O vstupu na valnou hromadu,

ale daleko spíše o státním zastupitelství a jeho současném stavu obecně, o OSZ Praha - západ pak obzvláště. 

 Nebudeme si zastírat, že státní zastupitelství je v současnosti nejtemnější složkou justice.

Zatímco soudy přeci jen jednají veřejně - a je na ně tudíž - alespoň částečně a alespoň někdy - vidět, státní zastupitelství a jeho struktury zůstávají skryty zcela. Všechno je tam tajné, nikdo z veřejnosti nemá k ničemu přístup ... Původně asi proto, aby nebyl ohrožen - třeba předčasným vyzrazením - boj se zločinem. 

Jenže za tuto líbivou vějičku se pak snadno schová kdejaký šlendrián, ba co více - otevřené a masové zneužívání nemalých pravomocí, které státní zastupitelství má. 

Andrej Babiš hovořil o objednávce trestního stíhání - načež se zvedla vlna rádoby "pravověrných ochránců demokracie" a současných pořádků - a zvláště názorným (a zvláště smutným) příkladem byl bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš - kteří to začali masově odsuzovat, jak si tohle může někdo dovolit říci, prý o právním státě. Všimněte si prosím, že NIKDO  z těchto "pravověrných ochránců" neměl žádné nebo minimální zkušenosti s justicí, natož s trestním stíháním, natož s tím účelově vytvořeným. Takže prokazatelně mluvili (chce se užíti příhodnějšího výrazu "žvanili") o něčem, o čem sami prokazatelně vůbec nic nevěděli. 

Andrej Babiš jistě ví, co říká. Sám jako bývalý estébák bezesporu mnohé dnešní "právní státovce" a "přesvědčené demokraty" učil, jak trestní stíhání nejen zahájit, ale také vést, aby bylo efektivní a rychle dosáhlo žádoucích výsledků, vůči komu ho zaměřit a jak ho úspěšně završit. Procesy s Miladou Horákovou a spol. totiž nejsou u nás žádnou vyčichlou historií, ale žhavou současností - snad jen s tím rozdílem, že byl jednak zrušen trest smrti a jednak stačí k takovému trestnímu stíhání už ani nepohodlnost vůči státu či vůči režimu, ale třeba i jen vůči určité skupině lidí (např. soudců, např. státních zástupců, např. podnikatelů, např. "lobbistů" (decentnější výraz pro dřívější veksláky) nebo policajtů. Prostě nepohodlnost vůči všem, kteří mají buďto politickou, nebo ekonomickou moc, případně obojí, což je samozřejmě nejčastější. 

Obrátil se na mne (a na naše sdružení) nedávno jeden pán - ať se prý přijdu podívat na jeho soud, kde vystupuje jako obžalovaný. 

I - šel jsem. A dodatečně jsem byl tomu velmi rád. Neboť lepší příklad k ilustraci současného stavu státního zastupitelství, a to především (nikoliv výhradně) toho středočeského, bych sotva kde našel. 

Podstata věci - až k nevíře. 

Obchodní společnost, její Valná hromada, skupina vlastníků a jednatelů, mezi kterými zjevně probíhají spory. O to, kdo jednatelem je a má být - a kdo ne. Část vlastníků si zorganizovala vlastní valnou hromadu, na kterou ovšem nechtěla některé jiné pozvat, resp. vpustit - a to, dokonce, včetně zjevně úředních osob, jakými byl např. opatrovník (kdo to neví, jako jsem to původně nevěděl já, tak opatrovníka může mít od soudu nejen dítě, ale i celá společnost, pokud se nachází ve stavu jako tato - tedy četné spory mezi vlastníky, opakované žaloby na neplatnost valných hromad, nejasná právní i vlastnická situace - pak soud (rejstříkový) ustanoví takové společnosti opatrovníka, aby dohlížel hlavně na to, aby se neztrácel a nevytrácel majetek či aktiva firmy).

Takže část vlastníků či jednatelů, kteří se za ně minimálně považovali, si zorganizovala valnou hromadu - otázkou je, zda ji vůbec mohli svolat - a na tu si pozvala ochranku. Tedy soukromou bezpečností agenturu. A ta dostala pokyny, koho na valnou hromadu vpustit, a koho ne.

Dva mameluci se postavili do vchodu - a chtěli zabránit především vstupu opatrovníka - tedy soudem určené osoby (!!) - což je v podstatě totéž, jakoby k vám na základě příkazu k domovní prohlídce šli policajti nebo exekutoři na základě platného příkazu exekučního - a vy jste si najali soukromou ochranku a nechali je z domu zase vyhodit. Resp. je tam vůbec nevpustili.

Co myslíte, že by se pak stalo ?? 

Že by vás, nebo najatou ochranku začal státní zástupce stíhat pro útok na úřední osobu ?? 

Tak - bacha ! Jak který !! 

