VOLBY 2016 : NEVOLTE MĚ !!!

Jak již bylo na těchto stránkách ohlášeno - a naposledy potvrzeno i Petrem Hannigem po pondělním soudu v Nymburce, budu - jakožto předseda K 213 - kandidovat - na jejich kandidátce - do senátního obvodu č. 37 - což jsou zhruba okresy Jičín a Nymburk (ten bez své nejjižnější části, patřící již senátnímu obvodu Kolín).

 Je tedy nanejvýš na čase seznámit potenciální voliče s tím, co ode mne mohou - nebo naopak nemohou - čekat. Mám sice za to, že čtenáři těchto stránek to asi vcelku přesně tuší nebo dokáží odhadnout, ale pro nově příchozí - a - konečně - i pro tradiční čtenáře to zajisté neškodí shrnout a zopakovat.

Začnu možná netradičně - od toho, co ode mě čekat nelze a pokud to někdo čeká, proč by mě neměl volit.

NEJSEM  kandidátem zachování současného stavu.

Kdo si myslí, že žije ve vyspělé demokratické zemi, kde jsou osobní a občanské svobody garantovány a zaručeny - pak nejsem jeho kandidát. Ať si volí současné parlamentní strany, které za současný stav nesou plnou odpovědnost.

NEJSEM  kandidátem zbohatlíků a vyčůránků všeho druhu, kteří sice vcelku nic neumí, zato mají všude na úřadech dveře otevřeny, protože "se vyznají" a "umí zařídit" to neb ono - a vždycky jednu špatnost větší než druhou.

NEJSEM ani kandidátem těch - především státních - zaměstnanců, kteří mají za to, že jejich funkce jsou určeny výhradně k obohacení jejich vlastnímu a jejich rodin - a terorizování a zastrašování těch, co se jim to nelíbí nebo se s tím nehodlají smířit.

NEJSEM kandidátem těch, co rodinu a výchovu dětí v ní považuji za bezcennou cetku, kterou lze kdykoliv nahradit libovolnými proměnnými - ať už v počtu vystřídaných partnerů, kteří se "v rodině" prohazují jak herci na jevišti, nebo v počtu a druhu státních i soukromých institucí, které je údajně možno do rodiny a jejích problémů libovolně zatahovat a na ně přenášet.

NEJSEM  kandidátem těch, co mají politiku a politiky za špinavý byznys a handl balkánského typu, kde je vše dovoleno a ten, kdo dělá sprostší a větší podrazy, vyhrává.  

NEJSEM  kandidátem těch, co absenci vlastní inteligence, obecného jazykového citu a národní hrdosti zredukovali do tupého výrazu Česko pro svou vlastní zemi, který se nyní snaží dokonce vyvážet a vnucovat zahraničí. Tomu zahraničí, jež - na rozdíl od země původu - ještě lingvisticky zcela nezdegenerovalo a svých jazyků si váží.

NEJSEM  ani kandidátem těch, co jsou sice nespokojeni se současným stavem životní i státní úrovně, ale sami si změnu k lepšímu představují pod pojmem "socialisticky pracovat - kapitalisticky žít". 

NEJSEM  ani kandidátem těch, co posledních 25 let života této země chápou jako úspěšnou éru svobodného rozvoje.

Vy všichni výše zmínění - NEVOLTE MĚ,  budete rozhodně nepříjemně překvapeni v případě, že bych měl na chod politiky větší vliv než jako prostý občan.

 

 Já totiž éru posledních 25 let chápu jako období nebývalého úpadku, ze kterého se v mnoha oblastech zcela vytratil  ZDRAVÝ ROZUM a přirozená soudnost, které pak zoufale chybí - a způsobují, že život v současné ČR se stává nesnesitelným pro celé sociální skupiny obyvatel, a to pro svou odosobněnost, cizotu, bezbřehou úřední zvůli, ba zrůdnost, o které se navíc v hlavních médiích nic nedozvíte - stejně, jako za Husáka.

 

 Protože i já jsem měl - a to už nejpozději před deseti lety - naléhavý pocit, že v této zemi chybí především zdravý selský rozum, spojil jsem se se Stranou zdravého rozumu poprvé. Tehdy jsem kandidoval - rovněž do Senátu - na Praze 8. Bylo to těsně po mém vítězství u Evropského soudu pro lidská práva (v červenci 2006) - a už tehdy naše sdružení Stranu zdravého rozumu obohatilo především o poznatky a požadavky z resortu justice.

