Pan Fiala zatčen a uvězněn

13.6. byl v podvečer zatčen mimo domov. Jeho současná adresa je:

Ing. Jiří Fiala

Vězeňská služba České republiky

Vazební věznice Praha - Ruzyně Pošt. úřad 614/07

161 02 Praha 6

Komentáře  

0 # Saxána 2017-06-16 12:55
Soudce musí dokázat "číst" zákon. I zákon o vyšších soudních úřednících.
Podrobněji úkony popisuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti -vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. A těžko uvěřit, že soudci tento řád nečtou.

www.nkcr.cz/data/predpisy/vkr-k-1-1-2014.pdf

§ 62
(1) Je-li odsouzený na svobodě, vyzve ho p ř e d s e d a s e n á t u
(samosoudce) písemně (vzor 49 tr. ř.), aby trest nastoupil. Ve výzvě
odsouzenému sdělí, který den a ve které věznici má trest nastoupit (příloha
č. 6), a upozorní ho na následky, kdyby trest ve lhůtě nenastoupil (§ 321
odst. 3 tr. ř.).
-------------------------

Výzvu k nástupu trestu vyhotovila svým jménem paní Pešulová, vyšší soudní úřednice z Okresního soudu v Kladně, tudíž se jednalo o výzvu nicotnou - (vyhotovenou osobou neoprávněnou) a nebylo co mařit.

Za maření soudního rozhodnutí je pan Ing. Jiří Fiala vězněn n e p r á v e m .
0 # Saxána 2017-06-21 13:51
Ruzyně, 19. června 2017
Dneska mi nic nepřišlo, a tak nemám nač psát, obálku i známku jsem si musel vyžebrat. Ale nevadí. Povedlo se. Hlavně chci napsat to, co jsem samozřejmě věděl od začátku - totiž že první možnou eskortou jedu pryč - a taky že jo, ................
Srdečně zdravím, i všechny, co zůstali věrni na stránkách. Jirka
0 # Saxána 2017-06-22 09:01
NS Brno - informační kancelář /č.j. 8 Tdo 605/2017/

Sděleno právě teď telefonicky, že ve věci bylo rozhodnuto DNES.

Výsledek nesdělen, nutno čekat na rozeslání.
0 # Saxána 2017-06-22 10:12
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od:
> Komu:
> Datum: 22.06.2017 12:09
> Předmět: dotaz
>

Dobrý den,

navazuji na telefonickou informaci - č.j. 8Tdo 605/2017 - že dnes byla věc rozhodnuta a žádám o stručné sdělení soudního verdiktu.

Prosím o sdělení touto cestou dle jakéhokoliv možného platného zákona (případně zák. o právu na informace) - pokud možno bezodkladně.

Snad tato písemná forma emailovou poštou bez elektronického podpisu je relevantní k ústní žádosti o informaci.

Podobně - jako bych byla osobně přítomna jednání (nebylo avizováno) a rozhodnutí vyslechla - rozsudek je vždy veřejný.

Děkuji.

S pozdravem Miloslava Chalupová, ..... Kladno (nar. v Kladně dne ...)
0 # Saxána 2017-06-22 13:57
> Od: Stockbauerová Zdenka, Ing.
> Komu: "'miloslavachalupova@centrum.cz'"
> Datum: 22.06.2017 08:25
> Předmět: RE: dle zákona o právu na informace
>
Dobrý den,
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat datovou schránkou (pokud ji žadatel vlastní), prostřednictvím držitele poštovní licence nebo přes oficiální elektronickou podatelnu VS ČR (e-podatelna@grvs.justice.cz). Vaše podání takto učiněno nebylo, proto vaši žádost nelze vyřídit dle výše uvedeného zákona.
0 # Saxána 2017-06-22 13:58
Lze Vás oficiálně vyzvat k odstranění vad podání, ale vzhledem k tomu, že dle zákona 555/1992 Sb. o vězeňské a justiční stráži § 23a odst. 13 Vězeňská služba neposkytuje podle zvláštního právního předpisu (zákon 106/1999 Sb.) údaje umožňující určení totožnosti osob ve výkonu vazby, trestu nebo detence, považuji za zbytečné ubírat se touto cestou nadbytečné administrativy, jejíž výstup by pro vás byl nulový. Samozřejmě pokud na své žádosti trváte a zašlete ji oficiální cestou budeme se jí zabývat.

