Na slušnost - pojdeš !

Dříve se říkávalo "Se slušností nejdál dojdeš". V dobách komunistického režimu k tomu přibyl i přídavek : "A pak na ni pojdeš !"

 Faktem je - a mnohokrát jsem se o tom přesvědčil - že slušně lze jednat jen se slušnými, inteligentními a všestranně vyspělými lidmi, kteří to také dokáží ocenit. 

Primitivní grázlové to neocení nikdy, pro ty je jediný argument - argument síly. Kdo ji neumí vyvinout, je pro ně nicotná nula - a slušnost si vysvětlují ne jako ceněné privilegium a uznání osobnosti partnera v diskusi, třeba i nepřítele,  ale jako slabost poskytovatele - který prostě neumí rázně bouchnout do stolu (natož pak i něco víc...). 

Pokud si uvědomíme, kdo dnes v justici (a policii) především pracuje, pak nám snadno vyjde, jak se k takovéto struktuře chovat - a kam asi tak dojdeme se slušností. 

Vyšetřovatelé - stejně jako soudci - mají totiž obvykle předem jasno, pachatele si předem vytipovali - a dokazováním se nehodlají obtěžovat. 

Pokud k nim budete slušní, případně tak naivní, že budete spoléhat na jejich "slušnost" a profesionalitu, samozřejmě spláčete nad výdělkem. Protože oni jdou cestou nejmenšího odporu - Vaše slušnost pro ně žádný odpor nepředstavuje - a tudíž výsledkem bude, že jim jen nevědomky pomůžete k jejich předem dané konstrukci, ve které obvykle figurujete jako předem odsouzený pachatel, od něhož se ani žádný odpor neočekává a jehož úkolem je držet hubu a nechat si všechno líbit. Všechno, co nedoučení zedníci a na nic dobří lemplové předem vymysleli jako jedinou možnou variantu případu. 

O tom se nedávno mohl přesvědčit např. Nečesaný a s ním i celá široká veřejnost, která - jeho prostřednictvím - mohla práci policie sledovat. 

Ale my se vrátíme k naší hlavní látce - a tou je opatrovnictví, resp. opatrovnická justice. Její stav a její fungování. 

Někdy totiž slýchám od - zjevně dosud nezkušených - účastníků řízení, obvykle otců : Já bych chtěl, abyste mě zastupoval u soudu - ale soudci Vás prý nemají rádi... 

Ano, to je pravda, to nemají. A - co ?? 

Tady jsme si dovolili zdokumentovat jeden případ, kde se  (slušný) otec choval maximálně slušně, všechno dodržoval a všemu se podřizoval, byť by to byl i sebevětší nesmysl, soudy neprovokoval, vycházel jim všestranně vstříc - což pro ně byl jen a jen signál, že na odpor nenarazí, a tudíž se ani nemusí žádného obávat - a tudíž si zrealizují svou tradiční - a podle nich často jedině možnou - konstrukci - totiž : Děti matce (ať už se k ní dostaly jakýmkoliv způsobem), otci výživné (samozřejmě co nejvyšší) - a styk s dětmi, pokud si ho nebude matka přát - tak ho prostě neumíme realizovat, protože maminka se přece netrestá... 

A když holt nechce (třeba předávat děti), tak ji holt taky nesmíme nutit - rozsudek nerozsudek. 

Uvádím a zdokumentoval jsem tento případ i proto, že je mi nesmírně blízký, už díky vlastním zkušenostem - a názorně ukazuje, jak úspěšnou a spokojenou rodinu se skvělou budoucností může totálně zlikvidovat a rozvrátit nevyzrálá psychopatka, když se dostane po dětech do práce, kde jí různé - v podstatě závidějící - čůzy začnou přesvědčovat, že přece nebude "tomu pitomci" dělat poskoka, když se může - pohodlně - rozvést, mít od něj peníze tak jako tak - a dál si dělat a žít, jak se jí bude líbit - tedy jako za svobodna - flákat se po večírcích a balit kluky. 

