Ke Dni otců přejeme všechno nejlepší

 

Upřímně blahopřejeme všem otcům k jejich dnešnímu svátku, zvláště pak těm, kteří své otcovství naplňují, o svoje děti se s láskou starají a jsou jim vzorem i oporou současně.  Přejeme  také všem otcům, aby se gratulace a poděkování dočkali i od těch, komu svou péči a lásku věnují, tedy od svých dětí. Současně víme, že se mnohým otcům - a bohužel právě těm, kteří za své děti nejvíce bojují a podstupují největší rizika i oběti - takovéhoto ocenění nedostane, neboť jejich děti jsou drženy majetnickými a zlomyslnými matkami, které místo k úctě vychovají vlastní děti k nenávisti vůči vlastnímu rodiči, aniž si uvědomují, jak velice právě tímto dítěti škodí. Těmto otcům patří naše přání dvojnásob, neboť vězte, že není jejich vinou, že nemohli zabránit psychickému a někdy i fryzickému mrzačení vlastních dětí.

Všem otcům pak vzkazujeme : Myslete na své děti s láskou, ať už si ji svým momentálním chováním zaslouží, anebo nikoliv, neboť jedině láska posune věci kupředu, přemůže zlobu a nenávist a je tím hlavním co v historii zanechává nesmazatelný otisk.

 

Vedení K 213