Senát a svoboda slova

Tak jsem se zase jednou zúčastnil konference v Senátu. Téhle : 

_________________________

________________________

 

 

 

______________________

A jen opravdu krátce. Do prvního příspěvku a diskusi po něm. 

Neboť - jak patrno z programu - první příspěvek měla feministka Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti (a kamarádka psychopatky a vědmy Lenky Pavlové). 

Konferenci zahájil senátor Jiří Vosecký - a pro mě bylo důležité, jak specifikoval její cíle

PŘISPĚT K DISKUSI  o tématu rozvodovosti. ZMÍRNIT TENTO JEV. (Pan senátor prohlásil, že podle statistiky jsme na tom dost špatně). A také prý by rád vygeneroval nějaké podněty z této konference, jež by se následně daly zhmotnit v legislativním návrhu. 

Pokračovala Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu. Ta nám sdělila jednu - poměrně šokující - zvěst, že prý rozvody jsou nejvíce postiženy ženy. 

No - a pokračovala Kovářová

Hned úvodní větou : "Nevím, jestli to jde ovlivnit..." (rozuměj rozvodovost) - mě docela šokovala. 

Protože ovlivnit to samozřejmě lze, a docela snadno, muselo by se ovšem hlavně chtít. Neboť když někdo nechce - a proč by měla chtít feministka, která si na rozvodech postavila výnosnou živnost, že ? - tak je to vždycky daleko horší, než když někdo nemůže. 

Ale i z druhé strany : Vemte si v podstatě tu drzost : Ona má přednášet na téma, zda společenské klima ovlivňuje rozvodovost (což je zcela mimo diskusi, že samozřejmě ano - a zcela zásadně - kolik žen by asi podávalo návrhy na rozvod, když by je - jako rozvedené - následně vyhodili z práce, odtáhli se od nich všichni známí, atd.) - a její úvodní věta je, že "... nevím, jestli to lze ovlivnit...".

Jestli to i přes naprostou zřejmost neví - tak proč o tom vůbec přednáší ?  Aby se ukazovala ?! Jak je hloupá ? 

Nebo že by podle zásady, že kdo neumí, přednáší ??

A to by nenašli lepšího - resp. erudovanějšího - přednášejícího ?!

 Pokračovala tím, že prý měli včera oslavu - narozenin - její dcery - a ještě dalšího mladého, jejího známého - tak se jich ptala, co prý by chtěli, aby měli více dětí, než jen jedno - neboť prý mladí plánují zásadně jedno dítě (dodal bych - jak kteří mladí...) - a oni že po dlouhém přemýšlení sdělili, že k vícedětnosti by je motivovalo jedině "hodně peněz". 

Taková je prý současná mladá generace. 

No, tak když bylo po "přednášce" - a dostali jsme prostor k diskusi - kupodivu jsem ho chtěl využít jenom já - tak jsem - nejen pí Kovářové - sdělil, že taková rozhodně není celá mladá generace, taková je hlavně její dcera - což je výhradně vizitkou výchovy matky a že pokud si ji vychovala k ziskuchtivosti a hrabivosti, tak se teď nemůže ničemu divit. Ale rozhodně to nemůže zevšeobecňovat (Jak známo, nejvíce dětí mívají právě rodiny nejchudší, takže peníze v tom žádnou roli obecně nehrají, a pokud, tak přesně opačnou, než nám tady nastiňovala pí Kovářová). 

Najednou prý už musí dát prostor dalším dotazům (žádné nebyly) - a prý abych příspěvek ukončil. 

Řekl jsem ještě, že je zcela zcestné, pokud někdo vidí skutečnosti tak, že rozvody jsou nejvíce postiženy ženy - což je prostě snadno prokazatelná lež jako věž, neboť 90% návrhů na rozvod podávají ženy - a asi sotva by tak činily, kdyby byť i jen připustily, že po rozvodu zůstanou nejen bez manžela, ale taky bez peněz, bez dětí a bez bytu, resp. bez bydlení. A že to jsou naopak muži, kdo se do této situace často dostanou - a také z ní mají čím dál větší hrůzu - přičemž nejen že nemohou počítat s žádnou pomocí od státních orgánů, ale ty je ještě v naprosté většině případů začnou bezuzdně pronásledovat na základě většinou zcela vykonstruovaných obvinění, obvykle z domácího násilí, nebo i "jen" neplacení výživného. 