Je to resort, o kterém ve volebních programech parlamentních stran nenajdete prakticky vůbec nic - vyjma obecných frází o vymahatelnosti práva a rychlém potrestání pachatelů. A ti, kteří s tímto resortem dosud nepřišli do styku, si - snad - i myslí, že tomu tak taky je.  

Již v onom roce 2006 - tedy před deseti lety (!!) - naše sdružení obohatilo program Strany zdravého rozumu především o resort justice, základní principy tohoto programu platí dodnes - a naopak, nabývají dále na aktuálnosti - především s tím, jak VŮBEC NIC  z toho, co jsme navrhovali a požadovali, nebylo naplněno - což - po deseti letech - nese své viditelné - a velmi trpké - ovoce.  

MÝM PROGRAMEM  proto bude především ZCELA ZÁSADNÍ REFORMA JUSTICE - s tím, že o ostatních resortech nemá vůbec smysl se bavit, dokud tento stát není schopen zajistit zcela nejzákladnější spravedlnost a její výkon.

Nefunguje-li justice, resp. funguje-li současným způsobem, nemá cenu v takovém státě :

- podnikat

- ženit se, vdávat se, zakládat rodiny a vychovávat  v nich děti

- cokoliv vlastnit

- vzdělávat se

- snažit se být úspěšným a nezávislým    

 

Současná justice vás snadno přesvědčí, že jakoukoliv firmu, i tu největší a nejbohatší - je schopna do týdne rozvrátit smyšlenými fakturami, které jste údajně nezaplatili - a dosazeným nuceným správcem po vyhlášení fingovaného konkurzu. 

Stejně tak vám snadno - a stejně rychle - rozvrátí funkční rodinu - a to často právě prostřednictvím orgánů, jež ji mají oficiálně chránit.

Stejně tak vás snadno - a rychle - připraví dokonce o osobní svobodu, budete-li někomu stát v cestě nebo stanete-li se z nějakých jiných důvodů nepohodlnými. Třeba právě proto, že jste vyhráli svou při až u mezinárodního soudu, kde se prokázalo, že české soudy jsou v naprosté většině sbírkou nevzdělaných, arogantních, závistivých a mstivých diletantů, jejichž vzdělání, a hlavně jejich morální kvality,  by ve vyspělém zahraničí často nestačily ani na soudní doručovatele a poslíčky.

 

 _______________

Pro ty, co dočetli až sem, snad - závěrem - co naopak ode mne čekat mohou - a mají.

Jak jsem již uvedl, především  SNAHU O ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE, spočívající především v

- okamžitém ukončení doživotní definitivy soudců a státních zástupců pravidelnými VOLBAMI nejvýše v pětiletých intervalech  

- okamžitém ukončení bezbřehé arogance a diletantství soudů, schovávaných pod výraz "právo na právní názor", neprodleným zavedením  OBČANSKÝCH SOUDNÍCH POROT, u nás historických a  tradičních. Přednostní a zkušební zavedení tohoto institutu pak proběhne především ve sporech občanů se státní mocí, především ve věcech náhrady škod za křivá soudní rozhodnutí a pro nezákonnost zrušené rozsudky  

- zavedení osobní odpovědnosti soudců za jejich rozsudky a důsledky těchto rozsudků  

- zavedení osobní odpovědnosti státních zástupců za křivé obžaloby nebo takové, jež pro naprostou nedostatečnost důkazů před soudem neuspěly

- zavedení osobní odpovědnosti policistů za sdělení vědomě křivého, nepodloženého nebo nepravdivého obvinění anebo za pokračování stíhání i přes to, že toto bylo již v průběhu šetření zpochybněno jako nedůvodné, nepodložené nebo vykonstruované. Sem patří i osobní odpovědnost za vědomou ignoraci důkazů ve prospěch obviněného  

- zavedení samostatného a nového trestného činu "vědomé falšování důkazů a přípravného řízení", jehož by se mohl dopustit toliko policista nebo státní zástupce

- zavedení nového trestného činu "vědomé překrucování práva", jehož by se mohl dopustit toliko soudce,  za "právní výklady" jsoucí zjevně v rozporu s názory nadřízených soudů (zejména mezinárodních) či v rozporu se smyslem paragrafu definovaným zákonodárcem  

Nezávislost justice neznamená rozhodně nezávislost na zákonech země a doživotní definitiva musí přestat být doživotní bezuzdnou luxusní rekreací, při níž je vše dovoleno.

