Senátor Czernin má starosti o lidská práva... V Tibetu.

Ač je pan Tomáš Czernin senátorem za Nymbursko a Jičínsko, jediná lidská práva, která ho oficiálně zajímají, jsou údajně ta v Tibetu.

Voličům jeho obvodu nezbývá proto než doporučit : Děje-li se vám křivda, jsou-li vaše práva hrubě pošlapávána a zašlapávána - přestěhujte se do Tibetu. Pak pana senátora - možná - začnete zajímat. 

 "Tibet je symbolem odporu proti totalitní zvůli. S radostí jsem se dnes setkal se zástupcem jeho svatosti Dalajlámy panem Nquodup Dorjee. Ujistil jsem ho, že svoboda každého člověka leží mně i @TOP09.cz na srdci. Podporujeme Tibeťany v jejich nenásilném úsilí o svobodu."

Toto napsal pan současný senátor Czernin na twitteru. 

A teď se podívejme, jak mu leží "svoboda každého člověka" na srdci ve skutečnosti, a to hlavně v jeho vlastním volebním obvodě. 

Pan Czernin usiloval o svoje zvolení senátorem již v r. 2010. Stanovme si tento rok jako hranici (neboť od této doby by se měl dozajista zajímat o politické dění ve svém volebním obvodě a svobody občanů v něm), co bylo předtím, ponechme stranou. 

V r. 2010 jsem na jaře strávil 3 měsíce v bezdůvodné vazbě, kde mě držel psychopat Koudelka z OS v Kladně, následně pak KS v Praze ( Jitka Sochorová). Z vazby jsem byl propuštěn po 69 dnech, vazba byla prohlášena za bezdůvodnou, následně bylo zastaveno i trestní stíhání, neboť "posuzovaný skutek není trestným činem". ("Posuzovaným skutkem" byla blokáda OSZ v Nymburce a zbavení čtyř tamních státních zástupců funkce pro krytí trestné činnosti  zaměstnanců státních orgánů, především pak z Exekutorského úřadu v Nymburce). 

Tedy již přímo v r. 2010 nebylo žádných pochyb - a tyto pochyby neměla dokonce ani justice sama - že jsem byl vězněn naprosto bezdůvodně, ve zcela vykonstruovaném trestním řízení, jež se správně vůbec nemělo nikdy konat. 

Pan Czernin nepovažoval za nutné, ani za vhodné se DODNES  k tomuto bezdůvodnému popření základních lidských práv v jeho volebním obvodě jakkoliv vyjádřit, natož je - alespoň symbolicky a verbálně - odsoudit. 

Skončil (ve volbách) třetí, budiž. Dejme tomu, že tehdy mu ještě lidská práva neležela na srdci tak, jako - údajně - leží dnes.  

Pojďme dál. 

O šest let později, v dalších volbách do Senátu, jsme již kandidovali spolu. Nebo - spíše proti sobě. Vyhrál pan Czernin, a to především díky masivní volební kampani, kterou si ostatní - a já už vůbec ne - nemohli dovolit zaplatit. 

Člověk by tedy logicky řekl : Vyhrála lidská práva, radujme se a veselme se - nikde nebude na světě větší respekt k právům jedince a jednotlivce než právě na Jičínsku a Nymbursku. 

Ještě před započetím - a samozřejmě i  v průběhu - volební kampaně jsem byl pronásledován policií - a to za to, že jsem soudy upozornil na neplatnost příkazu k nástupu trestu, vystaveného vyšší soudní úřednicí - a požadoval nápravu s tím, že jinak na takový papír nelze nahlížet než jako na neplatný právní úkon. 

Soud v Nymburce nařídil hlavní líčení týden před 1. kolem senátních voleb - ve zjevné snaze mne ve volbách zdiskreditovat, jak se dá. Řídíc se snadnou úvahou : To, zač ho stíháme, většina lidí stejně nepochopí a sám jim to nikdy nevysvětlí - ale to, že je trestně stíhán, pochopí všichni hned. 

Pan Czernin byl nesčetněkrát vyzýván, aby se k tomu vyjádřil nebo aby se přišel podívat na soud. Neudělal - samozřejmě - nikdy nic, jak sám říká, můj případ "zcela ignoroval". 

Člověk, jemuž lidská práva a svoboda jednotlivce tak leží na srdci !! Škoda, že právě jenom v Tibetu. 