Na Praze - západ je totiž jeden státní zástupce (možná i víc, kdyby byl takovou výjimkou, asi by tam nemohl existovat), jistý Mgr. Forejt - a ten to vidí kupodivu úplně jinak. 

Spolumajiteli, který legitimně šel na valnou hromadu, navíc v doprovodu úředních osob a strážcům dveří ukazoval příslušné dokumenty o spoluvlastnictví firmy, sdělil obvinění  - prý z vydírání - kterého se měl údajně dopustit tím, že si snažil vynutit vstup na valnou hromadu silou, tedy za použití paralyzéru - a to ovšem až poté, co ho soukromá ochranka pěstmi napadla a srazila na zem. 

Tedy : Soukromá ochranka, která zjevně nezákonně bránila oprávněným osobám ve vstupu na valnou hromadu - a ještě k tomu - na veřejnosti (!!) pěstmi napadla oprávněnou osobu - se podle státního zástupce Forejta nedopustila ničeho - zato pan dnes obžalovaný se (prý) dopustil vydírání, když chtěl na valnou hromadu vstoupit. 

Tohle je tedy startovní čára celého procesu. S tím vyrukovalo státní zastupitelství jako s obžalobou. 

Nutno říci, že již první důkaz provedený soudem - tedy výpověď samotného obžalovaného - zapůsobil na všechny přítomné, včetně soudu samého, natolik, že evidentně začali mít pochybnosti o důvodnosti podané obžaloby.  Proto jsem také státního zástupce následně vyzval, ať ji stáhne a upozornil ho, že to po dobu hlavního líčení může kdykoliv udělat. 

Tyto pochybnosti ještě umocnil následující úkon - totiž výslech tzv. "poškozeného" - čili mameluka ze soukromé ochranky. To právní vědomí bych všem přál vidět : Jediným směrodatným údajem pro něj je - rozkaz šéfa, nic jiného ho nezajímá. Šéf mu řekl, ať tam nepustí ty a ty - tak jistě věděl, proč. Poučení mameluka spočívá v tom, že prý při úkonu nesmí spáchat žádný trestný čin - a současně splnit úkol. Jak se ukázalo, jediný trestný čin, který mameluk za trestný považuje a zná, je trestný čin vraždy - toho se tedy údajně dopustit nesmí - ovšem jen potud, pokud se napadený nezačne efektivně bránit. Pak má mameluk za to, že nesmí být ohrožena jeho (vlastní) fyzická integrita, a byla-li by, pak může použít i za pasem zastrčenou pistoli. 

Takže vlastně může pan obžalovaný ještě mluvit o štěstí, že je mameluk - za to, že chtěli jít na valnou hromadu, kam zjevně patřili - nepostřílel. 

Reakce státních orgánů v tomto jinak právně naprosto jasném případě je zcela šokující - a vypovídá o tom, že nejen že je samozřejmě možné - ba běžné - si u nás objednat na nepohodlné lidi trestní stíhání - ale že si dokonce kompletně celý státní aparát zprivatizovalo pár grázlů (jistě ne zadarmo) - a ten je dnes zneužíván jako úderná síla mafie. Právě k likvidaci nepohodlných lidí. 

Pan zde obžalovaný takovým nepohodlným zjevně musel být, protože ač policii zavolal on - s tím, že byl napaden - a také zjevně byl - tak policii bylo od samého začátku jasno, že to ve skutečnosti bylo přesně naopak - a právně i intelektuálně vyspělý inženýr, spoluvlastník a podnikatel - napadl pologramotného a o dvě hlavy vyššího mameluka s inteligencí houpacího koně, aby mu způsobil - neexistující - zranění paralyzérem. Žádné totiž nebylo ani nahlášeno, a to ani při příjezdu policie. 

Dává tohle někomu smysl ?? Vlastně - kromě toho, že státní moc byla - a je (minimálně v tomto konkrétním případě) - zkorumpována od A do Z, zcela v rozporu se zákonem se prostě přiklonila na stranu té části spoluvlastníků, kteří si přáli valnou hromadu zorganizovat a změny ve společnosti ve svůj prospěch provést - a že to zcela jistě nedělá zadarmo. 

Jak jinak by bylo možné, aby tatáž situace byla jiným státním zastupitelstvím (konkrétně ve Znojmě, kde je pobočka téže firmy a kde - po úspěchu se znásilněním valné hromady u Prahy mělo proběhnout totéž) vyhodnocena přesně opačně, tedy tak, že dotyční spoluvlastníci neměli žádné právo soukromou ochranku povolat a obsadit firmu, načež byla tato ochranka státními orgány vykázána a zahájeno trestní stíhání osob, které tento "vlastnický puč" zorganizovaly. 