To bylo na paní Oujezdskou zjevně moc, slovo mi vzala definitivně - a ač se nikdo další nehlásil - už jsem se k mikrofonu nedostal.

Zato k němu přišel sám pan senátor (Vosecký) a s bledou tváří prohlásil, že měl za to, že tu jsou samí odborníci, kteří se vzájemně respektují (nevím, jak po přednesu Kovářové mohl ještě vůbec o nějakých přítomných odbornících mluvit, když proti jejím zjevným bludům nikdo - vyjma mě - hlasitě neprotestoval) a netušil, že by zde docházelo k veřejným útokům (!!) - a to jsem jen odpověděl na pronesený příspěvek !! - slušně, věcně, bez jakýchkoliv invektiv). 

Chtěl jsem svůj příspěvek dokončit - neboť jsem se nedostal k tomu hlavnímu - tj. návrhům, co s danou situací dělat, tedy jak snížit rozvodovost (což je mnohem snazší, než by se na první pohled mohlo zdát - stačilo by odbourat feminismus v justici - za který mimochodem právě Kovářová nese nemalou odpovědnost) - ale nebylo mi to umožněno, ba i na přímý dotaz, zda si takhle představují demokratickou diskusi, o které předtím mluvili - bylo odpovědí jen zaryté mlčení. 

Sebral jsem se - a šel pryč. 

Jedna z přítomných (posluchaček) se mě ještě pokusila zadržet - poznámkou, že jsem se zde "mohl něco dozvědět" - na to jsem jí řekl, že se - jak vidím - právě mohli nemálo dozvědět oni ode mě - což právě promarnili. 

 

No - takže TAKHLE  vypadá  DEMOKRATICKÝ SENÁT, neboť na jeho půdě a pod dozorem senátora se TOHLE  všechno odehrávalo - a ten k tomu jen udiveně a mlčky přihlížel. 

TAKHLE  vypadá i Národní centrum pro rodinu - což je evidentně feministický spolek, nic jiného. Diskuse se nepřipouští - a nevedou. 

Nevím, jak vy, ale já to nehodlám TAKHLE  nechat, protože to v praxi znamená, že si feministický spolek udělal konferenci na půdě Senátu (tedy jednoho z nejvyšších státních orgánů) za NAŠE PENÍZE A NAŠE DANĚ.  A to takovým způsobem, že předem avizovaná diskuse, jež měla  být dokonce cílem, VŮBEC NEBYLA PŘIPUŠTĚNA.  Opakuji - na půdě SENÁTU  !! 

__________________

Podíval jsem se - nedalo mi to - na životopis pana Voseckého - a stejně jako předtím u Canova - jsem mnohé rázem pochopil. Bývalý starosta. Stejně jako Canov - a skoro stejně jako i Czernin. 

Mají bezesporu jedno společné : Možná uspěli jako starostové - ale v celospolečenských tématech jsou naprostí nýmandi, nevědí skutečně vůbec nic, ani o základních a obecně známých skutečnostech - a co je nejhorší - ani se nesnaží si tyto znalosti doplnit. Nebo alespoň naslouchat těm, co je mají - a rozlišit je od těch, co ze svých dotovaných kanceláří nikdy paty nevytáhli. 

Mimochodem, na Czernina přišla rovněž řeč : To když jsem se velmi podivil, proč pan místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Vosecký tak postrádá podněty pro svou legislativní činnost ohledně této oblasti - když já prakticky týdně jeden Czernínovi posílám.

Samozřejmě, bez jakékoliv odezvy. 

 

______________________

_____________________

Dopis panu senátorovi Voseckému, 

senátorovi za Českolipsko, místopředsedovi senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku : 

 

 

Vážený pan

Jiří Vosecký

senátor za Českolipsko, místopředseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

 

                                                                                                                      na vědomí : p. Milan Štěch,

                                                                                                                                         předseda Senátu

 

Vážený pane senátore,

 

               V návaznosti na Konferenci o rodinné politice, konané dne 16.4. na půdě Senátu, Vám musím sdělit, že jsem zcela konsternován zejména třemi skutečnostmi, jež považuji za nepopíratelné :

 

1)      Na půdě Senátu jsem nemohl dokončit svůj diskusní příspěvek, ač jsem k němu byl vyzván, bylo mi uděleno slovo a ač byl přímo k věci a nikam neodbočoval, ba naopak, směřoval přesně k tomu, co jste v úvodu vytýčil jako cíl – tedy návrh opatření ke snížení rozvodovosti. Ta už jsem ale přednést nemohl, neboť mi nebylo umožněno projev dokončit – a to za Vašeho přihlížení a souhlasu.

