Senát není zbytečný,

 zbytečné jsou diskuse o jeho zrušení - stejně jako jsou zbyteční populisté v čele stran, potažmo populistické strany samotné.

 K útokům na Senát, resp. jeho existenci, se po estébáku Babišovi přidal i hradní opilec. Jako vždy nalézající v estébákovi a jeho rétorice nemalé zalíbení.

Spouštěcím signálem pro tyto mediální útoky byla bezesporu fatální prohra estébákova hnutí v senátních volbách, při které musel přiznat to hlavní - že nemá žádné osobnosti.

Nic nového. Vlastně jen sám - byť nepřímo a velmi opatrně - charakterizoval své vlastní stoupence a voliče : Odpad od všech ostatních stran, posbíraný už ani ne na líbivá hesla, ale tím nejprimitivnějším způsobem - na koblihy.  

A - pravda - ulovit respektovaného senátora na koblihu - nebude asi zrovna jednoduché, ne-li přímo nemožné.  

Nízká účast v senátních volbách neznamená - nebo nemusí nutně znamenat - vzkaz voličů o tom, že považuji Senát za zbytečný, ale spíše o tom, že ve finále neměli často z koho vybírat, že osobnosti přinášející zásadní změny, se do finále nedostaly a voličům to až pozdě došlo.  

Znovu se musím vrátit k odpovědi, když se mě na totéž ptal při radiovizitce hradecký rozhlas - tedy na respekt voličů k Senátu. 

Je a bude takový, jací budou senátoři v něm.

Budou-li mít a budit oprávněný respekt, bude mít a budit respekt i Senát samotný.   Budou-li to odložené politické nuly, nebude mít Senát respekt žádný. To ale není vada Senátu, nýbrž právě a jedině těch, co v něm aktuálně sedí.  

Zajímavé, že třeba justice nebo policie fungují bezesporu mnohem hůře nežli Senát - a přesto se, záhadně, o jejich zrušení kupodivu nemluví, alespoň od představitelů vládních stran - natož pak velkoestébáka samotného - to nikdy neuslyšíte. Proč asi ? A proč o Senátu tak snadno ano ?

Mimochodem, Babiš podal právě názorný příklad, jak se - podle něj - řeší problémy : Někde neuspěju, tak tu instituci prostě zruším.   A v tichosti - protože o tom se nikde nemluvilo vůbec - si zřídím další tisíce úřednických míst a místeček pro své známé, příbuzné a nohsledy obecně.

Já si dovolím dokonce konstatovat, že právě existence Senátu rozděluje politiky i společnost na seriozní, demokraticky založené a přesvědčené - a na laciné populisty, nemající demokracii pod kůží, naopak - potajmu uvažující o tom, jak jí buďto přistřihnout křidélka, nebo rovnou - zakroutit krkem. 

Je jistě především na nově zvolených senátorech, aby svou denní činností prokázali, že mělo smysl nejen jejich zvolení, ale také instituce, do které zvoleni byli.

V minulosti Senát několikrát účinně zafungoval - a já bych byl velmi rád, aby to nebyla žádná výjimka, ale naopak pravidlo - a aby se právě Senát věnoval tomu, na co třeba v Poslanecké sněmovně pro záplavu běžných denní problémů nezbývá času - totiž lidské tváři výkonu státní moci u nás a zejména pak citlivosti při výkonu spravedlnosti.  

Protože té se tradičně nevěnuje nikdo - a podle toho to pak vypadá.  

Senát by měl být rozumnou a respektovanou Radou starších, nejenom pojistkou demokracie, ale také pojistkou respektování důstojnosti člověka a lidskosti výkonu státní moci.

Tedy toho, v čem současný státní aparát pokulhává nejvíce.

Není zbytečný, zbyteční mohou být jeho někteří senátoři - a je na voličích, aby jim to netolerovali, a příště je nezvolili. A včas si opatřovali informace o kandidátech ještě před volbami, ne až po nich, a pak pozdě litovali, že mohli volit lépe.  

Á propos, když už jsme u té zbytečnosti : Nejen zbytečný, ale přímo škodlivý je jistý opilec na Hradě.

A uvažuje snad někdo o tom, že bychom tuto funkci propříště už nepotřebovali - jenom proto, že pro jednou převážila vůle a názor pivního davu čtvrté cenové skupiny ??

_________________________

                    

_________________________

_________________________

 

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2016-10-18 18:42
Váš seminář   ...

