Česká justice se panu Fialovi oficiálně omluvila za zpackaný případ jeho dětí. Dnes poprvé.

 

Na Obvodní soud pro Prahu 2 si dnes jak účastníci řízení, tak i veřejnost, přišli vyslechnout rozsudek ve věci žaloby o náhradu způsobené nemajetkové újmy nesprávným úředním postupem.

O tom, že k nesprávnému úřednímu postupu ve věci dětí Fialových skutečně došlo, panovala již mezi účastníky řízení naprostá shoda, ani žalované mministerstvo spravedlnosti tuto skutečnost nepopíralo.

Rozsudek jsme si vyslechli za pravého žňového vedra, které snad jenom mělo podmalovat, nakolik pan Fiala české justici zatopil a ještě zatopí.

Soudce v rozsudku konstatoval, že obvyklým výsledkem takového řízení je pouze konstatování, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu, teprve když by takové konstatování vzhledem ke způsobené újmě nebylo dostatečné, lze přiznat i finanční zadostiučinění.

Soud se k přiznání takového zadostiučinění odhodlal, a to ve výši 70 tisíc korun (ministerstvo navrhovalo 60 tisíc), přičemž soudce Růžička vynaložil své veškeré rétorické umění na to, aby žalobce přesvědčil, aby toto finanční zadostiučinění přijal coby výraz omluvy   za nefunkční státní aparát, který nedokázal ochránit jeho práva, nikoliv jako odškodné, jehož vymáhání není výplatou tohoto zadostiučinění nikterak dotčeno.

Žádost, aby žalobce přijal omluvu, zazněla z úst oficiálního justičního představitele poprvé.

Paradoxně zazněla tato žádost v téže jednací síni, ve které si žalobce, p. Fiala, vyslechl pouze před třemi měsíci rozsudek o dvouměsíčním nepodmíněném trestu odnětí svobody za blokádu městského soudu.

I když pan Fiala kvitoval snahu justice o omluvu s povděkem, je třeba na tomto místě justici připomenout, že poctivě míněná omluva vypadá rozhodně jinak. Vždyť sotva před pár dny vystěhovali panu Fialovi kompletně dům, a to podle rozsudků, za něž si dnes p. Fiala vyslechl omluvu. Podle rozsudků, za něž se dnes justice omlouvala, mají panu Fialovi a jeho dětem prodat střechu nad hlavou v exekuci na dům, navržený jeho bývalou manželkou.

Omluva, pánové (a dámy), vypadá rozhodně jinak.

Minimálně jako smazání nebo zaplacení všech uměle vytvořených dluhů, které při vyřizování kauzy dětí Fialových vznikly z rozsudků podjatých soudkyň, snažících se už jen otevřeně škodit (a jiné dluhy p. Fiala nemá).

Minimálně jako kompletní výmaz trestního rejstříku plného rozsudků o útocích na státní orgán, veřejného činitele a neplnění - 7 let neexistující - vyživovací povinnosti.

O trestních rozsudcích se dnes ostatně zmínil i soudce Růžička, když konstatoval, že věc měla pro žalobce mimořádný význam - o čemž mimo jiné svědčí i to,  že neváhal riskovat a podstupovat četná trestní stíhání v souvislosti se svými dětmi a snahou vychovávat je.

Dnešní rozsudek lze pochopit jako bezvýhradné přitakání všem výhradám pana Fialy, jak je v průběhu uplynulých let postupně uplatňoval vůči opatrovnickým soudkyním vyřizujícím případ jeho dětí.

Dnešní rozsudek ale lze pochopit i jako otevřený vzkaz jeho dětem : V důsledku nesprávného úředního rozhodnutí jste strávili převážnou část svého dětství s výrazně horším z obou svých rodičů. Promiňte.

Lze něco takového jako zničené dětství prominout ?

Symbolika je mocná. Když pan Fiala vycházel ze soudu ven, zazvonil jeho telefon - a volal mu - celý rozzářený - jeden z otců, který již dva roky neviděl svou dceru, že soud vyřídil předběžné opatření na prázdniny jeho dcery přesně tak, jak ho p. Fiala navrhnul a podal. O tom, že se tak - po dvouletých marných snahách - stalo výhradně díky osobnímu zásahu p. Fialy a K 213, tento otec ani na okamžik nezapochyboval.

Ten telefonát byl panu Fialovi mnohem milejší odměnou než všechny plané rádoby omluvy justice.

Ten kus práce, který on i jeho sdružení za posledních pár let odvedli, začíná být zatraceně vidět.

____________________________________________

Zvukový záznam z vyhlášení rozsudku a jeho odůvodnění:

http://ley.cz/k213/Ruzicka_270708.wma

___________________________________________

Blahopřeji.
Luboš
Blahopřeji za malé vítězství.Jura
 
Normálně bych měl pogratulovat k rozsudku, ale ...gratulovat lze, jak je něco upřímného, kvalitního, a tohle? Vynucené spíše strachem jich samých ze sebe sama, někteří z té mašiny už měli nahnáno, i také proto, že by ta na lidech páchaná svinstva někdo použil proti nim v boji o koryto, spíše než o spravedlnost.
.
 