Informaci, kterou požadujete lze získat jiným způsobem. Lze napsat prostou žádost (bez odvolání na výše uvedený zákon) a pokud osvědčíte svůj právní nárok na poskytnutí informace, bude vám poskytnuta.
0 # Saxána 2017-06-22 13:59
Ještě jednodušší způsob je, napsat jmenovanému dopis, pokud se nachází ve zdejší věznici, bude mu doručen a pokud bude chtít odpoví vám sám. V případě, že je v jiné věznici dopis za ním došleme a pokud není v žádné věznici, dopis se vám vrátí zpět jako nedoručitelný (nezapomeňte uvést zpáteční adresu).
Pokud zvolíte tento postup adresa je:

Ing. Jiří Fiala
Věznice Ostrov
Pošt. přihrádka 100
363 50 Ostrov

S pozdravem


Ing. Zdeňka Stöckbauerová
Věznice Ostrov
Vedoucí správního oddělení
Tel: 353240640
Fax:353240651
e-mail:zstockbauerova@vez.ost.justice.cz
0 # Saxána 2017-06-22 14:16
Zjišťování adresy pobytu :

-----Original Message-----
From: miloslavachalupova@centrum.cz [mailto:miloslavachalupova@centrum.cz]
Sent: Wednesday, June 21, 2017 3:18 PM
To: Stockbauerová Zdenka, Ing.
Subject: dle zákona o právu na informace

Dobrý den,

žádám touto cestou o sdělení, zda pan Ing. Jiří Fiala nar. ..... bytem ..... se jako odsouzený nachází ve Vašem zařízení.

Děkuji Vám za dnešní odpověď.

Miloslava Chalupová
0 # Saxána 2017-06-22 14:26
Adresa pravděpodobná


Ing. Jiří Fiala
Věznice Ostrov
Pošt. přihrádka 100
363 50 Ostrov
0 # Saxána 2017-06-23 10:18
Tedy - čekala bych jiný procesní postup ve státě právním - viz níže.

______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od: Hálová Hana
> Komu: "miloslavachalupova@centrum.cz"
> Datum: 23.06.2017 11:20
> Předmět: Odpověď na dotaz
>
Vážená paní Chalupová,

k Vašemu dotazu si Vám dovoluji sdělit, že informační kancelář Nejvyššího soudu je kompetentní ke sdělování informací o stavu řízení, tedy zda bylo v konkrétním řízení již rozhodnuto či nikoliv. V jaké fázi je vypracování odůvodnění rozhodnutí, případně, zda bylo rozhodnutí spolu se spisem již odesláno na soud prvého stupně. Informační kancelář v žádném případě NENÍ OPRÁVNĚNA PODÁVAT INFORMACE o výsledcích řízení. Účastníci a jejich právní zástupci získávají informace o výsledku řízení prostřednictvím prvoinstančního soudu, v tomto konkrétním případě JÍM BUDE OKRESNÍ SOUD v Nymburce. Nejdříve tedy musí být s výsledkem řádně seznámeni účastníci
0 # Saxána 2017-06-23 10:20
Nejdříve tedy musí být s výsledkem řádně seznámeni účastníci a jejich právní zástupci, což se v tomto případě dosud nestalo. Rozhodnutí Nejvyššího soudu společně s procesním spisem odchází obvykle na soud prvého stupně V ŘÁDNÉ LHŮTĚ do jednoho měsíce od data rozhodnutí.