 

________________________

JSEM naopak kandidátem těch, co mají pocit, že jim nejen tento stát, ale i jejich vlastní zemi někdo ukradl - a že už v ní nejsou doma. Že jsou ve své vlastní zemi něčím jako nechtěnými, byť dosud trpěnými a tolerovanými hosty.

JSEM  kandidátem těch, co mají oprávněný pocit, že byli surově odstrčeni od porcování koláče národního produktu, ačkoliv k jeho tvorbě sami nejvíce přispěli. 

JSEM kandidátem těch, co by se rádi nemuseli v zahraničí za svůj - český - pas stydět.  

JSEM  kandidátem těch, co by rádi obnovili přirozenou hrdost na svůj národ, svou národnost, svůj - vyspělý - jazyk - a svůj stát - a měli pocit, že ten stát je skutečně jejich a také jim dobře a rád slouží.

JSEM kandidátem těch, co měli dosud pocit, že nemají koho volit - a proto často k volbám ani nechodili, nebo při nich házeli do uren bílé lístky.

JSEM  kandidátem zásadní změny.  

Takové změny, kterou mnozí ve svých ničím nezasloužených funkcích, kde pouze berou nehorázné peníze a za ně ještě škodí ostatním, nepřežijí.  

______________________

            

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře  

0 # Saxána 2016-04-22 21:20
neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
Urážka majestátu, pohrdání soudem - i volební obvod Jičín má svého "manna" - letos kandidáta do senátu. Těšme se! A ať se třesou.
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-22 21:47
Slovo do pranice ...
________________

Zdravím Vás pane Fiala!
Píšu jen pár řádků k Vašemu poslednímu článku.

Protože jsem sám zažil, jak u nás "funguje" justice, nemůžu jinak, než souhlasit s tím, jak jste zhodnotil současnou situaci ve společnosti a také s tím, co máte v programu.

Zároveň se snažím získávat pokud možno nezávislé informace z politiky, což rozhodně nelze z ČT, odkud se do světa linou jen čím dál odpornější srance a kde nezávislý reportér neexistuje. Nějaké zdroje se ale ještě najdou.

Především si hodně vážím otevřenosti Franty Ringo Čecha, který nahlas mluví o tom, co se dělo v parlamentu v době, kdy tam sám byl, ale hlavně upozorňuje na to, co nás čeká, až nás zavalí "uprchlíci". V této souvislosti si vážím i našeho prezidenta, u kterého jako jednoho z mála politiků cítím, že ač je jaký je a kolik sraček na jeho hlavu nakydali hlavně Americkými "neziskovkami" sponzorovaní blbečci, hájí va světě České zájmy. Vždyť být dneska vlastenec, je už skoro trestný čin! Říct veřejně něco proti té řízené invazi islamistů, je už za hranou. A lidi opravdu strach mají.

Ve Vašem programu a v politice mého prezidenta vidím jednu zcela zásadní shodu - ze společnosti se vytratil selský rozum. Lidi jsou zblblí z médií a prostě fungují tak, že moderní je flusat na prezidenta a opěvovat všechno, co co má přívlastek "Americké."

Včera jsem měl asi 45min. telefonát se sestrou, která žije v USA a ta říkala, jaké další zrůdnosti tam chtějí zavést do školních osnov. Všechna ta zvěrstva, která tady fungují (např. rozvrácení rodiny,homosexualita, emancipace žen apod.) pochází odtamtud a to mi nikdo nevymluví.

Vím, že Zemana nemůžete ani cítit, ale vidím na něm, že nazývá věci pravými jmény a hlavně ukazuje lidem, jak jsou ostatními politiky manipulováni. vždyť Kalousek, Dienstbier, Sobotka, Zaorálek a další a další už měli dávno viset za vlastizradu!!!

