A jinak jste normální, pane ministře ?

 

vážený pan

JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR

Vážený pane ministře,

chápu, že pokud byste nevkládal svou brožurku "Průvodce novým trestním zákoníkem" do stovek tisíc novin, aniž si ji jejich čtenáři objednali, hrozilo by, že by si Vašeho skvělého počinu s novým trestním zákoníkem ani nikdo nevšiml, a proto ji tam taky zadarmo dáváte. Tedy - ne tak úplně zadarmo, zaplatili ji ti, co platí českému státu daně (já to už naštěstí nejsem, přesto mi to není tak úplně lhostejné).

Shodou okolností se mi tato brožurka dostala do rukou - jako mnoho jiného, na co mne naši čtenáři či jiní občané upozorní - a bez okolků Vám řeknu, že mě pořádně nadzvedla.

Aby taky ne, když mě hned na první straně nadvakrát uráží. Stačí spojit dva Vaše výplody : "Pro bezpečí a jistotu slušných lidí" a "Nově na neplatiče výživného".

Nejprve bych Vás rád upozornil na Váš zjevný omyl (lidově řečeno : Na to, že lžete), když čtenářům slibujete zjevně nepravdivou skutečnost, a sice že  se půjde "nově na neplatiče výživného", když - pokud je mi známo - se na ně nijak nově nepůjde, pouze se jim výrazně zvýší tresty. Pokud tohle považujete za nový přístup, tak bych Vás rád upozornil, že stejnou cestou - tedy nepřiměřeným zvyšováním trestů za zjevně problematickou trestnou činnost - šlo i komunistické trestní právo ještě v roce 1989, když po tzv. Palachově týdnu odhlasoval Husákův parlament razantní zvýšení trestů za specifické trestné činy, jako např. výtržnictví, útok na veřejného činitele, hanění státu světové socialistické soustavy, apod.

To jen proto, abychom si ozřejmili, kde jste se  - k Vašemu tzv. "novému přístupu" - inspiroval.  

Když dovolíte, já se považuji za slušného člověka.

Vyrostl jsem ve spořádané rodině, nekradl jsem, nelhal a nepodváděl, přičemž nekradu, nelžu a nepodvádím dodneška, čímž jsem mnohým lidem - zejména z té Vaší justice - velmi podezřelý. Mí rodiče byli slušní a pracovití lidé a já měl dlouho za to, že půjdu v jejich stopách. Vystudoval jsem vysokou školu a chtěl se živit svou poctivou prací a taky mi to dost dlouho vycházelo - ovšem až do té doby,  než jsem se střetl (zhruba ve svých necelých čtyřiceti letech) s tou Vaší skvělou, charakterní a morální justicí, která mi dokázala, že být slušným člověkem jí je k smíchu a že dokud ze mne nebude mít pořádný strach, svého práva se po dobrém rozhodně nedomohu. Stejně jako mnozí ostatní.

Jak jsem ale v průběhu let zjistil, byl jsem člověkem až příliš slušným na tento stát s justicí plnou grázlů a komunistických zločinců či jejich dětiček, kterou Vy ráčíte vést. Takže jsem se tomu nikoliv přizpůsobil, ale vzal to na vědomí a začal se podle toho chovat.

Od té doby jsem stál před soudem tolikrát, že by i leckterý protřelý recidivista zbledl závistí. A je lhostejné, že nemálo z těchto případů skončilo osvobozujícími rozsudky - to pouze dokumentuje a dokládá zvrácenost stavu justice, ve kterém se v současnosti nachází.

Nepřizpůsobil jsem se, ale přijal jsem hozenou rukavici. Rukavici od grázlů a darebáků hozenou slušnému člověku, který chtěl vychovávat svoje děti, jak mu to zaručuje nejen Ústava, ale i celá řada mezinárodních smluv.

Nikoliv ovšem Vámi vedená česká justice.

A teď se vrátím k Vašim dvěma spojením. Vy snad máte pocit, že člověk, který neplatí výživné, není slušným ? Nebo se ho Vaše "jistota slušným lidem"  netýká ?

K tomu, abychom si ozřejmili, kdo je slušným a kdo ne, několik statistických čísel.

Návrhy na rozvod u nás podávají z 80 % ženy, pochopitelně proto, že dobře ví, že na rozvodu většinou nemálo vydělají. Můžeme tedy s jistým zjednodušením zkonstatovat, že až na nepatrné výjimky, kdy je tento návrh skutečně odůvodněný, manželství rozbíjí především ženy (zcela v protikladu k tomu, co je pořád ještě ve většinové společnosti zakotveno).  

Druhý statistický údaj říká, že 90% dětí z rozvedených rodin a partnerství je svěřováno - rovněž ženám, tedy těm, kdo předtím v naprosté většině případů lehkomyslně a zbytečně rozbil funkční rodinu.