Po volbách - pan Czernin pokračoval ve své politice totální ignorance, která šla až tak daleko, že přestal odpovídat na maily a v rozporu se základními povinnostmi senátora se odmítal i sejít v úředních hodinách, jež každá senátorská kancelář má. Nebo má mít. Prý nemá dosud zařízenou senátorskou kancelář v Jičíně. (Patrně ji zařizuje dodnes, tedy dva roky po zvolení). 

No - a já jsem - hned po volbách -  putoval do vězení, kde jsem si do poslední minuty odseděl trest za dodržování trestního řádu, tedy za dodržování zákona. 

Pan Czernin to opět nikdy nepovažoval za sebemíň hodna jeho senátorského zájmu, nejen že nehnul prstem - ale - opět - se k tomu ani nijak nevyjádřil. Krom toho, že se přede mnou ukrýval dál...

Až jsem se za ním - po propuštění z vězení - rozjel sám. Maje za to, že senátor je od toho, aby takové problémy řešil - a je za to - nemálo - placen. 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2785-komentar-pravnika-a-navsteva-senatora

Teprve pak to - se zjevnou nechutí a odporem - šlo. Kupodivu to ani nemuselo být v Jičíně, stačil obecní úřad v Dymokurech. 

Od pana senátora jsem se dozvěděl - poté, co mi čtvrt hodiny nadával za předchozí publicitu stran jeho osoby na našich stránkách - že je v Senátu v zahraničním, nikoliv v ústavně-právním výboru a že nemůže vědět a umět všechno (to jistě nemůže a nikdo mu to ani nevyčítá) - a že tudíž o právních otázkách nemá přehled. Že je lesník a zemědělec (jak i měl na volebních transparentech). A že ohledně práva mě odkáže na kolegu ze Senátu i kanceláře, starostu za Liberecko, Canova. 

Ten mi sice odpověděl - ovšem ta odpověď byla tak ubohá, hloupá - a v ničem nevybočující z nezákonné praxe soudů, že jsem mu odpověděl v tom smyslu, že vůbec nechápu, co v ústavně-právním výboru dělá a jak se tam mohl dostat, má-li tyhle znalosti o právu a justici - a podíval se pak na jeho životopis (který si sám napsal). Zjistil jsem - z textu, v němž nebyl problém narazit i na gramatické chyby - že je to chemik z Pardubic, nic jiného nikdy nestudoval a sám tvrdí, že ho nic jiného nikdy nezajímalo (než chemie). Co dělá v ústavně-právním výboru - toť opravdu záhada. 

I když - jedno vysvětlení by mě napadalo : Tyto právně pologramotné lidi bez názoru a vzdělání je samozřejmě velmi snadné manipulovat, resp. si z nich udělat papoušky Soudcovské unie. Což se také panu Canovovi stalo. 

Jeden bod z té jeho odpovědi ale stál vskutku za to : Zatýkání občanů je prý "běžná administrativní činnost"  (a proto ji může dělat i vyšší soudní úřednice - rozuměj : Kdokokoliv) - což mě natolik šokovalo, že to rozhodně před volbami rozešlu všem radnicím a obecním úřadům na Liberecku, aby se podívali, kdo za ně kandiduje do Senátu a co tam následně prohlašuje. 

To je totiž prohlášení jako vyšité z období stalinismu, tedy té nejhorší formy násilnické diktatury, která naši zemi kdy v historii postihla. Prohlášení HRUBĚ POHRDAJÍCÍ těmi nejzákladnějšími lidskými právy, neboť pro koho je "běžnou administrativní činností" zatýkání občanů, ten už je jen krůček od toho, aby také prohlásil, že "popravy občanů jsou běžnou administrativní činností", které není potřeba věnovat žádnou zvláštní pozornost. 

Napsal jsem to p. Czernínovi, ten mi odpověděl, že "jiné právní odborníky ve svém okolí nemá..." 

Dost děsivé, nemyslíte ?? 

Na člověka, který tvrdí - viz výše - "že svoboda každého člověka leží mně i @TOP09.cz na srdci".

No - takže si to shrňme : Pan Czernín - dle vlastních prohlášení -  odborníkem na právo není, je členem zahraničního, nikoliv ústavně - právního výboru - k justici se nemůže vyjadřovat (na přímou otázku, zda ji má tedy za "v pořádku" ale odpověděl, že ano) a jiné odborníky, než práva naprosto neznalého chemika nemá. 

Smutný obrázek - na senátora, nemyslíte ? 