Jiří Fiala
18. října 2016 20:40
Komu: horskam@senat.cz
Kopie: kancelar@milusehorska.cz

Dobrý den, paní senátorko,

nejprve mi dovolte Vám poblahopřát ke znovuzvolení do funkce v
sousedním senátním obvodě. V Pardubicích Vás nebylo možno na plakátech
přehlédnout.

Rád bych Vám napsal pár vět k Vašemu semináři, který na zítřek
organizujete, pod názvem "Justice vstřícná k dětem".

(www.senat.cz/.../68390  )

O opatrovnické justici.

Pokud je mi známo, tak Vy s justicí nemáte nic společného, pocházíte
povoláním i vzděláním ze školství (což má jistě k dětem blízko, k
justici už mnohem méně).

Já jsem se seznámil s programem toho semináře - a především pak s jeho
pozvanými diskutujícími či přednášejícími - a musím vyjádřit svou
reálnou obavu, že se bude jednat jen o zbytečnou přehlídku současných
funkcionářů justice, která k ničemu nepovede a nikomu neprospěje.
Kdyby totiž dotyční měli k tématu co říci, udělali by to jistě již
dávno v praxi, protože k tomu mají denně příležitost, a nečekali by až
na Váš seminář.

Zastavím se u čtyř z nich, protože za zmínku jejich přínos, který
považuji za problematický, rozhodně stojí.

1) Libuše Kantůrková, opatrovnická soudkyně v Kolíně, bývalá
předsedkyně soudu tamtéž a také předsedkyně Spolku opatrovnických
soudců. Nutno vědět, že v Kolíně je jeden z nejhorších středočeských
soudů (pominu-li Nymburk a Kladno) a to, že si tuto paní opatrovničtí
soudci jmenovali do svého čela nebo ji tam mlčky trpí, má  především o
nich samých nemalou vypovídací hodnotu. Je to skutečně typická
představitelka současné opatrovnické justice - zastaralá, nepružná,
nebojím se říci i neschopná (to sama potvrzuje tím, jak vykládá, že si
spisy bere domů), při souzení si vystačí se vzorcem, že dítě patří
vždycky matce a otec je tu od placení výživného, tedy komunistickou
rodinnou morálkou, kterou Vy byste měla spíše odsoudit, nežli
popularizovat.  Kdyby tahle paní chtěla, nebo spíše uměla cokoliv na
justici změnit k lepšímu, jistě by to dávno udělala, ve funkci je řadu
let. To, že je justice nepřátelská nejen k dětem, ale hlavně k jejich
rodičům, je její nepřehlédnutelná zásluha.
Tak - co prosím, od ní očekáváte ? Co myslíte, že Vám tam zázračného poví ?
Znáte přísloví, že starého psa novým kouskům nenaučíš ??

2) Michaela Marksová - feministka. K množství rozvodů, i jejich často
drastickému průběhu, nemálo přispěla. S respektováním zdravé rodiny má
zásadní problémy, stejně jako s respektování rolí jejích jednotlivých
členů, především otců . Celý dosavadní život působila v přímém rozporu
s deklarovaným cílem konference. Co myslíte, že Vám tam zázračného
může tato dáma z přežilého hnutí povědět ??

3) Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně. Původně propagátorka střídavé
péče, která je podle ní nejrozumnějším uspořádáním poměrů dětí po
rozvodu. Když však narazila na odpor takových osob jako je právě
Kantůrková a spol. , tak se zase rychle stáhla. Zbabělost, bojácnost a
ovlivnitelnost jsou jejími hlavními atributy. Podle mého názoru -
atributy neslučitelnými nejen s definicí ústavního soudce, ale i
soudce na nejzapadlejším soudu 1. stupně. Co myslíte, že ta Vám tam
řekne ? Že je nejlepší vždycky vyčkat v závětří, až jak se situace
vyvine ?? Proto snad ten seminář nepořádáte, nebo ano ??

4) Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie.  Osoba, která neví
nic nejen o dětech a opatrovnictví, ale ani o justici samotné, protože
ji prakticky nepoznala. Z praktikantského místa na zapadlém soudu v
Jablonci šla rovnou na Nejvyšší správní soud za bolševikem Baxou - a
už tam zůstala. Proč si ji tam asi vytáhnul ?? Proto, aby učinila
justici přátelskou k dětem ?? Tomu jistě nevěříte ani Vy sama.
Vyjdeme-li z ověřeného konstatování, že současná Soudcovská unie je
jakousi náhražkou stranického průkazu z dob totality pro neschopné
soudce dnes, kteří by se jinak do žádných funkcí nedostali, je odpověď
nabíledni. Co ta by tam asi tak měla komu vykládat ?? A kdo by ji měl
vážně poslouchat ??

