Znalec Vymětal vymítal vztah dítěte k otci

Soud ve Strakonicích byl jen potvrzením smutné reality, jaká v opatrovnické justici panuje.

Jak jsme již avizovali v týdenním rozpisu soudů, byli jsme se dnes podívat do Strakonic na pokračování jednání ve věci nezletilého syna pana Borského, které začalo před Vánoci.

 

Soudce Bažata značně zmírnil svoje zastrašování veřejnosti, i dnes však po oznámení nahrávání tvrdil, že ho nepovoluje, na což jsme se jenom usmáli. Zato nás nechal stát, neboť prý na soudě není dost židlí - ač jedna (prázdná) byla hned vedle něho - ta je ale prý pro zapisovatelku, která ovšem nebyla přítomná po celé jednání.

 

Soudce Bažata se ještě uvedl tím, že první hodinu únavně předčítal předchozí zápis z jednání, prý aby si účastníci připomněli dění, což jsem ještě neviděl a soudce tím úspěšně promarnil první hodinu jednání, takže pak už vše probíhalo se zpožděním a v časové tísni. Možná i to bylo účelem.

 

Již při příchodu na soud se před jednací síní vlídně zubil postarší pán, ve kterém jsme později identifikovali znalce Vymětala z  Prahy. Přiznám se, že ač před 8 lety dělal posudek i ve věci mých dětí, nepoznal jsem ho. Ostatně 8 let je osm let, od té doby jsem ho neviděl - a vskutku není čeho litovat.

 

Ještě před započetím výslechu znalce se advokátka protistrany uvedla tím, že předala soudci prý sjetinu z internetu, kterou chce přečíst ještě před zahájením výslechu. Čekali jsme, co odborného to nebude - a víte, co to bylo ? Prosím : Sjetina z našich stránek s oznámeným rozpisem soudů na tento týden.

 

Smysl založení této sjetiny do spisu jsem sice nepochopil, chtěl jsem se na něj mladé paní advokátky zeptat po jednání, leč nebyla k tomu příležitost. Stejně jako k tomu, abych jí upřímně poděkoval za šíření povědomí o našich stránkách na soudě ve Strakonicích (možná si jich někdo dosud nevšiml), stejně jako za jejich bedlivé studium.

Nutno ovšem podotknout, že ač paní advokátka studuje naše stránky zjevně pravidelně, bohužel nebyla schopna si z jejich obsahu odnést ani to nejmenší, což se mělo již vzápětí projevit při výslechu znalce.

Paní advokátka JUDr. Irena Pösslová z Prahy (sídlí na Malé Straně vedle ambasády USA) se například nestyděla položit otázku, že prý podle posudku je u dítěte celá řada osob v pořadí před otcem, například jeho kamarádi, a že jak se s nimi bude dítě stýkat, když bude dítě u otce.

Být soudcem, tak se jí okamžitě zeptám, zda snad navrhuje upravit styk ke kamarádům, namísto k otci, a zda se o něj také kamarádi postarají, až bude nemocný, zda mu budou příkladem a životním vzorem, zda ho naučí dovednostem, které otec nesporně má, a tak dále.

Otec prý neumožňuje synovi telefonovat  s matkou, a tak jak bude zajištěno, aby se dítěti po matce nestýskalo, když bude týden u otce - zda může otec volat synovi, když ten je u matky, což je skoro pořád, o tom nepadlo ani slovo.  

A co prý říká znalec tomu, že dítě odmítá otce (obehraná feministická písnička, na kterou je jednoduchá a jediná odpověď - co bychom na to říkali - že dítě zjevně někdo štve proti jeho otci a že je tudíž ve zjevně nevhodném prostředí, protože šestileté dítě se samozřejmě k otci těší, zvlášť k otci, který o ně tak vzorně pečuje, jako otec tento (učí ho angličtinu, chodí s ním plavat, učí ho zahradničení - sám otec je zahradník - a hlavně : Stojí mu za to jet jednou týdně z Prahy do Blatné jenom na odpoledne, aby si syna vyzvednul alespoň na pár hodin a strávil je společně s ním - který otec by tohle dělal ?!!) .

Bylo vidět, že z téhle advokátní slečinky, pokud jí někdo nedá pořádně do zubů, vyroste pořádná feministická svině, která nezná ani základy rodinné morálky a zjevně se jimi nehodlá zatěžovat).