Odpovědí nestranného, zákon respektujícího a vyspělého státního aparátu by mělo být jediné : Pokud jsi, děvenko, takto svévolně rozvrátila rodinu, tak - sice Ti nemůžeme nařídit, aby jsi se do ní vrátila a koukala svědomitě plnit své manželské a mateřské povinnosti, ale zato si taky sbalíš kufříček svých svršků a vypadneš - a to je to jediné, co Ti hodláme dopřát, spolu s výživným, které bývalému manželovi budeš na děti platit. 

Tuhle - naprosto logickou a jedině správnou - vizi by justiční baby, natož pak feministky, pochopitelně nedokázaly rozdýchat - a tak trestají chudáka manžela a otce, jenž se provinil tím, že vydělával peníze, vzorně pečoval o rodinu a měl a má nesmírně rád svoje děti, o které nechce přijít. 

Kdyby to byl pobuda a jeho děti mu byly ukradené, nešlo by ho samozřejmě vydírat. V takových případech pak bývá justice nesmírně štědrá a takovýmto otcům děti naopak cpe horem dolem. 

Bohužel, pro ty milující a starající se je to jen nedostižná rajská hudba, jež se v jejich případech nikdy nenaplní a vždy ji budou slyšet jen jako hodně vzdálenou ozvěnu. 

 Ale k případu : 

Matka v domácnosti, otec vydělávající hezké peníze jako IT odborník. Profese, za kterou do Prahy přišel - stejně jako matka - ze Slovenska, kde by podobné možnosti jako v Praze neměl ani náhodou. 

Společné děti už vyrůstaly v Praze, resp. kousek za Prahou, kde také byly doma a měly své kamarády. A to až do doby, než matka ukončila mateřskou a šla do práce. A tam narazila na porozváděné čůzy a rajdy všeho druhu, jimiž se nechala natolik oblbnout řečmi o "svobodě", že sebrala děti a odvezla je na Slovensko a  podala žádost o rozvod. Důvod sice neměla žádný, ale to naše feministické soudy pochopitelně nezajímá - ty mají jediný zájem : Ha, další rybka se chytla - bude rozvůdek jedna báseň - a my všichni si na něm namastíme kapsy, až budeme mít mastno i u huby. 

A - už to frčelo. 

Dnes není samozřejmě žádný problém i zpětně vysledovat, kdo kde rozhodoval evidentně v rozporu se zákonem, i mezinárodními úmluvami (třeba o právech dítěte), jimiž je ČR vázána... A že to byla především státní zástupkyně na Praze - západ, jež odmítla stíhat matku za únos dětí na Slovensko, když si je tam - v rozporu se vším, co kdy pro tuto oblast platilo a platí - odvezla. 

Proč by se nemohla maminka přestěhovat, že ...?? , jak pravila státní zástupkyně - a že s sebou odtáhla i tři malé děti, jež zde byly zjevně doma, jí bylo srdečně jedno. 

Totéž následně zopakoval feministický odvolací senát Krajského soudu v Praze. Jedna hloupá a nevzdělaná ženská, bez morálky, zato s královskými platy vedle druhé - a třetí. 

Oba státní orgány - jak soud, tak OSZ - v podstatě jen dodatečně legalizovaly matčiny naprosto nezákonné kroky při únosu dětí na Slovensko, následně pak už ani nebylo o čem rozhodovat - protože děti se dostaly z oblasti působnosti původních (českých) soudů... 

Maminka mařila jedno předání dětí za druhým - k čemuž všechny státní orgány, bez výjimky, jen mlčky přihlížely. Přeci - nebudeme maminku nutit, když nechce, že ?!! Jistě k tomu musí mít nějaký důvod !! 

Jo - to měla - a má. Strach z toho, že ve volné soutěži, kdo je lepším rodičem, kdyby k ní došlo, by prohrála na celé čáře - a děti by přirozeně tíhly k vyspělejšímu, zodpovědnějšímu a citlivějšímu rodiči, totiž otci. Což by maminka asi nepřežila... 

K tomu ještě dodejme příšernost názorů "znalkyně" (Strakové) - která otevřeně před soudem prohlašovala, že přece "proč by maminka spolupracovala - když by se to obrátilo proti ní ??!" 

