autonehodě na jiném autě, a to za situace, kdy trabant pana Fialy neměl zákonné povinné ručení.

Tuto výchozí situací, kterou se například zcela nechal ovlivnit soud 1. stupně a kterou neustále zdůrazňovala protistrana jako hlavní provinění žalovaného, za něž má být příkladně trestán či sankcionován, pan Fiala vysvětlil a vyvrátil tak přesvědčivým způsobem, že zprvu neutrální senát odvolacího senátu sáhnul k zásadní revizi prvostupňového rozsudku, ze kterého prakticky nezbyl kámen na kameni.

Pan Fiala především zdůraznil, že do situace, kdy neměl prostředky na úhradu povinného ručení, se rozhodně nedostal vlastní vinou, nýbrž že dnes již může předložit věrohodné doklady, které zcela prokazují, že do situace, kdy není schopen se nechat trvale zaměstnat v oboru, který vystudoval, a tudíž si řádně vydělávat na živobytí, ho dostala česká justice. Těmi doklady jsou dnes již nejen pro stát závazný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, ale i na něj navazující rozsudky vnitrostátní, především rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2, potvrzený rozsudkem soudu městského.

Z nich plyne, že do současné sociální situace dostalo pana Fialu hrubé a dlouhodobé porušování jeho základních lidských práv českou justicí, a to především v opatrovnické kauze jeho dětí, tedy zejména ze strany Obvodního soudu pro Prahu 9, případně potvrzujícími rozsudky Městského soudu v Praze. Proto trestat ho za situaci, kterou prokazatelně zavinili jiní, je amorální a je to zvrácenost v pravém slova smyslu. Nemluvě o skutečnosti, že k trestání tady rozhodně není Kancelář pojistitelů, k tomu jsou zde jiné orgány, a kancelář pojistitelů může maximálně nárokovat škodu, kterou utrpěla.

Poukazy na sankci vůči žalovanému, které používal koncipient Mgr. Jiří Kalous, prokázaly žalobci vůbec medvědí službu. Dokazovaly totiž, že žalobce sám připouští, že škoda, kterou vymáhá, neodpovídá škodě skutečně způsobené. 

V tom také spočívala podstata námitek, uplatněných žalovaným, a vývoj případu mu dal postupně zcela zapravdu. Ukázalo se totiž, že námitky žalovaného ohledně přemrštěné výše škody jsou zcela na místě, a to zejména poté, co soudem nařízený znalecký posudek potvrdil, že některé účtované úkony nebyly vůbec provedeny.

Žalovaný dále namítal, že vůbec nebyl přizván k likvidaci škody, ač bylo jasné, že právě on ji má hradit, a že tudíž žalobce mohl mít již od počátku podvodný úmysl škodu uměle zvýšit, a hojit se potom na žalovaném. Takové jednání označil žalovaný za jsoucí v rozporu se základními obchodními zvyklostmi a dobrými mravy, neboť dva lidé se nikdy nemohli a nemohou domlouvat o tom, jak si rozdělí peníze třetího.

Pan Fiala poté vysvětlil, že použití vozidla bez povinného ručení k jízdě z jeho strany lze označit za jednání v krajní nouzi, protože na zaplacení neměl (již 6 let pobírá pouze životní minimum, poslední dobou ve výši 2.020,- Kč a pokud je mu známa jeho konstrukce , s povinným ručením a jeho placením tato dávka nepočítá) a k soudu, kam cestoval, se nějak dopravit musel. Navíc to bylo v zimě, za sněhu a teploty kolem nuly, kdy ujít takovou vzdálenost pěšky by nejen trvalo celou věčnost, ale bylo by to i hazardování se zdravím. K nehodě nakonec došlo spíše zaviněním spárvy silnic, která neodklidila z cesty sníh a cestu neposypala proti skluzu, nežli vinou pana Fialy, kdy za těchto podmínek se vratký trabant stával často těžko ovladatelným.

