Více než 7 (%) statečných...

Volební výsledky senátních voleb na Jičínsku přinesly jedno nesporné, nepopíratelné - a jinde neporovnatelné překvapení :

Kandidát do té doby vcelku neznámý, resp. známý jen jako osoba ustavičně pronásledovaná policií, získal voličský procentní podíl plně srovnatelný s velkými parlamentními stranami, byť dosud na postup do 2. kola senátních voleb nestačí...

A to je výsledek hodný zaznamenání, hodný komentáře, hodný - umírněného - obdivu.

____________________

Vážení podporovatelé, sponzoři, nadšenci, kteří jste mi pomáhali, voliči jičínského obvodu !!

Děkuji vám všem za důvěru, podporu a pomoc, bez které by tohoto výsledku nemohlo být dosaženo !

Je to výsledek, na který můžeme být - my všichni - právem hrdí a který dává velkou naději do budoucna. Lze ho bez přehánění označit za malý zázrak (tím velkým by bylo dostat se do finále hned napoprvé - ale to by skutečně byl takový unikát, že jsem si jist, by ho sem začaly jezdit studovat zástupci předních světových univerzit a mocností - jak vyhrát volby pro člověka bez prostředků na volební kampaň, ustavičně pronásledovaného a perzekuovaného.

Tento výsledek také znamená, že naše úsilí vůbec nebylo zbytečné, že mělo smysl i s tím málem, co jsme měli k dispozici.

S volební kampaní např. p. Czernina se to jistě nedalo srovnat, přesto výsledek porovnatelný je.

Znamená to také, že nikdo z těch, kdo mi věnoval hlas, o tento nepřišel nebo mu nepropadl. Naopak -  právě tyto hlasy totiž rozhodnou o konečném vítězi voleb ze dvou nejsilnějších, kteří se dostali do finále - a mají zhruba stejný počet hlasů v současnosti.

Považuji dále za nesporné, že tento - i tak vynikající - volební výsledek mohl být ještě výrazně lepší, pokud bychom měli rovné podmínky s ostatními - tedy nejen prostředky na masovou kampaň, ale také třeba stejný přístup sdělovacích prostředků - o kterém v současnosti nemůže být řeči. Vzpomeňme jen počátek kampaně, samotnou registraci, kdy např. Jičínský deník vysloveně zatajil moje jméno, ač jsem již jako kandidát registrován byl... Stalo se to snad někdy p. Czernínovi, Malému, Doležalovi, pí Beranové ??!!

14 dnů před volbami mě odsoudil nymburský soud ve vykonstruovaném řízení k půlročnímu nepodmíněnému trestu - s jediným cílem : Zabránit mému vítězství v těchto volbách.

Udělal snad něco podobného vůči ostatním pánům kandidátům (a paní kandidátce)  - kteří se navíc báli tam i strčit nos, aby přes něj náhodou od justice nedostali ???

Kolik televizních debat, interview, novinových článků - chtěli po p. Czernínovi, ač často neuměl vůbec odpovídat, nebo jeho odpovědi byly mdlé, nejasné a ubohé ??

O těch ostatních raději ani nemluvím, protože ti většinou nejsou schopni odpovědět vůbec na nic, natož poskytovat interview... (Malý, Doležal, Beranová a spol.). A nezapomínejme ani na Drymla, tento evidentní volební odpad - ač z parlamentní strany, kterého jsme nechali daleko v závěsu, ač byl senátorem, má podporu parlamentní strany a jistě má na propagaci mnohem více prostředků, nežli si můžeme dovolit my !!

Můj výsledek je o to působivější, oč čistší byly motivy voličů, kteří mi vhodili svůj hlas. Protože jsem si jist, že - namísto podílu na různých kšeftech a kšeftících - byli motivováni výhradně pozitivní společenskou změnou k lepšímu, touhou po spravedlnosti a skutečném právním státě, kde právo platí pro všechny stejně a není předmětem obohacení mafiánských zločinných spolčení, ovládajících v současnosti justici a policii.

