Rajm : 2 roky působení estébáckého synka

rozvrátily nymburský soud, a to mnohem spolehlivěji než by to dokázala jakákoliv zahraniční rozvědka. Či záškodnická skupina. 

 

 On tedy, mezi námi, nebyl nikdy nic moc - ovšem to, co tam najdete dnes, se nedá nazvat jinak než naprostou anarchií a rozvratem. 

Kdysi tam aspoň nebyl problém sepsat úřední záznam. Dnes už je neřešitelným problémem i to. 

Stížnosti - nejsou a neřeší se - protože je nikdo nechce přijmout, natož sepsat, ač je to samozřejmou povinností každého státního orgánu, a soudu především. 

Na podatelně - či chcete-li informačním centru - nevzdělaná, nezaškolená, leč o to drzejší holka, která sice nic neumí  a v ničem ji neproškolili - kromě jediného : Být drzá k návštěvníkům soudu a snažit se jich zbavit stůj co stůj. 

Ale vezměme to po pořádku : Byl jsem nahlížet do spisu. Dlouho předem oznámeno soudu. Spis - po vrácení z KV - už byl, v tom by problém nebyl. Problém byl v tom, co bylo, resp. hlavně nebylo ve spisu. 

Protože jediný důvod, proč jsem chtěl spis vidět, byl příkaz k dodání do výkonu trestu.

Sice jsem ho už viděl u policajtů, když mě loni v červnu zatkli, a proto taky dobře vím, kdo ho podepsal a vystavil (a tím i že na to neměl žádné oprávnění) - ale potřeboval jsem jeho kopii. 

No - a příkaz ve spise - jak jinak - nebyl. Jen doručenka od policajtů, že jim byl zaslán. A že ho zasílá vyšší soudní úřednice Edita Rothová (madam se podepisuje jako chlap, asi má z ženství nějaké komplexy - takže na papírech je všude napsáno Roth), která ho taky vystavila. 

Což jako vyšší soudní úřednice výslovně nesmí, to jí zakazuje trestní řád, který hovoří o rozsahu pravomocí vyšších soudních úřednic a vyjmenovává, co nemohou dělat. Příkaz k zatčení a k dodání do výkonu trestu jsou mezi těmito jim zakázanými činnostmi.

__________________

______________________

 

 

 

______________________

Ve spise jinak byl jinde nevídaný chlív. Část listů očíslována, část očíslována jinak, část neočíslována vůbec. Prostě - chlív. Rajmův chlív. Co taky chtít od evidentního psychopata, zvláště poté, co ho udělali předsedou soudu, takže jeho spisy nikdo nekontroluje, leda on sám. 

Chtěl jsem o tom sepsat záznam. K listině o nahlížení do spisu. 

Pro tu husu z podatelny neřešitelný problém - protože jí to prý vnitřní kancelářský řád neukládá. 

Dřív to běžně šlo a nikdo se na žádný řád neodvolával. Logicky se mělo za to, že to patří k nahlížení do spisu. Pokud tam nahlížející něco našel, co si myslí, že tam nemá být, tak to k zápisu o nahlížení do spisu připojil. 

Tak jsem chtěl tedy sepsat stížnost a úřední záznam. 

Nic z toho nešlo. 

K ničemu z toho ji nikdo neproškolil - a nejen ji, ale nikoho z celého soudu, protože to neuměl - a nemínil udělat nikdo. 

Když jsem se zeptal, kde je předseda soudu, tak prý na dovolené, místopředseda soudu taky. 

Když jsem se zeptal, kdo teda dnes soud řídí - tak to NIKDO NEVĚDĚL. 

Nebyla tam ani ředitelka správy soudu, když jsem ji začal hledat v souvislosti s tím, že ta husa z podatelny neumí vůbec nic a ještě je drzá na návštěvníky soudu.

Když jsem se jí zeptal, co má za školy, tak prý jen mateřskou školku (vypadala, pravda, na to) - jinak nikam nechodila a taky nic neuměla. Když jsem se ptal, kdo ji zaškolil nebo proškolil, tak prý vyšší soudní úřednice, která to dělala před ní. Ředitelka správy soudu, která to jediná jednak smí a jednak také musí dělat, nikoliv.

K ničemu - stejně jako Rajm a všichni ostatní. Prostě - ryba smrdí od hlavy, tady na dálku - a podle hlavy pak vypadají všichni ostatní.

Z celého soudu neměl kdo sepsat, ale ani přijmout stížnost, z celého soudu nikdo ani nevěděl, že takovou povinnost mají. Jediné, co byli schopni mi posléze poskytnout, byl čistý list papíru, abych si prý stížnost napsal sám. 

Když se tak stalo, tak ta husa - přesně, jak jsem čekal - jo odmítala ofotit, tedy poskytnout i jen doklad o tom, že byla vůbec podána. 

Už jsem byl rozhodnut obejít kompletně celý soud a nechat si písemně potvrdit každou další husou, že odmítla pořídit jednu kopii úřední listiny, notabene takové, kterou měli sepsat oni sami. Ve vedlejší kanceláři, právě Edita Rothová, byla ovšem zběhlá natolik, že ten papír raději ofotila. 

Proto ho teď můžete vidět i vy. 

______________________

 

 Zápis z OS Nymburk : 

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

PŘEPIS  ručního podání : 

KS v Praze 

prostřednictvím OS v Nymburce 

 

                             STÍŽNOST

na vedení spisu, neschopnost sepsat úřední záznam, neschopnost přijmout stížnost,

neznalost, kdo v daný den řídí soud, neschopnost sepsat úřední záznam

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

V pátek, dne 9. února nebyl na soudě nikdo z vedení soudu, nikdo nevěděl, kdo je zastupuje, nikdo nevěděl, kdo přijímá stížnosti a kdo sepíše úřední záznam a nikdo nevěděl, kdo vlastně řídí soud. 