Slyšíte dobře. Tohle s klidem řekla před odvolacím senátem tzv. "znalkyně" Straková - a odvolací senát KS Boudové - Zvěřinové k tomu jen mlčky přihlížel. 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2813-znalkyne

 

"Matka v průběhu tří let více než 130 x zmařila předání dětí ..." - aniž se jí za to cokoliv stalo (srov. s mým případem, kdy jsem si odseděl celých 6 měsíců (!!!) za tzv. "maření úředního rozhodnutí" - jehož se zde matka dopouštěla opakovaně a plnými hrstmi několik let - a v mém případě k uvěznění postačilo jen vytčení neplatnosti výzvy soudu a její následné ignorování, dokud nebudou právní vady výzvy odstraněny... ). To je ale rovnost před zákonem a při výkonu spravedlnosti, co ??

Otec v mezičase přišel o slibně se rozvíjející kariéru - a pokud chtěl zůstat v kontaktu s dětmi - jako že chtěl - musel se vrátit zpátky na Slovensko, neboť tam je matka unesla - maříc jim jak slušnou školu a vzdělání z ní, tak i jejich soukromý život s kamarády a spolužáky v Praze.

A aby to bylo co nejtěžší, unesla je až do Košic, tedy z Prahy 700 km, což pro otce - měl-li to několikrát měsíčně absolvovat jenom proto, aby zvonil na stále zavřené dveře - bylo naprosto zdrcující a likvidační.

Státní orgány - zde soudy, především pak KS v Praze - ocenily lásku a obětavost otce tím, že děti svěřily matce, neboť - podle znalkyně - je potřebí nechat otce prohrát, aby se maminka necítila ohrožována ve své výlučné rodičovské roli, protože pak se prý - možná - zklidní - a ukáže děti otci aspoň na pár chvilek někde v centru za asistence vychovatelek...

Rozvrat a rozpad funkční, vzorové a slušné rodiny, řízený státními diletantkami a psychopatkami ze soudů, různých Center (RIAPS) a jiné rozpočtové pakáže, jež by se vlastní poctivou prací nikdy nemohly uživit.   

___________________

___________________

A teď už se podívejte na video natočené s otcem, kde svoje čerstvé zážitky s opatrovnickou mafií a s tím, kam došel se slušností a "po dobrém", sám výstižně popisuje : 

 

https://youtu.be/WghgkmOdBJE

 

 

Co dodat ? 

Z otce mohl být špičkový IT odborník - nebude, místo toho se bude léta soudit a chodit na asistované "styky" v zapadlé díře na východním Slovensku. 

Z dětí mohli být inteligentní a slušní občané, přinášející společnosti rozvoj a prosperitu. Nebudou - skončí - v nejlepším případě -  v běžných povoláních jako průměrní zaměstnanci, pokud to ovšem psychicky celoživotně neodnesou. 

To vše díky jediné nevyzrálé psychopatce - kterou ovšem masivně podpořily jiné stejné všude ve státních strukturách. 

Tenhle rozvodový byznys si platíme - a velmi draze - na daních. 

A všem zodpovědným je to celá desetiletí jedno - nebo to ještě masivně podporují... Devastaci národa a jeho nejpřednějších špiček a elit. 

Tak, aby tady - pokud možno - žádné nebyly. 

Ostatně - nebudou už napříště potřeba. Pokud se podíváte na Babiše, tak pro něj jedinou uznatelnou kvalifikací je - slepá poslušnost a věrnost. 

Inteligence a samostatnost jsou naopak na škodu, takovým lidem se pak těžko velí. Takže - co s nimi, že ?? 

To raději tu beztvarou masu poslušných a celoživotně pokřivených vyděděnců, vyrvaných ze svých rodinných kořenů a předem amputovaných od jakékoliv možnosti samostatnosti, prosperity a nezávislosti. 

Nezávislé a samostatné občany totiž žádná diktatura, ani totalita nemohou samozřejmě potřebovat. 

A rozvodový průmysl na tom už celá desetiletí poctivě pracuje. 

Aby žádní takoví občané u nás ani nemohli napříště vyrůst. 