Těch 7% statečných, co  mě volilo - nemohlo čekat žádné výhody, žádné prebendy, žádný podíl na moci, pokud bych vyhrál - přesto mi svoje hlasy odevzdali... Donedávna, a někdy i v současnosti, pomoc a přízeň vůči mé osobě obvykle pro dotyčné znamenají v mírnější podobě to, co kdysi, za války,  pomoc shozeným parašutistům - automatické zahrnutí do množiny rovněž pronásledovaných a perzekuovaných osob.

O to hlubší jim patří můj dík.

Byly to, přátelé, úspěšné volby, mohly být jistě i o trochu lepší, ale i tak je to vynikající výsledek - a všichni věřme, že je to jen začátek nové etapy, která povede k ještě mnohem výraznějším metám.

A - potřebujete-li srovnání, podívejte se, jak dlouho trvalo i dnes nejproslulejším politïkům, než se do nejvyšší politiky dostali - včetně např. většiny amerických prezidentů, apod.

Napoprvé to nedokázal ani ten dnes nejznámější politik  s masivní podporou své bohaté rodiny (J.F. Kennedy) nebo R. Reagan.

A - mám-li se stručně vyjádřit k výsledkům těch ostatních - pak si myslím, že je zde vidět zjevný pokles preferencí pro ANO (jinak jistě velmi slabého kandidáta Malého, byť je v současnosti jičinským starostou...), což je jistě dobrým znamením - stejně jako třeba výsledek ODS, který se dostal prakticky na mou úroveň.

Tedy úroveň prostého jedince bez podpory velké politické strany a bez finančního zázemí...

Nevím, kdo by s takovým výsledkem měl být více spokojen...

 

____________________

                 

___________________

___________________

 

 

 

Komentáře  

0 # Saxána 2016-10-08 16:50
Kdy vlastně je dle zákona JIŽ možné sbírat hlasy na petici, kde rodné číslo netřeba? Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013

"Můj výsledek je o to působivější, oč čistší byly motivy voličů, kteří mi vhodili svůj hlas." /zatím 2642 voliči z jedné jednaosmdesátiny ČR :-) /
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-10-08 18:21
Opravuji na 2647 hlasů...
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-10-08 17:54
Ještě si dovolím pár poznámek k volbám :

1) Skutečnost, že se Táborský vůbec nedostal do finále, hodnotím jednoznačně pozitivně - pro stávajícího senátora vždycky ostuda - a tento výsledek také ukazuje, jak špatný senátor to byl...

2)Když vezmu Prahu 11, kde kandidoval kolega Hannig (který mi mimochodem, jako první okamžitě gratuloval k tomuto volebnímu výsledku, neboť jako zkušený politický harcovník už ví, jak výjimečné je ho napoprvé dosáhnout... :-) ) - tak se nemohu ubránit úsměvu, když vidím, že tam vyhrála Válková - která totálně selhala na ministerstvu nespravedlnosti, voliči zřejmě chtějí, aby selhala i v Senátu - že jim to ještě nestačilo... :D

Říká se : Každý může udělat chybu, ale jen blázen udělá 2x tu samou...

3) Estébákovo hnutí ANO sice slaví, jakoby vyhrálo bůhvíco - ale jen slepý by neviděl, že jeho zisky jsou o řád nižší než při prvních volbách, kterých se účastnilo - a že je jen otázkou času, kdy se v jiné straně objeví dostatečně silná osobnost na to, aby přitáhla voliče - a ANO v tu ránu skončí v politickém propadlišti.

Když uvážím, co ANO předvedlo tam, kde to dostalo pod kontrolu - a nejotřesnějším příkladem je bezesporu MSp - tak i tak je od voličů neskutečným hazardem těmto buranům ještě hodit byť i jen jediný hlas... A dělají to jedině z neznalosti a nedostatku jiného výběru.

Já bych se dokonce nebál říci, že skutečným looserem těchto voleb je právě ANO, neboť ve srovnání s předchozími výsledky jsou to bezesporu nejvyšší ztráty...

Malého jako senátora - a nic - je asi totéž - a asi totéž, co byl (naštěstí už v minulém čase) Táborský ... :P
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-10-08 18:01
Dobrý večer.

Právě sleduji výsledek voleb .  V tomto státě prostě chybí vzdělaní a osvícení lidé.   Otroci si stále volí své otrokáře. Totalitou zdevastovaná země nemá šanci se zvednout.     zdravím  Pavla

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.