Mohl bych pokračovat dalšími jmény, které jsou na Vašem seznamu - a o
opatrovnictví zjevně nic neví a vědět často ani nechtějí (Robert
Pelikán, Tomáš Lichovník, Radka Maxová, Kateřina Valachová, apod.) -
ale myslím, že přehlídka jmen zbytečnosti už byla i tak dostatečně
dlouhá.

Všichni to jsou představitelé současné justice a jejího děsivého
stavu, s žádným námětem nikdy nepřišli, to, jak justice dnes vypadá,
je jejich obrázek, vizitka - a odpovědnost.

Tak proč, prosím, s nimi pořádáte semináře ???

Nemáte co lepšího na práci ??

V současnosti silně rezonují vyjádření některých představitelů
politického života o zbytečnosti Senátu.

Co myslíte, k čemu tak asi v těchto debatách takovýto seminář může napomoci ??

Současně mě udivuje, že vůbec nemáte zájem slyšet názor těch, kteří
mají s justicí - a především opatrovnickou - letité zkušenosti,
doložitelné na desítkách případů, které před soudy obhajovali či
vyřizovali.

Asi sotva mají zkušenosti s mazáním medu kolem úst - což je, jak jsem
pochopil - jediný skutečný smysl Vašeho semináře.

Zato mají dosti konkrétní vize o tom, co by se mělo s justicí dělat,
aby byla přátelská nejen k dětem, ale ke všem řádným a slušným občanům
této země, i cizím návštěvníkům země, pokud s ní přijdou u nás z
nejrůznějších důvodů do styku.

Přeji Vám dostatek energie pro skutečnou práci ve prospěch dětí i
rodin a jejich stability.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala
zatím neúspěšný senátní kandidát ve Vám sousedním okrsku
0 # Saxána 2016-10-18 19:15
Jestli by někdo nedopiloval návrh zákona a předložil k čtení :)

Ústavní zákon o volbách do Parlamentu ČR pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2 0 1 7 , které se budou konat většinovým systémem ve 200 obvodech stanovených v příloze, postupem dle zák. č. 247/1995 Sb. týkající se voleb do Senátu.

Důvodová zpráva : Nejen proto, aby na kandidáty bylo víc vidět !
novinky.cz/.../...
0 # Saxána 2016-10-18 19:26
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-10-19 10:01
Veden stejnou úvahou :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-10-19 10:04
Senatorka Dernerova nemela byt udajne vubec na listine kandidatu.
Ona je doktorka a ma vyhrady k planum Babise ve zdravotnictvi.
Nakonec vyhrala.
Babis jiste planuje zpusob, jak zvysit ziskovost jeho nakoupenych nemocnic. Pod plastikem preventivnich prohlidek dostane obcany do zavislosti na nemocnicich, s vedlejsimi ucinky predepsanych medikamentu pro jejich zdravi.
Z.
0 # Saxána 2016-10-19 11:05
Nic není nemožné a změna Ústavy nechť ve všech HLAVÁCH (označená částí ústavy).
Švýcarsko, kde suverénem je lid rozhodující prostřednictvím referend, je stabilní demokracií i v důsledku precizního vzniku (dá se říci voleb) mandátů členů vlády (po volbách obě komory hlasují o každém kandidátovi - budoucímu členu vlády zvlášť - jednotlivě). Jeden z nich poté je na rok zvolen prezidentem.
viz zboril.blog.ihned.cz/.../
0 # Saxána 2016-10-19 11:20
Jaké složení parlamentu by asi v ČR vzniklo, pokud by platy za funkci byly zrušeny?

Že by Švýcaři to zákonodárství dělali jen jako čestnou funkci?

Výkon funkce poslance n e n í brán jako p o v o l á n í a komory nezasedají kontinuálně. Přesto z hlediska míry aktivity a participace lze zastupitele rozdělit do tří skupin na amatéry, poloprofesionály a profesionály [8]

cs.wikipedia.org/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-10-19 17:10
rozhovor s Bradáčovou

zpravy.idnes.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.