To stanoví zákon, ale soudní praxe je jiná...

 

Soudy tak dospěly k situaci, kdy jejich rozhodování je v praxi v rozporu s jakoukoliv historickou tradicí lidského rodu, zdravým rozumem, zájmem společnosti a dokonce i s platným současným právem.

Postupem doby stále více obdobné počínání bez nadsázky dnes již doslova sprosté a primitivní justice proniká skrze právo jako celek. Soudní judikatura překrucuje zákony a vytváří si svoje vlastní stále více. Situace dochází tak daleko, že již k tomu přestávají mlčet i renomovaní právníci. Přesto, že ti jsou za kritiku justice vystaveni nadměrnému riziku její msty a možné ztráty kariéry – a to je, co říci.

Připomeňme jen nedávný výpad Ústavního soudu proti pražskému právníku, Mgr. Kutějovi, kterému vyhrožují za to, že podává prý moc ústavních stížností v oblasti práva, které ústavní soudce řešit prostě otravuje – tedy práva rodinného. Doslova nechutné jsou s tím spojené spekulace ústavních soudců, „kolik si prý na svých podáních mohl Mgr. Kutěj asi vydělat“. Co je jim do toho, že?!

Předkládáme nyní našim čtenářům úvodník z renomovaného právního časopisu (Právní rádce 08/2009), kde se jiný špičkový pražský právník, JUDr. Luboš Chalupa, touto závažnou problematikou současné justice zabývá z dalších úhlů pohledu – viz níže.

K tomu jen dodejme, že soudy si takto uzurpují moc danou zákonodárci. Uzurpují si moc, která jim nejen nepřísluší, ale kterou nemohou ani samy reálně obhájit. Rozvrací naší společnost a její přirozenou dělbu moci, ale osamocené justici je to k ničemu, protože takto jen stále více vzbuzuje hrstka soudců nevoli naprosto převažujícího zbytku občanů proti sobě samým a ohrožuje své vlastní postavení.

Proto, aby mohly mít soudy z tohoto počínání samy výhodu (byť nelegálně a nečestně získanou), musely by si své postavení umět také samy uhájit – musely by nutně mj. disponovat významnou brannou mocí – ale tou nedisponují. Pak ale musí spoléhat na spojenectví někoho třetího – spojení s nadnárodní mafií či cizí mocností zatím prostřednictvím tajných služeb, pokud takto pevně spojeni již dávno ve skutečnosti nejsou.

Takové počínání je však vlastizradou – a to v každém případě.

 

 

Úvodník JUDr. Luboše Chalupy v časopisu Právní rádce ke stažení zde v odkazu pod obrázkem:

http://k213.files.wordpress.com/2009/09/chalupai.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2009/09/nezakonna_justice.pdf