Řekl jsem si : Dobře, pan senátor není odborníkem na právo, zato ale na zahraničí ano, sám to říká - no, tak mu dáme problém zahraniční. Vždyť jsem přece zastupoval před našimi soudy nemálo otců, kteří nepocházeli z ČR - ať už to byli Američané, Angličané, Francouzi, Belgičané, Švédovoé - anebo cizinci ze španělsky hovořících zemí. 

A - natočili jsem rozhovor s Jaimé Ponsem. Otcem z Baleár, soudícím se ve Zlíně. 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2814-tolik-krutosti-a-bezcitnosti-jsem-nikde-nevidel

Odkaz jsem samozřejmě ihned poslal panu Czernínovi, ať se k tomu laskavě vyjádří. Právě jako člen zahraničního výboru Senátu. 

Ať se vyjádří k tomu, že justici, kterou on považuje za "zcela v pořádku", cizinci, kteří se s ní osobně setkali, označují za fašistickou, frankistickou a hlavně - s demokracií naprosto neslučitelnou. 

Pan Czernin se nevyjádřil dodnes. A že to už měsíc právě je. 

Říkal jsem si : Nebudeme ho, chudáka, trápit, zvolíme jedno - naprosto neutrální, neškodné - a zdánlivě malicherné - téma : Vlaky z Nymburka do Prahy a zpět. 

Ty totiž jezdí každou hodinu - přímo. A každou půlhodinu - jenom z Prahy do Milovic, a tedy do Lysé.

Ještě do nového jízdního řádu platilo, že spoje, co končily v Lysé, resp. v Milovicích - měly v Lysé okamžitě přípoj na Nymburk. Rychlíkem od Ústí, do Kolína. Od nového jízdního řádu to už ale neplatí -  někdo vymyslel tak zázračné "zlepšení", že nad tím opravdu nezbývá, než kroutit hlavou : Příjezd rychlíků z Ústí do Lysé posunul o minutu před příjezd vlaků od Prahy - takže můžete jen z okna vlaku bezmocně sledovat, jak vám po protější koleji ujíždí přípoj, jenž nemáte šanci stihnout - a budete muset - zbůhdarma - trčet v Lysé minimálně půl hodiny do dalšího vlaku. 

Bezbolestné, nenáročné téma. Snad i současný pan senátor by je mohl zvládnout, říkal jsem si. 

Přitom - zdánlivá "prkotina" - ale z Nymburka do Prahy někdo spočítal, že denně jezdí 1700 lidí. To už není zas tak málo... 

Co myslíte, že "udělal" pan senátor ?? 

Jako obvykle - nehnul prstem. Zatvrzele drží bobříka mlčení. Dodnes. 

Asi vlakem už jezdit sám nepotřebuje - takže je pro něj "problém vyřešen". 

Takže jsem to nakonec s dráhami vyřešil sám - slíbily, že od nového jízdního řádu dojde k nápravě. 

Přitom - já senátorem nejsem. Je jím pan Czernin - a bere za to nemalé peníze. 

Já jsem jen "obyčejným nezaměstnaným", nad kterými pan Czernin oficálně ohrnuje nos, stejně jako nad politickými vězni - protože ti zřejmě podle jeho představ neexistují... Anebo jenom v Tibetu. 

__________________

 

Byl jsem kdysi zděšen ze senátora Táborského.

Byl to sice na nic dobrý lempl, typický sociální demokrat (jak jsme zpětně zjistili, bývalý gumák, tedy vzděláním a profesí důstojník lidově demokratické ČSLA, vystudovaný v Rusku - ale zpětně musím konstatovat - že si aspoň na nic nehrál. Když jsem se ho zeptal, proč souhlasil se jmenováním Lichovníka ústavním soudcem, tak mi upřímně odpověděl, že "tomu nerozumí" a "hlasuje tak, jak mu řekne pan Antl", což je ten, kdo má v klubu senátorů soc. dem. právo rozhodovat, koho budou (či nebudou) ostatní volit, pokud jde o justici. 

Táborský mne vyprovokoval k tomu, že jsem se o místo senátora začal sám zajímat, protože jsem nehodlal připustit, aby nás nadále v Senátu reprezentovala bezduchá loutka, bez názoru a intelektu. 

Bohužel - to, co tam sedí dnes - nelze nazvat jinak než trapnou figurkou a karikaturou toho, jak má senátor vypadat a co má pro voliče dělat. 

Kdyby tam seděl plyšový medvídek, bylo by to možná lepší, fakticky rozhodně nastejno - protože by aspoň všichni věděli, že žádného zástupce v Senátu nemají a jejich práva tam nikdo nehájí. 