K čemu Vám ale ze srdce gratuluju, a je k čemu, tomu telefonátu rozzářeného otce. Bude jich víc! Uvidíte! U lidí máte už více a více respekt Vy a nikoliv přiblblí soudci či slepice v talárech. Stáváte se pojmem. Řada lidí z nich přestane mít strach, a z toho mohou mít strach oni, panický strach...K tomu gratuluji Vám ze srdce a všem, kdo tolik podstoupili pro spravelnost, a ve jménu lásky k dětem. Možná, že si prokuratura v Nymburku dá pozor ....a pokud sdělí exekutorům obvinění, docela mě rozesměje. Soudkyně by měly platit! A za neoprávnění vězení by měli platit! A ten idiotský soud toho...nějak od R .....za tu blokádu.....Prokurátor by měl účinkovat! A ....křivé obvinění!
Srdečně zdraví
Vlad. Kebrle

Vážený pane Fiala,

teď jsem si přečetla o vašem prvním úspěchu před soudem. Děkuji Vám za všecho, co jste už vydržel a dokázal. I když nikdo v případě našeho syna nezasahoval, je rovněž u soudu úspěšný, zatím s předběžnýjmi opatřeními týkajícími se vydání dětí na prázdniny. Bohužel, k prvnímu předání nedošlo proto, že děti matka tak zmasírovala, že když viděl, jak jsou nešťastné a obviňují ho, že dává mamince pokuty, a brečely, tak nedokázal jít pro policii a děti do auta nutit. Nechce nic dělat násilně. Byli přítomni 2 sociální pracovnice. Dále soud rozhodl, že sobotu 2. srpna mají jít děti k nám. Tak nevím, co si bývalá vymyslí, aby říkali, že k nám nechtějí. Má děti Liborovi vydat ještě jednou na týden v srpnu. On hlavně potřebuje, aby již rozhodli o výživném a poté o péči. Byli u psychologa, odborník určený soudem, na Poliklinice Budějovická, a ten řekl, že za svou praxi, kterou vykonává 35 roků tohle ještě nezažil, aby si někdo vyráběl takhle důkazy a o zavržení jako ona.
Syn napsal soudkyni osobní dopis, velmi ostrý jehož kopie rozeslal ombudsmanovi, Topferovi (ani nezavolal i když si tykáme) Jirsovi a Pospíšilovi. Pak se vyskytl článek v Právu jednoho tatínka, že tatáž soudkyně, co soudí Libora otci nedovolila na prázdniny syna vzít k moři a zakázala mu s ním telefonovat a o střídavce nerozhodla ani za tři roky. Je na Praze 2 a jmenuje se Šmídová. Takže se to i hodilo a asi dostala trochu strach. Taky soudní síň poprvé (Libor měl jen 2 stání) nechala hlídat justiční stráží, protože se bála prý té "unie otců", jak tam řečnili ti poskokové na chodbě. Takže pokrok, a to hlavně díky vaší práci, Vám a paterovcům. Srdečně zdraví
Marie Ostatková 

 

Těch pár drobných , co dali Ing. Jiřímu Fialovi je smutný pokus Justice  o smazání pravdy o utrpení. Je to  spíše omluvné gesto, než účinná lítost. Jedině účinná lítost vede k nápravě a odpuštění. To znamená, že uvedení v předešlý stav s omluvou.

Tak to je jenom argument , aby ho mohli pronásledovat , je to past. Pozor.

Když si bude teď na cokoliv stěžovat , tak budou tvrdit, že se justice na kolenou omluvila, že soudci si zlámali nohy, když  před J. Fialou z K213 ( zkráceně J.F.K.) museli v kleče mu předávat drobáky - pro ně nepředstavitelně vysokou sumu odškodného.  Že on J.F.K. se opovážil na ně ukázat prstem, potom , co tak "kajícně plakali " nad hrobem pohřbených let života jeho dětí a hrobem jeho času zmařeného nekonkrétními justičními šváby, kteří sežrali soudní spisy že v podtsatě oni soudci za nic nemohou .

Aby mohli pokračovat ve své zločinnosti ,která dosahuje miliardových škod z kapes dańových poplatníků, tak použijí malou náplast na hlubokou ránu? By mohli tvrdit, že rána se zalepila. Anebo mohou soudcové říci panu Fialovi, tak jsme vám nechtíc ukousli ruku , ale pofoukáme vám to a bude to zase dobré. Vzali jsme vám děti, ale vy si teď místo nich můžete nakoupit plyšové medvídky a manželku , kterou můžete v ideálním světě vypustit.

                           Justice je trapné divadlo tragikomedie Monty Pithon Flying Circus. Zdraví Jirka Š.

Vážený pane inženýre,

blahopřeji k včerejšímu úspěchu u Obvodního soudu pro Prahu 2.

Srdečně zdraví

Zdeněk Jemelík

Vážený pane Fiala,
s potěšením jsem si přečetla, že konečně nekalá justice dostala alespoň malý "zásah". Budu držet palce, aby Vaše děti jednou ocenily, co vše jste musel pro kontak s nimi vykonat. Zasloužíte si poděkování od všech, kteří podstoupili či ještě podstoupí stejné trampoty, neboť budou mít ve Vašem konání vzor a tak snad něco podobného též unesou. Srdečně zdraví Edita Šimáčková, Liberec