SDRUŽENÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PRÁV DĚTÍ A RODIČŮ vydalo tiskové prohlášení k případu dětí Ing. Jiřího Fialy.

 

SDRUŽENÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PRÁV DĚTÍ A RODIČŮ ČR

 posoudilo  zneužívání soudní moci a práva jednotlivých soudců  a bohužel, i celých  justičních institucí, působících v kauze  ing. Jiřího Fialy  a jeho dětí. Nyní  s  hlubokou znalostí věci,  k němu vydává  toto své

 

 

 

PROHLÁŠENÍ :

 Česká justice se vůči občanu ČR Ing. Jiřímu Fialovi  a jeho rodinným vztahům zachovala nejen nanejvýš nešetrně, ale bezohledně, zištně  a zcela hanebně. Upřednostnila svoje skupinové zájmy nad společenskými. Upřednostnila svou vlastní dogmatickou strnulost před skutečným zájmem dětí na lepšího z obou rodičů.

 

 

Česká justice jak z ideologických  důvodů, tak i korupčně a  za účelem vlastního prospěchu řádného otce i jeho syny dlouhodobě  poškozovala.  Narušovala přitom jejich přirozená a osobnostní i občanská práva,  a to zejména jejich mezinárodně chráněné  právo  na rodinný  život.

 

Je pro nás naprosto nepřijatelné, že se  čeští soudci, placeni z našich společných prostředků státem Česká republika,   mafiánsky snižovali k systémovému pronásledování  Ing. Jiřího Fialy, čestného a  řádného občana, se záměrem jej pronásledovat, utlačovat a dokonce kriminalizovat.

 Nad takovým stavem  českého soudnictví, které  výše popsanou činnost až doposud  nejen umožňoval, ale i jí aktivně napomáhal,  vyhlašujeme jako občané svoje hluboké  opovržení. Požadujeme nápravu v celém soudnictví.

 Ve jménu poslání našeho sdružení, které proti zneužívání soudní moci legálními i zcela legitimními prostředky po léta bojuje, se domáháme neodkladného narovnání stranicky zvrácených poměrů v českém státě.

 Výrazem toho  musí být řádné finanční  vyrovnání státu a Jiřího Fialy  tak, aby se stát vyvaroval, ba  zcela zdržel svého  kořistnictví ze všech svých  dřívějších  přečinů  proti tomuto svému občanovi, jakož i všem ostatním.

 Na rozdíl od nemalé skupiny  soudců, nám leží na srdci  udržení závažných kulturních a demokratických hodnot tohoto národa,  jež považujeme za svaté a za něž byla v minulosti  prolévána krev. Proto  českou vládu a její ústavní činitele varujeme před  rozséváním nepřátelství mezi rodiče a děti a narušování mezigenerační solidarity soudní zvůlí. Požadujeme proto reformu soudnicví, odstranění  klientelismu a částečnou volitelnost soudců.

Za Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů ČR

 

 

Mgr. Zbyněk  Šimůnek, Rezlerova 303, 109 00 Praha 10

 

Praha 30.7.2008 ________________________

Pane inženýre, k tomu tiskovému prohlášení
SDRUŽENÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PRÁV DĚTÍ A RODIČŮ v
k případu dětí Ing. Jiřího Fialy,

přijměte prosím mou nejúpřímější gratulaci!

Tady je k čemu gratulovat a z čeho se radovat. Totiž z toho, že konečně se
nějaká část lidské společnosti u nás probouzí z hřbitovního klidu. Dodal
jste jim odvahy. A to má obrovskánskou cenu. Protože to je cesta k vyšším
cílům!

Vl.K.