Tak - a kdo je tady slušným, co, pane ministře ? Ten, kdo svévolně a lehkomyslně rozbil rodinu, anebo ten, kdo za nic nemůže a kdo ke všemu přišel jako slepý k houslím - a teď má ještě platit výživné ?  A když ho nemá z čeho platit, tak je - podle Vás neslušným ?

Víte, jak to pořád ještě chápe zdravě morálně vzdělaný člověk : Neslušným je ten, kdo rodinu rozbil, a pokud ho stát chrání a ještě mu vymáhá výživné, jako je to u nás převažujícím standardem, tak je to stát grázlovský, zlotřilý a darebácký, kterému je třeba se postavit se všemi prostředky, které člověk může v ruce mít, i kdyby to byl jen kus cihly.

Takže abych správně poopravil Váš slogan, pane ministře,  tak by měl znít takto (alespoň s přihlédnutím k opatrovnickým kauzám souzeným na Vašich soudech) : Jistotu výživného kurvám za rozbití rodin !!

Jste-li upřímný - což vím, že nejste - předělejte si laskavě ten Váš slogan výše uvedeným způsobem, aby všichni občané, kterým se snažíte ty svoje bláboly doručit, věděli, s kým mají tu čest. A zachovali se podle toho.

Já chápu, že Vám se to těžko posuzuje, rodinu sám nemáte a jak jsem slyšel, ani mít nebudete, a ti, co Vás chválí - jako například premiér Topolánek - jsou sami křiklavými příklady morálního úpadku a charakterové zvrácenosti.

Mimochodem, až budete chtít zavřít podle těch Vašich přiblblých zákonů o drastických sazbách za neplacení výživného Topolánka, tak Vám příjdem ještě přidržet dveře od cely, protože chápeme, že pro takové grázly, kteří svévolně rozbili dlouholetou rodinu s několika dětmi, skutečně nic jiného než kriminál nemůže být. 

Tam ovšem netahejte nás, protože s takovým póvlem jako je Topolánek, se nikdo z našeho sdružení nedá srovnávat.

Pokud se (naivně) domníváte, že slušným člověkem je ten, kdo platí výživné, tak jste - mírně řečeno - mravní a morální zvrácenec, protože pro nás je slušným člověkem ten, kdo se (osobně a vzorně) stará o svoje děti, nikoliv ten, kdo vzal z lehkomyslných důvodů roha a teď odkudsi z neznáma posílá alimenty, aby ulevil svému černému svědomí.  

Takže : abychom si to závěrem, pane ministře, zrekapitulovali : Svým trestním zákoníkem jste vytvořil bezpečí a jistotu pro kurvy a děvkaře, kterým tento stav neobyčejně vyhovuje. Tím také otevřeně říkáte, čí morálku a jaké zájmy hájíte.

A já Vám tímto slibuji, že od nás nebudete mít pokoj do té doby, dokud nebudete hájit zájmy slušných lidí a dokud především pro ně nevytvoříte nový a skutečně demokratický trestní zákoník. Neboť tenhle je křížencem Husákova pendrekového zákona a ódeesácké morální  - především rodinné -  zvrácenosti postkomunistického období.

Škoda jen, že jste v tom Vašem plátku také nenapsal, jak unikátní postavení Česká republika - díky Vašim prodlouženým komunistickým zákonům - teď má.

Protože trestný čin zanedbání vyživovací povinnosti v Evropě nenaleznete. Natož pak s trestní sazbou kolem pěti let, což je jinde za vraždu či loupež.

Ten je skutečně výsadou pouze takových zfeminizovaných hlupáků, jakým ráčíte být i Vy.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala 

_____________________

 

_____________________

A takto nám pan ministr své výplody prezentuje. Právo v této zemi je pro něj patrně veliká legrace. Připomínáme, že nový trestní zákon prošel po cca šestnácti letech "práce" jen díky ministrovu příslibu, že bude do roka stejně znovu mohutně novelizován!!!

_________________

Moc hezky.. :)
http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1332
F

___________________

Četla jsem teď na stránkách Váš dopis ministru
nespravedlivému - líbil se mi a jen jsem si zpětně
potvrdila, že psát mu tehdy žádost, ať zařídí
odklad Vašeho nástupu na Ruzyň, by byla zbytečnost a
spíš bych psala Klausovi. Dobře, že nebylo třeba.
I Vám hezkou neděli, zdraví
Věra

____________________ 

I když se mi líbí články p. Fialy, někdy jsou dosti rozvláčné, než se dostane k podstatě věci. To však není tenhle případ. Tohle je prostě výstižně napsaný skvělý dopis, který jde rovnou k podstatě věci a tu přesně popisuje. Trefa do černého !!Dušan P.

