Pan Fiala zatčen a uvězněn

13.6. byl v podvečer zatčen mimo domov. Jeho současná adresa je:

Ing. Jiří Fiala

Vězeňská služba České republiky

Vazební věznice Praha - Ruzyně Pošt. úřad 614/07

161 02 Praha 6

Komentáře  

0 # Saxána 2017-06-16 12:55
Soudce musí dokázat "číst" zákon. I zákon o vyšších soudních úřednících.
Podrobněji úkony popisuje Instrukce Ministerstva spravedlnosti -vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. A těžko uvěřit, že soudci tento řád nečtou.

www.nkcr.cz/data/predpisy/vkr-k-1-1-2014.pdf

§ 62
(1) Je-li odsouzený na svobodě, vyzve ho p ř e d s e d a s e n á t u
(samosoudce) písemně (vzor 49 tr. ř.), aby trest nastoupil. Ve výzvě
odsouzenému sdělí, který den a ve které věznici má trest nastoupit (příloha
č. 6), a upozorní ho na následky, kdyby trest ve lhůtě nenastoupil (§ 321
odst. 3 tr. ř.).
-------------------------

Výzvu k nástupu trestu vyhotovila svým jménem paní Pešulová, vyšší soudní úřednice z Okresního soudu v Kladně, tudíž se jednalo o výzvu nicotnou - (vyhotovenou osobou neoprávněnou) a nebylo co mařit.

Za maření soudního rozhodnutí je pan Ing. Jiří Fiala vězněn n e p r á v e m .
0 # Saxána 2017-06-21 13:51
Ruzyně, 19. června 2017
Dneska mi nic nepřišlo, a tak nemám nač psát, obálku i známku jsem si musel vyžebrat. Ale nevadí. Povedlo se. Hlavně chci napsat to, co jsem samozřejmě věděl od začátku - totiž že první možnou eskortou jedu pryč - a taky že jo, ................
Srdečně zdravím, i všechny, co zůstali věrni na stránkách. Jirka
0 # Saxána 2017-06-22 09:01
NS Brno - informační kancelář /č.j. 8 Tdo 605/2017/

Sděleno právě teď telefonicky, že ve věci bylo rozhodnuto DNES.

Výsledek nesdělen, nutno čekat na rozeslání.
0 # Saxána 2017-06-22 10:12
______________________ Původní zpráva: ________________________
> Od:
> Komu:
> Datum: 22.06.2017 12:09
> Předmět: dotaz
>

Dobrý den,

navazuji na telefonickou informaci - č.j. 8Tdo 605/2017 - že dnes byla věc rozhodnuta a žádám o stručné sdělení soudního verdiktu.

Prosím o sdělení touto cestou dle jakéhokoliv možného platného zákona (případně zák. o právu na informace) - pokud možno bezodkladně.

Snad tato písemná forma emailovou poštou bez elektronického podpisu je relevantní k ústní žádosti o informaci.

Podobně - jako bych byla osobně přítomna jednání (nebylo avizováno) a rozhodnutí vyslechla - rozsudek je vždy veřejný.

Děkuji.

S pozdravem Miloslava Chalupová, ..... Kladno (nar. v Kladně dne ...)
0 # Saxána 2017-06-22 13:57
> Od: Stockbauerová Zdenka, Ing.
> Komu: "'miloslavachalupova@centrum.cz'"
> Datum: 22.06.2017 08:25
> Předmět: RE: dle zákona o právu na informace
>
Dobrý den,
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat datovou schránkou (pokud ji žadatel vlastní), prostřednictvím držitele poštovní licence nebo přes oficiální elektronickou podatelnu VS ČR (e-podatelna@grvs.justice.cz). Vaše podání takto učiněno nebylo, proto vaši žádost nelze vyřídit dle výše uvedeného zákona.
0 # Saxána 2017-06-22 13:58
Lze Vás oficiálně vyzvat k odstranění vad podání, ale vzhledem k tomu, že dle zákona 555/1992 Sb. o vězeňské a justiční stráži § 23a odst. 13 Vězeňská služba neposkytuje podle zvláštního právního předpisu (zákon 106/1999 Sb.) údaje umožňující určení totožnosti osob ve výkonu vazby, trestu nebo detence, považuji za zbytečné ubírat se touto cestou nadbytečné administrativy, jejíž výstup by pro vás byl nulový. Samozřejmě pokud na své žádosti trváte a zašlete ji oficiální cestou budeme se jí zabývat.

Informaci, kterou požadujete lze získat jiným způsobem. Lze napsat prostou žádost (bez odvolání na výše uvedený zákon) a pokud osvědčíte svůj právní nárok na poskytnutí informace, bude vám poskytnuta.
0 # Saxána 2017-06-22 13:59
Ještě jednodušší způsob je, napsat jmenovanému dopis, pokud se nachází ve zdejší věznici, bude mu doručen a pokud bude chtít odpoví vám sám. V případě, že je v jiné věznici dopis za ním došleme a pokud není v žádné věznici, dopis se vám vrátí zpět jako nedoručitelný (nezapomeňte uvést zpáteční adresu).
Pokud zvolíte tento postup adresa je:

Ing. Jiří Fiala
Věznice Ostrov
Pošt. přihrádka 100
363 50 Ostrov

S pozdravem


Ing. Zdeňka Stöckbauerová
Věznice Ostrov
Vedoucí správního oddělení
Tel: 353240640
Fax:353240651
e-mail:zstockbauerova@vez.ost.justice.cz
0 # Saxána 2017-06-22 14:16
Zjišťování adresy pobytu :

-----Original Message-----
From: miloslavachalupova@centrum.cz [mailto:miloslavachalupova@centrum.cz]
Sent: Wednesday, June 21, 2017 3:18 PM
To: Stockbauerová Zdenka, Ing.
Subject: dle zákona o právu na informace

Dobrý den,

žádám touto cestou o sdělení, zda pan Ing. Jiří Fiala nar. ..... bytem ..... se jako odsouzený nachází ve Vašem zařízení.

Děkuji Vám za dnešní odpověď.

Miloslava Chalupová
0 # Saxána 2017-06-22 14:26
Adresa pravděpodobná


Ing. Jiří Fiala
Věznice Ostrov
Pošt. přihrádka 100
363 50 Ostrov

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.