Zdeněk Kapitán odpovídal na otázky K 213

 

Přesto lze bezesporu ocenit samotnou skutečnost, že se schůzka vůbec uskutečnila a že obě strany byly schopny se na ní domluvit. Jednání se odehrálo ve věcném duchu bez negativních emocí z obou stran.

Pan Kapitán čelil otázkám ohledně dědictví po své předchůdkyni, JUDr. Lence Pavlové, otázkám ohledně průběhu konkurzu, kterým byl údajně vybrán na tuto pozici, ohledně své kvalifikace a zkušeností z oboru opatrovnické justice, dále pak celé řadě otázek ohledně jeho koncepce rozvoje Úřadu v Brně a vizí, které by chtěl v Úřadu naplnit.

Rozhovor zveřejňujeme v nezkráceném, tedy plném - cca půlhodinovém - znění.

Pokud jde o naše hodnocení dnešní schůzky,  jejích výsledků i osoby nového ředitele, máme za to, že :

Pan Kapitán má nespornou inteligenci, s inteligencí Lenky Pavlové zcela nesrovnatelnou. To je základním předpokladem pro úspěšný výkon této funkce, neboť tu nelze ničím nahradit.

Na druhé straně - podle našeho názoru - nemá dostatečné zkušenosti z řídících funkcí, ani s vedením lidí, a především pak s opatrovnickou justicí. Zejména posledně jmenovaný handicap považujeme za vážný nedostatek, který ovšem lze napravit a doplnit.

Vzhledem ke skutečnosti, že za jediný rok působení Lenky Pavlové byl brněnský Úřad zcela rozvrácen a nezůstal v něm kámen na kameni (z původních 15-ti kvalifikovaných pracovníků nezůstal v Úřadu vůbec nikdo), čeká pana Kapitána velmi nesnadný úkol, při jehož plnění bude nedostatek zkušeností z řídící práce, jakož i z vedení nezkušeného týmu, který je mu podřízen velmi citelně pociťovat.

Přesto si myslíme, že je v jeho silách tento nesnadný úkol splnit a že pro jeho úspěšné splnění má potřebné předpoklady, a to i navzdory výše uvedeným výhradám a že by měl tento mladý člověk dostat šanci, která se mu nabízí.

Lze jistě kladně ocenit i to, že se nový ředitel dle vlastních slov nebrání ani diskusi, ani spolupráci s občanskými sdruženími, jako je i to naše, i když můžeme spekulovat o tom, nakolik je tato ochota diktována obavami z vyhrocení konfliktu stejným způsobem, jako k tomu došlo před více než rokem, a nakolik upřímným přáním brát v úvahu názory a postoje občanské společnosti, reprezentované právě zájmovými sdruženími občanů.

Z obsáhlé diskuse lze zdůraznit zejména dva velmi zajímavé body :

1) Lenka Pavlová se dosud nachází v kmenovém stavu pracovníků Úřadu a je v současnosti dosud v  pracovní neschopnosti (typický fígl všech hochštaplerů, které se jejich zaměstnavatel rozhodl vyhodit na dlažbu)

2) Z původních zaměstnanců Úřadu nevydržel "působení" Lenky Pavlové ani jediný z 15 odborných pracovníků. To nelze nazvat jinak než absolutní destrukcí funkční státní instituce, za kterou nesou plnou odpovědnost ministr Nečas a jeho náměstek Hošek.

Závěrem konstatujeme, že by si ministr Nečas mohl ze svého mladého podřízeného vzít vzor pokud jde o odvahu otevřeně a před kamerou diskutovat s občany, považovanými v současnosti za ztělesnění opozice vůči oficiálním státním strukturám, jejichž názory a postoje se od těch oficiálních často diametrálně liší a oficiálním představitelům bývají často velmi nepříjemné a nepohodlné.

Rozhovor zatím ke stažení zde :

 http://www.edisk.cz/stahni/23390/UMPOD_9_3_2008.wmv_45.58MB.html

(omlouváme se za chybu v datu, která bude opravena dodatečně - rozhovor byl pořízen 10.3. 2009)

________________

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Č.j.  04107/09-OSV


Vážený pane inženýre,

Úřadu vlády ČR byl doručen Váš dopis, v němž se zajímáte o to, zda má pan Zdeněk Kapitán převzít vedení Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.


Sděluji Vám, že místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas jmenoval na základě výsledku veřejného výběrového řízení k 1. březnu 2009 pana JUDr. Zdeňka Kapitána, Ph.D. ředitelem Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Pan Zdeněk Kapitán dosud pracoval jako odborný asistent katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.


Ve vedení úřadu nahradil paní JUDr. Lenku Pavlovou, která po roce působnosti požádala o uvolnění z této funkce ze zdravotních a osobních důvodů.


S pozdravem
Mgr. Jitka Vodrážková
 

oddělení styku s veřejností (Úřadu vlády)

Vážený pan
Ing. Jiří Fiala

_________________ 
Potvrzení z Úřadu vlády říká : - Praxe ve vedoucích pozicích : žádná

                                                     - Praxe s opatrovnickou justicí : žádná

Přesto podmínkám konkurzu vyhověl. Nemáme, co dodat.