DOPORUČENÍ mužům hodlajícím vstoupit do manželství a nastávajícím otcům.

 

S ohledem na podstatné a stále rostoucí procento ženské populace, které není schopno buďto ani založit, ale většinou zejména udržet fungující a šťastnou rodinu, jakož i s ohledem na nevázaný sexuální žvot minimálně stejného procenta žen, obrací se K 213 na mužskou populaci hodlající vstoupit do manželství či očekávající narození dítěte, o jehož otcovství vás Vaše partnerka ujišťuje, s následujícím

d o p o r u č e n í m,

shrnujícím draze zaplacené životní zkušenosti mnohých našich členů :

1) Zapomeňte na to, že byste se dovolali spravedlnosti u soudu : V České republice nefunguje efektivní a spravedlivá justice a to, co z ní dnes  funguje, je křivým zrcadlem spravedlnosti. Justice je z 80% feminizována a její hlavní starostí je ochrana žen, nikoliv spravedlnosti, a to často i v rozporu se zákonem. Můžeme doložit mnohými živými případy.

Za této situace je rozhodně nejlepší se k soudu pokud možno vůbec nedostat, protože Vaše šance na spravedlivé rozhodnutí sporu jsou mizivé.

2) Vstupujete-li do manželství a máte-li něco víc než vlastní ponožky a košile, rozhodně sepište předmanželskou smlouvu. Pokud se jejímu sepsání bude Vaše nastávající bránit s různými výmluvami, že je to ponižující a že jí přece o peníze nikdy nešlo, vězte, že s největší pravděpodobností jí jde jedině a výhradně o přístup k Vašemu tučnému kontu a pojistěte si jeho zneužití, zejména pro případ rozvodu, který může  nastat dříve, než byste si dokázali představit. A nemusíte na něm mít sebemenší vinu.

3) Pokud je Vám Vaší partnerkou sděleno, že budete otcem, a máte-li sebemenší pochybnosti o tom, zda se o to nemohl zasloužit také někdo jiný, proveďte dítěti co nejdříve po narození test DNA, který potvrdí nebo vyvrátí Vaše otcovství. Dnes jsou již tyto testy běžně dostupné a nejsou ani drahé - cca 5.000,-Kč (viz . http://zakon94.vlciho.cz nebo Česká kukačka  - o podvržených cizích dětech http://www.ceskakukacka.bloguje.cz/, což ve srovnání s 20-tiletým výživným a taháním se po feministických soudech je jistě prkotina.

Test můžete provést velmi nenápadně, i bez vědomí manželky (matky dítěte), abyste ji zbytečně neurazili, pokud by náhodou byla bez viny.

Prokázal-li test, že nemůžete být otcem dítěte, podejte ihned žalobu o popření otcovství, otálet se zatraceně nevyplatí.

Další kroky, pokud jde o soužití s matkou dítěte, již ponecháme Vaší vlastní úvaze.

4) V této souvislosti je třeba mužům také doporučit i jistou dávku sexuální zdrženlivosti, neboť buďte si jisti, že celým chlapem nejste tehdy, když se s partnerkou, kterou sotva znáte z nějaké zábavy, ihned vyspíte, ale právě tehdy, když si ji budete držet minimálně 2 měsíce od těla - pokud to myslí upřímně, jedině to ocení a její touha výrazně vzroste, pokud na Vás chtěla hodit průšvih ze svých předchozích dobrodružství, má prostě smůlu.

Budete-li se řídit alespoň těmito čtyřmi základními pravidly, vyvarujete se mnohých nepříjemných překvapení, jakým jinak s více než 5O % pravděpodobností kráčíte směle vstříc.

Za K 213

Ing. Jiří Fiala                     Ing. Jiří Štefek  

________________________________

Je to tak! Nahnal bych všechny do kostela ke katechetovi jak to dělal ve
Španělsku generál Francisco Franco y Bohamonde blahé paměti. Pod letitým
vlivem komunistické, socialistické i sionistické propagandy každý vnímá
Církev a katechety jako vyschlé dědky nad hrobem, kteří v noci mohu honit už
tak leda komáry, není-li i tohle už vysilující. Ale opak je pravdou, a
protože dnes se laciná kariéra z rychlé peníze v Církvi nedělá, a pokud
nejde o estébáky a agenty, tak jsou to možná asketičtí ale jinak optimističí
lidé se smyslem pro humor, který je přirozeným kořením moudra. Totiž -
Otcové, kteří své poslání vykonávají leta svědomitě poctivě, nějakou
sexuální zkušenost nejen že nemají, ale ani ji nepotřebují, neboť
zpovědnice je syntéze zkušenosti obrovského množství lidí. A to
zobecněno....tolik osudů lidí k takovému závěru prostřednictvím Otce, pokud
je tp správný Otec, i dožene samo i více než nutkání, k závěru - a odcituji
jeden hezký i věcný a moudrý: Že ten sex vlastně si dají snoubenci jako
svatební dar!
Ano, svatební dar!

Vl.K.