 

To považuji nejen za útok na svobodu slova, ale především za útok na demokracii a demokratický Senát jako takový, kde pronášet věcné připomínky (a především ty nesouhlasné) je jeho posláním a přirozeností. 

 

Považuji to i za popření Vašich vlastních slov z úvodu semináře, kde jste charakterizoval cíle tohoto jednání, přičemž jedním z nich bylo : „Přispět k diskusi o tématu rozvodovosti…“ a druhým : „Podněty k jejímu omezení“.

 

Takový postup musím označit i za zdeklasování a zneuctění funkce a pozice senátora.

 

2)      Na půdě Senátu, tedy vrcholné státní organizace, se pořádal seminář, jenž nelze označit jinak než jako feministický, a to jak způsobem jeho vedení, tak obsahem, který tam – s výjimkou mého příspěvku – zazníval, tak ale – a to zejména – jeho personálním obsazením, pokud jde o přednášející, což jsou výhradně lidé nemorálně profitující ze současného rozvodového průmyslu, na němž si založili své lukrativní živnosti – a pí Kovářová je toho názorným a skvělým příkladem.

 

Je zcela nepřípustné, aby se na půdě vrcholné státní organizace konal seminář naprosto nevyváženě preferující jednu skupinu občanů před druhou, jedno pohlaví před druhým, jednu názorovou platformu před druhou, a to ještě tak drze, že názory jiné než z této platformy nejsou vůbec připuštěny ke slyšení, ba ani k vyslovení.

 

Žádám Vás – v této souvislosti – aby byl – v rámci vyváženosti vůči druhé části daňových poplatníků – uspořádán vaším senátním výborem  NOVÝ SEMINÁŘ SE STEJNÝM TÉMATEM, ovšem zásadně odlišným obsazením ze strany přednášejících, kteří budou zohledňovat výhradně funkční rodinu a její ochranu, a ne feministické bludy o údajném - neexistujícím – zotročování žen v manželství či o tom, že slouží svým mužům, či o tom, že „manželství je daň za sex“, nebo že „ženy jsou rozvodem nejvíce postiženy…“

 

3)      Vyjadřuji svůj nejhlubší údiv nad skutečností, v jaké neskutečné neznalosti žijete, jestliže připouštíte, aby – opět na půdě Senátu – bylo veřejně tvrzeno, že – viz poslední tvrzení – „ženy jsou rozvodem nejvíce postiženy“ – ač snadno zjistitelná fakta prokazují pravý opak (jsou to ženy, kdo v naprosté většině případů – 90% -  podává návrhy na rozvod – a jistě by tak nečinily, kdyby jím měly být „nejvíce postiženy“ – to vyvrací už zdravá a jednoduchá logická úvaha… ).  Je to totéž, jakoby někdo veřejně na půdě Senátu tvrdil, že venku funguje lístkové přídělové hospodářství – a jak ho spravit – a Vy jste nevěděl, že bylo před 70-ti lety zrušeno… Mimochodem, zhruba z téže doby může také pocházet tvrzení – výše uvedené – o největším postižení žen rozvody… Resp. tehdy bylo naposledy pravdivé.

 

Je to pro veřejnost nesmírně smutným obrázkem toho, v jaké izolované a uměle pěstované bublině žijete, dokonce aniž byste se sebemíň snažili z ní vykouknout ven – a rozhlédnout se po skutečném světě – a nenechávali se ohlupovat skupinou zjevně drzých feministek, udržující vás v programové neznalosti – a to v době internetu a snadné dostupnosti prakticky jakékoliv informace…

 

Skutečně žasnu nad tím, kdo dnes sedí v Senátu, v jeho jednotlivých výborech, jaké má znalosti dané problematiky a předpoklady k tomu, aby byl při této činnosti úspěšný a dobře sloužil CELÉ  veřejnosti – a hlavně : Jakou má úctu k demokratické diskusi a pluralitě názorů, coby nejbytostnějšímu základu demokracie.

