Policie NB : Tupost při obtěžování občanů je prý vzorným plněním

Na náhrady škod z takovéhoto "výkonu služby" však šéf tupců údajně není nikterak připraven. 

 

Policajti nemají rádi, když je někdo nazývá nemyslícími tupci. Tady se ovšem sami do této role - a zjevně rádi - vmanipulují, a to navíc v přímém rozporu se zákonem, který říká něco úplně jiného. 

Není nic jednoduššího než si vzít do ruky platné zákony a porovnat je s reálnou skutečností. Aby vynikl na první pohled rozsah nezákonností, které policie denně - a už jako běžnou samozřejmost - páchá - a velmi se následně diví, když se z toho má zodpovídat. 

Reálná skutečnost (z března 2016) : 

Přesně přede dvěma roky zaslala soudkyně z Nymburka Holasová (dnes na KS v Praze) dopis policajtům v NB, kde po nich chtěla doručování písemnosti mé osobě. Současně poslala dopis poštou, ovšem nijak nečekala na to, jestli bude doručen, odmítnut či proběhne alespoň úložní doba. 

Policajti následně začali "doručovat" - tedy jezdit obtěžovat do místa mého bydliště, a to i několikrát denně, včetně nočních hodin. Přitom houkali houkačkou, troubili, prostě rušili veřejný pořádek a zejména pak noční klid v obci. Samozřejmě s jediným zjevným záměrem : Poškozovat moje dobré jméno v místě bydliště. 

Setkali jste se s něčím podobným ? 

Pak si to rozhodně nenechávejte líbit, protože zákon je na Vaší straně - a pokud neproběhly  VŠECHNY PŘEDCHOZÍ ZÁKONEM PŘEDVÍDANÉ ZPŮSOBY DORUČOVÁNÍ, tak vás policajti nemají co otravovat. Nejsou od rozvážení pošty, ale od udržování veřejného pořádku, od rozvážení pošty je Česká pošta.

I tuto jednoduchou a i každému omezenci na první pohled jasnou skutečnost kupodivu dokonce upravuje i zákon. V tomto případě Zákon o Policii a především trestní řád - § 62 : 

Tady je - a tedy  ZÁKONEM PŘEDVÍDANÝ STAV

______________

 

Doručování

§ 62

Obecné ustanovení

(1)   Nebyla-li písemnost doručena při úkonu trestního řízení, doručuje ji orgán činný v trestním řízení do datové schránky1b). Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji orgán činný v trestním řízení sám nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dále jen „pošta“) a v případě, že by takové doručení nebylo úspěšné, i prostřednictvím orgánu obce. Doručují-li písemnost soud nebo státní zastupitelství samy, činí tak svými doručovateli nebo orgány justiční stráže. Nelze-li takto písemnost doručit, doručí se prostřednictvím příslušného policejního orgánu. V případech stanovených zvláštními předpisy doručuje orgán činný v trestním řízení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo jiného stanoveného orgánu.

 

(2)   Má-li obviněný obhájce a poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce, doručuje se písemnost pouze obhájci nebo zmocněnci, pokud zákon nestanoví jinak. Má-li však obviněný, poškozený nebo zúčastněná osoba něco osobně vykonat, doručuje se písemnost i jim.

 

(3)   Doručuje-li orgán činný v trestním řízení písemnost prostřednictvím pošty, lze takovou písemnost vyhotovit za její součinnosti; podrobnosti takového postupu stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

 

______________

Text Trestního řádu je naprosto jasný a neumožňuje žádný dvojí výklad : Policie doručuje teprve až tehdy, až všechny ostatní prostředky doručování (a že jich je !! - kromě pošty, ještě justiční stráž, soudní doručovatelé a orgány obce - tedy starosta a radní) byly MARNĚ VYČERPÁNY. 

A ne že nějaká zjevně blbá a životem unavená soudkyně pošle dopis policajtům, ať ho rozvezou - jako svůj vůbec první počin, co v případu udělá - poté, co jí přistál na stole.

Takový postup JE samozřejmě hrubým porušením principu presumpce neviny (co mají co nevinné lidi otravovat policajti doručováním dopisů) a především hrubou neúctou k osobnosti člověka a svobodě jednotlivce pak zvláště.  Nemluvě o zneužití policie - protože možná právě někdo přepadl banku (což bezesporu JE práce policie) - a ta místo toho, aby zneškodnila a dopadla pachatele, rozváží dopisy. 

Samotný tento postup soudkyně by měl stačit na kárné řízení, neboť je kárným proviněním soudce. Ten je totiž POVINEN postupovat VŽDY podle zákona - zde trestního řádu - (a ne podle momentální - špatné - nálady)  a přesně dodržovat jednotlivé body, které tento zákon stanoví (viz výše - pošta, justiční stráž, soudní doručovatel, orgány obce - pak teprve policajti). 