Znalec Vymětal předvedl klasickou feministickou směsku, kterou se někdy před padesáti lety naučil a celou dobu si s ní vystačil - až doteď, než přišli ti pitomí otcové, co pořád chtějí vychovávat svoje děti (taková drzost by se dříve určitě netrpěla), a začali mu nepříjemně dýchat na záda. Žoviální stařík se přesto nenechal vyvést z konceptu.

Pár ukázek jeho odpovědí a jeho myšlení :

Už odpověď na první otázku stála za to : Co prý znalec říká tomu, že by si otec přebíral syna hned po škole v pátek. Odpověď zněla, že znalec souhlasí, ale musí s tím souhlasit také matka. Tohle si myslím, že by inteligentnímu  a vzdělanému soudci samo o sobě stačilo k tomu, aby znalce vyloučil z dalšího řízení jakožto naprosto neschopného splnit svůj úkol, protože jestliže musí se vším souhlasit matka, tak od čeho tam potom znalec vlastně je, že ? To se už může otec dohodnout s matkou rovnou a nemusí platit znalecký posudek - a kdyby to šlo, tak by se tak asi dávno domluvili. Krom toho - hned bych znalce vyloučil pro podjatost, protože když mluvil o nové úpravě styku, kupodivu se vůbec neptal, jestli s tím otec souhlasí, natož aby upozorňoval soudce, že s tím  m u s í   souhlasit. Tak tímhle se znalec uvedl. Takže už nebylo pochyb, s kým máme tu čest.

Pokračoval tím, že prý si otec neustále stěžuje na diskriminaci, a že to není žádná pravda, že je obecně známo, že státní orgány ČR nikoho nediskriminují. A jen tak mimochodem - to je známo komu, pane znalče ?!! Nám je totiž známo něco diametrálně odlišného - a sice to, že zatím každý otec, který si podal žalobu ke štrasburskému soudu, tak vyhrál, což jistě o něčem svědčí. Minimálně o tom, že státní orgány ČR otce programově diskriminují, a ne že jsou nestranné a spravedlivé - což je známo asi akorát Vám, pane znalče, protože jste jedním z nich. Obyčejným občanům je známo něco zcela jiného.

Stejně jalově a hloupě vyznívaly opakované apely znalce na rodiče, "aby se domluvili" - asi kdyby domluvu jeden z nich - samozřejmě ten, který má v rukou dítě - programově nesabotoval, tak by nebyli teď u soudu. Tyto přihlouplé apely mi nápadně připomínaly stejně přihlouplé apely notorického pacifisty na válčící strany. Není mi znám ani jediný případ, že by ho kterákoliv ze stran kdy uposlechla. Zato je mi známa celá řada případů, kdy strany pokračovaly ve válce až do úplného zničení jedné z nich - případně i obou.   

Pan znalec nemůže odpovědět na to, jestli je matka osoba se sníženou věrohodností, když prokazatelně lže, neboť prý na to nelze usuzovat z jedné události (připomeňme jen okřídlené úsloví - kdo jednou lhal, nelze mu věřit už nikdy), pan znalec navrhuje zrušit čtvrtky, kdy si otec pro syna jezdil do Blatné, a namísto toho prý raději jeden týden o prázdninách navíc - připomeňme jen, že čtvrtků je za rok asi 50, zatímco týden má 7 dnů maximálně, takže to v podstatě znamená výrazné omezení styku, ač k němu nebyl zjevně žádný důvod, vůbec prý doporučuje rozšířit styk o prázdninách na úkor školního roku - když ale došlo na prázdniny, tak chtěl, aby se pravidelně střídaly, jednou otec, jednou matka - což je spravedlivé jen na první pohled, protože hned na ten druhý musí každý vidět, že matka má dítě přes rok skoro pořád a že tudíž by se tento handicap měl otci vykompenzovat především o prázdninách. Tedy že je naprosto sptavedlivé, aby otec měl dítě po většinu prázdnin, jestliže matka má dítě po většinu roku.

Pan znalec si několikrát otevřeně protiřečil, když například tvrdil, že nikdo z rodičů dítě neštve proti tomu druhému, a pak nedokázal vysvětlit, proč se tedy občas syn zdráhá - ovšem jen před očima matky - k otci jít. Stejně jako když tvrdil, že prý není v rozporu s předchozími, v případu vystavenými posudky, ač ty doporučovaly střídavou péči. Pan znalec sice doporučoval pravý opak, ale přesto prý není v rozporu ... K tomu lze poznamenat jen jediné : Marxistická dialektika. Ta totiž také nevidí rozpor v naprostých protikladech. Pan znalec nám tím výmluvně sdělil, za jakého režimu a jaké školy vystudoval a jaký je jeho výhradní filosofický názor.