 

S pozdravem

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala 

                                                                                                                              předseda o.s. K 213

                                         na rozdíl od feministek a Vás, u opatrovnických a rozvodových soudů alespoň 2x do týdne

 

____________________

____________________

 

Jiří Fiala <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

                                                                                      16. dubna 2018 21:08

 0 minutami)

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

komu: Czernin Tomáš

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

Vážený pane senátore, 

 

 při dnešní konferenci na půdě Senátu mi Váš kolega, p. senátor Vosecký, sdělil, že mu nepředáváte podněty ohledně situace v rozvodové justici a ohledně opatrovnictví, které Vám posílám. 

 

On je přitom usilovně hledá, alespoň to tvrdí.

Dovolte, abych Vám připomněl, že v současnosti neplníte své senátorské povinnosti a maříte práci svých kolegů. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

____________________

____________________

Někdy přijde odpověď ze Senátu i do 24 hodin...

Jiří Vosecký

 

                                                                                                                      17. dubna 2018 20:00

Dobrý den, vážený pane Fialo,

 

děkuji Vám za Váš dopis a za Váš názor. Rád bych uvedl některé věci na pravou míru. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku převzal nad konferencí, která se konala 16. 4. na půdě Senátu PČR, záštitu. Konferenci o rodinné politice neorganizoval. To bych uvedl na začátek mé odpovědi. 

 

Souhlasím s Vámi, že bylo přítomno necelých 20 % mužů, zbytek byly ženy. Nevím, jak byl organizován výběr, ale dle mého názoru se mohl přihlásit každý, kdo měl o tuto konferenci zájem. Nebo Vy jste byl osobně pozván organizátorem? 

 

Pokud byste setrval až do závěru konference a neodešel ihned po Vašem příspěvku, zjistil byste, že přednášejících žen bylo naopak necelých 20 %, ale zbytek byli muži (ženy byly pouze 2). Obsah některých příspěvků částečně korespondoval s Vašimi názory, ale s tím rozdílem, že byly sděleny kultivovaným způsobem a bez urážek, jak tomu bývá dobrým zvykem u takovýchto konferencí. 

 

Nikdy jsem neřekl, že s Vašimi názory nesouhlasím, nebo že jsou mylné. Pouze mi vadil Váš způsob projevu, kdy někteří přítomní nevěřili svým uším, že je možno takto se chvílemi na půdě Senátu vyjadřovat. Je mi velice líto, že hodnotíte celou konferenci, když jste tam nebyl až do konce. Proto Vaše hodnocení nemůže být objektivní. 

 

Předpokládám, že příští rok proběhne 18. ročník konference o rodinné politice a Vy budete mít možnost se jí zúčastnit. 

 

V úctě

 

Jiří Vosecký

Senátor PČR

__________________

__________________

Jiří Vosecký <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>                                                         17. dubna 2018 22:17

Vážený pane senátore, 

 

Děkuji Vám za odpověď. 

 

I do budoucna asi budu mít problém se účastnit seminářů, kde je diskutujícím upíráno právo vyjádřit svůj názor, zvláště pokud je odlišný od názorů pořadatelů (pořadatelek). 

 

Přeji Vám i Senátu, aby se dokázal vrátit ke své původní tradici - ať už antické či prvorepublikové -  svobodného diskusního místa, kde je různost názorů vítána jako katalyzátor společenského vývoje a kde jedinou obavou je obava ze servility, vedoucí k ustrnulosti a zakonzervování stavu.  

 

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala 

_________________

_________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-16 17:44
To si byl sám v jámě lvové ?

To tam nebyli jiní tatíci aby Tě podpořili ? O.
_______________

Ne. Podpořil mě jen jeden starší pán, který mi dával najevo své sympatie - a pak chtěl, abych neodcházel - ale nemohl jsem mu vyhovět...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-16 17:45
Státní zástupci jsou ustrašené myši, říká jejich někdejší šéfka Marie Benešová

tyden.cz/.../...