Soud představoval čistý, neorganizovaný chaos. 

Pracovnice podatelny neznala svou povinnost přijmout stížnost a pořídit o ní záznam, nevěděla, jaké má vzdělání a neznala kancelářský řád, minimálně v ustanovení o přijímání stížností a povinnosti vyhotovit záznam k nahlížení do spisu. 

Spis 3 T 31/2016 je zjevně nekompletní, chybí zásadní listiny, jako např. příkaz k dodání do výkonu trestu a zcela chybí legální podklad, na jehož základě by tato listina neměla být součástí spisu. Na soudě nikdo neví, proč součástí spisu není. 

Jednotlivé strany spisu nejsou číslovány buďto vůbec, nebo zcela nahodile a nesouvisle, takže lze říci, že spis není číslován vůbec a de facto si s jeho obsahem může dělat kdo chce co chce. 

Podobný chaos a chlív ve spisu jsem u soudů ještě nezaznamenal. Stejně jako skutečnost, že nikdo neumí sepsat a přijmout stížnost a ani o této povinnosti neví. 

Spis obsahuje nijak nevyřízená podání. 

Zprávu na mou trvalou adresu. 

                                                    Jiří Fiala 

9. 2. 2018

2.str. : 

P.S. Pracovnice podatelny odmítla přijmout podání a pořídit z něj 1 kopii jako potvrzení. Sama prohlašuje, že ji nikdo nepoučil o této povinnosti a nebyla nikým proškolena. 

Následně obejíty ostatní kanceláře za účelem pořízení kopie. 

 

____________________

____________________

 

No, a když už jsme měli rozhodné skutečnosti zjištěny - především pak tu, že ve spise - krom neuvěřitelného chlívu - není jediný doklad o tom, že by soudce pověřil vyšší soudní úřednici nějakou takovou činností jako je vyřizování návrhů na odklad nástupu trestu či dokonce vystavení příkazu k dodání do výkonu trestu - tak jsme šli zvesela podat trestní oznámení na nám dobře známé OSZ v Nymburce - spolu se zdvořilou žádostí o okamžité zajištění důkazů (tedy předmětného příkazu k dodání do výkonu trestu) za účelem trestního řízení, neboť tyto důkazy se - podle doručenky - nacházejí i v současnosti v dispozici policie ČR. 

A může se policie snažit - a konečně dělat něco užitečného, a ne jen přepadat slušné lidi a vykopávat jim bezdůvodně dveře. 

 

 

 

 

 

____________________

____________________

Dovětek : 

 

Vážený pane inženýre,


při dnešním rozhovoru jste se podivoval nad výši hrubého měsíčního příjmu soudce OS Nymburk, když jsem Vám sdělil informaci, že jeho výše (za část roku 2017) činila 102.000,- Kč. Ve skutečnosti již v roce 2015 činil průměrný měsíční příjem soudce OS Nymburk 111.057,- Kč.

Zde je odkaz:

infodeska.justice.cz/.../

__________________

A to se ty svině už ani neobtěžují chodit do práce... 

__________________

 

__________________

__________________

 

Co zbývá dodat ? 

Snad jedině to, že Rajma prostě "poslala" do Nymburka  - pochopitelně bez jakéhokoliv konkurzu, neboť správně usoudila, že i kdyby snížila laťku až na zem, stejně by jím neprošel - komunistka Švehlová, bývalá předsedkyně KS v Praze a nomenklaturní normalizační kádr Okresního soudu v Benešově. 

Takovým hmyzem zamořila  - jen pár dnů před svým odchodem z funkce - většinu okresních soudů ve Středočeském kraji. Asi aby jí za co měli být vděčni. 

 

 

____________________

____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-02-09 22:50
Vnitřní kancelářský řád :

www.nkcr.cz/data/predpisy/vkr-k-1-1-2014.pdf
0 # Kedul 2018-02-10 10:40
ceska-justice.cz/.../...
Setkal jste se s nějaký excesem ohledně práv obhajoby i v polistopadové sféře?
I když v současné době se zabývám spíše právní pomocí na úseku občanskoprávním, nesetkal jsem se s tím, že by mi orgány činnými v trestním řízení bylo cíleně zasahováno do práva na obhajobu. Pokud k některým excesům dochází, pramení často z neznalosti zákonné úpravy a takové pochybení lze cestou stížnosti napravit.

K tomu zkratka neni co dodat .... CAK je opravdu institutem "odborniku" kteri bojuji z sve klienty a davaji jim nadstandartni pravni pomoc ... kdo nezazil justici nepochopi .. kdo zazil ten musi z pana "advokata" zvracet ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-02-10 16:12
K tomu dodám jen jedno :

Na mě se obrací výhradně lidé - a zvláště u cizinců je to markantní - kteří předtím vystřídali 2 - 3 právní zástupce (advokáty), někdy i více - a zjistili, že jsou naprosto k ničemu. Především v opatrovnických sporech.
Jen je skásli o nemalé peníze - a nic pro ně neudělali, pak tvrdili, že se s výsledkem musí smířit, případně že je to ještě to nejlepší, co mohli dosáhnout.

No, a když dotyčný zjistil, že to není žádná výjimka či vybočení advokáta, ale u nás běžný standard - a že mu k dítěti nikdo jiný než právě my nepomůže, tak pak pokorně přijdou.

Čili, když prohlásím, že tam, kde advokáti končí, my začínáme - je to jen popis holé, prokazatelné skutečnosti.

Alespoň v opatrovnictví.

A to ještě mají tu drzost se na nás vyvyšovat. Když sami selhali, kde mohli.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.