Pokud by měl být Senát složen z lidí jako je pan Canov, nebo teď pan hrabě Czernin (za náš obvod), je opravdu lepší ho zrušit, senátory rozpustit a ušetřené peníze věnovat obcím na rozvoj infrastruktury nebo kultury a podporu spolkového života. 

To by rozhodně byly investice daleko rozumnější a efektivnější. 

 

_________________

_________________

 

PŘÍLOHY :

 

 

Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

26. 1.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Czernin Tomáš <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>                                                         26. ledna 2018 18:45

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

 

Vážený pane senátore, 

 

tuhle odpověď jsem dostal. 

 

Připadala mi natolik děsivá a hloupá, že jsem si našel životopis pana senátora Canova - a nestačil jsem žasnout podruhé. Ten člověk nemá s právem zjevně nic společného, sám píše, že ho zajímá jedině chemie, vůbec nemá talent na jazyky (a tedy ani na humanitní předměty - a to je právo především),  vůbec nechápu, co v ústavně-právním výboru dělá a jak se k němu dostal - zato dobře chápu, že pokud tam jsou lidi jako on, tak ta justice rozhodně nemůže vypadat lépe ještě ani za 50 let. 

 

Mimo jiné mě zcela děsí, ba uráží spousta gramatických a stylistických chyb, které ve svém oficiálním životopise má - a zjevně mu to vůbec nevadí, ještě se tím chlubí. Nepochopím, jak kdy mohl učit na gymnáziu prakticky cokoliv. Já bych svoje děti z takového gymnázia okamžitě sebral. 

 

http://michaelcanov.cz/zivotopis/

 

Přiznám se, že mě naprosto děsí, kdo v tom Senátu vlastně sedí - ale přesto se zeptám : Jiný kontakt nemáte ? Protože tohle je, jako bych se bavil s hluchým a slepým. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

 

---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
Datum: 26. ledna 2018 18:19
Předmět: Re: Podnět k legislativní změně a k vydání závazného právního výkladu zákonodárce
Komu: Michael Canov <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

 

A ještě jednu věc bych se rád zeptal : Zatýkat lidi je podle Vás běžná administrativní činnost ? 

 

S tímto názorem byste měl rozhodně seznámit své voliče. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

 

 

 

Dne 26. ledna 2018 18:16 Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> napsal(a):

 

 

 

Dobrý den, 

 

pak je ovšem ten zákon nejasný, krom toho, ve většině případů zcela chybí pověření soudcem. Ve spisu jsem nikdy nic takového ve svých kauzách nenalezl. 

 

Zavírat lidi za to, že - podle Vás - špatně pochopili zákon, je podle Vás normální ? 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

 

Dne 26. ledna 2018 17:05 Michael Canov <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> napsal(a):

 

Vážený pane Fialo,

 

vystavit příkaz k nástupu nemusí přímo soudce, ale může tak na jeho pokyn učinit příslušný soudní úředník. Je to logické, soudní úředníci vykonávají řadu administrativních úkonů, úkolem soudců je soudit a ne být zahlcen administrativou. 

 

Podnět k legislativní změně ve Vámi požadovaném smyslu vydávat nebudu, protože s postupem, kdy soudce je při tomto úkonu zastupován soudním úředníkem považuji za logický a správný. 

 

Můj výše uvedený právní názor na danou problematiku není závazným výkladem, ten může učiniti pouze soud. 

 

S pozdravem Michael Canov

 

Ing. Michael Canov

 

senátor

 

volební obvod č. 34 - Liberec

 

tel.: (+420) 602 878 937

 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Senátorská kancelář Liberec

 

Moskevská 638/8,

 

Liberec IV – Perštýn, 460 01

 

 

 

Senátorská kancelář Praha

 

Kolovratský palác – Valdštejnská 154/10,

 

Praha 1-Malá Strana 118

______________

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Czernin Tomáš <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

30. 1.
 
komu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">mně
 
Vážený pane inženýre,

 

je mi líto, ale žádný další kontakt na kolegu či právníka, který by nesouhlasil s kolegou Canovem, bohužel nemám.

 

S pozdravem

 

 

http://www.senat.cz/info/logo/logo_na_vizitky_cz.png

 

Ing. Tomáš Czernin

Senátor

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova


Senátní kancelář:
Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Tel.: +420 257 073 128

_________________

 

Ujíždění vlaků namísto přípojů v Lysé

 

České dráhy <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>                                                              5. února 2018 18:35

Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

5. 2.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

 

Dobrý den, 

 

měl jsem přede dvěma roky takovou radost, že buďto jel osobák přímo do Nymburka, anebo - v půlkách hodin, kdy jel jenom do Lysé (či Milovic) - měl okamžitě přípoj na Nymburk, rychlíkem z Ústí. 