______________

Asi jak kteří, a hlavně - jak na koho...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-16 17:47
Kodaňská konference k reformě Evropského soudu pro lidská práva

portal.justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-16 17:48
0 # Kedul 2018-04-16 21:15
Cituji Ing. Jiří Fiala:
Nečesaný :


Pred soudem byl usvedcen vysetrovatel jak lze kdyz se snazil zakryt svoji trestnou cinnost zneuziti pravomoci verejneho cinitele a kriveho obvineni tim, ze vzal obleceni necesaneho a vytvarel pachove stopy na miste cinu. Z fotografie byl ozcela zrejme ze na sobe nemel ochrany oblek prestoze tento vysetrovatel tvrdil ze jej maji na sobe vzdy.
Dale tu mame svedeckou vypoved zeny ktere se priznal ke krivemu obvineni. Dale tu mame zcela jasne zmanupulovani " rekognice" timto vysetrovatelem. Dale tu mame neprovereny motiv a zcela jasnou vetev pripadu tedy syna poskozene ktery se obratil o 180% od sveho puvodniho smeru do hospody a sel udajne na toaletu ...
Kdypak dojde k trestnimu stihani tohoto nebezpecneho zlocince a jeho spolupachatelu v organizovane ozbrojene bande? Kdypak se zacne skutecne vysetrovat a proveri se verze 2 tedy povedeny fetacky synacek poskozene?
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-16 17:57
Kuciak to odnesl na Slovensku.
Borodin to ted odnesl v Rusku.
Takto vypada "Svoboda slova" ve Vychodni Evrope v 2018.
Z.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-17 04:43
Tento oblíbený a veřejně známý cigán , slovenský prorok 21. století co prošel 4 třídy, válcuje internet, je náramně sledovaný a populární, má fakt v hlavě-je chytrý, pálí mu to

youtu.be/1NGTprG8V5s

SMRŤ NOVINÁRA ZOSNOVALI SAMOTNÍ NOVINÁRI.....HOVORÍ CIGÁN

za šíření pravdy , svou odvahu, je mnohými slušnými Slováky obdivován, podporován

naopak politickými mafiány trestně stíhán za své odvážné výroky ve svých videích na webu, odsouzen do vězení za svoje názory
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-16 17:58
Zajisté také jedna, co byla vysoce poškozena rozvodem...

Sedm jejích dětí skončilo v „děcáku“, přesto soud ženě svěřil vnuka do péče

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-16 17:59
GIBS obvinila pankrácké dozorce, vězněnému Fajádovi prý půjčovali mobil

zpravy.idnes.cz/.../...

_______________

A nebyl to náhodou sám Pejsáček a jeho brácha ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-16 18:57
Zase trochu legrace ...
Moc mne toho nenapadá, snad jen :
s oslem se nedomluvíš, když neumíš hýkat.
Pozn. :
Kdybych tyto zločince platil, hned bych si dal pár facek.
Ale je to jinak - oni naše peníze kradou, a to rourou opravdu velkého kalibru !
Proto mají ti, kteří tvoří HDP, tak ostudné platy.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-16 18:58
. . . mazec. JK
0 # Saxána 2018-04-16 22:43
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-17 04:33
Včera jsem naplno pochopil, proč to u nás takhle vypadá ...

Protože v nejvyšších zákonných sborech sedí naprostí Neználci, kteří vůbec neví, která bije, nemají v daných oborech nejen základní vzdělání, ale především základní zkušenosti - a následně je může snadno ovlivnit prakticky kdokokoliv, nedokáží rozlišit pravdu od lži, snahu od otevřené manipulace.

A kdo jsou u nás vlivové skupiny ?? No, feministky, pěstované po léta četnými dotacemi, především.

Na Neználka Voseckého měly přímo zásadní vliv, připadal mi jako naprostý trumbera, který se ocitl v roji včel, nebo spíše vos, aniž si přečetl jedinou včelařskou příručku - a vůbec nevěděl, kde je a co má dělat.

Ale : Jestliže si dementní většina zvolila takovéhle senátory (a to zjevně není jen Vosecký - Canov je naprosto to samý, Czernín, v bleděmodrém, rovněž, ty ostatní jsem jen osobně nepoznal) - je o to důležitější role - řekl bych - kvalifikované veřejnosti, aby si tohle nenechávala mlčky líbit.