Hezký večer Vám přeje D. Bartoš

________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-23 08:51
A ještě k tomu "zdravému rozumu" presidenta Zemana : To on navrhoval - a snažil se prosadit - toho největšího mafiána - Sváčka - do Ústavního soudu.
Tak kde bere vůbec tu drzost se o zdravém rozumu byť jenom zmínit ?!!
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-22 22:04
Říkávalo se - a říkává i nadále - že Amerika byla a je - zhruba 50 let před Evropou. V tom dobrém - a i v tom špatném.
Americké feministky byly - a jsou - jedny z nejagresivnějších na světě, do značné míry - a mnohem dříve než u nás - rozvracely americkou společnost. I tradiční americkou rodinu.
Díky tomu američtí psychologové popsali Syndrom zavrženého rodiče v době, kdy o něm v Evropě neměl ještě nikdo ani páru. Díky tomu jej nejen popsali, ale také se proti němu naučili bojovat - a Amerika je dnes jednou z mála zemí, kde je PAS (parental alienation syndrome) prakticky vymýcen. Americká justice k tomu přispěla tím, že právo - bylo-li na straně otce - nekompromisně vykonávala, děti matkám odjímala a před předáním do péče otci se je stát snažil neutralizovat tím, že tento syndrom v neutrálním prostředí odboural.
U nás naprostá sci-fi, feministky - hlavně ty ve vládě (Marksová a spol.) - by dostaly psotník, kdyby to jen někdo navrhnul, natož realizoval.
O zásadním rozdílu mezi naší - a americkou - justicí svědčí šoky amerických otců, když si přijedou do ČR pro unesené dítě - a zjistí, že platný a vykonatelný rozsudek je tady jenom cárem papíru.
A stejně šoky českých husiček - zlatokopek, provdaných do USA, které tam zjistí, že - praktikují-li osvědčenou taktiku domácích únosů, pro které je vyškolily jejich matky a které jsou v ČR samozřejmou součástí rozvodového folkloru, je na ně americkým soudem nekompromisně vydán mezinárodní zatykač. A pokud je chytnou ještě na letišti, putují rovnou do basy.
Další - pro nás - sci-fi, o kterém se nám bude ještě za 50 let jenom zdát, zvláště bude-li většina otců i nadále tak zbabělá, jako se projevovala až doposud.
Setkání dvou právních světů, dvou právních přístupů.
A není třeba dlouhých úvah k tomu, aby každý rozeznal, který má oporu v právu - a který je k smíchu i malým dětem. J.
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-22 22:08
má otázka je - kdo jako bude soudce volit.
M.
____________________

Kdo bude volit soudce ? Všichni !! Všichni běžní voliči daného okresu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-23 07:10
K prosazeni Vasich cilu byste musel byt Ministrem spravedlnosti.
Pod tim soucasnym byste k Vasim navrhum slysel pouze - hmmm, hmmm, nooo, nooo!
A zmenilo by se co, no preci ho.no.
Z.
_________________

K prosazení takových cílů je toho potřeba ještě hodně, ale to
neznamená, že nestojí za to o ně začít usilovat. Jako senátor už
můžete předkládat svoje vlastní návrhy zákonů, Senát se k tomu musí
vyjadřovat, je Vás mnohem víc slyšet, nelze Vás jen tak přehlížet nebo
na podněty nereagovat - a i když se jistě nepodaří všechno hned (a
komu taky jo !!), tak je potřeba ten proces alespoň nastartovat a
lidem přiblížit.
Oni už pak rychle pochopí, v jakém systému se jim
bude žít lépe a koho mají podpořit při dalších volbách, aby tam ten hlas nezapadl a nezněl osaměle.
Ostatně si myslím, že ani nebude.
Zdravím

JF
___________________

"Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru - a malý jen ten, kdo má jen malý cíl ..."

Pořád lepší mít cíle velké, možná - zdánlivě a jen na první pohled - nereálné - než předem říkat : To nepůjde, to se nepovede, to se neprosadí, to narazí na odpor ...

A která změna, která za co stála, nenarazila na odpor ?!! :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-23 08:49
Jirko, fakt nejsi žádný šmudla, v případě úspěchu doufám, že jsi dostatečně nepřizpůsobivý a poměry zavedené v lavicích sněmovny, Tě moc nezmění. Za pěkný předvolební slib děkuje Pepík Švarc :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-23 10:47
Legislativni praxe v CR
Z.
zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-23 11:02
HROZBY pro ČR :

novinky.cz/.../...

____________

Dovolím si oponovat : Největší hrozbou pro běžného českého občana je státní aparát jeho vlastní země. To ostatní jsou mediálně přiživené bubliny.
0 # Tomáš Jadlovský 2016-04-23 13:09
Klasické báchorky dnešní doby - ohrožení migrací a terorismem. Těch pár uprchlíků, co do ČR zabloudilo, zase hezky rychle uteklo dál. Iráčtí křesťané, kteří to za prachy daňových poplatníků pár dní zkusili dobrovolně, vzali roha rovněž, někteří z nich rovnou zpět do Iráku. Teroristé mají na výběr spoustu cílů, mohou udeřit na státy, které je bombardují, které berou jako hlavní nepřátele. Už vidím ty francouzsky a anglicky hovořící ostřelovače, jak mávnou rukou nad Bruselem, Paříží nebo Londýnem a vyberou si raději tu nenáviděnou Prahu, o které se pořád ve světě mluví a kde tak dobře zapadnou a domluví se při přípravě akce. Tak se Čecháčkové bojte, ale raději toho sucha, to přijde dříve.
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-23 13:39
To mi připomíná, jak - ještě proti Usámovi - rozestavili v Praze ty obrňáky, u Svobodné Evropy, alias Parlamentu - a pak s ním nešlo ani odjet.