Protistrana předvedla jen plytké a snadno vyvratitelné argumenty, jako že ČKP není ziskovou organizací, a tudíž nemá zájem na pojistných podvodech (přesto k němu došlo a zájem na něm mohl mít klidně likvidátor), vyzývá prý povinné, aby se vyjádřili (což rozhodně není pozvánkou k účasti na likvidaci škody, jak správně namítnul pan Fiala) a konečně prý obsahuje i sankční složku, o níž jsme se již zmínili výše (že ČKP rozhodně není orgánem, který by byl k nějakým sankcím oprávněn, už vůbec ne pak v tomto případě, kdy se sám dopustil pojistného podvodu, a to na člověku, který dlouhodobě živoří z životního minima poté, co ho justice připravila o legální možnost obživy).

Korunu všemu nasadil koncipient protistrany, když navrhnul, aby bylo odvolání pana Fialy zamítnuto s tím, že on účtuje za náklady odvolacího řízení 9 tisíc korun. Nato byl panem Fialou oznčen za cucáka, který vůbec nezná cenu peněz, kdy je naprosto amorální, aby takové nedochůdče dostávalo 9 tisíc za procházku na soud, tedy nějakých 500 metrů.

O přestávce, určené k poradě soudu, bylo znát, jak se slova pana Fialy tohoto nedochůdčete - Mgr. Jiřího Kalouse - dotkla, když se do pana Fialy pustil na chodbě s tím, co prý je vůbec za inženýra, ovšem byl odbyt otázkou, na které fakultě studoval a zda svůj titul získal za dva měsíce či jen 14 dnů a pouze jediná osoba z početné veřejnosti byla pak ochotna s tímto individuem ztrácet čas. Pan Fiala mu pouze předpověděl, že je tady dneska zadarmo a žádných 9 tisíc od nikoho nikdy nedostane, s čímž se individum vůbec nehodlalo smířit. Slova pana Fialy se však ukázala být prorockými. 

Rozsudek, který senát vynesl po přestáce, pak zcela vyzněl ve prospěch pana Fialy, kdy byl odsouzen zaplatit jen škodu, kterou už - s pomocí svých přátel a členů K 213 - stejně zaplatil, kdy ovšem bylo rozhodnuto, že nemusí platit ani náklady řízení protistraně, ani cenu znaleckého posudku (kdy původně měl platit obojí, a nešlo vůbec o zanedbatelné částky, v konečném součtu vysoce převyšující samu žalovanou částku, tedy částku z náhrady škody), naopak, že znalecký posudek uhradí z poloviny protistrana, z druhé polovice pak stát.

V praxi to znamená, že soudit se s panem Fialou se České kanceláři pojistitelů zatraceně nevyplatilo, zejména pokud by měla vyplatit svému zastoupení - AK Novický - Mejzlík, Malá Štupartská 6, Praha 1 - tytéž náhrady, které tato pochybná kancelář požadovala soudně po panu Fialovi.

Jestliže senát 31 Co bylo lze dnes pouze chválit, a to nejen proto, že vydal spravedlivý rozsudek, ve kterém nechybělo ani zohlednění dobrých mravů, ale i vzhledem k jeho odůvodnění, které zjevně nepostrádalo intelektuální výše a bystrého úsudku (čímž nechceme říci, že s tímto senátem nemůže mít někdo jiný jiné zkušenosti - dnes ale bylo lze jej pouze chválit) , pak černý petr zůstává právšě a jedině kanceláři Novický - Mejzlík, která předváděla stejnou morální a intelektulání zvrácenost, jako např. soudce Oto Kubeš a jeho senát.

Dalo by se říci, že ti všichni se vylíhli z jednoho stejně jedovatého hnízda. Kubeš, Kalous i typická pražská čůza Gabriela Novická, která byla na u tohoto případu při jeho zahájení v Nymburce (mimochodem, jak se právě dneska dozvěděla, tak zadarmo).

Jen pro lepší ilustraci a názornost : Původní stanovisko AK Novický (Novická) bylo, že výše škody se vůbec prokazovat nebude, protože ji prostě určila ČKP, a tím to mrzne. Viděli jste někdy vůbec větší aroganci a drzost ? To už bylo silné kafe i pro okresní soud v Nymburce, a tak výši škody přece jen prokazoval -a vida, co se neukázalo ?!! Škoda byla z třetiny zfalšovaná !!!