Proč jsem tam byl včera sám, kdo se do feministek obul ? Proč nás tam nebylo deset nebo dvacet ?
Asi by to vypadalo hnedle jinak !!

Po včerejších zkušenostech jsem si jist jedním : JE STRAŠNĚ DŮLEŽITÉ, ABY VEŘEJNOST KONTROLOVALA SVOJE ZÁKONODÁRCE, NEJLÉPE DENNĚ, A CHTĚLA PO NICH OKAMŽITĚ VYSVĚTLENÍ, pokud dělají třeba to, co jsem včera viděl a byl svědkem.

Nejhorší ze všeho je - stejně jako v opatrovnickém sporu - nedělat nic a nechat tomu volný průběh. Aby mohly volně řádit feministky, kuřácké vlivové skupiny či jiná pakáž, která - na rozdíl od běžných slušných lidí - má fůru peněz i času, aby tam právě tyhle vlivy dělala...

A ještě něco - co jsem včera už rovněž nestačil říct - a je to přitom podstatné :

NAVALTE PRACHY !! Asi tak by se to dalo stručně říct.
Vsadím se, že stovky tisíc Euro sem jdou z EU na podporu rodiny či rodin. A co se s nimi děje ?? Sežerou je masově feministky - Kovářová a spol. - a my, kteří rodinu skutečně bráníme, nemáme ani na vlak, abychom na ten Senát dojeli...
TO JSOU NAŠE PRACHY !! O ty ani žádat nemusíme, ty jsme měli dávno - a naprosto samozřejmě dostat !! Ty jste nám prostě ukradli - abyste tady mohli šířit zlo a bezpráví !!
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-17 06:38
On má pan Czernin jiné, důležitější věci, třeba Tibet...

Petr
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-17 09:38
Je to všechno pakáž, banda darmožroutů, kterým nejde o lidi, ale o vlastní prospěch. Kdo z nich by si poctivou prací dokázal vydělat 100 klacků.

Já od doby, co jsem se obrátil na Pitharta, říkám, že je to 2.liga pro lemply, co se nedostali do poslanecké sněmovny.

Pěkně jsi jim tu idylku narušil. Co jsi byl zavřený, tak mi na seznamu vymazali několik příspěvků, ve kterých jsem dal odkaz na naše stránky, zakázali mi vždy na den vstup do diskuse s tím, že bude-li se opakovat, tak mi zruší registraci. To je demokracie po česku.

Když jsem si přečetl podmínky pro vedení diskuse, tak za porušení pravidel je považován právě i odkaz na jiné neoficiální zdroje. Příspěvky se týkaly především opatrovnictví a justice v případech Kramný a Nečesaný.
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-17 10:50
Murín skončí...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-17 12:22
Slovenská policie v koncích, v případu vraždy Kuciaka požádá o pomoc veřejnost

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-17 17:39
Hanba, volali klienti H-Systemu u soudu, jenž odmítl zabrat areál v Rabyni

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-17 21:56
V případě senátora Voseckého jde o odpověď člověka, který neví kudy kam a tak jako tonoucí se stébla chytá. Kdyby jsi neodešel, poukázání na způsob projevu. Jen ta 80% účast feministek nejde zpochybnit. Připomíná mi to vrácení spisu soudcem VS Lněničkou ke KS v Hradci Králové ve věci Lukáše Nečesaného z důvodu o pokus o manipulaci ovlivnění a křivé výpovědi z důvodu dopisu babičky Luďka Nečesaného vypatlané kadeřnici, zmanipulované policistou Juštou, aby se probrala.
Zajímala by mne kultivovanost projevu senátora Voseckého, kdyby měl stejné zkušenosti s tímto zločineckým státem jako Ty.
Mezi vámi dvěma je diametrální rozdíl. Zatímco Ty bojuješ za spravedlnost a jsi pronásledován a nekonečně vězněn, pan senátor těží z toho, že nespravedlnost tohoto zločineckého státu kryje za účelem svého prospěchu.
A není sám, je jich, pro ovčí stádo neuvěřitelných 100%.
On dobře ví, v jakém chlévě žije. On by byl schopen Ti vytlouci oči špinavě nabytými prachy z našich daní, které mu měsíčně přistávají na účtu. Ty jsi ho svým projevem vyvedl z klidu a pootevřel ty jeho souhlasně zavřené oči.
J.K.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.