 

Koukám, že ryze praktická a velmi užitečná věc, kterou - minimálně potichu - obyvatelé Nymburska nemálo oceňovali - rychle vzala za své - s novým jízdním řádem, ovšem to, co jsem viděl dnes - a co od nového jízdního řádu platí - mě dosti nadzvedlo a vypadá to vlastně jako provokace. 

 

Přijíždějíc osobákem do Lysé, vidíte rychlík od Ústí, který přijíždí těsně před ním (v řádech vteřin) - jak sice zastaví, ale než vůbec stačíte vystoupit z osobáku, je rychlík už zase v pohybu. 

 

Pokud nejste vysloveně mladý sportovní typ, bez zavazadel, který by na ten vlak naskočil, nemáte šanci ho stihnout - takže zbůhdarma trčíte v Lysé další půl hodiny. 

 

Přednosta v Lysé mi řekl, že je to tak podle jízdního řádu, protože rychlík má odjezd o minutu dřív než osobák. 

 

Kdo tenhle nesmysl (z dřívějšího funkčního spoje) vymyslel, toho bych rád poznal. 

 

Přitom se to prý děje každé dvě hodiny : Cestujícím z osobáku od Prahy ujede přípoj na Nymburk, který by jinak jel okamžitě, doslova před nosem, protože - nevím, proč - nemůže tu jedinou minutu, která by bohatě stačila, počkat. 

 

Mohl bych se zeptat na vysvětlení tohoto jevu, který vypadá jako vyslovený naschvál ? 

 

"Tak si tu holt půlhodinky počkejte - a pokochejte se krásami nádraží v Lysé - to by byl přece nemyslitelný přepych, aby vám jel vlak hned, že ??"

 

Žádám tímto dráhy, aby tento nesmysl co nejdříve zrušily - a vrátily se k dřívějšímu - velmi efektivnímu a vysoce funkčnímu - přípoji, kdy z osobáku od Prahy, pokud jel jen do Milovic, byl okamžitě přípoj na Nymburk rychlíkem z Ústí - cca do 5-ti minut, takže se v Lysé prakticky nikdy nečekalo ?!! 

 

Děkuji za odpověď, vysvětlení - a hlavně - návrat k původnímu stavu. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

 

 

 

Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

5. 2.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

komu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Czernin Tomáš <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

Dobrý den, pane senátore, 

 

věřím, že Vám záležitosti nápravy justice připadají příliš riskantní a z Vašeho pohledu složité. 

 

Proto si Vám dovolím přeposlat následující podnět, zaslaný Českým drahám, který vypadá mnohem jednodušší, nijak kontroverzní - a věřím že jeho vyřešení by potěšilo minimálně cca 1700 lidí, kteří denně z Nymburka do Prahy dojíždějí. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala

_________________

Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

12:03 (před 4 hodinami)

 

   

Czernin Tomáš <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>                                      2. března 2018 12:03

 

Vážený pane senátore, 

 

natočili jsme rozhovor s otcem ze Španělska, který popisuje svoje zkušenosti s českou opatrovnickou justicí a státními orgány ve Zlíně. 

 

www.k213.cz/JOOMLA/2814-tolik-krutosti-a-bezcitnosti-jsem-nikde-nevidel

 

Chci Vás tímto požádat o vyjádření a stanovisko jakožto člena zahraničního výboru Senátu. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

 

____________

 

Czernin Tomáš <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

 

9. března 2018 11:00

 

Vážený pane senátore, 

 

zasílám Vám článek s dokumentací o obtěžování policií v Nymburce. 

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2817-policie-nb-tupost-pri-obtezovani-obcanu-je-pry-vzornym-plnenim

 

Vzhledem k Vašim zkušenostem s Kunešem, věřím, že Vám bude problematika blízká. 