Dodejme, že postup soudkyně Holasové značně kontrastuje s jejím záměrem - totiž při hlavním líčení trestní řízení zastavit pro četná pochybení v přípravném řízení a nakonec i proto, že žádný trestný čin v popsaném jednání nespatřovala (na rozdíl od KS - senátu Lady, Rudé a Sochorové - který mě chtěl odsoudit za každou cenu). Tedy : Holasová mě měla za nevinného - a o to více vyniká, že takové osobě nechá klidně rozvážet dopis policií - a svědčí to o naprosté profesní otupělosti a denní uvyklosti na hrubé porušování základních procesních pravidel a postupů, jež se jí stalo už samozřejmostí). 

Takže - to máme trestní řád a povinnosti při doručování.

A teď - co policajti ? Co jim stanoví zákon, především služební zákon, tedy zákon o policii ?? 

Jsou opravdu takovými nemyslícími tupci, jak nám sděluje jejich šéf Marek Šmíd, anebo zákon předvídá něco jiného ? 

Tak se podívejme, co na to  ZÁKON

_________________

 

Tedy: Povinností Zábranské - stejně jako všech členů hlídek, které se doručování osobně zúčastnily - bylo : U Zábranské - vrátit dopis s požadavkem na doručování soudu - s tím, že v dopise chybí doklady o využití všech ostatních prostředků, předvídaných trestním řádem (tedy poštou, justiční stráží, soudním doručovatelem, a naposledy orgány obce - tedy starostou a radními) - u členů hlídek pak totéž s tím, že se měli s upozorněním obrátit na Zábranskou. A to ještě není vše - zákon toho přeci předvídá víc : Tedy, v případě, že by jak Holasová (soudkyně), tak Zábranská (vedoucí policajtka) na doručování trvaly - přesto, že by nebyly schopny tyto doklady o využití předchozích prostředků doložit - pak samozřejmě upozornění na tuto skutečnost jejich nadřízeným - v případě Holasové, což tehdy byla předsedkyně soudu, dokonce rovnou předsedkyni Krajského soudu v Praze - a v případě Zábranské řediteli policie v Nymburce. 

Lze mít odůvodněně za to, že z toho nikdo nic neudělal - zato začali tupě, jako stádo idiotů - a samozřejmě zcela bezvýsledně - jezdit do Košíku a "doručovat" v té době policií zjevně nedoručitelný dopis, takže marnili čas, státní prostředky na cesty do Košíku a zpět - a to vše k tíži daňových poplatníků. Daňový poplatník totiž rád platí za blbost svých úředníků. A že to tedy jsou sumy !! Jenom v tomto jediném případě. 

_________________

_________________

A teď se podívejme, jak svou odpovědnost za způsobené škody vidí tito idioti sami : 

________________

 

 

Stanovisko hlavní idiotky - Ladislavy Zábranské (dnes na policii v Benátkách nad Jizerou) : 

 

 Tel. Zábranská : 

https://youtu.be/kWcZycihqVM

 

Předchozí : Viz : 

www.k213.cz/JOOMLA/2810-dorucovani-se-ponekud

 Tedy : Příprava k odpovědnosti žádná, ochota nést následky způsobených škod - nulová. 

Protože je NIKDO NEKONTROLUJE, NIKDO NEŘÍDÍ,  NIKDO A O NIČEM NEŠKOLÍ, sami ŽÁDNÉ VZDĚLÁNÍ  - vzdor opentlení tituly - evidentně nemají, natož pak právní cit a smysl pro spravedlnost - a přesto si všichni - zázračně - myslí, že jsou úžasní mistři světa. Neznají přitom základní předpisy pro svou práci a nejsou pro ni ani tím nejzákladnějším způsobem připraveni. 

________________________

________________________

 

"Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

8. března 2018 18:49

 

Plk. Mgr. Marek Šmíd 

 

Vážený pane zástupce vedoucího územního odboru, 

 

ve Vaší odpovědi se hluboce mýlíte, neboť povinnost odmítnout splnění nezákonného rozkazu je dána přímo trestním řádem. Ten také vymezuje doručování a jeho pořadí. To, že dopis se žádostí o doručení odeslala soudkyně OS v Nymburce Holasová, na nezákonnosti takového požadavku při nesplnění předchozích zákonných podmínek (doručení poštou, soudním vykonavatelem, prostřednictvím orgánů obce, atd. - viz trestní řád) nic nemění. 

