CHCETE, ABY VÁS SOUDILA FEMINISTKA ?

 

Vážený pan
JUDr. Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti ČR

Podnět k zahájení kárného řízení se soudkyní pro ztrátu objektivity a nestrannosti 


Vážený pane ministře,

dávám Vám tímto podnět k zahájení kárného řízení vůči soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 9 Mgr. Kamile Horké, a to z důvodu její účasti na tiskové konferenci extrémní feministické organizace Profem, kde vystupovala jako jedna z organizátorek.

Na této konferenci šířila veřejně názory vylučující její nestrannost a objektivitu v opatrovnických sporech, kdy popírala existenci Syndromu zavrženého rodiče a nutnosti změny výchovy tam, kde se vyskytne, včetně navykacího přechodného období odděleně od rodiče, který vznik a rozvoj SZR způsobil.

Rovněž se vyjadřovala v tom smyslu, že návrhy posledních změn v občanském zákoníku jsou ústupky poslanců skupinkám militantních otců a aniž upřesnila, koho tím má na mysli, máme za to, že myslela především  ty otce, kteří se odmítli smířit s vyloučením z výchovy svých dětí po rozvodu a naopak trvali na rovném přístupu ke svým dětem a na rovném podílu na jejich výchově. 

Máme i za to, že soudkyně veřejně šířící tyto názory a veřejně se angažující na straně jedné z extrémistických organizací, vzbuzuje velmi vážné pochybnosti o své objektivitě a nestrannosti, která je však zákonem zaručena a na kterou má každý účastník soudního řízení zákonné i přirozené právo.

Rozhodně naše sdružení bude upozorňovat všechny muže účastnící se opatrovnických sporů na Praze 9, aby trvali na vyloučení této soudkyně ze svých kauz pro zjevnou podjatost soudkyně vůči mužům a otcům.

Naše sdružení je toho názoru, že soudkyně takto vystupující na veřejnosti nemůže nadále soudit, neboť jsou důvodné pochybnosti o její nestrannosti a objektivitě, jakož konečně i o její profesní erudici.

Věřím, pane ministře, že zahájíte kroky ke zbavení soudkyně Kamily Horké funkce a zarazíte tak přeměnu opatrovnických odborů soudů na oficiální pobočky feministických spolků.

O přijatých opatřeních si přejeme být průběžně informováni.

S pozdravem

Za sdružení K 213


Ing. Jiří Fiala
    předseda 

V Košíku, dne 20. července 2008