Na Usámu prý stačí šrot.

Bychom se divili, kdyby si nás vybrali za cíl.
A oni taky - jak snadno to šlo ... :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-24 08:09
PERFEKTNÍ

volební program! Jen více takových! Moc Vám fandím a přeju úspěch.
VV
______________

Děkuji. Věřme, že se bude líbit i většině voličů. J.
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-24 19:48
NAZDAR JIRKO.

TO JE KONEČNĚ SLOVO ČESKÉHO CHLAPA!

k213.cz/JOOMLA/2331-volby-2016

A K TOMU TI DOPOMÁHEJ HOSPODIN A JEHO VĚRNÍ SLUŽEBNÍCI:

A TEĎ UŽ NEJEN DNESKA TEBOU SLAVENÝ PATRON SV. JIŘÍ (NECHŤ NA TVÉ KROKY DOHLÍŽÍ Z HRADU!),
ALE I HLAVNÍ PATRON ČESKÉ ZEMĚ = SVATÝ VÁCLAV (ANI JEDNO Z TĚCH DVOU KOPÍ NENÍ PROTI LIDEM, ALE PROTI ŠELMĚ, KTEROU MUSÍŠ PORAZIT!) S JEHO SVATÝM VOJEM SKVÍCÍM SE TAK MOCNĚ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ = SVATOU LUDMILOU+SVATOU ANEŽKOU+SVATÝM VOJTĚCHEM+SVATÝM PROKOPEM!!!

NECHŤ TI DOPOMÁHAJÍ VŠÍ SVOJÍ MOCÍ A SILOU NAPLNIT TVÁ SLOVA A PŘEMĚNIT JE V ÚČINNÉ SKUTKY!!!

Celý svůj život jsem neměl koho volit. Vlastně proto, že nebylo co ani koho volit. Když to pak šlo, přestal jsem k volbám chodit...
Myslel jsem si, že alespoň u prezidenta budu moci mít na vybranou... Bůh mne přesvědčil, že nemám... Vhodil jsem tedy tenkrát jen prázdnou obálku...
Byl jsem přesvědčen, že je to tak nejlepší...
Podle volebního zákona nejdříve volební komise sečte obálky a odešle počítačem jejich počet. (Když předtím sečetla počet příchozích voličů z volebních listin...) Pak vytáhne volební lístky a oddělí "plevel" - potrhané, zmuchlané, přeškrtnuté, jen vložený čistý papír a tyto "neplatné hlasy" dá do pytle na skartování- do druhého dne jsou pryč a občané si mohou stěžovat... Rozlepovat je nemusí = nemají lepící okraj (prý aby se ušetřilo - tedy spíš aby v noci nebylo tak náročné ty hlasy změnit...). Pak už se komise baví rozdělením na hromádky hlasů pro jednotlivé kandidáty a přidělením hromádek "počtářům", kteří hlasy sečtou, pak si prohodí hromádky a znovu je sečtou a pak ještě kontrola ověří "křížově" správnost celkového ( v noci zmanipulovaného) počtu...

Tak se modlím!!! A VŠE NEJLEPŠÍ!!! SVATÝ JIŘÍ A ZEMŠTÍ SVATÍ TI POMÁHEJ!!!

Petr
________________

Věřím, že aspoň budeš mít důvod jít k volbám a platně hlasovat...
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-04-24 20:27
S papežem jsme oslavili svátek ... :-)

Děkuji tímto všem gratulantům, co mi přáli k svátku - a zejména těm, co jsem jim ještě nestačil poděkovat samostatně.

Pokud to nevíte, tak i současný papež je Jiří - a slavil s námi, a to vzdor tomu, že mu oficiálně říkají František ... Jinak je to ale Jorge z Argentíny. :-)
0 # Saxána 2016-06-15 09:05
Při poslechu právě probíhající schůze Senátu mám dojem - že předseda Senátu krom zákonných povinností může svou energií celou komoru vést jinak - k přítomnosti všech na pracovišti a k nadšení pro práci.
A ani nehádejte - kdo by byl vhodnou vůdčí osobností.
A navíc - J. Fiala by se určitě jen v senátorské lavici trochu nudil.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.