 

Vidím, že zneužívání policie ke zcela nezákonným cílům je pro Vás samozřejmostí a běžnou denní praxí. Zajímalo by mne, za co máte ten titul Mgr., kde jste ho získal, v jakém oboru a co Vás kdo učil o ctění principu presumpce neviny, stejně jako o prostředcích trestního stíhání jako vždy poslední možnosti poté, co byly marně vyčerpány všechny prostředky mírnější - a zde je to zvláště markantní příklad. 

 

Rád bych Vám v souvislosti s Vaší odpovědí položil ještě jednu, doplňující otázku : 

 

Kdyby v témže dopise ze soudu v Nymburce (z 9.3. 2016) byla žádost o mou popravu, zda by ji Ladislava Zábranská přijela vykonat osobně, zda by tím někoho pověřila anebo zda by odmítla tento pokyn splnit. Pokud ano, pak na základě jakého ustanovení a s jakým zdůvodněním. 

 

Odpověď postačí písemně, pokud by nepřišla do týdne, přijedeme se na ni zeptat naživo. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala

_______________________

_______________________

 

Czernin Tomáš <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

 

9. března 2018 11:00

 

 

 

Vážený pane senátore, 

 

zasílám Vám článek s dokumentací o obtěžování policií v Nymburce. 

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2817-policie-nb-tupost-pri-obtezovani-obcanu-je-pry-vzornym-plnenim

 

Vzhledem k Vašim zkušenostem s Kunešem, věřím, že Vám bude problematika blízká. 

 

Žádám Vás v této souvislosti jak o Vaše vyjádření ke stavu a činnosti policie v Nymburce, tak o komunikaci tohoto stanoviska současnému ministru vnitra. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

______________________

______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 09:51
Když to dostane rozkazem ?

Tak Tě popraví, stěžovat si může až po splnění rozkazu. O.
________________

Jo, ale předtím má povinnost na nezákonnost upozornit nadřízený orgán a teprve pokud na tom trvá, tak rozkaz vykonat. A pak si znovu stěžovat.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 10:11
Postrehy z Inaugurace:

Zeman nechal usadit byvaleho Premiera Sobotku nekde vzadu, aby se mu zrejme pomstil za politicke rozpory v minulem obdobi.
Bartose z Piratu ani nepozval, on se ale presto dostavil. Asi mu chtel naznacit, ze "mlady kluci" nejsou zrali na ucast pri inauguraci.
Do prvni rady si mel posadit "hodne" Estebaky a hned do druhe rady ty zle , aby bylo vsem jasne, kdo bude v CR udavat ton pristich 5 let.
Bylo videt, ze mu zdravi jiz neslouzi. Pry se chce presto dozit 90 let.
Ja bych mu pral, aby se dozit 960 let - jako Metuzalem, ale v Moskve!!! Z.

________________

Zeman vypadal na fotce jak reklama na pohřební službu. Ještě se navíc povedlo - na Seznamu, jak běží ty různé reklamy - tak zrovna když jsem to otevřel - tak tam bylo něco o pojištění pohřbu. Vedle Zemanovy předsmrtné fotky - to byl fakt vtip, jaký se hned tak nepovede...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 11:27
Jirko ,

jak už jsem před mnoha lety na stránkách uvedl : vymáhat něco na tupci, který nemusí , je dost neřešitelná zápletka.
Jiná by byla dostavit se na "pracoviště " lumpa s patřičnou sukovicí nebo železem a informovat ho -
bude to tak, nebo nebudeš ty !
Ale tak daleko ještě nejsme.

Buď zdráv F
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 11:29
Mlsny pejsacek?
Z
info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 13:46
Inauguracni projev 2018:

Zemanuv inauguracni projev postradal to hlavni - vtip.
Musim ho zde proto doplnit.
TEORIE je, kdyz clovek vsechno vi, ale nic nefunguje.
PRAXE je, kdyz vsechno funguje, ale nikdo nevi proc.
Spousta lidi mi vycita, ze nesjednocuji. Opak je pravdou.
V CR je jednota mezi Teorii a Praxi:
"NIC NEFUNGUJE, A NIKDO NEVI, PROC!"
Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 13:58
Pohadka se spatnym koncem:

Jak skoncila ta pohadka - O cervene karkulce?
Vlkovi rozparali bricho, dali mu tam KAMENI a hodili ho do studny!
Doufam, ze se touto pohadkou na Slovensku nikdo neinspiroval!
Z.
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 15:29
Nepochopil, že inaugurační projev je jiný žánr než beseda s horníky v Ostravě.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 15:34
Hýčkej si svého estébáka : (Markéta Šichtařová)

parlamentnilisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 19:21
V minulosti jsem obdržel upozornění od soudu P8, že pokud si zásilku nevyzvednu, bude považována za doručenou. Patrně budeš VIP, že jezdili do Košíka? O.
___________