 

Žádám Vás v této souvislosti jak o Vaše vyjádření ke stavu a činnosti policie v Nymburce, tak o komunikaci tohoto stanoviska současnému ministru vnitra. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Tomáš Jadlovský 2018-03-30 14:37
Ono by to ani s Tibetem nebyla žádná práce navíc než pozvat tibetského disidenta do kanceláře, vyfotit se s ním a vydat tiskovou zprávu. Když je Tibet hodně v módě, Kalousek se projde Prahou s transparentem. Ale nic víc se nestane. Celý západ o Tibetu jen řeční, možná někde tibetská vlajka na okně, ale jinak všichni používají čínskou techniku a nosí čínské oblečení.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-30 15:49
Rozhovor s Josefem Mašínem :

video.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-30 16:54
Josef Mašín vidí jako hlavní problém dnešní nesvobody kontinuitu komunistického práva - a především moci soudní !

Pak také zmiňuje právo vlastnit majetek - důležitou součást svobody.

Co to je asi za svobodu - když spojíme ty dvě námitky - kdy komunistický soudce (nebo jeho stejně povedený synáček) vám ve smyšlené exekuci (třeba z titulu tzv. výživného, které jste buďto neměli nikdy platit, nebo ve zcela jiné výši) sebere všechen majetek, resp. vydá na to oprávnění - načež k vám vpadne banda grázlů, v lepším případě naprostých hňupů, pro které je veškerý majetek za pětikorunu, anebo ho rovnou na místě rozkradou (= uloupí, protože přijdou pod ozbrojenou ochranou policajtů), aniž by ho vůbec legitimně zabavili ??

Co to je za demokracii, která se opírá o justici, již cizinci označují jako fašistickou ??

Ta Drtinová se - opět - projevila - už podle otázek - jako naprostá kráva, vzešlá z (post)komunistické pakáže a neschopná jinak myslet - asi jako tehdy se mnou, když se mě ptala, jak důležitou otázkou je pro mě nebo pro K 213 výživné - a já jí řekl, že naprosto podružnou - načež té huse na dobře půl minuty vypadla řeč a nebyla schopná reagovat...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-30 16:46
Jirko,

jsi viditelně zaneprázdněný odbornými kauzami, dovol tedy, abych Tě informoval ve věcech prostého života:
Od nepaměti bývalo nepsaným zákonem , že kurva brala ( často i předem ) , ale z důvodu profesní cti či obavy o o život - dávala vždy.
Vlivem této nové ( = moderní ) doby máme vzít na vědomí , že moderní kurva bere vždy , ale ctí se nezdržuje,
naopak prohání nového bobříka - co nejlépe se ukrýt.
Bude tedy nezbytné - k zachování pořádku - jim ta hnízda pěkně vykouřit .

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-30 17:24
Justice je - podle názoru senátora Czernína - naprosto v pořádku :

Ministerstvo muselo uhradit škodu za průtahy soudkyně, ta se hájí vysokým zatížením

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-30 17:26
Je třeba zlepšit osvětu i přístup k advokátním službám

ceskapozice.lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-30 17:27
Kárná provinění soudců má prý řešit justice (protože občané v porotách by je dávno rozcupovali) :

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-03-30 19:40
TIBET :

To je vděčný objekt, tam se dá bojovat dokonce několik senátorských období. Něco jako se tady dříve bojovalo za mír a socialismus. O.
0 # Kedul 2018-03-30 20:15
ceska-justice.cz/.../...

Soudce z Okresního soudu v Jindřichově Hradci Jan Tichý měl mít dlouhodobé průtahy, možná způsobené jeho psychickou poruchou. Předseda soudu proto v kárné žalobě navrhl, aby mu byl odejmutý talár. Kárné řízení u Nejvyššího správního soudu (NSS) kvůli průtahům čeká i soudce Jiřího Kutílka z Okresního soudu z Chebu.
...
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) v tomto případě neuvažuje, že by soudce dočasně zprostil funkce, než s epřípad dostane k soudu...

Rozsudky dusevne choreho v zadnem pripade zpochybnovat ani proverovat nebudeme ...soudit bude dal ... jednou je soudce takze je uplne fuk jestli se pomatnul nebo je dusevne zpusobily.. rozsudek je kvalitni a plati a basta ... obcane drzte hubu a krok a verte nasi justicni mafii (zakony radeji ani nectete at vas z te reality neklepne)....
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-02 10:20
Váží si stát bývalých politických vězňů? Žijeme díky nim ve svobodě, míní odborník

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-03 17:57
Detaily od kárného senátu: Soudkyně byla extrémně pomalá, asistentka by úkol zvládla za pár minut


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-03 17:59
Znalec Smejkal chce odškodné za nezákonné stíhání: Moje pověst byla masivně poškozena

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-03 18:00
Jourová, Tluchoř, Marešová a další: Odškodnění za nezákonné stíhání a vazbu stojí stát miliony

ceska-justice.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.