Dopis od Fernanda Burgose

 

                                                                                                                             Fernando Burgos

 

                                                                                                                             7.11.17

 

Milý Jirko,

 

Jsem rád,  že ses ozval, chvíli jsem si už myslel, že bys mohl být  venku. Poslal jsem ti dopis koncem srpna s osmi poštovními známkami a doufám, že si k tobě také našel cestu.

 

 

Dostal jsem  ten článek  20. října a poslal jsem ho k překladu.

 

Čekat na soud ve vězení téměř po celou dobu řízení, jen aby se pak člověk dověděl, že dostane podmíněný trest, opravdu nedává absolutně žádný smysl. Pokud to chápu  správně, je to absurdní. Zdá se, že zde  zavírají každého bez ohledu na to, co provedl nebo z čeho je podezírán,  i když  by člověk mohl čekat na svobodě a do soudního projednání pracovat. Vůbec to nedává smysl. Zeptal jsem se pana Mečla, proč to tak je, a on mi odpověděl něco velmi zváštního, že totiž oni chrání sami sebe.  Cožpak nemají soudci  chránit zákon a práva jednotlivců?? Nese to všechno známky nefunkčního soudního systému. Ovšem sám o sobě ten systém není takto postaven. Pokud se podíváš na ústavu, je velmi podobná těm západoevropským. Problém spočívá v nekompetentnosti státních zástupců a soudců. Viděl jsem to na vlastní oči. Zdá se, že státní úředníci, jako například soudci a státní zástupci, si vytvořili samostatný systém, jiný než který měl být zaveden. Výklad zákona není objektivní, ale místo toho do značné míry závisí na každém soudci, na jeho osobních názorech a nikoliv na jeho odborném objektivním názoru.

 

Jak víš, narodil jsem se v Bolívii  a to je už po mnoho let jedna z nejzkorumpovanějších zemí v Jižní Americe. Od roku 1984 jsem vyrůstal  ve Švédsku - v zemi, kde korupce je  jedna z nejnižších na světě. Vím, co je to právní  stát, a nikdo mě nemůže oklamat iluzí demokracie a korupci já poznám na míle daleko.

 

Rodinný soud ve Švédsku je odlišný od rodinného soudu v České republice. Je to jako noc a den.

 

Korupce je jednání způsobem, který je nemorální a/nebo nečestný, a je to korupce, i když člověk neví, že je nemorální nebo nečestný.

 

Bohužel postoj zkorumpované osoby se nedá změnit jen tak, ani když ji budeš tlouct biblí po hlavě. Trvá  to generace.

 

Pokud jde o můj soud, probíhala tři jednání. Při posledním jednání poskytl můj advokát soudu dvě rozhodnutí od nejvyššího soudu. Jedná se o dva  velmi relevantní  případy  podobné s mým. Dle judikatury R40 / 1990 rodič, který vyjíždí z České republiky s nezletilým dítětem do zahraničí i proti přání druhého rodiče, se nedopouští trestného činu únosu dítěte z důvodu opuštění ČR. S nezletilým rodič vykonává svá rodičovská práva.

 

Na základě jiné judikatury, totiž R53 / 1980, by se nemělo  považovat za únos dítěte,  jestliže, v případě kdy rodiče již nežijí společně, ale dítě žije pouze s jedním z nich, druhý rodič odvede dítě, pokud soud  ještě nerozhodnul platně o opatrovnictví. Rodič by neměl být trestně stíhan za tento čin ani v případě, kdy soud již o opatrovnictví rozhodl , avšak druhý rodič není ochoten podřídit se tomuto rozhodnutí.

 

Toto (mé) zadržení je tedy nepodložené od samého začátku. Vznesli jsme kvůli tomu ústavní stížnost a také jsem se odvolal proti rozsudku. St. zástupce pokud neoficiálně vím, žádné odvolání nepodal.