No - viď ?? A dokonce i v noci, abych se nemusel obtěžovat na poštu ve dne. To je ale státní servis, co ?? A ještě se mi to - nevděčníkovi - nelíbí. :sad:

Škoda, že takhle vehementně nejezdí taky s odškodným za bezdůvodná trestní stíhání, to bych jistě rád otevřel... :lol:
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 19:54
V noci? Nějak vyměkli. Ve čtyři ráno jako Gestapo a StB ! O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-09 20:56
Polský prokurátor začal šetření politické strany propagující marxistický komunismus

Jde o stranu "Razem" /což česky znamená "Spolu"/. To je ministrana, založená v červenci 2015, v reakci na blížící se parlamentní a senátní volby. Kandidáta Zandberga vyslala akorát do parlamentních, do senátu nevyslala nikoho. V celopolském měřítku má ne více než 6000 členů. Ve volbách dostala něco kolem 3%, takže propadla. Propagovala marxismus, což pro polské veřejné mínění bylo předem odsouzeno jako totální propadák.
Nyní šetří stranu prokurátor. Proč? Protože

čl. 13 polské Ústavy stanoví, že je zakázána existence "politických stran a jiných organizací, dovolávajících se ve svých programech totalitních metod konání nacismu, fašismu a KOMUNISMU, a také těch, jejichž program nebo aktivity směřují k cíli cílem dobýt moc nebo vliv na politiku státu anebo předpokládají utajení struktur nebo členství, zakládají nebo připouštějí rasovou a národnostní nenávist, použití násilí".

Pokud se potvrdí skutečnosti, odporující Ústavě, hrozí straně "Razem" zákaz.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-10 07:08
0 # Kedul 2018-03-10 08:19
Super koncept .. dlouho jsem premyslel jak to napsat ... tohle je moc pekne a doufam ze az vec podam naleznu konecne urad ktery se ma zabyvat zlocinemu spolceni a zneuzivani pravomoci ze strany vsech stupnu statniho zastupitelstvi spolu s policejnimi oddelenimi kraje vysocina ...
rekl bych ze nad statnim zastupitelstvim tak nejak je uz jenom ministr ... rozumenjte fizl krive obvinil a dobre to vi ... statni zastupce se s nim jednovetne bez oduvodneni stotoznil a dobre to vi ... na stiznosti a podani a trestni oznameni nereaguji od jihlavy pred bradacovu prahu az po zemanovo brno .. takze je jasne ze jsou vinni statni zastupci jako jeden celek bez vyjimky, nebot tyto trestne cinny svych podrizenych zamerne kryli a kryt hodlaji i do budoucna ... to vydirani tam bylo samozrejme take ... o dolozitelnych lzich v jejich "usnesenich" kdy se misto argumentu k podanym zduvodnenim ani nevajdrily a radeji lhali ani nemluve...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-10 07:09
Den, kdy byl zavražděn Jan Masaryk :
stream.cz/.../...
0 # Kedul 2018-03-10 11:58
novinky.cz/.../...
No to je opravdu litujeme smejdy.. korupcnici dostavaji za lezeni doma 15 tisic z nasich dani a jeste nesedi ... tak je maji prevelet na vytirani zachodu na sluzebnach zatim ....at vi co je to prace kteru lze kontrolovat ...
Co ty tisice krive obvinenych kteri nedostanou ani korunu nikde je nezamestnaji protoze cely trestnimu stihani a jsou buzerovani na urade prace neschopnymi urednicemi co se bavi buzerovanim obcanu kteri nemaji moznost si odklonit nebo aspon poctive vydelat slusnou mzdu a jeste musi hledat z ceho zaplatit neschopneho pravnika a jsou aby alespon nemuseli platit nesmyslne vysoke povinne zdravotni....
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-10 18:51
Vláda ANO chce zachovat přestupek o urážce úředníka

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-10 21:14
Rusové v minulosti sestřelili civilní letoun, snad Korejský ?


Naše média byla tak kulantní že psali: letadlu byl zastaven let. O obětích ni slova. A tak to pokračuje. O.
__________________

Média vycházejí - rozumně - z toho , že je potřeba silnou pravdu trochu rozředit - aby čtenáře či posluchače neporazila...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-10 21:15
Demonstrace v CR proti "mlaticce" mela jeste vedlejsi ucinek!
Komunisticko - estebacke vyjednavani pujde presto dal.
Z.
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-11 11:43
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-11 11:46
Necim mi ten "prdelolezec" Zimola pripomina FICA.
S Buresem na spici by tak mela MAFIE z celeho sveta dvere v CR otevrene!
Na Slovensku ted demonstruji proti Ficovi a mafii.
Z.
blesk.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.