Jistě uznáte, že to všechno jsou okolnosti natolik zajímavé - včetně vysoce erudovaného projevu samotného obžalovaného, a to jak po právní, tak po obchodní stránce - že nám stálo za to pana obžalovaného pozvat k nám na natočení rozhovoru - o jeho případu, i o justici obecně, o státním zastupitelství pak obzvláště. 

A názory, které v něm zaznívají, jsou natolik zajímavé, podložené a ilustrativní, že by byla věčná škoda je veřejnosti zatajit. 

Mimochodem, s naprostou většinou vyslovených názorů a zjištění se plně ztotožňujeme a odpovídají i našim poznatkům a zkušenostem. 

Včetně názoru pana inženýra na personální obsazení státních zastupitelství a policie - část z toho mi pak ještě dodal mimo kameru, s tím, že je to už od školy (Právnické fakulty) uzavřená sorta lidí, bavících se jen mezi sebou - a ztrácejících naprosto kontakt s realitou, o které pak nemají nejmenší představu. 

Každý systém, který nemá kontrolní (a čistící) mechanismy - jako že ty v justici naprosto nefungují - postupně nutně degeneruje, a je jen otázkou času, než se rozpadne úplně. 

Shodli jsme se i v názoru na Lenku Bradáčovou, která za celý tento tragikomický systém, ohrožující celou společnost, nese osobní odpovědnost - stejně jako na lidi, kteří ji "baští" její médii vytvořenou umělou roli povznesené "spravedlivé". 

Nic není vzdálenějšího realitě - a nic nesvědčí o naivitě těchto lidí více, nežli právě tahle představa. 

A teď už se - s námi - podívejte na následující dokument : 

 

Dnešní video natočené před soudem (na Praze - západ) : 

https://youtu.be/ghHUsh7SiBQ

_________________________

A pokračování diskuse za stolem : 

https://youtu.be/wUEj1p5SZS8

_________________________

________________________

 

Soudkyně Jitka Drábková, které celý případ nepovedené valné hromady přistál na stole ... 

 

 A její celý senát

 A konečně : Pan obžalovaný - jinak též nepohodlná osoba vyjadřující se s krajním despektem o současném stavu státního zastupitelství - a toho středočeského pak zvláště. Bohužel, naprosto pravdivě... 

________________________

________________________

Víte, co je zvláštního na téhle zprávě ?? 

https://www.novinky.cz/krimi/462730-soud-potvrdil-byvalemu-exekutorovi-11-let-vezeni-vymozene-dluhy-si-nechal-pro-sebe.html

Nic - jenom to, že Visvader řádil ... na Praze - západ !! Kdopak mu to asi po celá léta beztrestně umožňoval ??? 

 

______________________

______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-02-08 20:39
Státní zástupci nejsou čtvrtou mocí

neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-02-08 20:41
Humorista :

Útoky na justici jsou útoky na demokracii

blog.aktualne.cz/.../...

_______________

Zjevně ten, co s justicí nikdy nepřišel do styku, natož aby si nějakým vykonstruovaným trestním stíháním prošel sám. Dobře se mu vede - a vůbec netuší, kde žije...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-02-08 20:47
Okamura mj. Babišovi označil - při jejich jednání - ministry, co zjevně nezvládají své resorty : Kromě Karly Šlechtové (ministerstvo obrany) hned jako druhého výslovně uvedl Pelikána - a jeho resort spravedlnosti.

Má pravdu, Okamura, a stoupnul tím v ceně, že otevřeně - konečně (!) - řekl Babišovi to, co ví každý, kdo s justicí přichází do styku.

Ještě měl dodat, že Babiš sliboval odborníky - a tohle jsou "odborníci" leda v uvozovkách, nebo dobří tak možná na parodii na Silvestra.

V justici se tak slaví Silvestr jaksi permanentně...
0 # HUbi 2018-02-09 14:07
tohle se mi líbí, jako by jsi mi mluvil z duše, Jirko. Okamura stoupl v ceně , hm
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-02-09 15:47
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-02-08 21:20
Nepovede-li se soudci rozhodnutí vysvětlit, pak selhal.

ceskapozice.lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-02-09 15:48
Právo je jen nástroj k řešení sporů, spravedlnosti se jím dosáhnout nedá, říká soudkyně Ústavního soudu Šimáčková

archiv.ihned.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-02-09 15:49
Drive to odnesl Kovarcik, ted to byl "boxer".
Co maji tyto dva pribehy spolecneho?
Nebyla to dokonce "vrazda na objednavku"?
Pitva by mohla vnest jasno!
Z.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-15 18:58
Síla reportáže - a veřejného mínění :

Dobrý den,

dnes vynesl soud rozsudek a zprostil mne obžaloby s tím, že trestný čin se nestal. Státní zástupce se na místě odvolal. Jen pro info navrhoval trest 3 roky podmíněně na 5 let a 5.000.000,- Kč pokuty plus dohled a další.

S pozdravem


Ing. Martin Lang
LG system spol s r.o.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.