Petice demonstrantů

 

vážený pan

JUDr. Jiří Pospíšil

ministr spravedlnosti ČR

 

                        PETICE DEMONSTRANTŮ 

 „ZA VYMÝCENÍ SYNDROMU ZAVRŽENÉHO RODIČE“

 

Vážený pane ministře,

 

            My, demonstranti, sešlí zde na demonstraci za vymýcení SZR, Vám tímto tlumočíme tyto naše požadavky a stanoviska :

 

            1) Rozhodným způsobem podporujeme průlomové a historické rozhodnutí OS Prahy 8, jmenovitě soudce Mgr. Miloslava Sládka, ohledně vymanění nezletilé Terezky Smutné z patologického prostředí u její matky. Toto rozhodnutí je plně v souladu s vědeckým popisem syndromu zavrženého rodiče a jeho terapií, jak byla úspěšně vyzkoušena a praktikována ve Spojených státech zakladateli této teorie profesory Warshakem a Gardnerem.

Domníváme se, že toto rozhodnutí by se mělo stát základem nové budoucí metodiky, na kterou budou postupně školeny opatrovnické odbory všech soudů prvních i druhých stupňů.

 

            2) Žádáme tímto MSP, aby rozhodnutí soudce Mgr. Miloslava Sládka bylo veřejně označeno jako vzor pro budoucí rozhodování soudů 1. i 2. stupňů.

 

            3) Žádáme tímto MSP a jmenovitě ministra spravedlnosti, aby veřejně odsoudil pokusy některých státních představitelů, včetně prezidenta republiky, zasahovat do nezávislého a kvalifikovaného rozhodnutí soudce coby představitele nezávislé moci soudní.

 

            4)  Žádáme tímto MSP a jmenovitě ministra spravedlnosti, aby veřejně odsoudil pokusy některých polovládních i nevládních organizací, skupin jednotlivců i soukromých osob veřejně napadat a znevažovat práci soudce Mgr. Miloslava Sládka, zejména pak jeho rozhodování ve věci nezletilé Terezy Smutné.

 

            5) Žádáme tímto MSP, aby se veřejně distancovalo od současné převládající praxe opatrovnických soudů, označilo ji za přežívající dědictví komunismu a komunistické rodinné politiky se zcela neodůvodněnou preferencí matek a žen v opatrovnických sporech, dědictví, které je demokratické společnosti jedině na obtíž.

 

            6) Žádáme tímto MSP, aby nadále ve své každodenní praxi respektovalo obě naše sdružení a jejich demokraticky zvolené představitele za představitele nemalé části občanské veřejnosti věnující se problematice rodin, dětí a mládeže a pravidelně je zvalo ke všem diskusím a konzultacím, konajících se na půdě MSP nebo MSP organizované.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sdružení K 213 :            Za sdružení Spravedlnost dětem :

Ing. Jiří Fiala                                             Luboš Patera

 

 

V Praze, dne 11. července 2007