___________________

___________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-19 22:17
Unie státních zástupců chce po vzoru soudců prosadit emeritní státní zástupce v záloze

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-19 22:17
PAKÁŽ :

Státní zástupci byli prodlouženou rukou Andreje Babiše

forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-19 22:19
www.ceskenoviny.cz/.../1595130

K 213 má ode mne plné anglickojazyčné znění, takže akorát připomínám čtenářům, co co jde...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-19 22:20
vod.tvp.pl/video/woronicza-17,18032018,36167262

Třída (primase) Woronicza 17, to jsou varšavské "Kavčí Hory", s areálem veřejnoprávní polské televize TVP, od centra sice to nějaká kilometr je, ale metrem jen pár minut - do stanice Metro Wierzbno. "Woronicza 17" se jmenuje také pravidelný politicko-publicistický pořad kanálu TVP Info, český/slovenský divák může tento kanál sledovat také v ČR/SR na internetu www.tvp.pl, neboť je volně šířen i do zahraničí. Čím jiným v těchto dnech kolem sv. Josefa 2018 se zabývá, než justicí a případem nespravedlivě odsouzeného Tomasze Komendy, propuštěného na svobodu z vězení ve městě Strzelin (
okresní město na jih od Vratislavi, na železniční trati Ústí n.O - Lichkov - Międzylesie - Wrocław /Vratislav/ - pozn.)

Freeeurope

P.S. Jan Paweł Woronicz: * 28.06.1757 - + 07.12 1829 ve Vídni – polský římskokatolický duchovní, kazatel, jezuita, básník, poradce Státní Rady Varšavského Knížectví v r. 1811, potom diecézní biskup krakovský 1816–1829, od r. 1828 pak arcibiskup a metropolita varšavský, který je (dodnes) současně primasem Polska
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-19 22:22
A další skandál pro změnu z Gdaňska :

wpolityce.pl/.../...

Drama kněze, jenž vzdor domu, že byl a je nevinen, trvá 8 let!

Nejen Tomasz Komenda je obětí uzavřeného systému. Dramatických historií je značně více. Neschopnost konání prokuratury a soudů v Tříměstí (Gdaňsk-Sopoty-Gdyně) a nejen na příkadě aféry Amber Gold pozorujeme už po několik let. Za oběť pomořanského komplotu padl také kněz Mirosław Bużan, jenž se od roku 2009 pokouší dokázat svou nevinu. Kauza se skončila odsuzujícím rozsudkem dvou instancí, avšak důkazy neviny kněz získal po letech. Válčí o obnovu procesu. Jako dosud bezvýsledně. Avšak advokát dívky - Bolesław Senyszyn (soukromě muž Joanny Senyszynové, poslankyně a europoslankyně za SLD - Stranu Demokratické Levice, která je mimo parlament, protože ve volbách 2015 propadla - skončila pod numerem clausus pro vstup do parlament) právě vyválčil v gdaňském soudě 3O tisíc zlotých odškodného, které jí kněz musí zaplatit. Jak je to možné? Což v polských soudech skutečně není místo pro řádný proces?
...
Z dlouhého líčení případu a okolností s ním souvisejících jsem pro dnešek přinesl v češtině jen níže uvedenou zkratku, myslím, že i tento případ bude dále a déle znět polským éterem, a a tak jen o co jde:

V r 2009 padl kněz Mirosław Bużan za oběť šeredné intrice. Byl pomluven 15-letou Aleksandrou M., že vůči ní podjal "jiní sexuální úkony" a podal jej alkohol. Svědci nebyli, důkazy nebyly, byly jedině pomluvy. Kněz, jenž dívku znal z mateřské školky vše popřel. V jeho obranu povstalo přes dva tisíce farníků z nevelké obce Bojano u Wejherova (město-satelit na západní periferii Gdaňska - pozn.), kde před lety kněz založil farnost, vybudoval kostel, mateřskou školku a místní společnosti vdechl život. Farníci vyslali dopis arcibiskupovi (pozn. překl. - Bohužel tím byl estébák Gocłowski, jehož si čert koncem minulého roku konečně odnesl do pekla), v němž se za svého probošta zaručili.