Mimochodem - rozmlžit základní pojmy, smazat hranici mezi dobrem a zlem, to jsou základní nástroje každého demagoga, který chce smazat rozdíl mezi spravedlností a zvůlí a zajistit tak beztrestnost naprostým grázlům, protože když je sporné, co vlastně udělali, tedy co je dobro a co zlo, těžko je za něco trestat.

Na tyhle lidi velký pozor, to už předem vím, s kým mám tu čest - s křivákem a podrazákem, protože pokud smažete hranici mezi dobrem a zlem a rozmlžíte pojmy, nic jiného Vám pak nevyjde.

Pan znalec Vymětal dále rezolutně odmítal střídavou péči (jak by si rozuměl s psychopatkou Pavlovou, ž e ?!!), neboť prý dítě potřebuje stabilitu a jistotu. Jakoby tu jistotu u otce snad nemělo !

Za zaznamenání rozhodně stojí jedna z perel znalce Vymětala (až bude hotový fonozáznam, tak ji rozhodně zveřejníme), a to když prohlašoval, že věci velmi škodí otcova důslednost a jeho sveřepé trvání na svých právech, čímž prý konflikt vyhrocuje. Já myslím, že k tomu skutečně není, co dodat a že takováto jediná poznámka znalce charakterizuje lépe nežli celý znalecký posudek.

Pan znalec namísto jasného stanovení pravidel a mantinelů navrhoval oběma "pomoc psychologa", což je idiotismus, jaký je hoden zavření do blázince. Přirovnal bych ho k situaci, kdy přijdete na policii, že vám ukradli kolo, a policajt, namísto, aby to kolo našel a potrestal zloděje, Vám navrhne psychologa, protože to je to pravé, co teď nejvíce potřebujete.

Pravda, na druhé straně chápu, že psychologové jsou jeho kámoši a že za dohození tučného kšeftu pan znalec může skásnout i stejně tučnou provizi, přpadně i jemu se bude v budoucnu revanšováno stejným způsobem, totiž že mu nějaký jiný psycholog pošle nějakého chudáka k totálnímu podojení.

A ještě jednu věc bych rád zdůraznil, protože na tu je třeba dát obzvláštní pozor, zejména pak pro lidi, kteří s těmito duševními chudáky nemají dosud větší zkušenosti :

Pokud někdo tvrdí, že je v zájmu dítěte, aby se zklidnilo, aby tolik netrpělo konfliktem rodičů, a že tudíž nemáte trvat na svých právech, tak je to buďto blb, který o rozvodu a opatrovnictví neví vůbec nic, anebo přímo křivák, který se snaží pacifikovat Váš naprosto přirozený, správný a pochopitelný odpor k omezování výchovného působení na vlastního potomka a snaží se Vám ho potichu, nenápadně, aby to tolik nebolelo, sebrat už napořád. Protože vězte, že nikdy nenastane ona kýžená situace, kdy se dítě uklidní a kdy se začně řešit rozšíření Vašeho styku, naopak naprosto zákonitě nastane situace, že si na Vás dítě odvykne úplně a soud pak nechá zpracovat další znalecký posudek - od stejného nebo jiného pitomce jakým je Vymětal - a ten posudek zkonstatuje, že dítě si již zcela odvyklo, že se vazby (pokud tam nějaké byly) zcela zpřetrhaly a že "je v nejlepším zájmu dítěte", aby Vás nevidělo už vůbec, protože je to neobyčejně stresuje, načež Vám nějaká pizda v taláru zakáže styk úplně (samozřejmě že v nejlepším zájmu dítěte) a aby toho nebylo málo, tak Vám jedním dechem zvýší i výživné, neboť dítě přece roste a jeho potřeby se vyvíjejí.

Tak takhle dopadnete, pokud budete slušní a"v zájmu dítěte" se necháte obalamutit, že teď je příliš vypjatá situace a že je potřeba ji zklidnit, nejlépe tím, že si přestanete pro dítě jezdit.

A pokud Vám tohle za Vaše peníze radí tvz. znalec před soudem, dám vám jednu dobře míněnou radu : Přerušte neprodleně jednání a před soudcem mu rozbijte hubu, že mu ji už neposkládají ani podle fotografie, takže se bude usmívat jako ten bolševik Ransdorf, co když ho vidím, tak si vždycky myslím,   že má obrazovka poruchu a že se jí zrovna rozjelo řádkování.

