Říha nařídil obnovit řízení !!

 

Na základě usnesení Nejvyššího soudu ČR, kterým se ruší moje předchozí podmíněná odsouzení (převážně za dvěstětřináctku a útoky na veřejného činitele) nařídil soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Jiří Říha obnovu řízení také ve věci loňské blokády Městského soudu v Praze.

Zrušením předchozích podmínek totiž nastaly nové okolnosti (řečeno jazykem trestního práva), neboť výrok o trestu se opíral právě o předchozí podmínky - čímž byl zdůvodněn trest nepodmíněný - a jestliže ty nyní byly zrušeny, není výrok o nepodmíněném trestu o co opřít, neboť nebyly vyčerpány tresty mírnější.

Věřme, že soudce Říha využije obnovy řízení i k revizi svého výroku o vině, i když ten zatím nadřízenými soudy napaden nebyl,  zato se o něm se značnými pochybnostmi vyjádřil velmi nedávno sám soudce Říha, který tak zcela zpochybnil vlastní loňské rozhodnutí.

Připomeňme na tomto místě jeho výrok, že "materiální stránka trestného činu je velmi sporná" a připomeňme také základní zásadu trestního práva - totiž že při pochybnostech soud rozhoduje vždy ve prospěch obviněného.  Sebemenší pochybnost by tedy automaticky měla znamenat zprošťující rozsudek.

Vývoj tohoto případu byl sledován nejširší veřejností již od loňského dubna, kdy případ blokádou Městského soudu v Praze začal - a byl zajímavý hlavně svým společenským a sociálním dopadem, nyní se - podle výroků několika renomovaných právníků, kteří svou účast při projednávání již potvrdili - stává krajně zajímavým i po právní stránce.

Za nejpravděpobonější vývoj je označována změna nepodmíněného trestu na podmíněný (pokud ovšem nebude zpochybněn sám výrok o vině), čímž by se věc z oblasti praktického dopadu pro odsouzeného dostala do roviny právních úvah a disputací.

Jestliže právníci, kteří jsou na soudech denně doma, označují toto jednání za krajně zajímavé, pak věřme, že  takové skutečně také bude.

Odehraje se příští úterý, 24. března, od 9 hodin na Obvodním soudě pro Prahu 2, místnost č. 101 (stará osvědčená síň přes dvůr dozadu).

Pro nadšence, kteří toho nebudou mít za dopoledne dost, se nabízí možnost odpoledního přesunu do Nymburka, kde se od 13.30 hodin koná - pro změnu - obnova trestního řízení ve věci § 213.

Jak se tedy zdá, rozhodnutí nejvyššího soudu znamenalo pro soudy podřízené pěknou nadílku,  ba přímo kalamitu, a to přesto, že nejvyšší soud je pořád ještě dva stupně pod štrasburským, jehož odsuzující názor na dosavadní průběh kauzy dětí Fialových a s ní souvisejících případů je již dostatečně znám od července r. 2006.

Rozdíl mezi štrasburským a nejvyšším soudem je však zřejmý - zatímco štrasburský soud je příliš daleko a nemá žádné nástroje na vymáhání svých rozsudků, nejvyšší soud je "jenom" v Brně a na soudy podřízené by si zatraceně rychle mohl došlápnout.

Všichni jste proto na tuto slibně se vyvíjející podívanou srdečně zváni !!
______________


Dobrý večer

Vzhledem k tomu, jak jsem postupem soudce Říhy překvapen, nejsem asi schopen zatím adekvátně vyhodnotit situaci.Tedy mě zatím napadá, že buď dostal od někoho nafackováno za ten rozsudek ,a nebo vychladnul a došlo mu, že když už Vám ta banda sebrala děti,  pomalu už i barák, tak zavřít Vás už by bylo silný kaffe.

Že by konečně svědomí ????

S pozdravem a gratulací Mates999
_____________

Gratulujeme Jirko.
Jak je vidět, někdo si konečně uvědomil, že šlápnul hodně vedle. Ne každý je takový, aby když jeden soudce (eventuelně soudkyně) udělá bububu a ještě ho nechá zaplatit řízení, které je uměle vytvořené, že sklopí uši a oči, odkráčí plačící od soudu, odevzdá dům nebo byt, nastoupí do basy a pak dluží už i místo pod mostem. Ne každý si nechá líbit NESPRAVEDLNOST!!!
Jen tak dál. Věříme, že se vše obrátí správným směrem.

Iveta a Jarda
_____________

O svědomí Říhy pochybuji, na tyhle platí jen strach. A strach může
vyplývat z absence důkazu objektivní stránky úmyslu spáchat trestný čin
pohrdání soudem. "Spornost materiální stránka trestného činu" je zde
jen mírně řečená skutečnost, že onou stránkou bylo veřejné domáhání se
dodržení rozsudku ESLP soudem, a motivací k němu, byl prokazatelně
dosavadní odpor soudů tímto rozsudkem mezinárodního soudu se vůbec
řídit. To bylo jasně i na transparentu k213.Ale o tom v odůvodnění
rozsudku není ani slovo. Naopak, soudci nižšího soudu se měli předím
vyjadřovat ústně v tom smyslu, že jsme v Česku, a že oni se nějakým
Strassburgem řídit nebudou. A také vydávali rozsudky tomu odpovídající,
ve kterých soudu vyššího stupně nezbývalo než je zrušit. Výklady
takových výroků a podobných výroků soudců popř. státních zástupců vůči
"Strasbburgu" jsou možné přinejmenším dva: Buď nekvalifikovanost a
ješitnost soudců, anebo vědomí, že v deformovaném českém právním
systému, umožňujícím fakticky imunitu a účinný dokonce i v případech,
kdy soudce spáchá úmyslný trestný čin, si mohou dovolit vše. Nebo
obojí. Nakonec věc k213 se už dávno v prostředí české justice stala věcí
pochybné prestiže řady soudců.
Ústava ČR a Listina Základních Práva a Svobod, k jejímuž dodržování se
česká vláda rovněž právně zavázala, říká v čl. 23 jednoznačně: „Občané
mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval
demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou,
jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků
jsou znemožněny.“ Vůči ESLP vzala na sebe vláda ČR rovněž mezinárodní
smlouvu, což je dokument, jaký vstupuje do sbírky zákonů, a i ten jsou
soudy všeho stupně jsou povinny jej respektovat a ve svém rozhodováním
se jím řídit. Zdraví Vl.K.
________________