Prokuratura se opírala výlučně jen na výpovědi dívky, aniž by náležitě vyslechla svědky ze strany kněze, aniž by provedla rádné rozpoznání věci, aniž by sáhla na bohatou školní kartotéku Aleksandry M., svědčící o její demorakizaci. Advokátem dívky je Bolesław Senyszyn. Za kauzou stojí lokalní byznesman, jenž po léta knězi vyhrožoval, že se mu v odvetu pomstí za absenci politické podpory. To on měl rodině dívky zaplatit a zosnovat s jejími rodiči plán. Dívka šla na faru už pod vlivem alkohoklu. Prosila kněze, aby s ní ihned promluvil, poněvadž má silné myšlenky na sebevražedu. Po krátkém rozhovoru a faře podala na policii oznámení o sexuálním obtěžování. To její rodiče dosvědčili. Tolik vystačilo. Soud vynesl rozsudek odsuzující knězem biskup jej vyhodil z farnosti, a media o něm vykřičela, že je pedofil. Rodina Aleksandry M. zanedlouho poté opravila dům, třebaže do té doby využívala pomoc charitativních organizací. Kněz Mirosław Bużan byl v instancích dvou stupňů odsouzen na rok a čtyři měsíce s podmínkou na čtyři roky. Čas trestu vypršel, ale kněz se nadále zmáhá s puncem "pedofilie", ze které byl obviněn.

Co k tomu mohu říci sám? Sáhnout do historie! Celý tenhle amorální mechanismus hromadné fabrikace pedofilů z kněží vymyslel sám osobně Goebbels! Byla to Goebbelsova reakce na encykliku Papeže Pia XI. "Mit brennender Sorge" ("s planoucím starostí" - jediná v jazyce německém napsaná encyklika, jinak encykliky papežů jsou psány dodnes latinsky). Čtena byla v kostelích v na Květnou neděli 21.03.1937. V této encyklice Papež protestoval proti porušení konkordátu mezi Německem a Svatou Stolicí, Papež se v ní distancuje od nacismu a odsuzuje jeho pohanské tendence a také ideu vyšší rasy a státu nad naukou Církve. Přestože v textaci není přímo slovo "národní socialismus", jasně tato encyklika adresovaná Němcům odsuzuje nacismus a zpochybňuje i jeho ústavní vlastnosti...Potud historie...a jak vidět polští soudruzi dodržují do slova a do písmene Goebbelsovu "technologii ničemnosti." Tento případ, pokud se týká Církve, není také jedinýn. Podobně na začátku této dekády soudruzi - titíž, také v Tříměstí - pronásledovali kněze Solidarity Jankowského. Je o tom film, a doufám, že se do medií ještě dostane...

Freeeurope
0 # Kedul 2018-03-20 06:42
novinky.cz/.../...
Otevrene priznani v mediich co uz vsichni davno vedi, fizlove jsou ten nejhorsi odpad spolecnosti s nizkym IQ ... "vysetrovani" delaji pouze likvidaci dukazu a vyrobou svych + nasilnym vynucenim priznani.... jakmile odstranime vsechny fizly z policejni stanice, razem ji vzroste inteligence :D
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-20 07:40
Psycholožka nutila dívku svědčit proti otci :novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-20 07:48
A co oznámení na psycholožku za podezření z napomáhání nebo účasti na trestném činu křivého obvinění?

Freeeurope

___________

Musel by mít někdo zájem ho vyšetřit. Což, pokud píše pod pero soudci, málokdy hrozí. To by těch průšvihů musela mít vícero a nepřehlédnutelných. A třeba se vyměnil soudce.
0 # Tomáš Jadlovský 2018-03-20 08:08
Případ Robertových dětí znám a ve mnohých parametrech mi připomíná příběh mého syna. Režim udělá cokoliv, aby otce oddělil od dětí a případ odpinknul do zahraničí, aby se černé svědomí soudců nemuselo propírat v dalších řízeních. Moc přeju otci i dětem, aby se vztah obnovil a až budou děti starší, aby se samy rozhodly, s kým jim bude lépe. K tomuto příběhu se také začal točit film, spolu s dalšími podobnými případy, ale nedokončil se. Bylo by velmi užitečné, kdyby se film dokončil pod režií někoho jiného, třeba K 213 a dostal se na internet jako důkaz pro starší děti Dankaninovy, ale i jako výpověď o demokracii a lidských právech 21. století.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-20 08:10
V článku na třech místech zmiňujete feminismus ("feministky", "feministické soudy" a "feministický odvolací senát"). Navrhoval bych použít o něco výstižnější slova, jako např. "radikální feministky", "ultrafeministky", "militantní feministky" nebo "feminacistky".