Dnešní rozhodnutí senátu krajského soudu je i zjevnou fackou Okresnímu soudu v Nymburce, resp. jeho soudkyni Mgr. Kristině Steinmetzové, která vedla jednání v 1. kole a které k odsudku žalovaného bohatě stačilo, že nezaplatil povinné ručení (zatímco pojistný podvod žalobce ji zjevně nechával ledově klidnou). Senát krajského soudu si sice dával diplomaticky záležet, aby nic konkrétního na tuto adresu neposlal, ale z jeho rozsudku, zdůvodnění rozsudku i celkového právního pojetí věci bylo zřejmé, co si asi o své předchůdkyni myslí).

Přesvědčivý přednes a pádné argumenty pana Fialy, na které protistrana nedokázala najít žádnou odpověď, tak dnes slavily zasloužené vítězství.

Věřme, že ne poslední.

A jen dovětek závěrem :

Pokud dnes kdo viděl rozhodování a celkový přistup senátu krajského soudu, musel nabýt jistoty, že námitky podjatosti, podávané panem Fialou vůči Městskému soudu v Praze, jsou skutečně velmi opodstatněné. Něco takového by totiž na tomto - Sváčkově -  (tedy městském soudě) nezažil ani náhodou, a to od libovolného senátu.

Na početnou veřejnost, která jednání navštívila, působilo vystupování senátu krajského soudu dojmem, že krajský soud nechce dopadnout stejně jako městský.

Možná už i proto, aby spory pana Fialy vůbec měl kdo v Praze soudit. 

_________________________

Fotografie a fonozáznam právnického nedochůdčete z AK Novický, absolventa plzeňské fakulty, JUDr. Jiřího Kalouse, které dnes prohrálo, co se dalo, mimo jiné i proto, že se neseznámilo s odvoláním pana Fialy, ba ani s tím, že pan Fiala už dlužnou částku uhradil - a tudíž jeho žaloba byla v této části zamítnuta - budou doplněny až po jejich zpracování, v průběhu zítřejšího dne.

Pro právnické nedochůdče z AK Novický se na dnešním soudě ujala přezdívka "Brigádník". Sice nic nevyhraje, zato ale chodí na soudy zadarmo. Jako takového ho lze všem stranám jedině doporučit.

ČKP může pozdě přemýšlet o tom, komu svoje zastoupení vlastně svěřila a jaké Pyrrhovo vítězství vlastně utrpěla (vymožená částka totiž zdaleka nedosahuje nákladů řízení, které bude muset ČKP uhradit).

__________________________

P.S. A právě na dnešním soudě bylo odsouhlaseno hromadné tažení do Třebíče tento pátek, kde má soud náš kolega, pan Bastl. Zájemci o odvoz se ještě mohou přihlásit na adresu redakce. VYjíždí se ale z Prahy velmi časně, neb soud začíná již v 8 ráno v Třebíči.

_________________________
_________________________

Dnes to byla vynikající práce.

Jen tak dál a houšť.

Jirka Bastl
_________________________


Jirko,
doufám, že se Ti z toho úspěchu nezatočí hlava.  Úpřimně Ti gratuluji !
- A -
P.S. Škoda, že jsem tam nemohla být s Vámi...
________________________


Už to mám přečtený. NÁDHERA!  NÁDHERA !!   NÁDHERA !!!
Co je dál pozitivní, že i mezi soudci se začínají projevovat tací, kterým není
lhostejné, jak svoji práci soudce odvede. Kéž jich nalezneme po soudech čím dál více.
Snad se podaří očistit zrno od plev. Že ne všichni jsou v justici "justiční mafiáni".
A v pátek hurá na Třebíč ! 
- A -
__________________________

Blahopreji! Nějaký advokát Mejzlík tyje z domácího násilí a peče s jeho
propagátorkami.

Luboš
_________________________

Chceš-li najít svini, podívej se mezi bojovníky proti domácímu násilí, tam si můžeš spolehlivě vybrat !! Díky za přání.
Jirka
_________________________

Blahopřání k úspěchu.....