 

Změnil jsem svého dosavadního  právníka z důvodů, které zde nechci rozebírat. Myslím že není velmi  kompetentní a  je nevhodný pro další instanci (můj nový právník). V České republice existují převážně dva typy právníků. Jsou buď nekompetentní nebo chamtiví. Je těžké najít ty dobré. V řetězci je mnoho slabých článků.

 

V současné době čekám na překlad písemného rozhodnutí. Uplynul již měsíc a písemné rozhodnutí nebylo dosud přeloženo. Upřímně nechápu, jak  tu lidé mohou přežít.

 

Během hlavního líčení v mém případě prokurátor nepředložil žádné důkazy proti mně. Především totiž žádné  neexistují.  Podle zákona se předpokládá, že obžalovaný klamal anebo použil násilí (odstavec 200). Neexistuje absolutně nic, co by to prokázalo. Naopak bylo prokázáno, že všechno, co jsem po celou dobu říkal, je podloženo důkazy a svědky.

 

Proto mi žalobce položil jen několik málo dotazů. Věděl, že to není k ničemu , nebo  se bál konfrontace s logikou. Myslím, že se mě zeptal na 3 otázky a jedna z nich byla o tom, jaké je počasí ve Španělsku.

 

Soudkyně v rosudku napsala, že mi  nebylo  nebo nemohlo být prokázáno, že nemluvím pravdu, ale stejně z toho vyvodila, že jsem vinen. To je soudní chuligánství. Nejprve mě obviní podle nesprávného paragrafu a pak mě shledají  vinným, i když důkazy ukazují opak.

 

Čím jsem vinen je to,  že jsem neuposlechl rozhodnutí civilního soudu, a mělo by to být tedy u civilních soudů projednáváno. Neuposlechl jsem rozhodnutí civilního soudu, protože to bylo velmi špatné rozhodnutí, které uvěznilo mou dceru a mě na téměř čtyři roky. Bylo to jako v Sovětském svazu, kdy lidé nesměli cestovat z východu na západ. Pouze analfabet nebo právně negramotný člověk může činit taková rozhodnutí v moderní době. Ale teď nevím, který proces je horší, občanský nebo tento, protože z hlediska absurdnosti je tento proces nyní pokračováním toho předchozího. Takže kdo je hloupější - osel nebo ti, kteří následují osla? Každopádně neurážejme zvířata. Doufám, že přijedeš na návštěvu, až budeš venku. Pravděpodobně budu mít do té doby termín jednání soudu.

 

Hodně pozdravů i od mojí rodiny

 

Měj se dobře

 

Fernando Burgos

 

Liberec ,                7.11.17                                                               Fernando Burgos

 

                                                                                                          PS 400 – VV Liberec

 

                                                                                                         460 62 Liberec.

 

________________________

________________________

 

 

 

 

 

Komentáře  

0 # Saxána 2017-11-27 19:53
Trestní věc proti Ing. Petr Vlček

Veřejné zasedání se bude konat dne 29.11.2017 v 13:45 hod., u Krajského soudu v Praze, se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, v místnosti č.dv. 2/I. patro, budova A
0 # Saxána 2017-11-28 13:26
> Od: Bidovský Josef, Ing.
> Komu:
> Datum: 28.11.2017 10:49
> Předmět: Odpověď na dotaz
>
Na základě Vašeho dotazu k návštěvě u ods. Fialy Vám sděluji, že odsouzený se již v naší věznici nenachází a návštěvu tedy nelze realizovat.
S pozdravem

Vrchní komisař
mjr. Ing. Josef BIDOVSKÝ
vedoucí oddělení výkonu trestu
Vazební věznice Praha - Ruzyně
Pošt. úřad 614/07, 161 02, Praha 6
telefon: 602 622 190; 220 184 444
e-mail: jbidovsky@vez.ruz.justice.cz
0 # Saxána 2017-11-28 18:07

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.