Feminismus totiž původně usiloval o rovnost mezi muži a ženami (např., aby měly právo volit také ženy). Pak ale nastoupila druhá a nakonec i třetí vlna feminismu, které již nejde o rovnost, ale o nadřazenost a vůči těmto zvráceným ideologiím se již odmítavě ozvali i ty mnohé původní feministky. Je podle mě potřeba rozlišovat mezi původními myšlenkami feminismu a tím co tady provádějí psychopatky usilující o eliminaci druhého pohlaví.
Např. Klára Samková se také považuje za feministku a bojuje za rovnoprávnost žen a mužů, velice ostře se ale vyjadřuje ke zjevné diskriminaci otců v opatrovnických sporech, apod.

Viz:
en.wikipedia.org/.../...
en.wikipedia.org/wiki/Radical_feminism#Criticism
en.wikipedia.org/wiki/Antifeminism
cs.wikipedia.org/wiki/Feminacistka

Doporučuji Vám shlédnout také tento vynikající dokument natočený mladou feministkou Cassie Jaye o svých - tehdy z jejího pohledu "nepřátelích" - aktivistech bojujících za práva mužů, která se po dokončení svého filmu již dále feministkou nenazývá, protože velice bolestivě prozřela (za její film jí dokonce některé radikální feministky začali vyhrožovat a film v některých kinech kvůli agresivním protestům militantních feministek odmítli promítat):

tubitv.com/movies/399199/the_red_pill

________________

K této připomínce jen podotknu, že výrazem "feministky" se dnes - asi už automaticky - rozumí feminacistky, tedy ty, kterým jde o dominanci žen ve všech oblastech života a které odmítají uznat rovnost mužů v praxi, a především pak u opatrovnických soudů - protože výraz "feministky" svůj původní - snad i pozitivní - význam už ztratil, ženy rovnost dávno všude mají, nemají ji muži. A proto ty, co dnes "bojují za práva žen", jsou nutně feminacistkami, a to i bez dalšího zdůrazňování.

Naše stránky bývají obviňovány mj. i z příliš radikálního slovníku, tohle je zrovna případ, kdy si dovolím tyto připomínky zohlednit, protože výrazem feministky dnes všichni ví, co rozumíme a výraz feminacistky by jen nadbytečně mnohé odrazoval a poskytoval zlým kritikům munici pro napadání našich stránek jako projevů extremismu.

Ale ta poznámka je jinak věcná a pravdivá.

Mimochodem, výraz feminacistky asi ještě nebyl feminacistkami schválen do češtiny, protože mi to automatická kontrola všude podtrhává...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-20 08:32
Neuvěřitelná arogance (jaká se vidí v ČR ovšem běžně...

Už včera na televizní obrazovce ukázali prokurátora, jenž obžaloval a dovedl do vězení Tomasze Komendu.

Prohlásil, že jeho obžaloba se založila na tom, co dostal napsáno (jak jinak!), a že by jej odsoudil dnes znova, že se diví, že byl vůbec z výkonu trestu propuštěn (!).

No prosím, TAKOVOU justici chtějí snad dále obhajovat Junckerové, Timmermansové či Jourové!?

Freeeurope
______________

Ano, to známe - ještě se ty hovada diví, když ten na první pohled nesmysl někdo napraví, co si to vůbec dovoluje.
Přál bych Vám slyšet státní zástupkyni Faltusovou v Hradci, jak se vztekala na Nejvyšší soud, co si to dovolil jejich geniální rozhodnutí ve věci Nečesaný napadnout a zrušit...