A pro jednou a navždycky si pamatujte : U dětí více než kde jinde platí : Všechno chci tady a teď.

Protože pozítří už nebude co řešit.

Ve Strakonicích to dnes vypadalo velmi smutně. Jako s celou naší justicí. Jak správně říkáme v našem sdružení - odporná, stará a páchnoucí komunistická konzerva. Dobrou chuť !!

A ještě něco : Otci jsem navrhnul, ať se odvolá na můj případ, aby soud viděl, jak věc dopadne po osmi letech, pokud se bude řídit "radami znalce".

Neboť v tom mém případě se jimi- a to dokonce od stejného znalce -  soudy řídily.
_______________

Otec nám po zveřejnění článku zaslal následující příspěvek :

JE TO V NÁS, AŤ CHCEME ČI NECHCEME -

TRADICE DISKRIMINUJÍCÍ OTCE, PROTI KTERÉ SICE BOJUJEME A KTEROU NÁM VŠAK PROSTŘEDÍ ZE VŠECH STRAN VTLOUKÁ DO HLAVY

Byl jsem nově upozorněn na stránky K213 advokátkou matky Dr. Irenou Pöslovou, která výtisk z nich přiložila ke spisu při jednání soudu, jako obzvláště významný triumf své investigativní činnosti. Při tom jednání soudu, u kterého psycholog Dr. Vymětal dokazoval, že můj syn je „nemocný“ (po stránce psychické, neboť se rodiče o styk s ním soudí a to se prý na syna přenáší - i když má ve škole samé jedničky) a že proto potřebuje zklidnit. To, dle tohoto psychologa znamená, že by styk otce se synem měl být omezen tak, aby otce nevidět jednou za týden, jako doposud, ale jednou za 14 dní, aby se vše prý u syna zklidnilo. Zdá se, že podle pana Fialy jde o tradiční stereotypní praxi tohoto psychologa, který i u jeho sporu o děti asi před 6 lety měl podobně argumentovat a důsledkem bylo odcizení otce a jeho dětí. Mně při obhajobě však nenapadlo navrhnout, aby dítě bylo předáno do mé péče, a tím aby došlo ke, psychologem navrhovanému „zklidnění“ mého syna a ať matce je poskytnut onen psychologem navrhovaný styk se synem jednou za 14 dní. Že i my otcové můžeme být dobré matky dokazoval již uznávaný univerzitní profesor Dr. Matějíček (článek v časopise Eltern „Také otcové jsou dobrými matkami“) a dokazuje to i film Střídavka pana Patery. Proto, s poukazem na mé chybné jednání pří obhajobě mého styku se synem u soudu, zapříčiněné touto podvědomě zakořeněnou diskriminační tradicí, apeluji na Vás otce, aby jste si uvědomili při obraně svého vztahu k vašemu dítěti, že I VY MŮŽETE BÝT DOBRÝMI MATKAMI A NEBOJTE SE TO PROTO PROSAZOVAT, JELI ZŘEJMÉ, ŽE JDE O PROSPĚCH VAŠICH DĚTÍ.

Borský

___________________Uz se stalo....

A mam husi kuzi.....a -JE MI SMUTNO,
.
Nejak prilis moc mi to pripomina muj vlastni osud.....
A takyto asi porad osud mnoha otcu,kteri meli tu drzost SE ROZVEST.......

KDY UZ TO SKONCI???KDY NEBUDE SVEREPE DODRZOVAN VZOREC : (JA+DÍTĚ) VERSUS TÁTA=POROZVODOVÉ USKUPENÍ RODINY V ČESKÉ ZEMI...?

:-(  Bára
______________

Jirko, k tomu poslednímu článku - soud ve Strakonicích
To zas někdo zkouší, že znechucený otec všechno vzdá?
Ten pán by měl všechno poslat do Strasburku, vždyť to je vrchol tohleto, co si můžou na soudech u nás dovolit. Znalec tohoto formátu by měl dostat padáka ne na hodinu, ale na minutu a ta přihlouplá advokátka? Ta ať si plácá co chce. přijde doba, kdy bude bez práce.
Z článku nikde není patrné, že by otec byl nevhodný pro výchovu dítěte, a to ani náznakem. Za to je dost patrné, že někdo očkuje jeho dítě proti němu.
To se zas nějaká zhrzená ženská, který to neklape nejspíš ani v dalším vztahu mstí a odnáší to opět dítě? Jasně, dítě jako zbraň. Tohle by mělo mít stejnou trestní sazbu jako ublížení na zdraví s následky.....

Iveta
______________