Dobrý den,

 čtu na stránkách K213 ohledně průběhu řízení u KS Praha ze dne 27.10.2009 a jsem velice potěšena jeho výsledkem.Lituji jen, že jsem se nemohla osobně zúčastnit, protože jsem byla stižena náhlou virózou a nevím ještě zda budu pro cestu do Třebíče fit. Ale výsledek Vašeho jednání mně velice potěšil.

Zdravím
ZT
__________________________

Vážený pane Fiala,

dovolte mi, abych Vám pogratuloval k Vašemu vítězství nad ČKP.

Se zájmem jsem si přečetl příslušný článek, ve kterém jsem se také dočetl, že pobíráte pouze existenční minimum a že Vám česká justice znemožnila si vydělávat na živobytí. Pokud mi to můžete sdělit, tak bych rád věděl, jak to ta justice provedla.

Do Třebíče Vás přijedu podpořit, jak jsem slíbil. Jsem sice nemocen a měl bych spíše být v posteli, ale hudrat nemám ve zvyku.

Zdraví Šk.
__________________________

Jednoduše. Tím, že mě neustále dokola trestně stíhá, pak to zase ruší a neustále mě předvolává k soudům a výslechům, takže mě nikdo nechce zaměstnat. A ani se nemůžu divit. Vy byste chtěl zaměstnance, který sice - když se pětkrát do měsíce dostaví do práce - podá nadpůrměrný výkon - ale mezitím má deset soudů, pět výslechů na policii, dvakrát ho předvedou, a když má jet na důležitou služební cestu, tak ho předběžně zadrží a nikdo neví, kdy ho pustí ?
Nemluvě o tom, že v normálních státech justice a policie fungují normálně, takže když někoho honí, obvykle musel něco provést - a zejména zahraniční majitelé firem pak vůbec nchápou, že u nás pronásledování těch nejlepších patří již minimálně 150 let k národnímu koloritu.

Zdravím a těším se na viděnou v Třebíči

JF
__________________________

Jirko,

    gratuluji, perfektně si to ukočíroval, jen tak dál !!!

 Milan
__________________________

To je ale děs. Justicí a policií šikanovaní lidé by skutečně měli držet pospolu. Vždyť v Ćesku máme stovky tisíc otců v opatrovnických kauzách, kteří jsou šikanováni. Myslím si, že Vám právem patří místo v čele těchto lidí. Není možné, že se něco nezmění, když justice proti sobě uvidí takto odhodlané seskupení.

Dále je zde otázka odškodnění. Jakou cenu má zničený život dětí a otce? Určitě to není směšných 13.000,-- EURO , jak jsem se dočetl v rozsudku Koudelka ESLP ve Štrasburku.

Něco takového se v podstatě nedá vyjádřit penězi a když, tak by mělo jít o desítky miliónů Kč. Hrazených ale ne ze státních prostředků, ale v první řadě z osobního majetku lidí, kteří se na vzniklém stavu podíleli. Takovéto škody by měly být navíc nepromlčitelné.

Na shledanou v Třebíči.

Škapa
___________________________

Jirko,není zač děkovat. Pokud bude třeba, můžete počítat i nadále s tím, že 2 -3 lidi
se zde vejdou. Já si Vás  v  K213 - Jirko moc vážím zato co děláte. Tak jsem Vám chtěla být jenom trochu nápomocna.
Několikaletou šikanu, kterou zažíváš, opravdu není jednoduché snášet. Taky jsem si tím prošla.
Není vůbec jednoduché bojovat s takovou mašinérií úředních parchantů. Umějí si najít i způsob, jak vrazit KLÍN do spolku, který je ohrožuje. Dejte  Bacha!  Určitě se o to pokusí, nebo možná už pokusili rozhodit i K 213. Opravdu to není lehké. Proto Tobě i p. Štefkovi moc přeji, aby Vám byl osud nápomocen a naplnil Vaše životy k plné spokojenosti. Moc si toho považuji, že jsem Vás mohla osobně poznat. Držte se i do budoucna !
- Alena -
P.S. V pátek v Třebíči na viděnou!
____________________________

Bylo to super. Moc se mi líbilo Vaše logické odůvodnění, které de facto, dle mého názoru, vedlo k Vašemu vítězství. Tína
____________________________

Velká 1. AH
____________________________