Podotýkám - jako názorný příklad - že u nás přece drželi ve vazbě dva kuchaře za vraždu, co spáchali Stodolovi - a kdyby se k ní Stodolovi nepřiznali, tak si ji taky (ti dva nevinní) celou odseděli... Ale to ještě není ta pointa. Tou je až to, že i POTÉ, CO SE STODOLOVI K VRAŽDĚ PŘIZNALI, tak tyhle dva evidentně nevinné ODMÍTALI PROPUSTIT - a ta píča státní zástupkyně se odvolávala až snad na Nejvyššák, jak je můžou pustit, když jsou podezřelí z vraždy...

Co k tomu chce kdo dodat ? Snad jedině to, že na místo těch dvou měli dávno zavřít tu pizdu, ne-li rovnou do blázince.

Ale abych nechodil pro příklady tak daleko a tak hluboko do historie...

Sáhnu po vlastním :

Tak třeba - při podmíněném propuštění z výkonu trestu musí vězeň prokázat tzv. "polepšení" - tedy, že se napravil. To je předpis.
Z čeho se má napravovat nevinný vězeň, to už předpis neříká a zákon nepředvídá...
Takže ti, co nic nespáchali a odmítají se přiznat k něčemu, co nikdy neudělali, jsou z pohledu soudů zatvrzelí a nenapravitelní zločinci, nemající na podmíněné propuštění nikdy nárok, protože nedokázali reflektovat vlastní pochybení a napravit se - čímž trest nesplnil účel. Takže právě ti nevinní budou sedět, až zčernají, a to do poslední hodinky vyměřeného trestu - zatímco protřelý recidivista, který před soudem prohlásí, jak je mu to líto a že už to nikdy neudělá - jde na půlku ven. Protože se - samozřejmě - napravil.
Viděl kdy kdo větší idiotismus ? A u nás naprosto běžný.

Ad absurdum to zjevně dovedli v mém posledním případě.

Já jsem byl totiž vězněn za dodržování trestního řádu, který oni buďto neznali, nebo odmítali uznat.

Tedy : Já jsem seděl za dodržování zákona, a měl jsem "prokazovat polepšení" - tedy že už ho napříště budu porušovat - stejně jako oni.

Ještě že žijeme v té zemi Franze Kafky. aLE TOHLE si nevymyslel ani on.

A těchto idiotů jsou plné soudy, bez ohledu na věk (dokonce bych řekl - čím mladší, tím tupější), resp. tam nikoho jiného ani nenajdete - a NIKOMU TO NEPŘIJDE DIVNÝ... :cry:


_____________
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-20 08:38
Babiš (prý) rozjel policejní puč : (Na druhou stranu - jak slušně nazvat stav, který na policii vládne dosud ?? Pučem na demokracii ?? )

www.echo24.cz/a/S33WS/babis-rozjel-policejni-puc

"...Co může následovat? Pokud se Babiš skutečně rozhodne Murína odstavit, ten si může stěžovat u soudu. A soud ho může potvrdit ve funkci a Babišovi fakticky zakázat na Murína sahat. Do chvíle, než by byl případně naplněn zákon v tom, že by byl Murín trestně stíhán nebo by na něho byla podána kárná žaloba.....".
Právě: Není tento názor naivní? Zejména za okolností, kdy lze o nezávislosti justice s úspěchem pochybovat?

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-20 08:39
Pravda vítězí hlavně proto, že lidé chtějí znát realitu, touží po ní. To má čistě pragmatický důvod: Lidé se chtějí správně orientovat v životě a lež považují za účelový podvod jiných lidí. Proto lidé za komunistického režimu poslouchali rádio Svobodná Evropa, protože věděli, že komunisté jim pravdu neříkají a chtěli se ji dozvědět. Dnes hledají informace na internetu, protože ví, že jim hlavní sdělovací prostředky mnoho věcí zatajují, jednostranně je informují a tak chtějí slyšet „hlas z druhé strany“, aby si mohli realitu z těchto informací sestavit.

vlastimilpodracky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=653807

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.