Pro Vaše další případné dotazy KE KONKRÉTNÍMU ŘÍZENÍ JE POTŘEBA PÍSEMNĚ KONTAKTOVAT PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY NEJVYŠŠÍHO SOUDU KANCELÁŘ PŘÍSLUŠNÉHO SENÁTU. OVŠEM ANI TA (PŔÍSLUŠNÝ SENÁT) ZPRAVIDLA NEINFORMUJE O ROZHODNUTÍ (ANI O VÝROKU), KDYŽ DBÁ NA USTÁLENOU PRAXI INFORMOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ.

S pozdravem

Hana Hálová
referentka informační kanceláře

Nejvyšší soud
Burešova 20, 657 37 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 593 413
Email: hana.halova@nsoud.cz
Web: www.nsoud.cz
0 # Saxána 2017-06-23 10:26
Dnes na mou adresu nepřišla žádná zpráva od pana Jirky Fialy.
Což by mohla být i dobrá zpráva, pokud by byl právě na cestě - domů - třeba i pěšky - /jistě nemá na vlak/.
0 # Saxána 2017-06-23 10:36
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od:
> Komu:
> Datum: 23.06.2017 12:34
> Předmět: Re: Odpověď na dot
>

Dobrý den paní Hálová, děkují Vám za rychlou odpověď.

Nemohu uvěřit, že náš právní stát dodržuje Vámi uvedený postup.

Žádám Vás ještě o sdělení názvu právního předpisu i paragrafu, dle kterého jste mi zavedený postup popsala.

S pozdravem
0 # Saxána 2017-06-23 12:58
www.justice.cz


Spisová značka: 8 TDO 605 / 2017

Nejvyšší soud Brno zpět
Kolegium: Trestní

Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Došlo Nejvyššímu soudu 11.05.2017
Datum vyřízení věci 22.06.2017
Údaje platné k: 23.06.2017 04:08:17 zpět
Nápověda
0 # Saxána 2017-06-23 13:49
> Od:
> Komu:
> Datum: 23.06.2017 15:48
> Předmět: již rozhodnutá věc
>Žádám touto cestou o sdělení výroku včerejšího rozhodnutí ve věci 8 Tdo 605/2017.

Rozsudek je vždy veřejný.

S pozdravem Miloslava Chalupová
0 # Saxána 2017-06-23 13:53
Vaše podání ve věci "již rozhodnutá věc č.j. 8 Tdo 605/2017" s evidenčním číslem c620f53d-f6fb-48e7-b167-be042f51f80b a s běžným číslem 7692/2017 bylo doručeno dne 23.06.2017 15:48:03.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud
0 # Saxána 2017-06-23 19:06
Z došlé emailové pošty dnes :

Dobrý den, zachytil jsem Vaše pátrání po výsledku dovolání Ing. Fialy, které bylo vydáno včerejšího dne. Jaký je výsledek dovolání v trestních věcech lze zjistit (ještě před doručením písemného vyhotovení) z postupu dovolacího soudu. Pokud dovoláním napadené rozhodnutí zruší, nařídí zároveň, aby byl odsouzený propuštěn z výkonu trestu. Pokud dovolání odmítne, nic nařizovat nemusí. Takový postup byl v případě odsouzeného Nečesaného (zrušili-propustili), Dalíka (zrušili-propustili) nebo Kramného (odmítli-nepropustili). Jestli pan Fiala nadále vykonává uložený trest, tak jeho dovolání s největší pravděpodobností odmítli.
0 # Saxána 2017-06-23 20:32
> Datum: 23.06.2017 21:32

Dobrý večer.

Dostala jsem dnes dopis od pana Fialy.

Je v Ostrově nad Ohří .

na dopise zpáteční adresa : 363 50 Ostrov nad Ohří, P.O. box 100

Zdá se zatím docela v pořádku, píše že může dostat kilový balíček, ve kterém jsou psací potřeby, papíry, tužky ( nevkládat čokoládu nebo jídlo - to by neprošlo) .

zdraví Pavla
Uvedl, že ho tam přivezli dne 20.dubna 2017.
0 # Saxána 2017-06-23 20:37
Buď se přepsal Jirka nebo Pavla - bude to červen.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.