_________________

Vážený pane Fialo,
poměrně často nahlížím na webové stránky Sdružení K213, každou chvíli se tam objeví nový příspěvek. Co mi ale již delší dobu opravdu vadí, je to, že všechny rozvádějící se ženy hážete do jednoho pytle jako svévolné ničitelky manželství a vypočítavé mrchy, které chtějí vydělat na alimentech. Proč jsou v 80 % případů (nevím, z které statistiky jste čerpal) navrhovatelkami rozvodů ženy? Jestli to není třeba proto, že jsou svou situací opravdu nuceny k tomu kroku přistoupit, zatímco muži v pohodě přežívají a nechce se jim nic řešit? Za sebe se domnívám, že k takovému radikálnímu kroku žena sáhne až v případě, že už selhaly všechny jiné možnosti pro nastolení rovnovážného a rovnoprávného manželského vztahu, a ještě důkladněji si tento krok rozváží v případě, že se dotýká i dětí. Věřte mi, že v mnoha případech takový krok vyžaduje velkou dávku odvahy, zejména pokud žena musela rezignovat na své profesionální uplatnění v duchu hesla "vše pro rodinu" a vydává se do světa finanční nejistoty. A takových žen je opravdu hodně.

Nejsem zastánkyní automatického svěřování dětí do péče matky, nebo zjednodušeně do výhradní péče jednoho z rodičů. Přikláním se ke střídavé výchově v tom případě, že si rodiče nejdou vzájemně po krku a jsou schopni pro střídání vytvořit nejen materiální, ale zejména pozitivní citové podmínky. A za zcela nejhorší považuji takové řešení, které se přihodilo našim dětem - jednoho syna matce, jednoho otci. Ono by ani tohle řešení nebylo nějak tragické, pokud by tím okamžikem otec neztratil veškerý zájem o syna svěřeného matce a na druhé straně by se nesnažil vytěsnit všemi způsoby matku ze života syna, který zůstal v jeho péči.
Nelíbí se mi Vaše černobílé podání této problematiky - ženy jdou po alimentech a nic si z ničení vztahu nedělají, muži jsou chudáci, kteři přijdou o všechno, atd. Může to být, a často to i je, také naopak. Manžel, který po vykázání za domácí násilí odvedl s sebou obě děti, požadoval u soudu dlužné výživné za dobu, kdy měl syny u sebe - bez ohledu na to, že jsem následkem jeho "něžností" přišla o práci, skončila v dlouhodobé pracovní neschopnosti a žila jen z dávek nemocenského, zatímco on, super podnikatel, rozhazoval peníze na všechny strany a nedovolil mi stýkat se s dětmi. Přistoupila jsem na stejné výživné pro každého syna přes to, že starší syn je "finančně náročnější" , i když mladší syn hraje hokej. Ani jsem nezažádala o výživné pro nerozvedenou manželku. Tak kdo je ten slušný? Mám se svým manželem špatné zkušenosti, a přesto netvrdím, že taková je většina chlapů.
Aby nedošlo k mýlce - obsah mého dopisu se netýká boje s justicí, její zlovůlí a radikálním postupem proti lidem, kteří svou práci nedělají dobře a spravedlivě. Na tom poli máte nepominutelné zásluhy, i když se nemohu zcela ztotožnit s Vašimi metodami, výrazy a stylem. Vím sama docela dobře, že čekat zastání v případě opravněných zájmů a nároků ze strany státních orgánů (soudy, policie, OSPOD) je čirá naivita. Jsem pro to, aby se všem měřilo stejným metrem - otec, matka, podle jejich schopností a vlastností, objektivně doložitelných. Ale rozhodně nesouhlasím s obrazem, který svým jednáním vytváříte o ženách, manželkách a maminkách.
Je to také důvod, proč se zcela jistě nezapojím do ankety "Proč si vážím K 213"
S pozdravem
ing. Bohdana Machová

_____________________

Děkuji Vám za příspěvek, ale nevím, že bych házel všechny do jednoho pytle. 80% je 80%, ne 100% a všude se taky dočtete, že se čestmné výjimky najdou. Považujte se za tu výjimku. Ovšem rozhodně Vám budu oponovat v tom, že žena podá žádost o rozvod, až jsou všechny prostředky nápravy vyčerpané. Často totiž ani není co napravovat, to jen ona neumí žít v partnerství a přizpůsobit se mu a často ani žádné prostředky nečerpala, protože chce na rozvodu zbohatnout. Takových případů jsem viděl dost a asi uznáte, že jsem jich viděl víc než Vy.
Jinak mě těší, že naše - a hlavně moje - příspěvky Vás inspirují k podobným úvahám a reakcím. S pozdravem
Ing. Jiří Fiala

_________________