Mail ministru spravedlnosti - nechceme vládu lůzy

 

Vážený pane ministře,
 
přečetl jsem si následující zprávu (kterou pro jistotu na závěr ocituji, aby nedošlo k mýlce, o čem je řeč) a musím zkonstatovat svoje zděšení nad Vaši konvečností, krátkozrakostí a  - nebojme se to říci naplno - evidentní zbabělostí, která Vás zjevně ovládá, jakmile uslyšíte zaječení feministických hysterek.
 
    Nechápu, co chcete přešetřovat na postupu soudce Sládka, který zjevně standardní nebyl, což vidí na první pohled každé malé dítě. Vy byste ovšem - na rozdíl od onoho malého dítěte - měl vidět trošku dál a taky být schopen argumentovat, proč tento postup standardním nebyl.
 
V neposlední řadě je potřeba si uvědomit - a taky všude patřičně zdůraznit - že tzv. standardní postupy vedou naši republiku od jedné prohry ke druhé, které se pak jako červená nit vinou celým rozhodováním Evropského soudu pro lidská práva, činíce z naší země vykřičený stát, který nakládá se svými dětmi hůř než s poraženým nepřítelem a podle toho se taky na něj zbytek Evropy dívá. Je třeba zdůraznit všem, kteří to dosud neví, že tzv. "standardní postupy" jsou dvacet let přežilými komunistickými pokřiveninami stavícími zcela neodůvodněně  matky do role nedotknutelných a vysoce nadřazených bytostí, zatímco otce do rolí bezprávných šmudlíků, jejichž jediným právem i povinností je platit, platit a zase platit, tedy platit až do roztrhání těla i ducha.
 
Rozhodnutí soudce Sládka je vysoce pokrokovým - a u nás samozřejmě nestandardním - řešením, které se jinde ve vyspělejším světě dávno osvědčilo a dávno ukázalo, že právě tudy vede jedině správná a jediná schůdná cesta k zachování obou rodičů pro dítě rozvedených rodičů za situace, kdy matka dítě dlouhodobě a bezdůvodně štve proti jeho otci.
 
Garantovat, že se takové rozhodnutí nebude opakovat, je zjevným zpronevěřením se Vašemu základnímu poslání - tedy být zodpovědným za maximálně dosažitelnou úroveň spravedlnosti v naší zemi  - a znamená to také slib, že naše republika i nadále zůstane vykřičenou zemí hrubě porušující základní práva rodičů na jejich děti a dětí na jejich rodiče a konzervující - jako jediná v Evropě - komunistickou rodinnou morálku a způsob života. Znamená to slib zakonzervování postkomunistické opatrovnické justice, a to pokud je Vašim cílem, pak se naléhavě ptám, co děláte v ODS a už dávno jste nepřelezl ke komunistům, odkud zjevně vzešly i všechny ty ječící babské spolky vykřikující o "lidských právech" a jejich údajném porušování, ač právě toto porušování mají právě tyto babské spolky přímo ve svém programu a denně ho také na veřejnosti praktikují.
 
    Mimochodem by nejen mě, pane ministře, velice zajímalo, co za "odborníky na lidská práva" jste si to pozval, abyste s nimi tento případ diskutoval. Jako obvykle jste zapomněl pozvat skutečné odborníky na lidská práva, kteří pro ně nejednou nesli kůži na trh a dělají to dodneška, zatímco ti, co jsou za tuto činnost vládou placeni, většinou nevytáhli paty ze svých luxusních kanceláří, natož aby kdy na veřejnosti zastávali názory, za něž by o svá teplá místečka mohli snadno přijít.
 
Pokud se budete radit s Ligou lidských práv a dalšími "odbornicemi" z řad militantních feministek, které pro dodržování základních lidských práv nikdy nehnuly prstem (už proto, že z toho neplynul žádný okamžitý prospěch, spíše naopak), tak to rozhodně uděláte lépe, půjdete-li si zahrát kulečník do baru, anebo - bude-li hezky - se půjdete opalovat k bazénu do Podolí.
 
    Rád bych Vás jen upozornil, že já jako mluvčí demokraticky řízeného společenství, a stejně tak např. pan Patera, máme demokraticky získané mandáty zastupovat určitou (nemalou) skupinu obyvatelstva sdruženou v našich sdruženích, případně s nimi sympatizující. 
 
Je ovšem na Vás, abyste veřejnosti vysvětlil, koho vlastně zastupuje a čí názory vyjadřuje  Liga lidských práv, různé babské spolky jako ProFem a Koordona a na ně vázané "odbornice", případně na nic dobrá a ničím se vykázat nemohoucí ministryně z Tatarstánu Džamila Stehlíková.  
 
Závěrem bych Vás chtěl, pane ministře, ubezpečit, že pokud budete vyhrožovat či případně dokonce trestat nejpokrokovější soudce svého resortu proto, že to na Vás chce evidentní lůza a společenská spodina sdružená do feministických spolků, tak jste právě jen a pouze touto lůzou a společenskou spodinou.
 
A je jistě na nás jako národu, jestli si vládu lůzy necháme líbit.
 
S pozdravem
 
 
                                                Ing. Jiří Fiala
                                            mluvčí a předseda K 213
   

PRAHA - Pospíšil si nechá vypracovat analýzu, jak soudci postupují v obdobných případech, kdy se rodiče nemohou dohodnout na péči o dítě. Závěry šetření mají ukázat, zda je současný postup vyhovující a zda soud v případu Terezy postupoval standardně.

"Ve středu ráno se sejdu s ministryní Džamilou Stehlíkovou a s odborníky pro lidská práva, abychom celý případ Terezky zhodnotili a zvážili, jaká opatření přijmout, aby se již podobné kauzy neopakovaly," uvedl Pospíšil.